สารบัญ

 1. โรคมะเร็งที่พบบ่อย 6 อันดับแรกของโลก
 2. สัญญาณอันตรายของมะเร็งร้ายที่คุณควรรู้และหมั่นสังเกต
 3. ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ความหวัง กำลังใจ
 4. ประกาศิต 12 ประการต่อต้านมะเร็ง
 5. โรคมะเร็งองคชาติ (Penile Cancer)
 6. สิ่งผิดปกติที่เรียกว่า มะเร็ง
 7. ทำอย่างไรจึงห่างไกลมะเร็งปากมดลูก
 8. โรคมะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal Cancer)
 9. โรคมะเร็งตับอ่อน (Pancreatic Cancer)
 10. อาการ สาเหตุและวิธีการรักษาโรคมะเร็งไต (Kidney Cancer)
 11. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) 
 12. โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ สาเหตุ อาการ วิธีรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colorectal Cancer)
 13. โรคมะเร็งทวารหนัก (Anal cancer)
 14. โรคมะเร็งอัณฑะ (Testicular Cancer)
 15. สาเหตุ อาการ วิธีรักษาโรคมะเร็งรังไข่ (Ovarian Cancer)
 16. สาเหตุ อาการและวิธีการรักษาโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial Cancer)
 17. มะเร็งปากมดลูก สาเหตุ อาการ และการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก
 18. กระบวนการรักษาโรคมะเร็งแบบวิธีการอื่น ๆ ที่ยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษา
 19. โรคมะเร็งสมองและเนื้องอกสมอง (Brain Cancer)
 20. โรคมะเร็งตับ (Liver Cancer)
 21. โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer)
 22. โรคมะเร็งซาร์โคมามดลูก สาเหตุ อาการเบื้องต้นและวิธีการรักษา
 23. โรคมะเร็งกรวยไตและมะเร็งท่อไต
 24. มะเร็งปอด (Lung Cancer) สาเหตุ อาการ และวิธีรักษา
 25. โรคมะเร็งระยะแพร่กระจาย (Distant Metastasis)
 26. โรคมะเร็งในเด็ก (Pediatric Cancer)
 27. โรคมะเร็งถุงน้ำดี (Gallbladder Cancer)
 28. โรคมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma)
 29. โรคมะเร็งย้อนกลับเป็นซ้ำและโรคมะเร็งชนิดที่ 2
 30. โรคมะเร็งกับการติดเชื้อ HIV มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ
 31. โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid Cancer)
 32. โรคมะเร็งต่อมน้ำลาย (Salivary Gland Cancer)
 33. โรคมะเร็งช่องปาก โรคร้ายที่เกิดขึ้นภายในระบบศีรษะและลำคอ
 34. โรคมะเร็งผิวหนัง (Skin Cancer)
 35. โรคมะเร็งโพรงจมูกและมะเร็งโพรงไซนัส
 36. โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก สาเหตุ อาการ และวิธีการรักษา
 37. ถาม – ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับมะเร็ง
 38. สารตรวจค่าเลือด – Ferritin
 39. การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง
 40. การตรวจเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้ สัญญาณป่วยโรคมะเร็ง
 41. อาการเบื้องต้นและกระบวนการเกิดมะเร็งเต้านม
 42. โรคมะเร็งปัจจัยเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและพันธุกรรม
 43. อาการเบื้องต้นของโรคมะเร็ง
 44. อาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
 45. กินอย่างไรห่างไกลมะเร็ง
 46. “มะเร็ง” เกิดจากอะไร ? (Causes of Cancer)
 47. การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง (Cancer Care)
 48. การตรวจและรักษามะเร็ง
 49. ถาม – ตอบ ปัญหามะเร็ง
 50. 7 สัญญาณบ่งบอกการเป็นมะเร็ง
 51. ระยะของโรคมะเร็ง (Stage of Cancer)
 52. ความรู้พื้นฐานของโรคมะเร็ง
 53. เราจะรู้ได้อย่างไรว่ากำลังป่วยเป็นมะเร็ง?
 54. ชนิดของมะเร็งที่พบบ่อย
 55. มะเร็งเต้านม (Breast Cancer)
 56. อาหารที่ช่วยเพิ่มเม็ดเลือดสำหรับผู้ป่วยในระยะให้คีโม
 57. จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นมะเร็งหรือไม่?
 58. วิธีอ่านค่าผลตรวจสุขภาพ
 59. การตรวจหาสารมะเร็ง – Tumor Marker
 60. โรคมะเร็ง คืออะไร?
 61. “มะเร็ง” โรคร้ายที่ใครๆก็เป็นได้
 62. รู้ทันสัญญาณมะเร็ง การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง
 63. อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและอาหารต้านมะเร็ง
 1. การวางแผนและการปฏิบัติตนในโอกาสต่างๆของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 2. อาหารมังสวิรัติสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 3. แสงแดดรักษาแผลแม้แต่แผลเบาหวานขั้นรุนแรง
 4. มารู้จักอาหาร Low GI กันเถอะ
 5. อาหารเสริม 7 ชนิดกับโรคเบาหวาน
 6. ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด มีข้อบ่งชี้วิธีการใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างไร
 7. โรคเบาหวานลงไต
 8. เป็นเบาหวานควรออกกำลังกายอย่างไรดี
 9. เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 10. ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการอย่างไร
 11. รับประทานน้ำตาลมากๆ จะเป็นโรคเบาหวานหรือไม่?
 12. การติดตามประเมินผลการควบคุมเบาหวาน
 13. การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
 14. การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคเบาหวาน
 15. ถาม – ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับอาหารผู้ป่วยเบาหวาน
 16. คำถามทั่วไปเกี่ยวกับเบาหวานที่พบบ่อย
 17. ชนิดของเบาหวานและการป้องกันเบาหวาน
 18. การรับประทานน้ำตาลในปริมาณมาก สามารถก่อให้เกิดโรคเบาหวานหรือไม่?
