โรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ

ไตวาย ไม่ตายไว

ไตวาย ไม่ตายไว

0
ไตวาย ก่อนที่จะไปกล่าวถึงโรคไตวาย ลองมาดูความสำคัญและหน้าที่ของไตกันก่อนว่า ไต คืออะไร และมีหน้าที่สำคัญอย่างไรต่อร่างกายของมนุษย์เรา ไต หรือช...
การผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายไต

การผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายไต

0
เปลี่ยนไต สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายระยะสุดท้าย  หรือ ไตทำงานได้น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ จะต้องได้รับการ เปลี่ยนไตจำนวน 1 ข้าง เพื่อที่ผู้...
วิธีการบำบัดทดแทนไต (Kidney Replacement Therapy)

วิธีการบำบัดทดแทนไต ( Kidney Replacement Therapy )

0
การบำบัดทดแทนไต การบำบัดทดแทนไต คือวิธีการรักษาอย่างหนึ่งที่ใช้ทดแทนหน้าที่ของไตในการฟอกเลือดและกรองเลือด ใช้ทำหน้าที่แทนไตเมื่อไตทำงานไม่ได้หร...
ภาวะแทรกซ้อนของไตวายเฉียบพลัน-เรื้อรัง

ภาวะแทรกซ้อนของโรคไตวายเฉียบพลันและโรคไตวายเรื้อรัง

0
ภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเฉียบพลัน หรือ โรคไตวายเรื้อรัง ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคไตขั้นรุนแรง ย่อมได้รับผลกระทบต่อร่างกายใน...
การวินิจฉัยไตวายเฉียบพลันและไตวายเรื้อรัง

การวินิจฉัยโรคไตวายเฉียบพลันและไตวายเรื้อรัง

0
วินิจฉัยโรคไต การ วินิจฉัยโรคไต แพทย์จะทำการวินิจฉัยโรคไตตามขั้นตอนโดยจะต้องอาศัยข้อมูล พร้อมทั้งประวัติและอาการของผู้ป่วยที่แสดงได้อย่างชี้ชัด...
โภชนาการสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไตวาย

โภชนาการสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไตวาย

0
อาหารสำหรับผู้ป่วยไตวาย ผู้ป่วยที่มีอาการไตวาย  มักจะต้องได้รับโภชนาการที่ดีและมีความเหมาะสม กับช่วงระยะของอาการไตวายที่ผู้ป่วยเป็นอยู่  ซึ่งกา...
การรักษาโรคไตวายเฉียบพลัน

การรักษาโรคไตวายเฉียบพลัน 

0
โรคไตวายเฉียบพลัน โรคไตวายเฉียบพลัน ถือได้ว่าเป็นโรคภัยที่รุนแรงผู้ป่วยจำเป็นจะต้องเข้ารับการรักษาตัวอย่างเร่งด่วนทันที  หากล่าช้าอาจจะส่งผลต่อ...
ไตวายมีสาเหตุและอาการอย่างไร ?

ไตวายมีสาเหตุและอาการอย่างไร ?

0
ไตวายมีสาเหตุและอาการอย่างไร ไตวาย เป็นภาวะที่ไตสูญเสียความสามารถในการกรองของเสียออกจากเลือด จนไม่สามารถขับของเสีย ระดับน้ำ เกลือแร่ และแร่ธาตุ...
- โรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ

ตำแหน่งของไตและการรักษาไตวายเรื้อรัง

0
ไตวายเรื้อรัง การรักษา ไตวายเรื้อรัง นั้น ขึ้นอยู่กับระยะของโรคไต ส่วนใหญ่เน้นการรักษาแบบประคับประคอง บรรเทาอาการเจ็บป่วย ซึ่งจะช่วยชะลอการดำเน...
การใช้สิทธิ์บำบัดทดแทนไตค่ายา และปลูกถ่ายไต

การใช้สิทธิ์บำบัดทดแทนไตค่ายา และปลูกถ่ายไต

0
ประกันสุขภาพ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 กำหนดให้คนไทยทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งกองทุ...