เบาหวาน

สาเหตุการเกิดเบาหวาน

เบาหวาน เกิดจากร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ตามปกติ ทำให้มีระดับน้ำตาลสูงขึ้น

ชนิดของเบาหวานแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ

เบาหวานชนิดที่ 1 เกิดจากการขาดอินซูลิน เนื่องจากตับอ่อนไม่สามารถหลั่งอินซูลินได้เลย เบาหวานชนิดนี้มักพบในเด็กและผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี
เบาหวานชนิดที่ 2 พบมากในคนส่วนใหญ่ เกิดจากการที่เซลล์ของร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ไม่ดีหรือที่เรียกว่าภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้ร่างกายเหมือนขาดอินซูลินร่างกายต้องทดแทนโดยการสร้างอินซูลินออกมามากขึ้น สาเหตุของภาวะดื้ออินซูลิน ได้แก่ พันธุกรรม ความอ้วน และการไม่ออกกำลังกาย
เบาหวานชนิดที่ 3 เป็นเบาหวานชนิดที่มีสาเหตุชัดเจน เช่น โรคตับอ่อนอักเสบ ตับอ่อนถูกตัด โรคที่มีเหล็กสะสมมากเกินไปในตับจนทำให้ตับเสียหาย การรับประทานยาบางชนิด การได้รับสารเคมี หรือความผิดปกติของฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต
เบาหวานชนิดที่ 4 เป็นเบาหวานที่เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ เมื่อคลอดแล้วเบาหวานก็จะหายไป แต่คนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นเบาหวานได้อีกในอนาคต

อาการของโรคเบาหวาน

ผู้ป่วยจะปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน หิวน้ำบ่อย รับประทานจุ แต่น้ำหนักลด ผิวแห้ง เป็นแผลแล้วหายยาก ตาพร่ามัว ชาบริเวณปลายมือปลายเท้า หย่อนสมรรถภาพทางเพศ

การดูแลตัวเองเมื่อเป็นเบาหวาน

1. ประทานอาหารตามหลักโภชนาการในปริมาณที่พอดีกับที่ร่างกาย
2. หลีกเลี่ยงอาหารที่รับประทานหรือเครื่องดื่มมีระดับน้ำตาลสูงขึ้น
3. ออกกำลังกายเป็นประจำ
4. ดูแลทำความสะอาดเท้า ระมัดระวังอย่าให้เกิดบาดแผล
5. รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง และพบแพทย์ตามนัด

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

อาหารเสริมผู้ป่วยเบาหวาน ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

0
อาหารเสริมผู้ป่วยเบาหวาน อาหารเสริมผู้ป่วยเบาหวาน โรคเบาหวานเป็นโรคที่มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากในปัจจุบันและยังมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี ...
ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

การดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตอย่างใกล้ชิด

0
ผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิต ผู้ป่วย หรือผู้เข้ารับการรักษา คือ ผู้ที่รับบริการสุขภาพรูปแบบต่างๆ จากแพทย์ พยาบาลเวชปฏิบัติ ทันตแพทย์ หรือบุคลาก...
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานรายบุคคลในชุมชน

การดูแลผู้ป่วยเบาหวานรายบุคคลในชุมชน

0
ผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นโรงพยาบาลที่มีหน้าที่และขอบเขตในการดูแลผู้ป่วยในระดับบุคคล ครอบครัวและสังคม โดยจะเน้นการดูแลในด้...
การดูแลและพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานตามลักษณะอาการรายบุคคล

การดูแลและพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานตามลักษณะอาการรายบุคคล

0
เบาหวาน เบาหวาน ถือได้ว่าเป็นโรคชนิดเรื้อรังประเภทหนึ่ง ที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขในระดับโลก และมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 42 ใน...
การจัดการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายกรณี

การจัดการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายกรณี

0
การจัดการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายกรณี การจัดการรายกรณีสำหรับกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 1. กระบวนการดูแล 1.ทำแบบประเมินความเสี่ยงให้ก...
การจัดการรายบุคคล ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง แนวคิดสู่การปฏิบัติตัว

การจัดการรายบุคคล ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง แนวคิดสู่การปฏิบัติตัว

0
การจัดการรายบุคคล ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง แนวคิดสู่การปฏิบัติตัว ในปัจจุบันพบว่า สถิติของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีมากขึ้นจนน่...
วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของเบาหวาน

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของเบาหวาน

0
อาการเบาหวาน โรคเบาหวาน เมื่อเป็นแล้วอาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียว นั่นก็เพราะอาการเบาหวานจะส่งผลต่อสุขภาพของคนเราได้ดังนี้  1.ทำให...
แผนรักษาเบาหวานที่กำหนดได้ด้วยตัวเอง

