สมุนไพร

ความสำคัญของสมุนไพร

ในประเทศไทยมีสมุนไพรมากมายหลากหลายชนิด ซึ่งการใช้สมุนไพรนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรมีในตำราแพทย์ตั้งแต่สมัยกรีก อินเดีย ซึ่งในการแพทย์ไทยแผนโบราณนั้นจะนำพืชต่าง ๆ สัตว์ แร่ธาตุต่าง ๆ จากธรรมชาติ มาปรุง มาบด มาตากแห้ง หรืออัดเม็ด มาใช้เป็นสมุนไพร เพื่อนำมาใช้เป็นยารักษาโรคต่างๆ และเป็นยาบำรุงร่างกาย  ซึ่งสรรพคุณของสมุนไพรต่าง ๆ จะแตกต่างกันไป ทั้งรสชาติ กลิ่น สี

ติ้วขน

ต้นติ้วขน สรรพคุณยังยั้งเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว

0
ติ้วขน ติ้วขน มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปเอเชียภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม นอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่าพบ...
- สมุนไพร

ต้นโคกกระสุน สรรพคุณบำรุงร่างกาย

0
โคกกระสุน โคกกระสุน พบได้บ่อยในพื้นที่เช่นทางรถไฟ พื้นที่รกร้าง สวนผลไม้ ทุ่งนา และทุ่งหญ้าทั่วไป ชื่อสามัญ Bindii, Bullhead, Caltrop, Caltrops, De...
เครือปลาสงแดง

ต้นเครือปลาสงแดง สรรพคุณรักษาวัณโรค

0
เครือปลาสงแดง เครือปลาสงแดง พบพืชชนิดนี้ได้ตามป่าโปร่ง ป่าพรุ ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณผสม และตามที่โล่งทั่วไป ชื่อวิทยาศาสตร์ Ichnocarpus frutescens (L...
คนทีเขมา

ต้นคนทีเขมา สรรพคุณเมล็ดช่วยแก้อาหารไม่ย่อย

0
คนทีเขมา คนทีเขมา มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกา และเป็นพรรณไม้พื้นเมืองของอเมริกา ได้แพร่พันธุ์มาถึงญี่ปุ่นและเอเชียตอนใต้ ที่สูงประมาณ 200-1,400 เ...
กฤษณา

ต้นกฤษณา สรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศ

0
กฤษณา กฤษณา สามารถพบได้ในป่าแถบเขตร้อนชื้น เช่นป่าดงดิบแล้งและชื้น หรือในบริเวณพื้นที่ราบใกล้กับแม่น้ำลำธาร ชื่อสามัญ Eagle wood, Agarwood, Aglia, ...
- สมุนไพร

ต้นพลับพลึงแดง สรรพคุณช่วยขับเลือดประจำเดือน

0
พลับพลึงแดง พลับพลึงแดง มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกา ชื่อสามัญ Red crinum, Giant lily, Spider lily, Red Bog Lily ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Crinum × amabi...
ตะเคียนทอง

ต้นตะเคียนทอง เปลือกของต้นใช้แก้อาการลงแดง

0
ตะเคียนทอง ตะเคียนทอง พบในประเทศบังกลาเทศ, ประเทศกัมพูชา, ประเทศอินเดีย, ประเทศลาว, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศพม่า, ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม ชื่อสาม...
- สมุนไพร

ผกากรอง สรรพคุณช่วยแก้ติดเชื้อวัณโรคที่ต่อมทอนซิล

0
ผกากรอง ผกากรอง มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบอเมริกา แถบแอฟริกาเขตร้อน ในภายหลังได้แพร่ขยายไปทั่วโลกในเขตร้อน พบขึ้นที่ตามป่าละเมาะที่ค่อนข้างโปร่งและแห้ง...
เคี่ยม

ต้นเคี่ยม ช่วยรักษาอาการปากเปื่อย

0
ต้นเคี่ยม เคี่ยม พบในคาบสมุทรอินโดจีน คาบสมุทรมลายู ไปจนถึงเกาะบอร์เนียว ลำต้นตรง ประเทศไทยพบทั่วไปตามป่าดงดิบในภาคใต้ ชื่อสามัญ Resak tembaga ชื่อ...
- สมุนไพร

