ตรวจเลือดและตรวจเช็คสุขภาพ

ฮีโมโกลบินหรือเฮโมโกลบิน คือส่วนหนึ่งของระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งเป็นโปรตีนสำคัญจะอยู่ในเม็ดเลือดแดงและช่วยนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย

ฮีโมโกลบินคืออะไร

0
ฮีโมโกลบินคืออะไร ? ฮีโมโกลบินหรือเฮโมโกลบิน ( Hemoglobin ) คือ ส่วนหนึ่งของระบบไหลเวียนเลือด มีโมเลกุลโปรตีนภายในเซลล์เม็ดเลือดแดง ฮีโมโกลบิน ...
ไขกระดูกมีความผิดปกติ Myeloproliferative disease ( MPD )

ไขกระดูกมีความผิดปกติ Myeloproliferative disease ( MPD )

0
ไขกระดูกมีความผิดปกติ Myeloproliferative disease ( MPD ) ไขกระดูกมีความผิดปกติ Myeloproliferative disease ( MPD ) หรือ โรคมัยอีโลโพรลิฟเฟอเรทีฟ...
ฮีมาโทคริต, packed cell volume , เปอร์เซนต์ของเม็ดเลือดแดงต่อปริมาณเลือดทั้งหมด

ฮีมาโทคริตคือเซลล์เม็ดเลือดแดงส่วนที่แยกออกจากพลาสมา

0
ฮีมาโทคริต ฮีมาโทคริต ( Hematocrit, Ht หรือ HCT ) คือเซลล์เม็ดเลือดแดงส่วนที่แยกออกจากพลาสมา หรือ ปริมาตรเซลล์อัดแน่น Packed cell volume ( PCV ...
- ตรวจเช็คมาตรฐานสุขภาพและการบริโภค

ภาวะเลือดหนืด ( Polycythemia )

0
ภาวะเลือดหนืด ( Polycythemia ) ภาวะเลือดหนืด ( Polycythemia ) โดยทั่วไปภาวะเลือดหนืดในระยะแรกมักไม่มีอาการ ตรวจพบได้จากการตรวจความสมบูรณ์ ของเม...
- ตรวจเช็คมาตรฐานสุขภาพและการบริโภค

โลหิตจาง ( Anemia )

0
  โลหิตจาง ( Anemia ) โลหิตจาง ( Anemia ) หรือ เลือดจาง เป็น ภาวะที่ร่างกายซีดขาว หรือ ซีดเหลือง ไม่มีเลือดฝาด เพราะมีปริมาณเม็ดเลือดแด...
การตรวจเลือดวิเคราะห์ฮอร์โมน ( Hormone Assays )

การตรวจเลือดวิเคราะห์ฮอร์โมน ( Hormone Assays )

0
การตรวจเลือดวิเคราะห์ฮอร์โมน ( Hormone Assays ) ในร่างกายของเราทุกคนนั้นมีสารเคมีที่เรียกว่า “ ฮอร์โมน ” ซึ่งถูกสร้างโดยเซลล์ หรือต่อมต่างๆ ทั้...
การตรวจนับจำนวนเกล็ดเลือด ( Platelet Count )

การตรวจนับจำนวนเกล็ดเลือด ( Platelet Count )

0
เกล็ดเลือด ( Platelet ) Platelet Count ( เพลตเล็ท เคานต์ ) คือ จำนวนนับเกล็ดเลือด เกล็ดเลือด ( Platelet ) มีบาทสำคัญในการช่วยหยุดยั้งการไหลของเ...
ตรวจหาค่าความผิดปกติของ ตับ Gamma GT ( GGTP )

ตรวจหาค่าความผิดปกติของ ตับ Gamma GT ( GGTP )

0
ตรวจหาค่าความผิดปกติของ ตับ Gamma GT ( GGTP ) Gamma GT ( GGTP ) เป็น การตรวจเพื่อเช็คการทำงานของเซลล์ตับว่ามีความปกติดีหรือไม่ โดยตรวจหาจากค่าข...
- ตรวจเช็คมาตรฐานสุขภาพและการบริโภค

การตรวจนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดง Red Blood Cell ( RBC )