แผนรักษาเบาหวานที่กำหนดได้ด้วยตัวเอง

0
สาเหตุโรคเบาหวาน สาเหตุโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นมาจากพฤติกรรมและวิถีชีวิตของตัวเราเองสร้างเบาหวานขึ้นมาโดยที่เราไม่ทันรู้ตัว  พฤติกรรมที...
เบาหวานชนิดที่ 2 คือเบาหวานที่เราสร้างเอง

เบาหวานชนิดที่ 2 คือเบาหวานที่เราสร้างเอง

0
สาเหตุเบาหวานชนิดที่ 2 เบาหวานชนิดที่ 2 คือภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูง สาเหตุที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมี 2 สาเหตุ คือ การลดระดับของการผลิตอิน...
เบาหวานแฝงตัวมากับเครื่องดื่ม

เบาหวานแฝงตัวมากับเครื่องดื่ม

0
เครื่องดื่มก่อเบาหวาน นอกจากน้ำเปล่าแล้ว เครื่องดื่มอื่นๆ อย่างเช่นน้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง กาแฟ ชานมหรือนมเปรี้ยว ก็เป็นเครื่องดื่มที่ผู้คน...
เบาหวานและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

0
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากข้อมูลพบว่ามี ผู้เป็นป่วยโรคเบาหวานใช้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือ สมุนไพร มากเป็นสองเท่าของผู้ที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเป็...
วิธีวิ่งหนีโรคแทรกซ้อนเบาหวาน

วิธีวิ่งหนีโรคแทรกซ้อนเบาหวาน

0
โรคแทรกซ้อนเบาหวาน โรคเบาหวานอาจดูเหมือนเป็นโรคธรรมดา ที่ไม่ได้ร้ายแรง ไม่ส่งผลอันตรายต่อร่างกายจนถึงชีวิต เป็นโรคที่มีผู้ป่วยมากมายแต่ยังคงใช้...
เมื่อคนเป็นเบาหวานต้องกินอาหารนอกบ้าน

เป็นโรคเบาหวานต้องเลือกกินอาหารนอกบ้านอย่างไร

0
อาหารสำหรับคนเป็นโรคเบาหวาน อาหารสำหรับคนเป็นโรคเบาหวาน อาจคิดว่าจะหากินได้ยากกว่าอาหารคนที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานและเป็นเมนูซ้ำแบเดิมๆ แต่ในปัจจ...
น้ำตาลแท้ น้ำตาลเทียมหวานเทียบกับเบาหวาน

น้ำตาลแท้ น้ำตาลเทียมหวานเทียบกับเบาหวาน

0
น้ำตาล เมี่อพูดถึงสารที่ให้ความหวาน หลายคนก็คงจะนึกถึง น้ำตาล เป็นอันดับแรก เพราะเป็นสิ่งที่ใช้กันอยู่ประจำจนเคยชิน แต่รู้ไหมว่าจริงๆ แล้ว สารท...
เบาหวานกับเทศกาลปีใหญ่กินอย่างไรไม่ทำลายสุขภาพ

เบาหวานกับเทศกาลปีใหม่กินอย่างไรไม่ทำลายสุขภาพ

0
คนเป็นเบาหวาน ควรกินอย่างไรไม่ทำให้เสียสุขภาพในเทศกาลปีใหม่ เทศกาลวันหยุดปีใหม่ ถือว่าเป็นช่วงวันเวลาที่ใครหลายๆคนคงอยากให้มาถึงเร็วๆ เนื่องจาก...
การวางแผนและการปฏิบัติตนในโอกาสต่างๆของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

การปฏิบัติตนในการกินอาหารในโอกาสต่างๆของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

0
อาหารสำหรับคนเป็นเบาหวาน ในปัจจุบันงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ เปรียบเสมือนกิจกรรมอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์ไปแล้ว กิจกรรมงานสังสรรค์เกิดขึ้...
- เบาหวาน

อาหารมังสวิรัติสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

0
อาหารมังสวิรัติ ปัจจุบันคนหันมาสนใจ อาหารมังสวิรัติ กันมากขึ้นเพราะมีข้อมูลมากมายที่ชี้ให้เห็นว่าชาวมังสวิรัติมักจะมีอายุยืนกว่าชาวอมังสวิรัติ ...
แสงแดดรักษาแผลแม้แต่แผลเบาหวานขั้นรุนแรง