 1. การตรวจหาค่าปัสสาวะ Urine Spot MAU/Creatinine Ratio
 2. การตรวจปัสสาวะหาค่า Random Urine และ Urine Protin 24 hr
 3. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Magnesium
 4. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Urea N
 5. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Glucose
 6. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Osmolarity
 7. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine P-Amylase
 8. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Phosphorus
 9. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Calcium
 10. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Uric acid
 11. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Creatinine
 12. การตรวจปัสสาวะหาค่าความผิดปกติของร่างกาย (Urinalysis)
 13. การตรวจแร่ธาตุและสารละลายในร่างกาย
 14. การตรวจเลือดหาสัญญาณโรคกระดูก (Bone Markers)
 15. ตรวจเลือดวิเคราะห์โรคเบาหวาน
 16. การตรวจเลือดวิเคราะห์ฮอร์โมน (Hormone Assays)
 17. การตรวจเลือดเพื่อป้องกันโรคหัวใจ
 18. การจัดการและการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 19. ตรวจยีนส์ก่อนสาย ป้องกันการกลายพันธุ์
 20. การตรวจของเหลวในร่างกาย (Body Fluid)
 21. การบริโภคผักประจำวันที่เหมาะกับคนไทย
 22. การตรวจของเหลวในไขสันหลัง (CSF)
 23. การคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
 24. สารตรวจค่ามะเร็งกระเพาะอาหาร – Urine BTA
 25. Free PSA สารวัดค่าโรคมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดใหม่
 26. Total PSA สารตรวจวัดค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก
 27. CA 15-3 สารวัดค่ามะเร็งเต้านม
 28. CA 125 สารวัดค่ามะเร็งรังไข่
 29. CA 19-9 สารวัดค่ามะเร็งช่องทางเดินการย่อยอาหาร
 30. AFP สารวัดค่ามะเร็งตับ
 31. CEA สารวัดค่ามะเร็งลำไส้ใหญ่
 32. ตรวจสัญญาณมะเร็งตับ – สารวัดค่ามะเร็งตับ AFP
 1. ประโยชน์จากถั่วลูกไก่ (Chick Pea)
 2. 4 สุดยอดผักผลไม้ต้านมะเร็ง
 3. คุณประโยชน์ของถั่วแดงหลวง (Kidney Bean)
 4. ประโยชน์ของพริกระฆังหรือพริกหวาน (Bell Pepers)
 5. สรรพคุณของถั่วแขก (String Bean)
 6. ถั่วบราซิลช่วยทำลายอนุมูลอิสระได้ (Pinto Peanut)
 7. ถั่วขาว (Navy Bean) ตัวช่วยในการลดน้ำหนัก
 8. กินหอยเป๋าฮื้อแล้วดีอย่างไร ?
 9. ประโยชน์และสรรพคุณของปลากะตักหรือปลาฉิ้งฉ้าง (Anchovy)
 10. อโวคาโดมีสารอาหารอะไรบ้างนะ? (Avocado)
 11. อัลมอนด์มีแคลเซียมสูงขนาดไหนกันนะ?  (Almonds)
 12. ผลไม้อบแห้ง อันตรายต่อสุขภาพหรือไม่?
 13. ประโยชน์ดีๆจากอาร์ติโชค (Artichoke)
 14. คุณประโยชน์ของแอปเปิ้ล (Apple Benefits)
 15. การกินไข่ทำให้คอเลสเตอรอลสูงใช่หรือไม่?
 16. แอปริคอต (Apricots)
 17. เซเลอรี่ (Celery) คื่นฉ่ายฝรั่ง
 18. กะหล่ำปลี (Cabbage)
 19. กะหล่ำดอก (Cauliflower)
 20. ประโยชน์ของกล้วยหอม (Banana)
 21. เกรฟฟรุต (Grapefruit)
 22. เคล็ดลับการรับประทานอาหารก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาในผู้ป่วยมะเร็ง
 23. สรรพคุณและประโยชน์ของมะเขือเทศ (Tomato)
 24. มะม่วง (Mango) อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร
 25. สารอาหารมหัศจรรย์ในมัลเบอร์รี่ (Mulberry)
 26. ประโยชน์ของ “ข้าวไรซ์เบอร์รี่”
 27. ฝรั่ง มีที่มาอย่างไร ทำไมถึงเรียกว่าฝรั่ง
 28. แก้วมังกร ผลไม้เสริมสุขภาพและความงาม (Dragon Fruit)
 29. ประโยชน์และคุณค่าสารอาหารจากเสาวรส (Passion Fruit)
 30. คุณค่าสารอาหารและประโยชน์ของส้ม (Orange)
 31. สตรอว์เบอร์รี (Strawberry) ประโยชน์มากมายคุณค่าหลากหลาย
 32. สรรพคุณและประโยชน์ของมะขาม (Tamarind)
 33. ฟักทอง (Pumpkin) สรรพคุณและประโยชน์ของฟักทอง
 34. ชิโสะ (Green Shiso) คุณค่าทางโภชนาการที่ให้วิตามินเอ บี ซีสูง
 35. สรรพคุณและประโยชน์ของขี้เหล็ก (Thai Copper Pod)
 36. คุณประโยชน์สำคัญจากข้าวโอ๊ต (Oats)
 1. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและสารอาหาร
 2. คาร์โบไฮเดรต สารอาหารให้พลังงานแก่ร่างกาย
 3. หน้าที่และประโยชน์ของไอโอดิน (Iodine) 
 4. หน้าที่และความสำคัญของลิปิดคืออะไร? (Lipid)
 5. ธาตุสังกะสีตัวช่วยในการดูดซึมสารอาหาร (Zinc)
 6. ธาตุโมลิบดินัมสำคัญอย่างไร? (Molybdenum)
 7. หน้าที่สำคัญและประโยชน์ของแมงกานีส (Manganese)
 8. ฟลูออรีนคืออะไรมีสำคัญอย่างไร? (Fluorine)
 9. ฟอสฟอรัสแร่ธาตุอันดับสองของร่างกาย (Phosphorus)
 10. โปรตีนสารอาหารที่ร่างกายขาดไม่ได้ (Protein)
 11. แมกนีเซียมจำเป็นต่อร่างกายอย่างไร? (Magnesium)
 12. หน้าที่ของโปแตสเซียมในร่างกาย (Potassium)
 13. ทองแดงมีความสำคัญอย่างไร (Copper)
 14. ไนอาซินหรือวิตามินบี 3 (Niacin-Vitamin B3)
 15. หน้าที่ของธาตุโซเดียมในร่างกาย (Sodium)
 16. ซิลิเนียม (Selenium) สารอาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง
 17. โครเมียมทำหน้าที่อะไรในร่างกาย (Chromium)
 18. โคบอลท์จำเป็นต่อร่างกายอย่างไร (Cobalt)
 19. คุณประโยชน์ของน้ำ (Water – H2O)
 20. ประโยชน์ของกรดโฟลิก (โฟลาซินหรือวิตามินบี 9)
 21. ไบโอตินหรือวิตามินบี 7 (Biotin – Vitamin B7)
 22. บทบาทหน้าที่ของวิตามินบี 2 (Riboflavin – Vitamin B2)
