คณะกรรมการอาหารและยา อนุมัติฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเด็ก 5-11 ปี
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประกาศแนวทางการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม สูตรสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ขนาด 10 mg. 0.2 มล. เข้ากล้ามเนื้อ

อนุมัติฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเด็ก 5-11 ปี

(อย.) โดย นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า (20 ธ.ค. 65) สำนักงาน อย. ได้อนุมัติการขยายขอบเขตข้อบ่งใช้ของวัคซีนโคเมอร์เนตี (COMIRNATY VACCINE) ของบริษัท ไฟเซอร์ จำกัด สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ปริมาณวัคซีนอยู่ที่ 10 ไมโครกรัม/โดส/คน ด้วยการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อจำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 21 วัน คาดว่าจะเริ่มทยอยเข้ามาในประเทศไทยได้ประมาณปลายเดือน ม.ค.นี้ หรือประมาณภายในเดือน ก.พ. 65 ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 5-11 ปี ในโรงเรียนสังกัด กทม. สำรวจความต้องการเข้ารับวัคซีน จัดเตรียมเอกสารการยินยอมให้ฉีดตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนด และยังได้หารือเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ต่อไป

ในขณะเดียวกัน ต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติ การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 และการติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิดให้ แก่เด็กนักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ส่วนทางด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฝากเตือนประชาชนทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขป้องกันส่วนบุคคลขั้นสูงสุด และสวมหน้ากากอนามัย 100% ออกนอกบ้านขอให้สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หมั่นล้างมือบ่อย ๆ งดการรวมกลุ่มรับประทานอาหารร่วมกันในที่ทำงาน และไม่ไปในสถานที่เสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ พร้อมเน้นย้ำร้านอารหารต่าง ๆ ต้องเข้มงวดตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร

อย่างไรก็ตาม จะมีทั้งความเห็นจากทางผู้ปกครองที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เด็กในอายุ 5-11 ปี แต่ก็ไม่ได้บังคับใดๆ ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ปกครองต้องดูแลเด็ก ให้ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน หมั่นล้างมือให้สะอาดและไม่พาเด็กไปในสถานที่ที่มีคนเยอะ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ง่าย

อัพเดทล่าสุด! เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กกลุ่มเสี่ยง 31 ม.ค.นี้

– 29 ม.ค.2565 สรจ.ประชุมวางแผนการรับวัคซีนและกำหนดการกระจายจุดฉีดวัคซีนรายวัน แต่ละพื้นที่ (School based) และวิธีการบันทึกข้อมูล
– 30-31 ม.ค.2565 สรจ.จัดประชุมร่วม ศรจ. ผอ.สพป. และ ผอ.สถานศึกษาในจังหวัด แจ้งแผนกำหนดการฉีดวัคซีนให้นักเรียน (สถานที่และจำนวนรายวัน) และกำหนดการฉีด วัคซีนแก่ครู และบุคลากรส่วนที่เหลือ
– 1 ก.พ.2565 เริ่มการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้นักเรียนอายุ 5-ไม่เกิน 12 ปี
– 26 ก.พ.2565 เริ่มการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้นักเรียนอายุ 5-ไม่เกิน 12 ปี

คำแนะนำฉีดไฟเซอร์วัคซีนโควิด19 ให้เด็ก 5-11 ปี

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประกาศแนวทางการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูตรสำหรับเด็ก ฝาสีส้มแก่เด็กอายุ 5-11 ปี ให้ฉีดวัคซีนชนิดไฟเซอร์ สูตรสำหรับเด็ก ขนาด 10 ไมโครกรัม ปริมาณ 0.2 มล. เข้ากล้ามเนื้อ 2 ครั้ง ห่างกัน 3-12 สัปดาห์ โดยระยะห่าง 8-12 สัปดาห์ จะดีกว่า 3-4 สัปดาห์ เพราะได้รับระดับภูมิคุ้มกันที่สูงกว่า และผลข้างเคียงน้อยกว่า

กระทรวงสาธารณสุข แนะนำการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูตรสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี (ฝาสีส้ม) ดังนี้
1. ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 1 และ 2 เป็นเวลา 8 สัปดาห์
2. สูตรสำหรับฉีดผู้ใหญ่และเด็กมีความแตกต่างกัน ในแต่ละสถานพยาบาล ควรแยกจุดฉีดหรือโต๊ะฉีด สำหรับขวดฝาม่วงและฝาส้มให้ชัดเจน