0
เซลล์เม็ดเลือดแดง Red Blood Cell ( RBC ) เซลล์เม็ดเลือดแดง Red Blood Cell ( RBC ) เกิดจากไขกระดูกมีอายุประมาณ 120 วัน เซลล์เม็ดเลือดแดงทำหน้าที...
การตรวจ Total Protein ในเลือดจำเป็นอย่างไร

การตรวจ Total Protein บ่งบอกอะไร

0
Total Protein คือ Total Protein คือ ปริมาณโปรตีนรวมที่อยู่ในกระแสเลือด แต่ถ้าจะขยายความให้เข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นอีกหน่อย โปรตีนรวมที่ว่านี้มีคว...
การตรวจ Globulin ในเลือดจำเป็นอย่างไร

สาเหตุที่คุณควรรู้ว่า ทำไมต้องตรวจ Globulin

0
Globulin คืออะไร โกลบูลิน ( Globulin ) คือ กลุ่มของโปรตีนทรงกลมที่มีบทบาทสำคัญในกระแสเลือด โดยไม่ละลายในน้ำบริสุทธิ์แต่จะละลายได้ในสารละลายน้ำเกลือเจ...
การตรวจ Albumin ในเลือดจำเป็นอย่างไร

การตรวจ อัลบูมิน ( Albumin ) ในเลือดจำเป็นอย่างไร

0
อัลบูมิน อัลบูมิน ( Albumin ) มาจากคำว่า albus ภาษาละติน คือ โปรตีนชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นได้เองจากตับ และพบมากในเลือดส่วนที่เป็นน้ำเลือดหรือที่เ...
เซลล์เม็ดเลือดขาว

การตรวจนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว White Blood Cell ( WBC )

0
เซลล์เม็ดเลือดขาว เซลล์เม็ดเลือดขาว White Blood Cell ( WBC ) ทำหน้าที่ในการเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค เพื่อป้องกันร่างกายให้ปลอดภัยจากจุลชีพก่อโร...
สารตรวจคุณสมบัติพิเศษของเลือดมีอะไรบ้าง

ค่า Erythrocyte Sedimentation Rate ( ESR ) คืออะไร บ่งบอกอะไร

0
ค่า Erythrocyte Sedimentation Rate ( ESR ) ค่า Erythrocyte Sedimentation Rate ( ESR ) คือ อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงใน 1 ชั่วโมง เป็นการตรว...
การตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (Complete Blood Count-CBC)

การตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count ( CBC )

0
ค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หรือ การตรวจซีบีซี เป็นการตรวจเลือดวิธีหนึ่งที่ใช้วัดสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยในห้องป...
การอ่านค่าผลตรวจเลือด

ผลตรวจเลือด ค่าเลือดปกติ แปลผลแลป และวิธีการอ่าน

0
ผลตรวจเลือด ผลตรวจเลือด ( Blood Tests ) คือ การบ่งชี้การทำงานของอวัยะต่าง ๆ ภายในร่างกาย หรือเป็นการแสดงผลการตรวจวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงของสุขภ...
ตรวจสุขภาพ มีความจำเป็นและสำคัญอย่างไร?

ตรวจสุขภาพ ( Health checkup ) มีความจำเป็นและสำคัญอย่างไร?

0
ตรวจสุขภาพ ( Health checkup ) คุณคิดว่าการ ตรวจสุขภาพ ( Health checkup ) นั้นจำเป็นหรือไม่? บางคนคิดว่าการตรวจสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น ร่...
การตรวจเลือด เพื่อทราบผลต่อสุขภาพจากสารอาหารบางประเภท

ตรวจหาความผิดปกติของ ตับอ่อน P-Amylase / Lipase

0
ตรวจหาความผิดปกติของ ตับอ่อน การตรวจการทำงานของตับนั้นใช้ในการวินิจฉัยและติดตามโรคตับได้ โดยเป็นการวัดค่าเอนไซม์และโปรตีนในเลือด โดยหากมีระดับเ...
การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Spot MAU/creatinine ratio

