สารบัญตรวจเลือดและตรวจเช็คสุขภาพ

 1. การตรวจเม็ดเลือดขาววัดค่าอะไรได้บ้าง
 2. สารตรวจคุณสมบัติพิเศษของเลือดมีอะไรบ้าง
 3. การตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (Complete Blood Count-CBC)
 4. การอ่านค่าผลตรวจเลือด
 5. ตรวจสุขภาพ มีความจำเป็นและสำคัญอย่างไร?
 6. การตรวจเลือด เพื่อทราบผลต่อสุขภาพจากสารอาหารบางประเภท
 7. การตรวจหาค่าปัสสาวะ Urine Spot MAU/Creatinine Ratio
 8. การตรวจปัสสาวะหาค่า Random Urine และ Urine Protin 24 hr
 9. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Magnesium
 10. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Urea N
 11. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Glucose
 12. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Osmolarity
 13. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine P-Amylase
 14. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Phosphorus
 15. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Calcium
 16. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Uric acid
 17. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Creatinine
 18. การตรวจปัสสาวะหาค่าความผิดปกติของร่างกาย (Urinalysis)
 19. การตรวจแร่ธาตุและสารละลายในร่างกาย
 20. การตรวจเลือดหาสัญญาณโรคกระดูก (Bone Markers)
 21. ตรวจเลือดวิเคราะห์โรคเบาหวาน
 22. การตรวจเลือดวิเคราะห์ฮอร์โมน (Hormone Assays)
 23. การตรวจเลือดเพื่อป้องกันโรคหัวใจ
 24. การจัดการและการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 25. ตรวจยีนส์ก่อนสาย ป้องกันการกลายพันธุ์
 26. การตรวจของเหลวในร่างกาย (Body Fluid)
 27. การบริโภคผักประจำวันที่เหมาะกับคนไทย
 28. การตรวจของเหลวในไขสันหลัง (CSF)
 29. การคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
 30. สารตรวจค่ามะเร็งกระเพาะอาหาร – Urine BTA
 31. Free PSA สารวัดค่าโรคมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดใหม่
 32. Total PSA สารตรวจวัดค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก
 33. CA 15-3 สารวัดค่ามะเร็งเต้านม
 34. CA 125 สารวัดค่ามะเร็งรังไข่
 35. CA 19-9 สารวัดค่ามะเร็งช่องทางเดินการย่อยอาหาร
 36. ข้อมูลที่ควรทราบของ AFP สารวัดค่ามะเร็งตับ
 37. CEA สารวัดค่ามะเร็งลำไส้ใหญ่
 38. ตรวจสัญญาณมะเร็งตับ – สารวัดค่ามะเร็งตับ AFP