 23. แอนโทไซยานิน สารสีน้ำเงินเพื่อสุขภาพในมัลเบอร์รี่
 24. ธาตุเหล็ก คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร?
 25. เบตาเลน สารสีแดงของแก้วมังกร อุดมด้วยคุณค่าสารอาหาร
 26. ไลโคปีนและสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ ในมะเขือเทศ
 27. สารเพคตินและใยอาหารในแอปเปิ้ล
 28. แคลเซียมแร่ธาตุจำเป็นสำหรับกระดูกและฟัน (Calcium)
 29. กรดอะมิโนจำเป็น สำคัญอย่างไร ? (Amino Acids)
 30. อัลบูมิน คืออะไร? (Albumin)
 31. คุณสมบัติและหน้าที่ของวิตามิน B12 คืออะไร?  (Vitamin B12 – Cobalamin)
 32. วิตามินเค (Vitamin K)
 33. วิตามินดี (Vitamin D)
 34. วิตามินเอ (Vitamin A)
 35. กรดแพนโทเธนิคหรือวิตามินบี 5 (Pantothenic Acid หรือ Vitamin B5)
 36. วิตามินบี 6 (Vitamin B6 – Pyridoxine)
 37. ประโยชน์ของวิตามินซี (Vitamin C)
 38. วิตามินอี (Vitamin E) คืออะไร หาได้จากแหล่งไหน?
 1. อาหารชะลอสายตาเสื่อม
 2. อาหารกับต่อมไทรอยด์
 3. พลังงานที่ร่างกายต้องการ
 4. โภชนาการสำหรับสุขภาพผมที่ดี
 5. โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้ชาย
 6. แสงแดดมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด
 7. แหล่งกำเนิดของน้ำมันไข
 8. แสงแดดกับการเสริมสร้างกระดูก
 9. มารู้จักฉลากโภชนาการกันเถอะ
 10. โภชนาการเพื่อผิวสวย
 11. รับประทานอาหารอย่างไรให้ดูอ่อนวัย
 12. เลือกรับประทานอย่างไรให้นอนหลับง่ายขึ้น
 13. กินอาหารมังสวิรัติช่วยให้ห่างไกลโรค
 14. อาหารบำบัดอาการเหนื่อยล้าเรื้อรัง
 15. การเลือกรับประทานอาหารต้านความเครียด
 16. พลังงาน 5 ชนิดในร่างกายที่ควรรู้
 17. 7 ขั้นตอนสร้างสมดุลให้ชีวิต
 18. การสูญเสียคุณค่าของสารอาหาร
 19. เมื่ออาหารเข้าปาก เกิดกระบวนการอะไรขึ้นในร่างกาย
 20. 6 พืชผักสมุนไพรกับการช่วยดูแลสุขภาพ
 21. ดูแลชีวิต พิชิตโรค
 22. กล้ามเนื้อหัวใจตาย เสี้ยวนาทีแห่งชีวิต
 23. ประโยชน์ทั่วไปของไขมันบริโภค
 24. อาหารอะไรที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายบ้างนะ? 
 25. แสงแดดช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจได้อย่างไร?
 26. สารปรุงแต่งที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
 27. เลือกอาหารให้เหมาะกับผู้สูงวัยอย่างไร?
 28. มาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำประปาที่ดีควรเป็นเช่นไร
 29. ประเภทและประโยชน์ของน้ำมันไขจากพืช
 30. น้ำมันพืช กับ น้ำมันหมู อะไรดีกว่ากัน ?
 31. เราควรดื่มน้ำวันละ 8 แก้วจริงหรือ?
 32. อาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเลือดจาง
 33. สารให้รสหวานแทนน้ำตาล
 34. การจำแนกประเภทของน้ำมันที่ใช้ในการปรุงอาหาร
 35. อาหารสำหรับผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์และอัมพาต
 36. กินน้ำตาลอย่างไร ไม่ให้เสียสุขภาพ
 37. โรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุ อาการ และวิธีการรักษา (Stroke)
 38. ชนิดของกรดไขมัน (Fatty Acid) และไขมันทรานส์ (Trans Fat)
 39. ตรวจการทำงานของตับ ตับคืออะไร มีหน้าที่อะไร?
 40. การตรวจสาร SGPT (เอส จี พี ที) ในตับ
 41. การตรวจหาสาร SGOT ในตับ (เอส จี โอ ที)
 42. การตรวจสาร Alkaline Phosphatase ในตับ
 43. การปลูกถ่ายไขกระดูก สเต็มเซลล์ในโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และ โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิด
 44. เมตาโบลิกซินโดรม สาเหตุ อาการ และวิธีการรักษา
 1. ร่วมกับพวกเรา ทางเดินของคนไม่เป็นมะเร็ง
 2. จะไม่เป็นมะเร็ง ต้องอยู่กับเพื่อนที่ไหวตัวทัน
 3. ร่วมกับ AmProHealth ชุมชนห่างไกล โรคมะเร็ง
 4. พวกเราจะไม่เป็นมะเร็ง หรือ จะมีความเสี่ยงให้น้อยที่สุด
 5. โรคมะเร็งไม่ถามหา พวกเราล้วนออกห่างจากมะเร็ง
 6. คุณยังมีโอกาส และ ไม่เป็นมะเร็ง
 7. ได้เวลา หยุดโรคมะเร็งแล้ว
 8. คนยุคใหม่ ห่างไกลมะเร็ง
 9. สู้มะเร็งไม่ได้ ก็ตายกันไป
 10. มะเร็งที่จัดหมวดหมู่อย่างดี เรารวมไว้ให้เรียนรู้แล้ว
 11. เอาแล้วสิ !! เป็นมะเร็งปอดซะแล้ว
 12. ยีนส์มะเร็ง และการกลายพันธุ์ ทางพันธุกรรม
 13. มะเร็ง และเรื่องอาหารการกิน
 14. มะเร็งวัดความเสี่ยงได้นะ (Genetic Testing)
 15. การป้องกันโรคมะเร็ง
 16. รู้มะเร็งแบบลึกๆ คุณต้องอ่านให้ดีๆ (Pathophysiology of Cancer)
 17. สาเหตุของการเกิดมะเร็ง
 18. ชนิดของมะเร็ง
 19. คุณจะอยู่กับมะเร็งอย่างไร ?
 20. คุณกำลังเป็นมะเร็งอะไร ?
 21. เมื่อคุณเป็นมะเร็งแล้ว จะเริ่มต้นอย่างไร ?
 22. มาเริ่มเรียนรู้ มะเร็งแบบ มืออาชีพกันได้แล้ว
 23. โดดแดดมากๆ เป็นมะเร็งไหม? แดดเมืองไทยน่ากลัวไหม ?
 24. แค่ควบคุมน้ำหนัก ฉันจะไม่เป็นมะเร็งจริงหรือ ?
 25. แค่ไม่สูบบุหรี่ ก็ไม่เป็นมะเร็งได้จริงหรือ ?
 26. จังหวะชีวิตของคุณเมื่อเริ่มเป็นโรคมะเร็ง
 27. เป็นมะเร็งแล้วแก้ตัวยาก ตอนไม่เป็นก็ชอบพฤติกรรมเสี่ยง
 28. เป็นมะเร็งตายแล้วไปไหน?
 29. วิธีเด็ดๆ พฤติกรรมแบบคุณนั่นแหละ ที่จะเป็นมะเร็งตาย
 30. ไม่มีใครอยากเป็นมะเร็งตาย แต่เราก็ตายด้วยโรคมะเร็ง
 31. การออกกำลังกายน้อย ก็เป็นมะเร็งตายได้
 32. สูบบุหรี่ และยาสูบ 22% ตายด้วยมะเร็ง
 33. มากกว่า 100 ชนิดมะเร็ง ในคนเรา
 34. สัญญาณและอาการเป็นมะเร็ง ระวังเอาไว้ !
 35. เป็นมะเร็งก่อนจึงเริ่มรักษามะเร็ง ?
 36. มะเร็ง คุณรู้จักดีแล้วหรือ?

