สารบัญมะเร็ง

ชนิดของมะเร็งที่พบบ่อย

โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric Cancer)

มะเร็งกระเพาะอาหาร ( Gastric Cancer )

มะเร็งกระเพาะอาหาร ( Gastric Cancer ) มะเร็งกระเพาะอาหาร ( Gastric Cancer ) เป็นโรคร้ายอีกโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยมาก โดยทั้งนี้เนื่องจากกระเพาะอาหารของคนเรามีขนาดใหญ่ อยู่ในช่วงบนของช่องท้องด้านหน้า ติดกับลิ้นปี่ ดังนั้นเมื่อป...
เกิดก้อนเนื้อที่โตขึ้นที่ลำคอ

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ( Lymphoma )

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ( Lymphoma ) ต่อมน้ำเหลืองโดยปกติแล้วจะมีหน้าที่ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ร่างกายมีความแข็งแรงและห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆ มากขึ้น ซึ่งต่อมน้ำเหลืองก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อกระจายอยู่ทั่วร่างกายของคนเร...
โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer)

โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ( Urinary Bladder Cancer )

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ( Urinary Bladder Cancer ) กระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของระบบทางเดินปัสสาวะ โดยจะอยู่ในช่องท้องน้อยเหนือกระดูกหัวหน่าว ทำหน้าที่เก็บน้ำปัสสาวะจากท่อไตซ้ายขวา เพื่อรอขับถ่ายออกนอกร่างกายต่อไป ซึ่งใ...
โรคมะเร็งที่พบบ่อย 6 อันดับแรกของโลก

โรคมะเร็งที่พบบ่อย 6 อันดับแรกของโลก

โรคมะเร็ง โรคมะเร็ง สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกอวัยวะในร่างกายของมนุษย์เรา ผู้ป่วยต่างๆจากทั่วโลกก็เป็นมะเร็งแตกต่างชนิดกันออกไป เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ หรือ มะเร็งสมอง เป็นต้น ชนิดของโรคมะเร็งที่พบบ่อยใน แต่ล...
โรคมะเร็งองคชาติ (Penile Cancer)

มะเร็งองคชาติ ( Penile Cancer )

มะเร็งองคชาติ ( Penile Cancer ) โรคมะเร็งองคชาติ ( Penile Cancer ) มักจะพบได้ในคนที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และพบในสหรัฐอเมริกาน้อยกว่าร้อยละ 1 ในขณะที่เอเชียและแอฟริกาพบเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 ดังนั้นคนเอเชียและแอฟริกา...
สาเหตุและอาการของโรคมะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal Cancer)

มะเร็งหลอดอาหาร ( Esophageal Cancer ) มีสาเหตุและอาการของโรคอย่างไร

มะเร็งหลอดอาหาร ( Esophageal Cancer ) มะเร็งหลอดอาหาร ( Esophageal Cancer ) เป็นหนึ่งในมหันต์ภัยโรคร้ายแรงอย่างมะเร็ง เป็นโรคที่นับวันจะดูมีความน่ากลัวมากยิ่งขึ้น กับการที่อวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเรา ล้วนแต่มีความเสี่ยงที่...
โรคมะเร็งตับอ่อน (Pancreatic Cancer)

โรคมะเร็งตับอ่อน ( Pancreatic Cancer )

มะเร็งตับอ่อน ( Pancreatic Cancer ) มะเร็งตับอ่อน ( Pancreatic Cancer ) เกิดที่ตับอ่อน ซึ่งตับอ่อนเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่มีความสำคัญต่อร่างกายมนุษย์ มีลักษณะเป็นต่อมขนาดใหญ่ มีรูปร่างยาวรีคล้ายใบไม้ ประกอบด้วยส่วนหัว ส่วนกลาง...
อาการ สาเหตุและวิธีการรักษาโรคมะเร็งไต (Kidney Cancer)

มะเร็งไต ( Kidney Cancer ) อาการ สาเหตุและวิธีการรักษา

มะเร็งไต มะเร็งไต ( Kidney Cancer ) คือ ชนิดของโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นภายในไต โดยเกิดจากเจริญเติบโตของเซลล์เนื้อเยื่อไตและกรวยไตที่ผิดปกติ มักพบในวัยผู้ใหญ่ ปัจจุบันมะเร็งไตอาจจะมีปริมาณของผู้ป่วยที่ไม่สูงนัก เมื่อเทียบกับมะเร...
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia)

