ตรวจเลือดและตรวจเช็คสุขภาพ

 1. ภาวะเม็ดเลือดขาวสูง ( Leukocytosis )
 2. ฮีโมโกลบินคืออะไร
 3. ไขกระดูกมีความผิดปกติ Myeloproliferative disease ( MPD )
 4. ฮีมาโทคริตคือเซลล์เม็ดเลือดแดงส่วนที่แยกออกจากพลาสมา
 5. ภาวะเลือดหนืด ( Polycythemia )
 6. โลหิตจาง ( Anemia )
 7. การตรวจเลือดวิเคราะห์ฮอร์โมน ( Hormone Assays )
 8. การตรวจนับจำนวนเกล็ดเลือด ( Platelet Count )
 9. ตรวจหาค่าความผิดปกติของ ตับ Gamma GT ( GGTP )
 10. การตรวจนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดง Red Blood Cell ( RBC )
 11. การตรวจ Total Protein บ่งบอกอะไร
 12. การตรวจ Globulin ในเลือดบ่งบอกอะไร
 13. การตรวจ อัลบูมิน ( Albumin ) ในเลือดจำเป็นอย่างไร
 14. การตรวจนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว White Blood Cell ( WBC )
 15. ค่า Erythrocyte Sedimentation Rate ( ESR ) บ่งบอกอะไร
 16. การตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count ( CBC )
 17. ผลตรวจเลือด ค่าเลือดปกติ แปลผลแลป และวิธีการอ่าน
 18. ตรวจสุขภาพ ( Health checkup ) มีความจำเป็นและสำคัญอย่างไร?
 19. ตรวจหาความผิดปกติของ ตับอ่อน P-Amylase / Lipase
 20. การตรวจหาค่าปัสสาวะ Urine Spot MAU / Creatinine Ratio
 21. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Protein ( Random urine )
 22. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Magnesium
 23. การตรวจปัสสาวะหาค่า Blood Urea Nitrogen ( BUN ) หรือ Urine Urea N
 24. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Glucose
 25. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Osmolality
 26. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine P-Amylase
 27. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Phosphorus
 28. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Calcium
 29. การตรวจปัสสาวะหาค่า กรดยูริก ( Uric Acid ) หรือ Urine Uric acid
 30. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Creatinine และค่า Creatinine
 31. การตรวจปัสสาวะ ( Urinalysis )
 32. การตรวจแร่ธาตุและสารละลายในร่างกาย ( Electrolyte )
 33. การตรวจเลือดหา สัญญาณโรคกระดูก ( Bone Markers )
 34. ตรวจเบาหวาน ( Diabetes test )
 35. ความสำคัญของฮอร์โมน ( Hormone ) ในร่างกาย
 36. การตรวจเลือดเพื่อป้องกันโรคหัวใจ
 37. การจัดการและการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ( Diabetes )
 38. ตรวจยีนก่อนสาย ป้องกันการกลายพันธุ์
 39. การตรวจของเหลวในร่างกาย ( Body Fluid )
 40. การตรวจของเหลวในไขสันหลัง Cerebrospinal Fluid ( CSF )
 41. การตรวจการทำงานของตับ ( Liver Function Test )
 42. การตรวจสาร Serum Glutamic Pyruvate Transaminase ( SGPT ) ในตับ
 43. การตรวจหาสาร Serum Glutamic-Oxaloacetic Transaminase ( SGOT ) ในตับ
 44. การตรวจสารแอลคาไลน์ฟอสฟาเทส ( ALP ) ในตับ
 45. การคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index ( BMI )
 46. สารตรวจค่ามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ Bladder Tumor Antigen ( Urine BTA )
 47. Free PSA สารวัดค่า มะเร็งต่อมลูกหมาก ชนิดใหม่
 48. Total PSA สารตรวจวัดค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก
 49. สารวัดค่ามะเร็งเต้านม Cancer Antigen 15-3 ( CA 15-3 )
 50. สารวัดค่ามะเร็งรังไข่ Cancer Antigen 125 ( CA 125 )
 51. สารวัดค่ามะเร็งทางเดินอาหาร Cancer Antigen 19-9 ( CA 19-9 )
 52. ตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ – สารวัดค่ามะเร็งลำไส้ใหญ่ Carcinoembryonic Antigen ( CEA )
 53. ตรวจมะเร็งตับ – สารวัดค่ามะเร็งตับ Alpha Fetoprotein ( AFP )