มะเร็ง

ชนิดของมะเร็งที่พบบ่อย

โรคมะเร็งที่พบบ่อย 6 อันดับแรกของโลก

โรคมะเร็งที่พบบ่อย 6 อันดับแรกของโลก โรคมะเร็ง สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกอวัยวะในร่างกายของมนุษย์เรา ผู้ป่วยต่างๆจากทั่วโลกก็เป็นมะเร็งแตกต่างชนิดกันออกไป เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ หรือ มะเร็งสมอง เป็นต้น ชนิดของโร...

โรคมะเร็งองคชาติ (Penile Cancer)

โรคมะเร็งองคชาติ (Penile Cancer) โรคมะเร็งองคชาติมักจะพบได้ในคนที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และพบในสหรัฐอเมริกาน้อยกว่าร้อยละ 1 ในขณะที่เอเชียและแอฟริกาพบเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 ดังนั้นคนเอเชียและแอฟริกาจึงมีความเสี่ยงต่อโรคม...
โรคมะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal Cancer)

โรคมะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal Cancer)

โรคมะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal Cancer) โรคมะเร็งหลอดอาหาร เป็นหนึ่งในมหันต์ภัยโรคร้ายแรงอย่างมะเร็ง เป็นโรคที่นับวันจะดูมีความน่ากลัวมากยิ่งขึ้น กับการที่อวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเรา ล้วนแต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเชื้อมะเร็งขึ้นไ...
โรคมะเร็งตับอ่อน (Pancreatic cancer)

โรคมะเร็งตับอ่อน (Pancreatic Cancer)

โรคมะเร็งตับอ่อน ตับอ่อน เป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่มีความสำคัญต่อร่างกายมนุษย์ มีลักษณะเป็นต่อมขนาดใหญ่ มีรูปร่างยาวรีคล้ายใบไม้  ประกอบด้วยส่วนหัว ส่วนกลาง และส่วนหาง โดยมีลำไส้เล็ก ล้อมอยู่ในส่วนหัวของตับอ่อน อยู่ลึกเข้าไปในช่องท้...
โรคมะเร็งไต (Kidney cancer)

อาการ สาเหตุและวิธีการรักษาโรคมะเร็งไต (Kidney Cancer)

โรคมะเร็งไต โรคมะเร็งไต หากพูดถึงโรคมะเร็งที่สามารถพบและได้ยินบ่อยๆ ก็คงจะหนีไม่พ้นโรคมะเร็งที่มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากอย่างเช่น มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งเม็ดเลือดขาว  เป็นต้น แต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าอวัยวะที่สำคัญอี...