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ( Leukemia ) 

มะเร็งเม็ดเลือดขาว ( Leukemia ) มะเร็งเม็ดเลือดขาว ( Leukemia ) นอกจากอวัยวะต่างๆของร่างกาย เช่น ตับ ปอด กระเพราะอาหาร เต้านม แล้ว โรคมะเร็งยังสามารถเกิดได้กับ เม็ด เลือด ซึ่งเป็นส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งของร่างกายได้อีกด้วย ...
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ สาเหตุ อาการ วิธีรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colorectal Cancer)

มะเร็งลำไส้ใหญ่ ( Colorectal Cancer )

มะเร็งลำไส้ใหญ่ ( Colorectal Cancer ) Colorectal คือ ลำไส้ใหญ่ ของคนเราจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือส่วนที่อยู่ในช่องท้อง เรียกว่า โคลอน และส่วนที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานเรียกว่า ลำไส้ตรง ซึ่งลำไส้ทั้งสองส่วนจะมีหน้าที่ที่แตกต่า...
โรคมะเร็งทวารหนัก (Anal Cancer) มีสาเหตุและอาการอย่างไร

มะเร็งทวารหนัก ( Anal Cancer ) มีสาเหตุและอาการอย่างไร

มะเร็งทวารหนัก มะเร็งทวารหนัก ( Anal Cancer ) คือ การเกิดเนื้อร้ายหรือเซลล์มะเร็งขึ้นบริเวณทวารหนัก มีอาการถ่ายเป็นเลือด ปวดและคันบริเวณทวารหนัก เป็นมะเร็งชนิดที่พบได้ค่อนข้างน้อย ซึ่งโรคมะเร็งทวารหนักก็อาจเกิดขึ้นได้กับเซล...
โรคมะเร็งอัณฑะ (Testicular Cancer)

มะเร็งอัณฑะ ( Testicular Cancer )

มะเร็งอัณฑะ ( Testicular Cancer ) มะเร็งอัณฑะ ( Testicular Cancer ) ที่เกิดขึ้นได้เฉพาะผู้ชายเป็นโรคที่เกิดเฉพาะในผู้ชายเท่านั้น เพราะอัณฑะมีเฉพาะในผู้ชาย มีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ในถุงอัณฑะ และมีสองข้างซ้ายขวา โดยจะทำห...
สาเหตุ อาการ วิธีรักษาโรคมะเร็งรังไข่ (Ovarian Cancer)

มะเร็งรังไข่ อาการเป็นอย่างไร มีสาเหตุจากอะไร วิธีรักษาโรคมะเร็งรังไข่ทำอย่างไร ( Ovarian Cancer )

มะเร็งรังไข่ ( Ovarian Cancer ) มะเร็งรังไข่ ( Ovarian Cancer ) อาการจะแสดงออกหลากชนิด มะเร็งรังไข่ จะเกิดที่อวัยวะภายในผู้หญิงเท่านั้น รังไข่ ในเพศหญิงจะอยู่บริเวณอุ้งเชิงกรานหรือช่องท้องน้อย ติดกับส่วนปลายเปิดของปีกมดลูก ...
สาเหตุ อาการและวิธีการรักษาโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial Cancer)

สาเหตุ อาการและวิธีการรักษาโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ( Endometrial Cancer )

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ( Endometrial Cancer ) โรค มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ( Endometrial Cancer ) เป็นมะเร็งที่มีหลายชนิด โดยชนิดที่พบได้มากที่สุดก็คือชนิดอะดีโนคาร์ซิโนมา ซึ่งมีความรุนแรงในระดับปานกลาง ส่วนอาการของโรคมะเร็งช...
มะเร็งปากมดลูก สาเหตุ อาการ และการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก ( Cervical Cancer ) สาเหตุ อาการ และการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก ( Cervical Cancer ) มะเร็งปากมดลูก ( Cervical Cancer ) เกิดที่ ปากมดลูก ( Cervix ) ซึ่งเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณตรงกลางของช่องท้องน้อยหรืออุ้งเชิงกราน ตรงกับเนินหัวหน่าวพอดี โดยด้านหลังจะติดกับลำไส้ใหญ่และลำไส้...
โรคมะเร็งสมองและเนื้องอกสมอง (Brain Cancer)

มะเร็งสมองและเนื้องอกสมอง ( Brain Cancer )