แสงแดดรักษาแผลแม้แต่แผลเบาหวานขั้นรุนแรง

0
แสงแดด แสงแดด เป็น แสงแห่งพลังชีวิต ทำให้พืชเจริญเติมโตให้ดอกออกผล ทำให้มนุษย์ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆมีร่างกายแข็งแรง เติบโต มีสุขภาพดีด้วยพ...
มารู้จักอาหาร Low GI กันเถอะ

มารู้จักอาหาร Low GI กันเถอะ

0
อาหาร Low GI สำหรับคำว่า GI ย่อมาจากคำว่า Glycemic Index ซึ่งก็คือดัชนีที่ใช้ในการวัดหาค่าความเร็วของการดูดซึมน้ำตาลและแป้งเข้าสู่กระแสเลือด โด...
ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด มีข้อบ่งชี้วิธีการใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างไร

ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด มีข้อบ่งชี้วิธีการใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างไร

0
อินซูลิน ( Insulin ) โรคเบาหวานเป็นโรคที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินสุลินได้ในปริมาณที่สูงพอที่จะจัดการเก็บน้ำตาลจาก...
โรคเบาหวานลงไตคืออะไร (Diabetic Kidney Disease, DKD)

เบาหวานลงไตคืออะไร ( Diabetic Kidney Disease, DKD )

0
เบาหวานลงไต โรคเบาหวานลงไต ( Diabetic Kidney Disease, DKD ) เป็นโรคหนึ่งที่ผู้ป่วยอาจจะมีการเกิดภาวะของโรคแทรกซ้อนต่างๆได้มากมายหลายโรค ซึ่งโรค...
เป็นเบาหวานควรออกกำลังกายอย่างไรดี

เป็นเบาหวานควรออกกำลังกายอย่างไรดี

0
การออกกำลังกาย ที่เหมาะกับคนเป็นเบาหวาน โรคเบาหวานกับ การออกกำลังกาย จะช่วยได้อย่างไร หากอธิบายให้ง่ายๆก็คือ โรคเบาหวานเกิดจากเซลล์ในร่างกายของ...
เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์

เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์

0
โรคเบาหวานขณะมีการตั้งครรภ์ กรณีนี้จะเกิดได้กับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานทั้งแบบประเภทที่ 1 ( เบาหวานแบบพึ่งอินซูลิน )และโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ( ...
ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการอย่างไร

ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการอย่างไร

0
อาการโรคเบาหวาน สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน แม้ อาการโรคเบาหวาน จะไม่รุนแรงน่ากลัว ผู้ป่วยควรทำตามคำแนะนำของแพทย์จะทำให้สามารถใช้ชีวิตตามคนป...
รับประทานน้ำตาลมากๆ จะเป็นโรคเบาหวานหรือไม่?

กินน้ำตาลมากๆ จะเป็นโรคเบาหวานหรือไม่?

0
น้ำตาล น้ำตาล จัดเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ไม่มีเส้นใยอาหาร น้ำตาล 1 กรัมให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี ข้อแนะนำในการรับประทานน้ำตาล คือ จำกัดไว้ท...
การติดตามประเมินผลการควบคุมเบาหวาน

การติดตามประเมินผลการควบคุมเบาหวาน

0
ระดับน้ำตาลในเลือด เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ของโรคเบาหวานในระยะยาว เช่น เลือดออกในตาทำให้ตามัว หรือตาบอด เท้าชาขาดความรู้...
การดูแลสุขภาพกายและใจของผู้ป่วยเบาหวาน

การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

0
โรคเบาหวาน โรคเบาหวาน เป็น ภาวะที่ร่างกายไม่สามารถนำอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และเป็นอีกโรคหนึ่งที่ไม่สามารถรักษาให้หายขา...
การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคเบาหวาน

การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคเบาหวาน

0
โรคเบาหวานกับการดูแลตนเอง การดูแลตนเองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพราะโรคเบาหวานนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกวัย เนื่องจากการทำ...
ปัญหาเกี่ยวกับอาหารผู้ป่วยเบาหวาน

ถาม – ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับอาหารผู้ป่วยเบาหวาน

0
อาหารผู้ป่วยเบาหวาน สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ ที่เพิ่งพบหรือตรวจเจอว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวาน  นอกจากจะต้องทำตามคำแนะนำของแพทย์แล้วก็คงมีคำถามขึ้นมาในห...
คำถามทั่วไปเกี่ยวกับเบาหวานที่พบบ่อย

คำถามทั่วไปเกี่ยวกับเบาหวานที่พบบ่อย

0
โรคเบาหวาน โรคเบาหวาน เกิดจากการที่มีระดับน้ำตาล ( กลูโคส ) ในเลือดสูงเป็นเวลานาน เป็นกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับการเผาผลาญอาหาร มีสาเหตุและปัจจัยเสี่...