สารบัญเบาหวาน

 1. ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
 2. การดูแลผู้ป่วยเบาหวานรายบุคคลในชุมชน
 3. การดูแลและพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานตามลักษณะอาการรายบุคคล
 4. การจัดการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายกรณี
 5. การจัดการรายบุคคล ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง แนวคิดสู่การปฏิบัติตัว
 6. วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของเบาหวาน
 7. แผนรักษาเบาหวานที่กำหนดได้ด้วยตัวเอง
 8. เบาหวานชนิดที่ 2 คือเบาหวานที่เราสร้างเอง
 9. เบาหวานแฝงตัวมากับเครื่องดื่ม
 10. เบาหวานและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 11. วิธีวิ่งหนีโรคแทรกซ้อนเบาหวาน
 12. เมื่อคนเป็นเบาหวานต้องกินอาหารนอกบ้าน
 13. น้ำตาลแท้ น้ำตาลเทียมหวานเทียบกับเบาหวาน
 14. เบาหวานกับเทศกาลปีใหญ่กินอย่างไรไม่ทำลายสุขภาพ
 15. การวางแผนและการปฏิบัติตนในโอกาสต่างๆของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 16. อาหารมังสวิรัติสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 17. แสงแดดรักษาแผลแม้แต่แผลเบาหวานขั้นรุนแรง
 18. มารู้จักอาหาร Low GI กันเถอะ
 19. อาหารเสริม 7 ชนิดกับโรคเบาหวาน
 20. ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด มีข้อบ่งชี้วิธีการใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างไร
 21. โรคเบาหวานลงไตคืออะไร (Diabetic Kidney Disease, DKD)
 22. เป็นเบาหวานควรออกกำลังกายอย่างไรดี
 23. เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 24. ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการอย่างไร
 25. รับประทานน้ำตาลมากๆ จะเป็นโรคเบาหวานหรือไม่?
 26. การติดตามประเมินผลการควบคุมเบาหวาน
 27. การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
 28. การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคเบาหวาน
 29. ถาม – ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับอาหารผู้ป่วยเบาหวาน
 30. คำถามทั่วไปเกี่ยวกับเบาหวานที่พบบ่อย
 31. ชนิดของเบาหวานและการป้องกันเบาหวาน
 32. การรับประทานน้ำตาลในปริมาณมาก สามารถก่อให้เกิดโรคเบาหวานหรือไม่?