มะเร็ง

สาเหตุและลักษณะอาการของมะเร็ง

มะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ทำให้มีการเจริญเติบโตผิดปกติกลายเป็นก้อนเนื้อร้ายลุกลามกระจายไปส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางระบบเลือด ทางเดินน้ำเหลือง กระดูก ซึ่งมะเร็งจะมีหลายชนิดและชื่อต่างกันไปขึ้นอยู่กับจุดที่กำเนิด โรคมะเร็งกลายไปเป็นสาเหตุการเสียชีวิต ของคนไทยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง

ปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็ง

การเกิดมะเร็งจะมีสาเหตุมากจากปัจจัยภายในนี้มีแค่ 5-10% ของมะเร็งที่พบ คือ ยีนส์พันธุกรรม อายุ นอกนั้นเป็นปัจจัยภายนอก เช่น อาหาร มลภาวะ สารเคมี การใช้ชีวิต เป็นต้น ส่วนระยะของโรคมะเร็งมีการแบ่งตามความรุนแรงในการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 0 ไปจนถึงระยะ 4 ลุกลามทั่วร่างกาย

การรักษามะเร็ง

ด้านการรักษามะเร็งนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะที่พบและการวินิจฉัยของแพทย์เป็นหลัก ซึ่งโดยทั่วไปที่นิยม การผ่าตัด เคมีบำบัด และรังสีรักษา ดังนั้นมะเร็งสามารถรักษาหายได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเอง และหลีกเลี่ยงจากการใช้ชีวิตใกล้บัจจัยเสี่ยงต่างๆ

อาหารเสริมทางการแพทย์

อาหารเสริมทางการแพทย์ ที่เหมาะกับผู้ป่วยมะเร็ง

0
อาหารเสริมทางการแพทย์ คือ อาหารเสริมทางการแพทย์ ( Medical Supplements ) คืออะไร? เมื่อร่างกายเกิดอาการเจ็บป่วย ร่างกายต้องการสารอาหารมากกว่าคนป...
การฉายรังสีรักษามะเร็งมีผลกระทบจากต่อหัวใจอย่างไร

ผลข้างเคียงจากการฉายรังสีต่อหัวใจ

0
หัวใจ คือ หัวใจ เป็นอวัยวะที่สามารถเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ทั้งการเคลื่อนไหวตามการหายใจเข้าออกหรือการเคลื่อนไหวตามร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการบิดตัวข...
การฉายรังสีรักษามะเร็งมีผลกระทบอะไรต่อการมองเห็น

การฉายรังสีรักษามะเร็งมีผลข้างเคียงต่อการมองเห็นอย่างไร

0
มะเร็งรักษาด้วยการฉายรังสีกระทบต่อการมองเห็น การฉายรังสีเพื่อทำการรักษา โรคมะเร็ง ที่บริเวณส่วนศีรษะ ลำคอและสมอง ในการรักษาอาจจะทำให้ผู้ป่วยมีป...
ตรวจเต้านมด้วยตัวเอง ( Breast Selfexam )

การตรวจเช็คเต้านมด้วยตนเอง

0
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง คือ การตรวจเต้านมด้วยตัวเอง ( Breast Selfexam ) สามารถทำได้เมื่อมีอายุ 20 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจเต้านมตนเองทุกเดือนหลังประจำ...
- มะเร็ง

ผลกระทบจากการฉายรังสีรักษามะเร็งต่อระบบไหลเวียนโลหิต

0
การฉายรังสีรักษามะเร็งส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนโลหิต การรักษาโรคมะเร็งด้วย การฉายรังสีจะส่งผลกระทบต่อระบบการไหลเวียนเลือด ของผู้ป่วยทั้งชนิดเฉี...
โครงสร้าง และ ส่วนประกอบของเต้านม

โครงสร้าง และ ส่วนประกอบของเต้านม

0
เต้านม คือ เต้านม ( Breast ) คือ อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายผู้หญิงอยู่บริเวณหน้าอกทั้งสองข้าง เต้านมของเด็กหญิงจะแบนราบ และจะพัฒนาขยายขึ้นในช่วง...
การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งมีวิธีอะไรบ้าง

การตรวจหามะเร็ง มีวิธีการตรวจอะไรบ้าง

0
การตรวจหามะเร็ง การหาตรวจมะเร็ง หมายถึง การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งในทุกด้านตามวิธีการทางการแพทย์ เช่น การวินิจฉัยว่าคนไข้เป็นโรคมะเร็งหรือไม...
การพบแพทย์ตรงตามโรคเพื่อการประเมินผลและการติดตามผลผู้ป่วยมะเร็ง