ต้นคนทา สรรพคุณของรากบรรเทาอาการปวดเมื่อย

0
คนทา คนทา มีถิ่นกำเนิดตั้งแต่จีนตอนใต้ลงไปจนถึงประเทศมาเลเซีย ในประเทศไทยจะพบได้มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยมักจะพบในป่าเขาหินปูน ป่าผ...
ขันทองพยาบาท

ต้นขันทองพยาบาท สรรพคุณของรากใช้รักษาน้ำเหลืองเสีย

0
ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะพบได้มากในประเทศไทย อินเดีย พม่า และในพื้นที่เขตอินโดจีน หรือคาบสมุทรมลายู ชื่อ...
ขอบชะนาง

ต้นขอบชะนาง สรรพคุณรักษาโรคกลากและเกลื้อน

0
ขอบชะนาง ต้นขอบชะนาง มี 2 ชนิด คือ ขอบชะนางแดงและขอบชะนางขาว โดยทั้งคู่จะมีความแตกต่างกันตรงที่สีของใบ และดอกตามชื่อที่ตั้ง ส่วนลักษณะอื่น ๆ ก็จะแต...
กรรณิการ์

ต้นกรรณิการ์ สรรพคุณรักษาอาการอ่อนเพลีย

0
กรรณิการ์ กรรณิการ์ มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในตอนกลางของประเทศอินเดีย มีการนำเข้ามาในไทยในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือในสมัยตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ ...
จันทน์กะพ้อ

จันทน์กะพ้อ สรรพคุณใช้รักษาโรคพาร์กินสัน

0
จันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ มีถิ่นกำเนินอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Vatica diospyroides Symington จัดอยู่ในวงศ์ DIPTEROCARPACEAE ชื่อท...
- สมุนไพร

ต้นจันผา สรรพคุณของแก่นใช้แก้ซาง

0
จันผา จันผา หรือ จันทร์ผา เป็นไม้ประดับที่มีอยู่แถบตามป่าเขาในประเทศไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C.Chen. อยู่ในวงศ์หน่อไม...
คำรอก

ต้นคำรอก สรรพคุณรักษาอาการไตพิการ

0
คำรอก คำรอก ประเทศไทยสามารถพบได้เยอะที่ทางภาคเหนือ มักขึ้นที่ตามป่าพรุ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าผลัดใบ ชายป่าดิบ ที่สูงตั้งแต่ใกล้ระดับน้ำทะเลถึงป...
ต้นคราม

ต้นคราม สรรพคุณเป็นยารักษาโรคกษัย

0
ต้นคราม คราม จะพบขึ้นได้มากตามป่าโปร่งทางภาคอีสานและทางภาคเหนือของประเทศไทย,,,, ชื่อสามัญ Indigo, ชื่อวิทยาศาสตร์ Indigofera tinctoria L. จัดอยู่ใน...
ขี้อ้าย

ต้นขี้อ้าย สรรพคุณบำรุงหัวใจ

0
ขี้อ้าย ขี้อ้าย มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อน เขตการกระจายพันธุ์อยู่ในอินเดีย พม่า จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีน และในคาบสมุทรมลายู ในประเทศไทยสามารถพบได้ท...
กางขี้มอด

กางขี้มอด สรรพคุณเปลือกใช้เป็นยาแก้ตกโลหิต

0
กางขี้มอด กางขี้มอด เขตการกระจายพันธุ์ตั้งแต่ประเทศอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับประเทศไทยสามารถพบขึ้นที่ตามป่าผลัดใบ ป่าดิบเขา ที่สูงถึง ...
- สมุนไพร

ต้นกะเม็ง ช่วยบรรเทาอาการเลือดกำเดาไหล

0
กะเม็ง กะเม็ง มี 2 ชนิด คือ ต้นกะเม็งตัวผู้ และ ต้นกะเม็งตัวเมีย โดยต้นตัวผู้จะมีดอกขนาดใหญ่เป็นสีเหลืองสด ต่างกันกับต้นตัวเมียที่ดอกมีขนาดเล็กและเ...
กระดึงช้างเผือก

