สารบัญตรวจเลือดและตรวจเช็คมาตรฐานสุขภาพ

 1. การตรวจหาค่าปัสสาวะ Urine Spot MAU/Creatinine Ratio
 2. การตรวจปัสสาวะหาค่า Random Urine และ Urine Protin 24 hr
 3. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Magnesium
 4. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Urea N
 5. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Glucose
 6. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Osmolarity
 7. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine P-Amylase
 8. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Phosphorus
 9. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Calcium
 10. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Uric acid
 11. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Creatinine
 12. การตรวจปัสสาวะหาค่าความผิดปกติของร่างกาย (Urinalysis)
 13. การตรวจแร่ธาตุและสารละลายในร่างกาย
 14. การตรวจเลือดหาสัญญาณโรคกระดูก (Bone Markers)
 15. ตรวจเลือดวิเคราะห์โรคเบาหวาน
 16. การตรวจเลือดวิเคราะห์ฮอร์โมน (Hormone Assays)
 17. การตรวจเลือดเพื่อป้องกันโรคหัวใจ
 18. การจัดการและการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 19. ตรวจยีนส์ก่อนสาย ป้องกันการกลายพันธุ์
 20. การตรวจของเหลวในร่างกาย (Body Fluid)
 21. การบริโภคผักประจำวันที่เหมาะกับคนไทย
 22. การตรวจของเหลวในไขสันหลัง (CSF)
 23. การคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
 24. สารตรวจค่ามะเร็งกระเพาะอาหาร – Urine BTA
 25. Free PSA สารวัดค่าโรคมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดใหม่
 26. Total PSA สารตรวจวัดค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก
 27. CA 15-3 สารวัดค่ามะเร็งเต้านม
 28. CA 125 สารวัดค่ามะเร็งรังไข่
 29. CA 19-9 สารวัดค่ามะเร็งช่องทางเดินการย่อยอาหาร
 30. AFP สารวัดค่ามะเร็งตับ
 31. CEA สารวัดค่ามะเร็งลำไส้ใหญ่
 32. ตรวจสัญญาณมะเร็งตับ – สารวัดค่ามะเร็งตับ AFP