การพบแพทย์เพื่อประเมินผล และติดตามผลผู้ป่วยมะเร็ง

0
การพบแพทย์ แพทย์ที่ทำหน้าที่ให้การรักษาโรคมะเร็งจะประกอบไปด้วยแพทย์มากมายหลายสาขา ซึ่งจะทำงานร่วมกันในการให้การรักษาและจะมีการส่งต่อผู้ป่วยเพื่...
ผลกระทบต่อการฉายรังสีรักษามะเร็งต่อตา

มะเร็งดวงตา กับการรักษาด้วยการฉายรังสี มีผลกระทบอะไรบ้าง

0
มะเร็งดวงตา คือ มะเร็งดวงตา ( Eye Cancer ) เป็น มะเร็งชนิดปฐมภูมิกับ Adnexal Tumors ที่สามารถพบได้ที่ส่วนของตาและเบ้าตา คือ Uveal Malignant Mel...
ผลกระทบจากการฉายรังสีต่อกระดูก

ผลข้างเคียงจากการฉายรังสีต่อกระดูก

0
การฉายรังสีมีผลต่อกระดูก ในปี ค.ศ.1922 Regaud เป็นผู้ที่ให้คำนิยามกับการเกิด Osteoradionecrosis ขึ้นเป็นครั้งแรก และต่อมา James Ewing ก็ได้ทำกา...
ผลข้างเคียงจากการฉายแสงรักษามะเร็งศีรษะ และ มะเร็งลำคอ

ผลข้างเคียงจากการฉายแสงรักษามะเร็งศีรษะ และ มะเร็งลำคอ

0
มะเร็งศีรษะ และ มะเร็งลำคอ มะเร็งศีรษะ ( Head Cancer ) และ มะเร็งลำคอ ( Throat Cancer ) มีหลายครั้งที่การรักษาผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและมะเร็งลำคอที...
ผลกระทบระยะยาวจากการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก

ผลข้างเคียงจากการรักษามะเร็งในเด็ก

0
มะเร็งในเด็ก อดีตการรักษามะเร็งในเด็ก ให้หายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก แต่ในช่วงศตวรรษที่ 70 เป็นต้นมาได้มีการรักษาผู้ป่วยเด็กด้วยวิธีการรักษาที่...
ผลกระทบจากการฉายรังสีต่อไขกระดูก

ผลข้างเคียงจากการฉายรังสีที่มีต่อไขกระดูก

0
ไขกระดูก ไขกระดูก ( Marrow ) กับผลกระทบที่เกิดจากการรักษาด้วยการฉายรังสีต่อ Haemopoieic Tissue จะมีผลโดยตรงกับ ไขกระดูก เลือดและระบบน้ำเหลือง ไ...
การป้องกันผลกระทบจากยาเคมีบำบัดที่ใช้ร่วมกับการฉายรังสี

ผลข้างเคียงของการใช้ยาเคมีบำบัดร่วมกับการฉายรังสี

0
ผลข้างเคียงของการใช้ยาเคมีบำบัดร่วมกับการฉายรังสี ผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด ที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง โรคมะเร็งเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนทั่วโลกไปเป็นจำน...
- มะเร็ง

วิธีตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งและประเมินระยะของโรค

0
การตรวจวินิจฉัยและประเมินระยะ มะเร็งเป็นโรคที่จะต้องมี การตรวจวินิจฉัยและประเมินระยะ ที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่าโรคทั่วไป เพราะไม่สามารถทราบได้...
- มะเร็ง

ผลข้างเคียงจากการรักษาร่วมระหว่างการฉายรังสีและยาเคมีบำบัด

0
ผลข้างเคียงในการรักษามะเร็งจากการฉายรังสีและการให้เคมีบำบัด ผลข้างเคียงในผู้ป่วยที่เข้ารักการฉายรังสี และการให้เคมีบำบัด ผลข้างเคียงไม่ได้เกิดข...
โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric Cancer)

มะเร็งกระเพาะอาหาร เกิดจากกรดไหลย้อนเรื้อรังโดยไม่รู้ตัว

0
มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร ( Gastric Cancer ) มักเกิดขึ้นในเซลล์สร้างเมือกที่อยู่ในกระเพาะอาหาร จากสถิติพบว่ามะเร็งกระเพาะมักไม่แสดง...
เกิดก้อนเนื้อที่โตขึ้นที่ลำคอ

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ( Lymphoma )

0
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ต่อมน้ำเหลืองโดยปกติแล้วจะมีหน้าที่ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ร่างกายมีความแข็งแรงและห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆ มากขึ้น ซึ่ง...
ผลกระทบจากการรักษาด้วยเคมีบำบัด

ผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยเคมีบำบัด หรือ คีโม

0
เคมีบำบัด คือ เคมีบำบัด ( Chemotherapy ) หรือ คีโม ปัจจุบันนี้โรคมะเร็งเป็นโรคที่คร่าชีวิตของคนไปเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการพัฒนาวิธีการรักษามะเร็...
- มะเร็ง

ฉายแสงรักษามะเร็ง มีผลข้างเคียงอย่างไร

0
ฉายแสง หรือ ฉายรังสี คือ ฉายแสง หรือ ฉายรังสี ( Radiotherapy ) คือ การรักษาประเภทหนึ่งของรังสีรักษา ที่ใช้สำหรับบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยใช้รังสี...
โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer)

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ( Urinary Bladder Cancer )

0
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ คือ การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งที่ผิดปกไม่สามารถควบคุมได้และมีการแพร่กระจายอย่างรวมเร็วในกระเพาะปัสส...
โรคมะเร็งที่พบบ่อย 6 อันดับแรกของโลก

มะเร็งที่พบบ่อยทั้งในผู้หญิงและผู้ชายในประเทศไทย

0
มะเร็งที่พบบ่อย 10 อันดับมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย โรคมะเร็งนอกจากข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับผู้ป่วย โรคมะเร็ง ทั่วโลกแล้ว ยังมีข้อมูลที่น่าสน...
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ความหวัง กำลังใจ

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

0
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ต้องดูแลเป็นพิเศษ ทั้งเรื่องอาหารการกินและการใช้ชีวิต มะเร็ง เป็นโรคไม่ติดต่อที...
โรคมะเร็งองคชาติ (Penile Cancer)

มะเร็งองคชาต ( Penile Cancer ) สาเหตุ อาการ และการรักษา

0
มะเร็งองคชาต มะเร็งองคชาต ( Penile Cancer ) คือ มะเร็งที่เกิดขึ้นที่ผิวหนังของอวัยวะเพศชายหรือภายในในอวัยวะ เพศชาย มักมีผลต่อผู้ชายที่มีอายุมา...
สิ่งผิดปกติที่เรียกว่า โรคมะเร็ง

มะเร็ง โรคที่คนไทยเป็นเยอะสุด

0
มะเร็ง โรคที่ร้ายแรงที่สุดของคนไทยในขณะนี้คือ โรคมะเร็ง กระทรวงสาธารณะสุข วิเคราะห์สถิติการเสียชีวิตของคนไทยย้อนหลังตั้งแต่ปี 2543 พบว่า มะเร็ง...
สาเหตุและอาการของโรคมะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal Cancer)

มะเร็งหลอดอาหาร ( Esophageal Cancer ) มีสาเหตุและอาการของโรคอย่างไร

0
มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร ( Esophageal Cancer ) เป็นภาวะที่เซลล์ของหลอดอาหารมีการเจริญเติบโต มีการแบ่งตัวของเซลล์มากกว่าปกติ จนเกิดเป็นก้...
โรคมะเร็งตับอ่อน (Pancreatic Cancer)

มะเร็งตับอ่อน ( Pancreatic Cancer )

0
มะเร็งตับอ่อน มะเร็งตับอ่อน ( Pancreatic Cancer ) คือ เนื้องอกร้ายหรือมะเร็งซึ่งเกิดขึ้นจากเซลล์ของตับอ่อน อาการในระยะแรกมักไม่เฉพาะเจาะจงหรือไ...
อาการ สาเหตุและวิธีการรักษาโรคมะเร็งไต (Kidney Cancer)

มะเร็งไต ( Kidney Cancer ) อาการ สาเหตุ และการรักษา

0
มะเร็งไต ( Kidney Cancer ) มะเร็งไต ( Kidney Cancer ) คือ ชนิดของโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นภายในไต โดยเกิดจากเจริญเติบโตของเซลล์เนื้อเยื่อไตและกรวยไต...
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia)

มะเร็งเม็ดเลือดขาว ( Leukemia ) 

0
มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเม็ดเลือดขาว ( Leukemia ) นอกจากอวัยวะต่างๆของร่างกาย เช่น ตับ ปอด กระเพราะอาหาร เต้านม แล้ว โรคมะเร็งยังสามารถเกิดได้...
การทานอาหารก่อน-หลังการรักษา

การทานอาหารก่อน-หลังการรักษา ในผู้ป่วยมะเร็ง

0
การทานอาหารก่อน-หลังการรักษา วิธีการรักษามะเร็งต่างๆจะให้ผลที่คล้ายกันคือจะไปทำลายเซลล์มะเร็งที่อยู่ในร่างกายผู้ป่วย ซึ่งก็อาจจะมีผลกระทบทำให้เ...