เบาหวาน

 1. โรคแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวาน
 2. อาหารเสริมผู้ป่วยเบาหวาน ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
 3. การดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตอย่างใกล้ชิด
 4. การดูแลผู้ป่วยเบาหวานรายบุคคลในชุมชน
 5. การดูแลและพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานตามลักษณะอาการรายบุคคล
 6. การจัดการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายกรณี
 7. การจัดการรายบุคคล ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง แนวคิดสู่การปฏิบัติตัว
 8. วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของเบาหวาน
 9. แผนรักษาเบาหวานที่กำหนดได้ด้วยตัวเอง
 10. เบาหวานชนิดที่ 2 คือเบาหวานที่เราสร้างเอง
 11. เบาหวานแฝงตัวมากับเครื่องดื่ม
 12. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 13. วิธีวิ่งหนีโรคแทรกซ้อนเบาหวาน
 14. เป็นโรคเบาหวานต้องเลือกกินอาหารนอกบ้านอย่างไร
 15. น้ำตาลแท้ น้ำตาลเทียมหวานเทียบกับเบาหวาน
 16. เบาหวานกับเทศกาลปีใหม่กินอย่างไรไม่ทำลายสุขภาพ
 17. การปฏิบัติตนในการกินอาหารในโอกาสต่างๆของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 18. อาหารมังสวิรัติสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 19. แสงแดดรักษาแผลแม้แต่แผลเบาหวานขั้นรุนแรง
 20. มารู้จักอาหาร Low GI กันเถอะ
 21. ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด มีข้อบ่งชี้วิธีการใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างไร
 22. เบาหวานลงไตคืออะไร ( Diabetic Kidney Disease, DKD )
 23. เป็นเบาหวานควรออกกำลังกายอย่างไรดี
 24. เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 25. ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการอย่างไร
 26. กินน้ำตาลมากๆ จะเป็นโรคเบาหวานหรือไม่?
 27. การติดตามประเมินผลการควบคุมเบาหวาน
 28. การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
 29. การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคเบาหวาน
 30. ถาม – ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับอาหารผู้ป่วยเบาหวาน
 31. คำถามทั่วไปเกี่ยวกับเบาหวานที่พบบ่อย
 32. ชนิดของโรคเบาหวานและการป้องกันเบาหวาน

สาเหตุการเกิดเบาหวาน

เบาหวาน เกิดจากร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ตามปกติ ทำให้มีระดับน้ำตาลสูงขึ้น

ชนิดของเบาหวานแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ

เบาหวานชนิดที่ 1 เกิดจากการขาดอินซูลิน เนื่องจากตับอ่อนไม่สามารถหลั่งอินซูลินได้เลย เบาหวานชนิดนี้มักพบในเด็กและผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี
เบาหวานชนิดที่ 2 พบมากในคนส่วนใหญ่ เกิดจากการที่เซลล์ของร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ไม่ดีหรือที่เรียกว่าภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้ร่างกายเหมือนขาดอินซูลินร่างกายต้องทดแทนโดยการสร้างอินซูลินออกมามากขึ้น สาเหตุของภาวะดื้ออินซูลิน ได้แก่ พันธุกรรม ความอ้วน และการไม่ออกกำลังกาย
เบาหวานชนิดที่ 3 เป็นเบาหวานชนิดที่มีสาเหตุชัดเจน เช่น โรคตับอ่อนอักเสบ ตับอ่อนถูกตัด โรคที่มีเหล็กสะสมมากเกินไปในตับจนทำให้ตับเสียหาย การรับประทานยาบางชนิด การได้รับสารเคมี หรือความผิดปกติของฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต
เบาหวานชนิดที่ 4 เป็นเบาหวานที่เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ เมื่อคลอดแล้วเบาหวานก็จะหายไป แต่คนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นเบาหวานได้อีกในอนาคต

อาการของโรคเบาหวาน

ผู้ป่วยจะปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน หิวน้ำบ่อย รับประทานจุ แต่น้ำหนักลด ผิวแห้ง เป็นแผลแล้วหายยาก ตาพร่ามัว ชาบริเวณปลายมือปลายเท้า หย่อนสมรรถภาพทางเพศ

การดูแลตัวเองเมื่อเป็นเบาหวาน

1. ประทานอาหารตามหลักโภชนาการในปริมาณที่พอดีกับที่ร่างกาย
2. หลีกเลี่ยงอาหารที่รับประทานหรือเครื่องดื่มมีระดับน้ำตาลสูงขึ้น
3. ออกกำลังกายเป็นประจำ
4. ดูแลทำความสะอาดเท้า ระมัดระวังอย่าให้เกิดบาดแผล
5. รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง และพบแพทย์ตามนัด