กระดึงช้างเผือก สรรพคุณแก้หวัดคัดจมูก

0
กระดึงช้างเผือก กระดึงช้างเผือก พบขึ้นได้ตามป่าเบญจพรรณ ในต่างประเทศพบได้ที่จีนตอนใต้ อินเดีย พม่า และในภูมิภาคอินโดจีน ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Trichos...
- สมุนไพร

ต้นกระแจะ สรรพคุณเปลือก ช่วยดับพิษร้อนในร่างกาย

0
กระแจะ กระแจะ สามารถพบได้ตามป่าเบญจพรรณทั่วไป รวมไปถึงป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 100-400 เมตร สามารถขยายพันธุ์ได้...
ต้นแห้ม

ต้นแห้ม สรรพคุณขับลมอัมพฤกษ์

0
แห้ม เป็นไม้เถา รากและเถาเป็นสีเหลือง ไม่มีกลิ่นแต่มีรสขม ไม่พบการปลูกในประเทศไทย ต้องนำเข้ามาจากประเทศลาว ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Coscinium fenestratu...
- สมุนไพร

ต้นหนอนตายหยาก สรรพคุณรักษามะเร็งตับ

0
หนอนตายหยาก ต้นหนอนตายหยาก อยู่วงศ์หนอนตายหยาก (STEMONACEAE) สามารถพบเจอได้ตามป่าทั่วไปในมาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย จีน ญี่ปุ่น ลาว มีชื่อในท้องถิ่นอ...
ละหุ่ง

ละหุ่ง ใบสดมีสรรพคุณเป็นยาขับน้ำนมของสตรี

0
ละหุ่ง ต้นละหุ่ง พรรณไม้ส่งออกขายอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย พรรณไม้ที่ชาวสวนชาวไร่นิยมปลูกสำหรับป้องกันศัตรูพืช และพรรณไม้ที่เด่นในเรื่องสรรพคุณอันหล...
- สมุนไพร

ต้นแสลงใจ เมล็ดช่วยบำรุงประสาท

0
แสลงใจ แสลงใจ เป็นไม้กลางแจ้ง โตได้ดีในดินที่ร่วนซุยที่มีความชื้น ประเทศไทยสามารถพบเจอได้ทุกภาค ยกเว้นทางภาคใต้ ที่ตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ที่สูง...
พระจันทร์ครึ่งซีก

ต้นพระจันทร์ครึ่งซีก สรรพคุณใช้รักษาโรคภูมิแพ้

0
พระจันทร์ครึ่งซีก พระจันทร์ครึ่งซีก มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน ในปัจจุบันสามารถพบได้ในแถบภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู ประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน เ...
- สมุนไพร

เห็ดหลินจือ สรรพคุณรักษาโรคลมบ้าหมู

0
เห็ดหลินจือ เห็ดหลินจือ เป็นเห็ดที่ดีที่สุดในหมู่สมุนไพรจีน หายากมีคุณค่าสูง เป็นเทพเจ้าแห่งชีวิตที่มีพลังมหัศจรรย์ ใช้ทำเป็นยาเพื่อรักษาทางการแพทย...
เหงือกปลาหมอ

เหงือกปลาหมอ สรรพคุณรากใช้รักษาโรคงูสวัด

0
เหงือกปลาหมอ เหงือกปลาหมอ เป็นพรรณไม้ที่มักขึ้นกลางแจ้ง เติบโตได้ดีในที่ร่มและในที่ที่มีความชื้นสูง มักจะขึ้นตามชายน้ำหรือบริเวณริมฝั่งคลองบริเวณปา...
หมามุ่ย

หมามุ่ย สรรพคุณรักษาโรคพาร์กินสัน

0
หมามุ่ย ชื่อสามัญ คือ Mucuna ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Mucuna pruriens (L.) DC. ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ คือ Mucuna pruriens var. pruriens จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (...