โรค Human immunodeficiency virus ( HIV ) คืออะไร

โรคมะเร็งกับการติดเชื้อ HIV มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ
ผู้ที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อเอชไอวี จะมีภาวะร่างกายที่ภูมิคุ้มกัน บกพร่องสามารถเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งด้วย

โรค Human immunodeficiency virus ( HIV ) คืออะไร?

Human immunodeficiency virus ( HIV ) คืออะไร มีความเสี่ยงโรคมะเร็งกับการติดเชื้อ HIV อย่างไร จึงต้องทำความเข้าใจอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจหลายคนคงอาจจะยังไม่ทราบว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวี hiv คืออะไร หรือ โรคเอดส์นั้นนอกจากจะต้องเผชิญกับอาการจากโรคแล้ว ผู้ป่วยยังมีภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อต่างๆ ได้ง่ายกว่าคนปกติอีกด้วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวี hiv ยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งมากกว่าคนปกติด้วยเช่นกัน เหตุเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ป่วยมีความบกพร่องในการควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์นั้นเอง

โรคเอดส์ AIDS คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ซึ่งย่อมาจากคำว่า Human immunodeficiency virus จัดเป็นไวรัสในกลุ่มรีโทรไวรัส (Retro virus) เป็นโรคที่ติดต่อผ่านการสัมผัสเลือด น้ำเมือก น้ำอสุจิ น้ำหล่อเลี้ยงช่องคลอด น้ำเหลืองและการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

การติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ( HIV ) เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่เพิ่มโอกาสเกิดโรคมะเร็ง เนื่องจากร่างกายมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคบกพร่อง เซลล์ร่างกายจึงมีโอกาสกลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งได้ง่ายหรือสูงกว่าคนปกติ ซึ่งมีโอกาสเกิดโรคมะเร็งได้ในทุกช่วงอายุ และมีโอกาสเกิดโรคได้ในปริมาณใกล้เคียงกันทั้งในเพศหญิงและเพศชาย

ผู้ป่วยเอชไอวี HIV จะมีภาวะร่างกายที่ภูมิคุ้มกัน บกพร่องสามารถเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้มากมายหลายชนิด รวมถึงโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งด้วย

ลักษณะของโรคมะเร็งในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี

โรคมะเร็งในผู้ติดเชื้อเอชไอวี จะมีลักษณะเหมือนโรคมะเร็งที่เกิดกับคนทั่วไปปกติ ทั้งชนิดของโรค ระยะอาการของโรคและการรักษาจะต่างกันตรงที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ร่างกายมักดื้อต่อยาและมีความรุนแรงของโรคสูงกว่า โดยชนิดมะเร็งที่พบได้บ่อยๆในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้แก่ โรคมะเร็งซาร์โคมาเนื้อเยื่อชนิดคาร์โปซิ โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคมะเร็งทวารหนักโรคมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

การรักษามะเร็งในผู้ป่วย ( HIV )

วิธีการรักษาโรคมะเร็งในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ( HIV ) ก็มีวิธีรักษาเช่นเดียวกับโรคมะเร็งในคนปกติที่ไม่ได้ติดเชื้อ แต่แพทย์ต้องคำนึงถึงผลข้างเคียงแทรกซ้อนต่างๆ โดยเฉพาะการติดเชื้อรุนแรงในขณะรับการรักษาทั้งนี้โรคมะเร็งในผู้ติดเชื้อเอชไอวีก็มีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ขึ้นอยู่กับระยะโรคชนิดของเซลล์มะเร็งอายุและสุขภาพของผู้ป่วยและยังรวมถึงระดับของภูมิคุ้มกันต้านทานโรครวมทั้งการรับยาต้านไวรัสอย่างครบถ้วนและถูกต้องอีกด้วย

วิธีการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งในผู้ติดเชื้อ HIV

ในปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีป้องกันการเกิดโรคมะเร็งในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี แต่หากผู้ป่วยทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอและทานต่อเนื่อง รู้จักดูแลร่างกายตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ และหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำความเสี่ยงในการเกิดโรคก็จะลดลงไปได้มากในปัจจุบันมีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเอชไอวีเช่นเดียวกับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งทั่วไปซึ่งจะเป็นไปตามชนิดของโรคมะเร็งไม่ได้ขึ้นกับการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี

ดังนั้นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ( HIV ) ควรต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษให้มากกว่าคนปกติทั่วไป เพราะมีโอกาสเกิดโรคมะเร็งได้สูงกว่า  หากผู้ป่วยพบสิ่งผิดปรกติต่างๆที่เกี่ยวกับร่างกายควรรีบปรึกษาแพทย์ให้ตรวจทันที เพื่อที่จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลาโรคมะเร็งในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเอชไอวีนั้นหากได้รับการรักษาแล้วก็มีโอกาสหายได้เป็นปกติ แต่ทั้งนี้ผู้ป่วยก็ต้องดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง และทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอด้วย

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง

Thun MJ, Hannan LM, Jemal A (September 2006). “Interpreting cancer trends”. Annals of the New York Academy of Sciences.

Prasad AR, Bernstein H (March 2013). “Epigenetic field defects in progression to cancer”. World Journal of Gastrointestinal Oncology.