มะเร็งสมอง ( Brain Cancer ) มะเร็งสมอง ( Brain Cancer ) เกิดที่เซลล์สมอง สมองนับได้ว่าเป็นอวัยวะที่อยู่ในระบบประสาทและสามารถเกิด มะเร็งสมอง หรือ เนื้องอกสมองได้ และสมองยังคงเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญอย่างมากที่สุดสำหรับมนุษย์...
โรคมะเร็งตับ (Liver Cancer)

โรคมะเร็งตับ ( Liver Cancer )

มะเร็งตับ ( Liver Cancer ) มะเร็งตับ ( Liver Cancer ) สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเซลล์ของตับ ได้แก่ เซลล์ที่ทำหน้าที่ในการกำจัดของเสีย และเซลล์ของตับเองที่ทำหน้าที่ในการสร้างน้ำดี แต่ที่มักจะพบได้บ่อยที่สุด ก็คือมะเร็งตับที่เกิ...
โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer)

โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ( Prostate Cancer )

มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมลูกหมาก ( Prostate Cancer ) เกิดที่ต่อมลูกหมาก ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะหนึ่งของผู้ชายในระบบทางเดินปัสสาวะที่สามารถเป็นโรคมะเร็งได้ โดยต่อมลูกหมากจะอยู่บริเวณโคนอวัยวะเพศ ( องคชาต ) ติดกับกระเพาะปัสส...
โรคมะเร็งซาร์โคมามดลูก สาเหตุ อาการเบื้องต้นและวิธีการรักษา

โรคมะเร็งซาร์โคมามดลูก ( Sarcoma ) สาเหตุ อาการเบื้องต้นและวิธีการรักษา

มะเร็งซาร์โคมามดลูก ( Sarcoma ) Sarcoma คือ มะเร็งที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อของมดลูก โดยอาจเรียกอีกชื่อว่า มะเร็งมดลูกหรือมะเร็งกล้ามเนื้อมดลูก ( Uterine Sarcoma ) โรคมะเร็งซาร์โคมามดลูก ( Sarcoma ) นั่นเอง มดลูก เป็นอ...
โรคมะเร็งกรวยไตและมะเร็งท่อไต

โรคมะเร็งกรวยไต และมะเร็งท่อไต

มะเร็งกรวยไต และมะเร็งท่อไต มะเร็งกรวยไต และมะเร็งท่อไต มีเซลล์หลายชนิดประกอบอยู่ ซึ่งทุกเซลล์สามารถกลายพันธุ์เป็นโรคมะเร็งได้หมด เช่น เซลล์ต่อมน้ำเหลือง เส้นเลือด กล้ามเนื้อ และเซลล์เยื่อเมือกบุภายในกรวยไตหรือท่อไต เป็นต้น...

มะเร็งปอด ( Lung Cancer ) สาเหตุ อาการ และวิธีรักษา

มะเร็งปอด ( Lung Cancer ) ปอด มีหน้าที่ในการหายใจและฟอกอากาศเพื่อนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายพร้อมแลกเปลี่ยนนำคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ซึ่งปอดจะอยู่บริเวณช่องอก มีสองข้างซ้ายขวานั่นเอง โดยปอดแต่ละข้างก็จะแบ่งเป็นอีกหลายกลีบและทำหน...
โรคมะเร็งถุงน้ำดี (Gallbladder Cancer)

โรคมะเร็งถุงน้ำดี ( Gallbladder Cancer )

มะเร็งถุงน้ำดี ( Gallbladder Cancer ) มะเร็งถุงน้ำดี ( Gallbladder Cancer ) เป็นโรคมะเร็งอีกชนิดหนึ่งที่ตรวจพบและวินิจฉัยได้ยากมาก โดยทางแพทย์ผู้ตรวจจะใช้วิธีต่างๆในการตรวจ เช่น การตรวจร่างกาย การสอบถามประวัติอาการ การใช้วิ...
โรคมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma, CCA) คืออะไร

โรคมะเร็งท่อน้ำดี ( Cholangiocarcinoma – CCA ) คืออะไร

มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งท่อน้ำดี ( Cholangiocarcinoma, CCA ) คือ มะเร็งของท่อน้ำดีที่ตับ ซึ่งเป็นโรคที่ไม่มีการแสดงอาการ ส่วนใหญ่จะตรวจพบเมื่ออยู่ในระยะที่มีการพัฒนาของมะเร็งเต็มขั้นแล้ว การตรวจโรคมะเร็งท่อน้ำดีทำได้ค่อนข้างยา...
โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid Cancer)

โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ ( Thyroid Cancer )

มะเร็งต่อมไทรอยด์ ( Thyroid Cancer ) มะเร็งต่อมไทรอยด์ ( Thyroid Cancer ) เป็นโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณต่อมไทรอยด์ ซึ่งต่อมไทรอยด์จะมีลักษณะเป็นท่อขนาดใหญ่ อยู่บริเวณด้านหน้าของลำคอ ใกล้ๆ กับลูกกระเดือก แบ่งออกเป็นสองกลีบซ...
โรคมะเร็งต่อมน้ำลาย (Salivary Gland Cancer)

โรคมะเร็งต่อมน้ำลาย ( Salivary Gland Cancer )

มะเร็งต่อมน้ำลาย ต่อมน้ำลายเป็นอวัยวะอีกส่วนหนึ่งของระบบศีรษะ หูคอจมูกและลำคอ ที่มีโอกาสเป็นโรค มะเร็งต่อมน้ำลาย ( Salivary Gland Cancer ) ได้ โดยต่อมน้ำลายจะมี 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ต่อมน้ำลายขนาดใหญ่ ( Major Sali Glands ) และต...
โรคมะเร็งช่องปาก โรคร้ายที่เกิดขึ้นภายในระบบศีรษะและลำคอ

โรคมะเร็งช่องปาก โรคร้ายที่เกิดขึ้นภายในระบบศีรษะและลำคอ

โรคมะเร็งช่องปาก ปกติแล้วช่องปากของคนเรานั้น เป็นช่องทางในการเคี้ยวและบดอาหาร พร้อมทั้งมีกระบวนการสร้างน้ำย่อย ซึ่งมาจากเซลล์ต่อมน้ำลายขนาดเล็ก ที่มีกระจายอยู่ทั่วไปภายในช่องปากของคนเราทุกคน ทุกส่วนมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรค...
โรคมะเร็งผิวหนัง (Skin Cancer)

โรคมะเร็งผิวหนัง ( Skin Cancer )

มะเร็งผิวหนัง ( Skin Cancer ) มะเร็งผิวหนัง ( Skin Cancer ) เป็นโรคมะเร็งอีกชนิดหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นกับผิวหนังตรงส่วนไหนของร่างกายก็ได้ เช่น ใบหน้า หู จมูก ศีรษะและผิวบริเวณอวัยวะเพศ เป็นต้น ผิวหนัง ทำหน้าที่ในการป...
โรคมะเร็งโพรงจมูกและมะเร็งโพรงไซนัส

โรคมะเร็งโพรงจมูกและมะเร็งโพรงไซนัส

มะเร็งโพรงจมูกหรือมะเร็งโพรงไซนัส โพรงจมูกและโพรงไซนัสจัดเป็นเนื้อเยื่อหรืออวัยวะในระบบศีรษะ ลำคอ หู คอ จมูก ซึ่งโรคมะเร็งโพรงจมูกและมะเร็งโพรงไซนัส โดยทั่วไปมีระยะโรค วิธีการตรวจ การรักษา และการพยากรณ์โรคเหมือนกัน แพทย์จึง...
โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก สาเหตุ อาการ และวิธีการรักษา

โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก สาเหตุ อาการ และวิธีการรักษา

มะเร็งโพรงหลังจมูก มะเร็งโพรงหลังจมูก เมื่อเข้าสู่ระยะของการลุกลาม จะสามารถแสดงอาการออกมาได้อย่างหลากหลาย นั่นก็เพราะบริเวณโพรงหลังจมูกประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อสำคัญมากมายหลายชนิด จึงทำให้ลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงได้อย่างรวดเ...
มะเร็งที่พบบ่อยในชายและหญิง

ชนิดของมะเร็งที่พบบ่อย

โรคมะเร็ง หากพูดถึงสถานการณ์ของโรคมะเร็งในปัจจุบัน ถือได้ว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงไม่น้อยเลยทีเดียว เนื่องจากจำนวนของผู้ป่วยมีการเพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี โดยมีค่าเฉลี่ยสูงถึง  120, 000 คน ต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้ก็...

การตรวจและการรักษามะเร็ง

[td_block_ampro_1 category_id=”33″ limit=”30″ ajax_pagination=”next_prev”]

บทความเกี่ยวกับมะเร็ง

ถามตอบเกี่ยวกับมะเร็ง