สารบัญเบาหวาน

 1. การวางแผนและการปฏิบัติตนในโอกาสต่างๆของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 2. อาหารมังสวิรัติสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 3. แสงแดดรักษาแผลแม้แต่แผลเบาหวานขั้นรุนแรง
 4. มารู้จักอาหาร Low GI กันเถอะ
 5. อาหารเสริม 7 ชนิดกับโรคเบาหวาน
 6. ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด มีข้อบ่งชี้วิธีการใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างไร
 7. โรคเบาหวานลงไต
 8. เป็นเบาหวานควรออกกำลังกายอย่างไรดี
 9. เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 10. ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการอย่างไร
 11. รับประทานน้ำตาลมากๆ จะเป็นโรคเบาหวานหรือไม่?
 12. การติดตามประเมินผลการควบคุมเบาหวาน
 13. การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
 14. การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคเบาหวาน
 15. ถาม – ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับอาหารผู้ป่วยเบาหวาน
 16. คำถามทั่วไปเกี่ยวกับเบาหวานที่พบบ่อย
 17. ชนิดของเบาหวานและการป้องกันเบาหวาน
 18. การรับประทานน้ำตาลในปริมาณมาก สามารถก่อให้เกิดโรคเบาหวานหรือไม่?