สารบัญตรวจเลือดและตรวจเช็คสุขภาพ

 1. การตรวจนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดง Red Blood Cell ( RBC )
 2. การตรวจ Total Protein บ่งบอกอะไร
 3. การตรวจ Globulin ในเลือดบ่งบอกอะไร
 4. การตรวจ อัลบูมิน ( Albumin ) ในเลือดจำเป็นอย่างไร
 5. การตรวจนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว White Blood Cell ( WBC )
 6. ค่า Erythrocyte Sedimentation Rate ( ESR ) บ่งบอกอะไร
 7. การตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count ( CBC )
 8. การอ่านค่าผลตรวจเลือด
 9. ตรวจสุขภาพ มีความจำเป็นและสำคัญอย่างไร?
 10. ตรวจเลือดบ่งบอกอะไรบ้าง
 11. การตรวจหาค่าปัสสาวะ Urine Spot MAU / Creatinine Ratio
 12. การตรวจปัสสาวะหาค่า Random Urine และ Urine Protein
 13. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Magnesium
 14. การตรวจปัสสาวะหาค่า Blood Urea Nitrogen ( BUN ) หรือ Urine Urea N
 15. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Glucose
 16. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Osmolarity
 17. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine P-Amylase
 18. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Phosphorus
 19. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Calcium
 20. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Uric acid
 21. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Creatinine
 22. การตรวจปัสสาวะ ( Urinalysis )
 23. การตรวจแร่ธาตุและสารละลายในร่างกาย
 24. การตรวจเลือดหาสัญญาณโรคกระดูก ( Bone Markers )
 25. ตรวจเลือดวิเคราะห์โรคเบาหวาน
 26. การตรวจเลือดวิเคราะห์ฮอร์โมน ( Hormone Assays )
 27. การตรวจเลือดเพื่อป้องกันโรคหัวใจ
 28. การจัดการและการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 29. ตรวจยีนก่อนสาย ป้องกันการกลายพันธุ์
 30. การตรวจของเหลวในร่างกาย ( Body Fluid )
 31. การตรวจของเหลวในไขสันหลัง Cerebrospinal Fluid ( CSF )
 32. การตรวจการทำงานของตับ ( Liver Function Test )
 33. การตรวจสาร Serum Glutamic Pyruvate Transaminase ( SGPT ) ในตับ
 34. การตรวจหาสาร Serum Glutamic-Oxaloacetic Transaminase ( SGOT ) ในตับ
 35. การตรวจสาร Alkaline Phosphatase ( ALP ) ในตับ
 36. การคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index ( BMI )
 37. สารตรวจค่ามะเร็งกระเพาะอาหาร Bladder Tumor Antigen ( Urine BTA )
 38. Free PSA สารวัดค่าโรคมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดใหม่
 39. Total PSA สารตรวจวัดค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก
 40. สารวัดค่ามะเร็งเต้านม Cancer Antigen 15-3 ( CA 15-3 )
 41. สารวัดค่ามะเร็งรังไข่ Cancer Antigen 125 ( CA 125)
 42. สารวัดค่ามะเร็งช่องทางเดินการย่อยอาหาร Cancer Antigen 19-9 ( CA 19-9 )
 43. ข้อมูลที่ควรทราบของ สารวัดค่ามะเร็งตับ Alpha-Fetoprotein ( AFP )
 44. สารวัดค่ามะเร็งลำไส้ใหญ่ Carcinoembryonic Antigen ( CEA )
 45. ตรวจสัญญาณมะเร็งตับ – สารวัดค่ามะเร็งตับ Alpha Fetoprotein ( AFP )