ติดต่อเว็บไซต์ Amprohealth

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับเรา แม้ฝ่ายดูแลของเราจะพยายามตอบกลับทุกอีเมลที่ได้รับภายใน 2-3 วัน แต่อาจเป็นไปไม่ได้เสมอเนื่องจากอีเมลที่เราได้รับนั้นมีจำนวนมาก ส่วนคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องทางการแพทย์และปัญหาสุขภาพต่าง ๆ เราเสียใจที่ไม่สามารถให้คำแนะนำหรือตอบคำถามทางการแพทย์ผ่านทางอีเมลนี้ได้ แต่เราหวังว่าคุณจะพบคำตอบในเว็บไซต์ของเรา ถ้าคุณคิดว่ามีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เกิดขึ้นควรรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที


มีคำแนะนำและข้อเสนอแนะอื่น ๆมีคำถามหรือข้อสงสัยแจ้งคำผิด/ข้อมูลไม่ถูกต้องพบข้อผิดพลาดในเว็บไซต์แจ้งปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อยากให้เพิ่มเติมเนื้อหาที่ยังขาดอยู่อยากช่วยเขียนเนื้อหาที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องอื่น ๆ