สารบัญอาการต่าง ๆ

 1. อาการร่างกายเคลื่อนไหวผิดปกติ ( Movement Disorder )
 2. อาการเลือดออกในทางเดินอาหาร
 3. อาการปวดท้อง ( Abdominal Pain )
 4. อาการกลืนลำบาก ( Dysphagia )
 5. อาการบวม ( Edema )
 6. อาการปวดศีรษะ ( Headache )
 7. อาการท้องเสีย ( Diarrhea )
 8. อาการอ่อนแรง ( Motor Weakness )
 9. อาการของเล็บที่พบบ่อย ( Common Nail Problem )
 10. อาการปัสสาวะเป็นเลือด ( Hematuria )
 11. อาการน้ำนมไหล ( Galactorrhea )
 12. อาการไอ ( Cough )
 13. อาการหายใจลำบาก ( Dyspnea )
 14. อาการผื่นตุ่มน้ำพองใส ( Vesiculobullous Eruption )
 15. อาการท้องมาน ( Ascites )
 16. อาการ เวียนศีรษะ ( Vertigo )
 17. อาการหายใจมีเสียงดังผิดปกติ ( Abnormal Sound During Breathing )
 18. อาการปัสสาวะออกน้อย ( Oliguria and Anuria )
 19. อาการไข้เฉียบพลัน ( Acute Febrile illness )
 20. อาการเป็นลมหมดสติ ( Syncope )
 21. ม้ามโต ( Splenomegaly) อาการ สาเหตุ
 22. ดีซ่าน ( Jaundice ) อาการ สาเหตุ
 23. ผื่นบนผิวหนัง ( Maculopapular Eruption ) อาการ สาเหตุ
 24. ประจำเดือนไม่มาหรือขาดประจำเดือน ( Amenorrhea )
 25. ปัสสาวะมากเกิดจากอะไร ( Polyuria )
 26. อาการเจ็บหน้าอก ( Chest pain ) บ่งบอกอะไร
 27. อาการตัวเขียว ( Cyanosis )
 28. ไข้และการมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติ
 29. อาการใจสั่น ( Palpitation )
 30. ประจำเดือนมาไม่ปกติบ่งบอกอะไร
 31. 8 วิธีสำรวจกระดูกสันหลังผิดรูปอย่างง่าย
 32. กระดูกต้นคอผิดรูปทรง ต้นเหตุของสารพัดโรค
 33. การป้องกันและแก้ไขอาการปวดหลัง
 34. นิ้วล็อค ( Trigger Finger ) โรคยอดฮิตออฟฟิศซินโดรมที่ควรรู้
 35. วิธีแก้อาการกระดูกสันหลังผิดรูปทรงขณะนอนหลับ
 36. อาการปวดไหล่มีสาเหตุมาจากอะไร
 37. อาการปวดหัวเข่าที่มีสาเหตุมาจากอะไร