สารบัญตรวจเลือดและตรวจเช็คมาตรฐานสุขภาพ

 1. ตรวจสุขภาพ มีความจำเป็นและสำคัญอย่างไร?
 2. การตรวจเลือด เพื่อทราบผลต่อสุขภาพจากสารอาหารบางประเภท
 3. การตรวจหาค่าปัสสาวะ Urine Spot MAU/Creatinine Ratio
 4. การตรวจปัสสาวะหาค่า Random Urine และ Urine Protin 24 hr
 5. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Magnesium
 6. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Urea N
 7. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Glucose
 8. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Osmolarity
 9. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine P-Amylase
 10. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Phosphorus
 11. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Calcium
 12. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Uric acid
 13. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Creatinine
 14. การตรวจปัสสาวะหาค่าความผิดปกติของร่างกาย (Urinalysis)
 15. การตรวจแร่ธาตุและสารละลายในร่างกาย
 16. การตรวจเลือดหาสัญญาณโรคกระดูก (Bone Markers)
 17. ตรวจเลือดวิเคราะห์โรคเบาหวาน
 18. การตรวจเลือดวิเคราะห์ฮอร์โมน (Hormone Assays)
 19. การตรวจเลือดเพื่อป้องกันโรคหัวใจ
 20. การจัดการและการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 21. ตรวจยีนส์ก่อนสาย ป้องกันการกลายพันธุ์
 22. การตรวจของเหลวในร่างกาย (Body Fluid)
 23. การบริโภคผักประจำวันที่เหมาะกับคนไทย
 24. การตรวจของเหลวในไขสันหลัง (CSF)
 25. การคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
 26. สารตรวจค่ามะเร็งกระเพาะอาหาร – Urine BTA
 27. Free PSA สารวัดค่าโรคมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดใหม่
 28. Total PSA สารตรวจวัดค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก
 29. CA 15-3 สารวัดค่ามะเร็งเต้านม
 30. CA 125 สารวัดค่ามะเร็งรังไข่
 31. CA 19-9 สารวัดค่ามะเร็งช่องทางเดินการย่อยอาหาร
 32. AFP สารวัดค่ามะเร็งตับ
 33. CEA สารวัดค่ามะเร็งลำไส้ใหญ่
 34. ตรวจสัญญาณมะเร็งตับ – สารวัดค่ามะเร็งตับ AFP

ขอความกรุณาผู้อ่านครับ

สวัสดีครับ ตอนนี้หมอมีแผนจะพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปี แต่หมอยังไม่แน่ใจว่าจะมีคนสนใจไหม T_T

หมอจึงอยากขอความกรุณาจากคุณผู้อ่านทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ที่เคยรับการตรวจสุขภาพ รวมถึงผู้ที่อยากไปตรวจแต่ยังไม่ได้ไปตรวจด้วยเหตุผลต่าง ๆ ช่วยกรุณาเข้าไปตอบแบบสอบถามในลิงก์ https://goo.gl/1k7RKc ให้หมอทีครับ (จำนวน 12 ข้อ ใช้เวลา 3-4 นาที)

ขอบคุณครับ