การตรวจหาค่าปัสสาวะ Urine Spot MAU / Creatinine Ratio

0
Spot Urine หรือ Urine Spot MAU คือ Spot MAU / Creatinine Ratioหรือ Spot Urine หรือ Urine Spot MAU คือ การสุ่มตรวจจากตัวอย่างน้ำปัสสาวะ ณ เวลาใด...
การตรวจปัสสาวะหาค่า Random Urine และ Urine Protin 24 hr

การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Protein ( Random urine )

0
โปรตีนในปัสสาวะ Urine Protein ( Random urine ) Urine Protein ( Random urine ) มีชื่อเรียกอย่างอื่นว่า Albummin-Urine, Urine Albumin, Protei nur...
การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Magnesium

การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Magnesium

0
Urine Magnesium การตรวจหาค่า Urine Magnesium มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจดูระดับของแมกนีเซียมที่มีอยู่ในปัสสาวะว่ามีมากน้อยเพียงใดและอยู่ในระดับที่ป...
การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Urea N

การตรวจปัสสาวะหาค่า Blood Urea Nitrogen ( BUN ) หรือ Urine Urea N

0
Blood Urea Nitrogen ( BUN ) หรือ Urine Urea N Blood Urea Nitrogen ( BUN ) หรือ Urine Urea N คือ เผาผลาญโปรตีนไนโตรเจน ซึ่งเป็นวัฏจักรของการสังเ...
การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Glucose

การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Glucose

0
Urine Glucose Urine Glucose หรือชื่ออื่นๆ คือ Urine Sugar Test และ Glucosuria Test เป็นค่าที่ใช้ตรวจสอบเพื่อหาน้ำตาลกลูโคสในปัสสาวะ ว่ามีอยู่มา...
การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Osmolarity

การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Osmolality

0
Urine Osmolality คืออะไร Urine Osmolality คือ ความเข้มข้นของสารละลายในปัสสาวะ มีค่าตั้งแต่ 50-1200 mosm/kg คำแนะนำในการเก็บปัสสาวะเพื่อส่งตรวจ...
การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine P-Amylase

การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine P-Amylase

0
Urine P-Amylase คือ Urine P-Amylase คือ ค่าที่ใช้ตรวจเพื่อหาค่าเอนไซม์ที่ได้จากตับอ่อนและถูกกรองทิ้งมากับปัสสาวะ โดยมีชื่อว่า P-Amylase ซึ่งเอน...
การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Phosphorus

การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Phosphorus

0
Urine Phosphorus Urine Phosphorus หรือชื่ออื่น Urine Phosphate คือค่าที่ใช้ตรวจสอบปริมาณของฟอสฟอรัส ( Phosphorus ) ที่ถูกขับออกมาพร้อมกับปัสสาว...
การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Calcium

การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Calcium

0
Urine Calcium การตรวจหาค่า Urine Calcium หรือ Urinary Calcium มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดค่าแคลเซียม ( Calcium ) ที่ถูกขับทิ้งออกมาพร้อมกับน้ำปั...
การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Uric acid

การตรวจปัสสาวะหาค่า กรดยูริก ( Uric Acid ) หรือ Urine Uric acid

0
กรดยูริก ( Uric Acid ) หรือ Urine Uric acid การตรวจหาค่า กรดยูริก ( Uric Acid ) หรือ Urine Uric acid มีวัตถุประสงค์เพื่อการหาค่า กรดยูริก ( Uri...
การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Creatinine

การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Creatinine และค่า Creatinine

0
การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Creatinine และ Creatinine การตรวจปัสสาวะหาค่ายูรีนครีเอตินีน ( Urine Creatinine และ Creatinine ) คือการหาค่าบ่งชี้ควา...
การตรวจปัสสาวะหาค่าความผิดปกติของร่างกาย (Urinalysis)

การตรวจปัสสาวะ ( Urinalysis )

0
การตรวจปัสสาวะ การตรวจปัสสาวะ ( Urinalysis ) วิธีการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะเพื่อนำค่าผลตรวจที่ได้ไปวิเคราะห์ถึงสาเหตุต่างๆของโรคที่เกิดขึ้นในร่างก...