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) 

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว นอกจากอวัยวะต่างๆของร่างกาย เช่น ตับ ปอด กระเพราะอาหาร เต้านม แล้ว โรงมะเร็งยังสามารถเกิดได้กับ เม็ดเลือด ซึ่งเป็นส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งของร่างกายได้อีกด้วย โดยส่วนมากเราจะรู้จัก โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในชื...

การตรวจและรักษามะเร็ง

กระบวนการรักษาโรคมะเร็งแบบวิธีการอื่น ๆ ที่ยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษา

กระบวนการรักษาโรคมะเร็งแบบวิธีการอื่น ๆ ที่ยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษา

กระบวนการรักษาโรคมะเร็งแบบวิธีการอื่น ๆ ที่ยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษา สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง ในรูปแบบกระบวนการรักษาโดยใช้วิธีการอื่น ๆ ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษานั้น  ยังคงไม่สามารถนำมาเป็นวิธีการรักษาในทางปฏิบัติได้  มีดังนี้ กระบวนการรักษา...
กระบวนการรักษาโรคมะเร็งแบบวิธีการอื่น ๆ ที่ยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษา สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง ในรูปแบบกระบวนการรักษาโดยใช้วิธีการอื่น ๆ ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษานั้น  ยังคงไม่สามารถนำมาเป็นวิธีการรักษาในทางปฏิบัติได้  มีดังนี้ กระบวนการรักษา...
สารตรวจค่าเลือด - Ferritin

สารตรวจค่าเลือด – Ferritin

  Ferritin คือสารที่ใช้ในการตรวจเพื่อวัดค่าเลือดในการหาความผิดปกติของเลือดและโอกาสในการป่วยด้วยโรคบางชนิด ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับ Ferritin Ferritin มีความหมายว่า โปรตีนที่ถูกธาตุเหล็กฝังตัวจับติดอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆ ซึ่งจ...
  Ferritin คือสารที่ใช้ในการตรวจเพื่อวัดค่าเลือดในการหาความผิดปกติของเลือดและโอกาสในการป่วยด้วยโรคบางชนิด ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับ Ferritin Ferritin มีความหมายว่า โปรตีนที่ถูกธาตุเหล็กฝังตัวจับติดอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆ ซึ่งจ...
การตรวจและวินิจฉัยโรคมะเร็ง

การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง

การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง   การตรวจวินิจฉัย หมายถึง การตรวจวินิจฉัยทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งซึ่งได้แก่ การตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งหรือไม่? การตรวจประเมินสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี? การตรวจเพื่อประ...
การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง   การตรวจวินิจฉัย หมายถึง การตรวจวินิจฉัยทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งซึ่งได้แก่ การตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งหรือไม่? การตรวจประเมินสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี? การตรวจเพื่อประ...
การตรวจเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้ สัญญาณป่วยโรคมะเร็ง

การตรวจเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้ สัญญาณป่วยโรคมะเร็ง

  Tumor Marker คือ สารชนิดหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงการป่วยด้วยโรคมะเร็ง ซึ่งสาร Tumor Marker อาจเกิดจากการที่ โปรตีน สารประกอบชีวเคมี หรือ เอนไซม์ ที่ถูกผลิตขึ้นมาจากเซลล์มะเร็งเองหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีปฏิกิริยาตอบโต้การบ...
  Tumor Marker คือ สารชนิดหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงการป่วยด้วยโรคมะเร็ง ซึ่งสาร Tumor Marker อาจเกิดจากการที่ โปรตีน สารประกอบชีวเคมี หรือ เอนไซม์ ที่ถูกผลิตขึ้นมาจากเซลล์มะเร็งเองหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีปฏิกิริยาตอบโต้การบ...

บทความเกี่ยวกับมะเร็ง

สัญญาณอันตรายของมะเร็งร้ายที่คุณควรรู้และหมั่นสังเกต

สัญญาณอันตรายของมะเร็งร้ายที่คุณควรรู้และหมั่นสังเกต

สัญญาณอันตรายของมะเร็งร้ายที่คุณควรรู้และหมั่นสังเกต โรคมะเร็งถึงแม้จะโรคอันตรายร้ายแรง ที่รักษาหายได้ยากหากเป็นในระยะท้ายๆแล้วหรืออยู่ในช่วงอาการที่เชื้อกระจายไปส่วนต่างๆของร่างกายแล้ว แต่ทั้งนี้โรคมะเร็งนั้นหากตรวจพบในระยะแรกๆของโรค ที่เชื้อยังไ...
สัญญาณอันตรายของมะเร็งร้ายที่คุณควรรู้และหมั่นสังเกต โรคมะเร็งถึงแม้จะโรคอันตรายร้ายแรง ที่รักษาหายได้ยากหากเป็นในระยะท้ายๆแล้วหรืออยู่ในช่วงอาการที่เชื้อกระจายไปส่วนต่างๆของร่างกายแล้ว แต่ทั้งนี้โรคมะเร็งนั้นหากตรวจพบในระยะแรกๆของโรค ที่เชื้อยังไ...
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายความหวังกำลังใจ

ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ความหวัง กำลังใจ

ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ความหวัง กำลังใจ มะเร็ง เป็นโรคไม่ติดต่อที่มีความรุนแรงของโรคสูงชนิดหนึ่ง ในแต่ละปีจะมีผู้ยอดเสียชีวิตจากโรคมะเร็งชนิดต่างๆเป็นจำนวนมากในทั่วโลกหลายล้านคน รวมถึงในประเทศไทย มะเร็งก็เป็นโรคที่มียอดผู้เสียชีวิตสูงมากด้วยเช่น...
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ความหวัง กำลังใจ มะเร็ง เป็นโรคไม่ติดต่อที่มีความรุนแรงของโรคสูงชนิดหนึ่ง ในแต่ละปีจะมีผู้ยอดเสียชีวิตจากโรคมะเร็งชนิดต่างๆเป็นจำนวนมากในทั่วโลกหลายล้านคน รวมถึงในประเทศไทย มะเร็งก็เป็นโรคที่มียอดผู้เสียชีวิตสูงมากด้วยเช่น...

ประกาศิต 12 ประการต่อต้านมะเร็ง

ประกาศิต 12 ประการต่อต้านมะเร็ง ขึ้นชื่อว่า "มะเร็ง" ก็หมายถึง โรคที่อันตรายและมีความรุนแรงของโรคที่สูง เป็นโรคที่รักษาให้หายได้ยาก หากเป็นในระยะท้ายๆแล้ว หลายคนก็คงกลัวกับการต้องเป็นโรคร้ายชนิดนี้ แต่หากลองมองกันให้ดี ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร...
ประกาศิต 12 ประการต่อต้านมะเร็ง ขึ้นชื่อว่า "มะเร็ง" ก็หมายถึง โรคที่อันตรายและมีความรุนแรงของโรคที่สูง เป็นโรคที่รักษาให้หายได้ยาก หากเป็นในระยะท้ายๆแล้ว หลายคนก็คงกลัวกับการต้องเป็นโรคร้ายชนิดนี้ แต่หากลองมองกันให้ดี ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร...
สิ่งผิดปกติที่เรียกว่ามะเร็ง

สิ่งผิดปกติที่เรียกว่า มะเร็ง

สิ่งผิดปกติที่เรียกว่า "มะเร็ง" คงไม่มีใครปฏิเสธว่าโรคที่ร้ายแรงที่สุดของคนไทยในขณะนี้คือ โรคมะเร็ง กระทรวงสาธารณะสุข วิเคราะห์สถิติการเสียชีวิตของคนไทยย้อนหลังตั้งแต่ปี 2543 พบว่า มะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ติดต่อกันถึง 9 ปีซ้อน ...
สิ่งผิดปกติที่เรียกว่า "มะเร็ง" คงไม่มีใครปฏิเสธว่าโรคที่ร้ายแรงที่สุดของคนไทยในขณะนี้คือ โรคมะเร็ง กระทรวงสาธารณะสุข วิเคราะห์สถิติการเสียชีวิตของคนไทยย้อนหลังตั้งแต่ปี 2543 พบว่า มะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ติดต่อกันถึง 9 ปีซ้อน ...

ถามตอบปัญหามะเร็ง

ถาม - ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับมะเร็ง

ถาม – ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับมะเร็ง

ถาม : โรคมะเร็ง เกิดขึ้นมาจากอะไร? ตอบ : สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง ในปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัด แต่คาดว่าน่าจะเป็นเพราะหลายๆ ปัจจัยด้วยกันที่ส่งผลให้เกิดโรคมะเร็ง โดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญและคาดว่ามีความเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งที่สุด ได้แก่ อายุ โดยส...
ถาม : โรคมะเร็ง เกิดขึ้นมาจากอะไร? ตอบ : สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง ในปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัด แต่คาดว่าน่าจะเป็นเพราะหลายๆ ปัจจัยด้วยกันที่ส่งผลให้เกิดโรคมะเร็ง โดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญและคาดว่ามีความเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งที่สุด ได้แก่ อายุ โดยส...

เบาหวาน

การวางแผนและการปฏิบัติตนในโอกาสต่างๆของผู้ป่วยเบาหวาน

การวางแผนและการปฏิบัติตนในโอกาสต่างๆของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

การวางแผนและการปฏิบัติตนในโอกาสต่างๆของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในปัจจุบันงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ เปรียบเสมือนกิจกรรมอย่างหนึ...

อาหารมังสวิรัติสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

อาหารมังสวิรัติสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ปัจจุบันคนหันมาสนใจอาหารมังสวิรัติกันมากขึ้นเพราะมีข้อมูลมากมายที่ชี้ให้เห็นว่าชา...

แสงแดดรักษาแผลแม้แต่แผลเบาหวานขั้นรุนแรง

แสงแดดรักษาแผลแม้แต่แผลเบาหวานขั้นรุนแรง คนส่วนมากมักไม่ค่อยกลัวหรือตกใจมากนัก  เมื่อรู้ว่าตนเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีภาว...
เบาหวาน โรคอ้วน กับอาหาร Low GI

มารู้จักอาหาร Low GI กันเถอะ

อาหาร Low GI คืออะไร? ในปัจจุบัน ความรู้ในด้านต่างๆ ได้มีการพัฒนาไปเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความรู้ทางด้านโภชนาการ ซึ่งไม...
อาหารเสริม 7 ชนิด กับโรคเบาหวาน

อาหารเสริม 7 ชนิดกับโรคเบาหวาน

อาหารเสริม 7 ชนิดกับโรคเบาหวาน   โรคเบาหวานหวานแม้จะไม่ใช่โรคร้ายแรงที่หากเป็นแล้วจะต้องเสียชีวิตในเวลาอันรวด...
ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด มีข้อบ่งชี้วิธีการใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างไร

ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด มีข้อบ่งชี้วิธีการใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างไร

โรคเบาหวานเป็นโรคที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินสุลินได้ในปริมาณที่สูงพอที่จะจัดการเก็บน้...

