กระบวนการรักษาโรคมะเร็งแบบวิธีการอื่น ๆ ที่ยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษา

กระบวนการรักษาโรคมะเร็งแบบวิธีการอื่น ๆ ที่ยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษา
กระบวนการรักษาโรคมะเร็งแบบวิธีการอื่น ๆ ที่ยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษา

กระบวนการรักษาโรคมะเร็งแบบวิธีการอื่น ๆ ที่ยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษา

สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง ในรูปแบบกระบวนการรักษาโดยใช้วิธีการอื่น ๆ ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษานั้น  ยังคงไม่สามารถนำมาเป็นวิธีการรักษาในทางปฏิบัติได้  มีดังนี้

กระบวนการรักษาด้วยความร้อน

เพื่อรักษาโรคมะเร็งสำหรับกระบวนการรักษาด้วยความร้อน  ถือได้ว่าเป็นการนำความร้อนสูงเข้ามาช่วย เพื่อให้เซลล์มะเร็งได้ตอบสนองต่อรังสีรักษา หรือ เคมีบำบัดได้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มอุณหภูมิความร้อนโดยตรง การรักษาในรูปแบบนี้ถูกคิดค้นขึ้นมาเนื่องจาก  ยังคงมีเซลล์มะเร็งบางชนิด ที่มีลักษณะดื้อต่อรังสีรักษา หรือ ยาเคมีบำบัดโดยตรง  หากก้อนมะเร็งได้รับอุณหภูมิความร้อนที่สูงขึ้น อาจจะมีลักษณะตอบสนองต่อรังสีรักษาและเคมีบำบัดได้นั่นเอง

กระบวนการรักษาด้วยชีวสารรักษาเพื่อรักษาโรคมะเร็ง

ชีวสารรักษา ถือได้ว่าเป็นตัวยาที่มีคุณสมบัติเหมือนกับสารต้านเซลล์ต่าง ๆ ที่มีความแปลกปลอมภายในร่างกายของคนเรา  หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นสารเพิ่มภูมิคุ้มกันและต้านทานโรคของมนุษย์ ก็สามารถเรียกได้  การใช้ชีวสารรักษาก็เพื่อที่จะหยุดยั้งและต้านทานเซลล์มะเร็งบางชนิดเท่านั้น  แถมยังคงมีความเชื่อที่ว่า จะเป็นยาที่มีผลข้างเคียงน้อยมาก เมื่อได้ใช้ร่วมกันกับการรักษาด้วยวิธีการหลัก ๆ ไม่ว่าจะเป็น การผ่าตัด รังสีรักษา หรือแม้กระทั่ง เคมีบำบัด ก็ตาม  ก็จะช่วยเพิ่มผลทางด้านการรักษาในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น

ยาที่ใช้เพิ่มภูมิคุ้มกัน เพื่อใช้ในการต้านทานโรคมะเร็ง

สำหรับ ยาเพิ่มภูมิคุ้มกัน หรือ ยาต้านทานโรค  นับได้ว่าเป็นยาที่สามารถช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันภายในร่างกายได้ ส่งผลทำให้เซลล์มะเร็งที่มีอยู่ภายในร่างกาย มีลักษณะหยุดเจริญเติบโต หรือ อาจจะส่งผลทำให้เซลล์มะเร็งตายได้เช่นกัน

วัคซีนที่สามารถนำมาฉีดเพื่อป้องกันโรคมะเร็งการฉีดวัคซีน

ถือได้ว่าเป็นการรักษาหลักการเดียวกันกับการให้ยาเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค  เพราะเป็นการรักษาในรูปแบบเดียวกัน แต่จะผิดแปลกตรงที่ตัวยาเป็นวัคซีนอย่างแท้จริง  ซึ่งในปัจจุบันกำลังมีการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการรักษาในรูปแบบนี้กันมากยิ่งขึ้น  เพื่อที่จะทำให้ผลของการรักษาเป็นผลที่ดี และมีผลแทรกซ้อนต่ำลงไปกว่าเดิม

การปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อรักษาโรคมะเร็ง

สำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะ รวมไปถึงการปลูกถ่ายไขกระดูก  จะมีการกำจัดเนื้อเยื่อ หรือ อวัยวะที่เป็นโรคมะเร็ง ซึ่งจะต้องกำจัดออกให้หมดไปเท่านั้น และจะมีการแนะนำอวัยวะใหม่ ที่ไม่มีโรคมะเร็งไปทำการปลูกถ่ายแทนที่

วิธีการรักษาโรคมะเร็ง ในรูปแบบการแพทย์สนับสนุน และ การแพทย์ทางเลือก

 

การแพทย์สนับสนุน (Complementary Medicine)

วิธีนี้เป็นวิธีการรักษาโรคมะเร็งแบบไม่รุกราน  วิธีนี้แทบที่จะไม่มีผลข้างเคียง หรือ ไม่มีอาการแทรกซ้อนเลยก็ว่าได้ นอกเหนือจากนี้คือ มีการยอมรับการรักษาการแพทย์แผนปัจจุบัน

การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine)

เป็นวิธีการรักษาโรคมะเร็งที่ได้มีการปฏิเสธการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบัน  บางวิธีการอาจจะยังคงเป็นการรักษาแบบรุกรานอยู่ และอาจจะมีผลข้างเคียงหรืออาการแทรกซ้อนมากกว่า

การแพทย์องค์รวม (Holistic Medicine)

ถือได้ว่าเป็นวิธีการรักษาทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งจิตวิญญาณ ซึ่งวิธีการรักษาจะเป็นการรวมกันระหว่าง แพทย์สนับสนุน และ แพทย์ทางเลือก

การแพทย์ผสมผสาน (Integrative Medicine) 

ถือได้ว่าเป็นวิธีการรักษาที่รวมกันระหว่าง แพทย์แผนปัจจุบัน และ การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้ง จิตวิญญาณ  นับได้ว่าเป็นการรักษาทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์สนับสนุน และ แพทย์ทางเลือก แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเพื่อใช้การแพทย์ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม ที่นอกเหนือจากแพทย์แผนปัจจุบัน  คุณควรที่จะต้องทำการปรึกษาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาโรคมะเร็งก่อนเสมอ เพื่อที่จะไม่ส่งผลทำให้เกิดขัดการระหว่างการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันโดยตรง

เหตุผลที่แพทย์แผนปัจจุบัน ไม่ค่อยยอมรับการรักษาแพทย์สนับสนุน กับ แพทย์ทางเลือก

ส่วนใหญ่แล้ว เราจะพบเจอกับปัญหาที่ว่า แพทย์แผนปัจจุบันมักจะต่อต้านการรักษาแพทย์วิธีต่าง ๆ  ซึ่งการบำบัดรักษาที่ไม่ติดขัดกับแพทย์แผนปัจจุบัน เพราะฉะนั้น ทางด้านผู้ป่วยและญาติ ควรที่จะปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบันที่เชี่ยวชาญทางด้านโรคมะเร็งเสียก่อน แล้วจึงตัดสินใจใช้วิธีการรักษาแบบแพทย์สนับสนุน และ แพทย์ทางเลือกจริง ๆ แล้วในส่วนของการบำบัดรักษาเกือบจะทุกวิธี ย่อมมีผลข้างเคียงตามมาเสมอ

สำหรับผลข้างเคียงที่สำคัญและน่ากลัวมากที่สุด นั่นก็คือ การลุกลามและการกระจายตัวของโรคมะเร็ง  แต่ถ้าหากใครอยากจะเลือกรักษาโดยวิธีทางแพทย์สนับสนุน หรือ แพทย์ทางเลือก ควรพิจารณาก่อน ดังนี้

ควรมีความมั่นใจ และไม่ควรตัดสินใจด้วยความกลัว หากจะรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน

ควรตอบตนเองให้ได้เสียก่อนว่า  อยากจะเข้ารับการรักษาด้วยวิธีไหน

ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้ดีเสียก่อน

กระบวนการรักษา และ สถานที่ที่ให้การรักษา พร้อมทั้งเครื่องมือที่ใช้ มีลักษณะเป็นอย่างไร น่าเชื่อถือหรือไม่

ควรรู้ตัวยาที่ใช้ในการรักษาร่วมด้วย 

ควรทราบว่าการรักษาที่เลือก จะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่จึงจะเห็นผล

ควรทราบถึงผลข้างเคียงและอาการแทรกซ้อนที่อาจจะตามมา 

ควรศึกษาด้วยว่า การรักษาที่ผู้ป่วยเลือก มีหลักฐานทางการแพทย์ที่สามารถให้คำยืนยันได้หรือไม่ 

ควรทราบค่าใช้จ่ายในการรักษา

ควรปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบันให้ดีเสียก่อน ก่อนที่จะตัดสินใจ 

วิธีการรักษาแบบประคับประคอง พยุงอาการ และ การรักษาทางอายุกรรมแบบทั่วไป

ในส่วนของกระบวนการรักษาโรคมะเร็ง แบบประคับประคอง และ พยุงอาการ โดยมีการพิจารณาถึงอาการ พร้อมทั้งสุขภาพของผู้ป่วยเป็นข้อบ่งชี้ในการรักษา ซึ่งการรักษาแบบนี้ จะเป็นการรักษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย ซึ่งวิธีนี้จะใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในทุก ๆ ระยะของโรค ซึ่งการรักษาแบบประคับประคองและพยุงตามอาการ บางครั้งอาจจะมีการผ่าตัดเล็กร่วมด้วย เพื่อที่จะสามารถบรรเทาอาการที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตต่อได้ง่ายยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

Cassileth BR, Deng G (2004). “Complementary and alternative therapies for cancer”. The Oncologist. 9 (1): 80–9. PMID 14755017. doi:10.1634/theoncologist.9-1-80.

Jump up What Is CAM? Archived 8 December 2005 at WebCite National Center for Complementary and Alternative Medicine. retrieved 3 February 2008.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here