สารบัญเบาหวาน

 1. อาหารเสริมผู้ป่วยเบาหวาน ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
 2. การดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตอย่างใกล้ชิด
 3. การดูแลผู้ป่วยเบาหวานรายบุคคลในชุมชน
 4. การดูแลและพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานตามลักษณะอาการรายบุคคล
 5. การจัดการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายกรณี
 6. การจัดการรายบุคคล ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง แนวคิดสู่การปฏิบัติตัว
 7. วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของเบาหวาน
 8. แผนรักษาเบาหวานที่กำหนดได้ด้วยตัวเอง
 9. เบาหวานชนิดที่ 2 คือเบาหวานที่เราสร้างเอง
 10. เบาหวานแฝงตัวมากับเครื่องดื่ม
 11. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับโรคเบาหวาน
 12. วิธีวิ่งหนีโรคแทรกซ้อนเบาหวาน
 13. เมื่อคนเป็นโรคเบาหวานต้องการกินอาหารนอกบ้าน
 14. น้ำตาลแท้ น้ำตาลเทียมหวานเทียบกับเบาหวาน
 15. เบาหวานกับเทศกาลปีใหม่กินอย่างไรไม่ทำลายสุขภาพ
 16. การวางแผนและการปฏิบัติตนในโอกาสต่างๆของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 17. อาหารมังสวิรัติสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 18. แสงแดดรักษาแผลแม้แต่แผลเบาหวานขั้นรุนแรง
 19. มารู้จักอาหาร Low GI กันเถอะ
 20. อาหารเสริม 7 ชนิดกับโรคเบาหวาน
 21. ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด มีข้อบ่งชี้วิธีการใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างไร
 22. โรคเบาหวานลงไตคืออะไร ( Diabetic Kidney Disease, DKD )
 23. เป็นเบาหวานควรออกกำลังกายอย่างไรดี
 24. เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 25. ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการอย่างไร
 26. รับประทานน้ำตาลมากๆ จะเป็นโรคเบาหวานหรือไม่?
 27. การติดตามประเมินผลการควบคุมเบาหวาน
 28. การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
 29. การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคเบาหวาน
 30. ถาม – ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับอาหารผู้ป่วยเบาหวาน
 31. คำถามทั่วไปเกี่ยวกับเบาหวานที่พบบ่อย
 32. ชนิดของโรคเบาหวานและการป้องกันเบาหวาน
Danny Amendola Jersey