ไขมันในหลอดเลือดและความดันโลหิต

ลิปิดโปรโฟล์ Lipid Profile, การตรวจค่าลิปิดโปรไฟล์

ลิปิดโปรไฟล์คืออะไร ? (Lipid Profile)

ลิปิดโปรไฟล์ (Lipid Profile) ไขมันเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์  เป็นแหล่งที่คอยให้พลังงานต่อร่างกายโดยในร่างกายมนุษย์เราจะประกอบไปด้วยไขมันหลากหลายชนิด มีทั้งชนิดดีและชนิดที่ไม่ดีปะปนกันไป ซึ่งไขมันในบางตัวอย่าง คอเลสเตอรอล และไ...
ลิปิดโปรไฟล์ (Lipid Profile) ไขมันเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์  เป็นแหล่งที่คอยให้พลังงานต่อร่างกายโดยในร่างกายมนุษย์เราจะประกอบไปด้วยไขมันหลากหลายชนิด มีทั้งชนิดดีและชนิดที่ไม่ดีปะปนกันไป ซึ่งไขมันในบางตัวอย่าง คอเลสเตอรอล และไ...
คอเลสเตอรอลชนิดที่ต้องควบคุมไม่ให้สูงเกินไป Low-Density Lipoprotein (LDL)

คอเลสเตอรอลชนิดที่ต้องควบคุมไม่ให้สูงเกินไป Low-Density Lipoprotein (LDL)

คอเลสเตอรอลชนิดที่ต้องควบคุมไม่ให้สูงเกินไป Low-Density Lipoprotein (LDL) คอเลสเตอรอลชนิดที่ต้องควบคุมไม่ให้สูงเกินไป Low-Density Lipoprotein (LDL) คืออะไร? นอกจากไขมันชนิดดีอย่าง HDL แล้ว ในร่างกายยังมีไขมันชนิดที่ไม่ดีรวมอยู่ด้วย คือไขมันชนิด...
คอเลสเตอรอลชนิดที่ต้องควบคุมไม่ให้สูงเกินไป Low-Density Lipoprotein (LDL) คอเลสเตอรอลชนิดที่ต้องควบคุมไม่ให้สูงเกินไป Low-Density Lipoprotein (LDL) คืออะไร? นอกจากไขมันชนิดดีอย่าง HDL แล้ว ในร่างกายยังมีไขมันชนิดที่ไม่ดีรวมอยู่ด้วย คือไขมันชนิด...
คอเลสเตอรอลชนิดดี HD- High Density Lipoprotein

คอเลสเตอรอลชนิดดี (High Density Lipoprotein – HDL)

คอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) คืออะไร ? ในร่างกายมนุษย์เราประกอบไปด้วยไขมันมากมายหลายชนิด  ซึ่งมีทั้งชนิดที่ดีเป็นบวกต่อร่างกาย และชนิดที่ไม่ดีเป็นลบต่อร่างกาย ปะปนกันไป ซึ่ง คอเลสเตอรอลชนิดดี ที่อยู่ในร่างกายมนุษย์เรา จะถูกเรียกว่า High Density Lipopro...
คอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) คืออะไร ? ในร่างกายมนุษย์เราประกอบไปด้วยไขมันมากมายหลายชนิด  ซึ่งมีทั้งชนิดที่ดีเป็นบวกต่อร่างกาย และชนิดที่ไม่ดีเป็นลบต่อร่างกาย ปะปนกันไป ซึ่ง คอเลสเตอรอลชนิดดี ที่อยู่ในร่างกายมนุษย์เรา จะถูกเรียกว่า High Density Lipopro...

ภาวะโรคอ้วน

โรคอ้วนกับการติดตามตัวเลขสุขภาพ

โรคอ้วนกับการติดตามตัวเลขสุขภาพ

หลายคนมักให้ความสำคัญกับเรื่องการกิน และพฤติกรรมการใช้ชีวิตตามรูปแบบที่ตนเองชื่นชอบ จนบางครั้งลืมไปว่าการกินหรือการใช้ชีวิตรูปแบบนั้นก็อาจทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายได้โดยเฉพาะในกลุ่มของโรคไร้เชื้อเรื้อรัง โรคไร้เชื้อเรื้อร...
โรคอ้วนในผู้หญิงกับโรคหัวใจ

โรคอ้วนในผู้หญิงกับโรคหัวใจ

จากสถิติการเสียชีวิตของผู้หญิงด้วยโรคหัวใจในแต่ละปี พบว่ามีไม่ต่ำกว่า 500,000 คนเลยทีเดียว ซึ่งก็พบว่ามากกว่าการตายจากโรคมะเร็งทุกประเภทรวมกันซะอีก ดังนั้นจึงต้องให้ความใส่ใจกับโรคหัวใจในผู้หญิงมากขึ้น โดยในปัจจุบันก็พบว่ามี...
โรคอ้วนกับภาวะความดันโลหิตสูง (Obesity Blood Pressure Measurement)

โรคอ้วนกับโรคความดันโลหิตสูง

โรคอ้วนกับโรคความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง เป็นอีกหนึ่งโรคที่มีความอันตรายเป็นอย่างมาก เพราะมันเป็นเหมือนกับระเบิดเวลาในหลอดเลือด ที่รอเวลาจะแสดงผลออกมา เพื่อเกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบ หัวใจวายหรือเกิดสโตรกนั่นเอง และแม้ว่าจะยั...
โรคอ้วนกับโรคหลอดเลือดหัวใจ (Obesity and coronary artery disease)

ภาวะโรคอ้วนกับโรคหลอดเลือดหัวใจและวิธีการดูแลสุขภาพ

ภาวะโรคอ้วนกับโรคหลอดเลือดหัวใจและวิธีการดูแลสุขภาพ โรคอ้วน โรคเบาหวานและ โรคหลอดเลือดหัวใจ ถือเป็นโรคที่มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก โดยพบว่ามีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจในผู้ป่วยเบาหวานสูงมากถึง 2-4 เท่า ของคนที่ไม่เป็นเลยที...
การติดตามพฤติกรรมบริโภคในการลดน้ำหนัก

การติดตามพฤติกรรมบริโภคในการลดน้ำหนัก

การติดตามพฤติกรรมบริโภคในการลดน้ำหนัก การลดน้ำหนัก ด้วยวิธีจำกัดหรือลดปริมาณการกินให้น้อยลงในแต่ละมื้อ อาจจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากสำหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างการลดน้ำหนัก เพราะผู้ที่ลดน้ำหนักอาจจะรู้สึกหิวในเวลาอันสั้นหรือรู้สึกว่าทร...
กินคาร์โบไฮเดตรอย่างไร ไม่ให้อ้วน

กินคาร์โบไฮเดรตอย่างไรไม่ให้อ้วน

กินคาร์โบไฮเดรตอย่างไรไม่ให้อ้วน สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก ก็คงจะพอรู้กันว่าหากต้องการลดน้ำหนักลงให้ได้ผล หนึ่งในปัจจัยที่ต้องควบคุมก็คือ การทานอาหารที่มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงกว่าปกติ แต่คาร์โบไฮเดรตก็เป็นสารอาห...

โรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ

ไตวาย ไม่ตายไว

ไตวาย ไม่ตายไว ในทุกๆวันนี้ มีโรคภัยไข้เจ็บมากมายที่เกิดขึ้นกับบุคคลรอบข้างเรา รวมกระทั้งที่เกิดกับตัวเราเองด้วย มีตั้งแต่โรคที่มีความรุนแรงของโรคน้อยจนไปถึงโรคที่มีความรุนแรงของโรคมาก  ซึ่งหากมาลองวิเคราะห์กันดูถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นก็จ...
ไตวาย ไม่ตายไว ในทุกๆวันนี้ มีโรคภัยไข้เจ็บมากมายที่เกิดขึ้นกับบุคคลรอบข้างเรา รวมกระทั้งที่เกิดกับตัวเราเองด้วย มีตั้งแต่โรคที่มีความรุนแรงของโรคน้อยจนไปถึงโรคที่มีความรุนแรงของโรคมาก  ซึ่งหากมาลองวิเคราะห์กันดูถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นก็จ...
เข้าใจการผ่าตัดปลูกถ่ายไต

การผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายไต

  การผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายไต สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายระยะสุดท้าย  หรือ ไตทำงานได้น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ จะต้องได้รับการปลูกถ่ายไตจำนวน 1 ข้าง เพื่อที่ผู้ป่วยจะได้มีไตใหม่มาคอยทำหน้าที่ทดแทนไตเดิม  ซึ่งไตเดิมไม่สามารถทำหน้าที่ได้แล้วทั้ง...
  การผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายไต สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายระยะสุดท้าย  หรือ ไตทำงานได้น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ จะต้องได้รับการปลูกถ่ายไตจำนวน 1 ข้าง เพื่อที่ผู้ป่วยจะได้มีไตใหม่มาคอยทำหน้าที่ทดแทนไตเดิม  ซึ่งไตเดิมไม่สามารถทำหน้าที่ได้แล้วทั้ง...
วิธีการบำบัดทดแทนไต (Kidney Replacement Therapy)

วิธีการบำบัดทดแทนไต (Kidney Replacement Therapy)

วิธีการบำบัดทดแทนไต การบำบัดทดแทนไตสามารถทำได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. การฟอกเลือด โดยใช้เครื่องไตเทียม หรือ ฮีโมไดอาไลซิส   สามารถทำได้ที่โรงพยาบาล โดยจะต้องทำสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้งด้วยกัน 2. การล้างไต  โดยใช้น้ำยาทางช่องท้อง หรือ ซีเอพีดี  สามาร...
วิธีการบำบัดทดแทนไต การบำบัดทดแทนไตสามารถทำได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. การฟอกเลือด โดยใช้เครื่องไตเทียม หรือ ฮีโมไดอาไลซิส   สามารถทำได้ที่โรงพยาบาล โดยจะต้องทำสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้งด้วยกัน 2. การล้างไต  โดยใช้น้ำยาทางช่องท้อง หรือ ซีเอพีดี  สามาร...
ภาวะแทรกซ้อนของโรคไตวายเฉียบพลันและโรคไตวายเรื้อรัง

ภาวะแทรกซ้อนของโรคไตวายเฉียบพลันและโรคไตวายเรื้อรัง

ภาวะแทรกซ้อนของโรคไตวายเฉียบพลัน และ โรคไตวายเรื้อรัง ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเฉียบพลัน หรือ โรคไตวายเรื้อรัง  ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคไตขั้นรุนแรง  ย่อมได้รับผลกระทบต่อร่างกายในทุก ๆ ส่วน โดยเฉพาะการเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา ดังนี้ 1. อาการน...
ภาวะแทรกซ้อนของโรคไตวายเฉียบพลัน และ โรคไตวายเรื้อรัง ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเฉียบพลัน หรือ โรคไตวายเรื้อรัง  ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคไตขั้นรุนแรง  ย่อมได้รับผลกระทบต่อร่างกายในทุก ๆ ส่วน โดยเฉพาะการเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา ดังนี้ 1. อาการน...

ติดตามเราบน Facebook

ตรวจเลือดและตรวจเช็คมาตรฐานสุขภาพ

คุณค่าสารอาหารในผักและผลไม้

โภชนาการสำคัญที่ควรรู้

นิตยสารเพื่อสุขภาพ

เรื่องเล่าของฉัน