สารบัญ

 1. ผลกระทบจากการฉายรังสีต่อไขกระดูก
 2. การป้องกันผลกระทบจากยาเคมีบำบัดที่ใช้ร่วมกับการฉายรังสี
 3. วิธีตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งและประเมินระยะของโรค
 4. ผลกระทบจากการรักษาร่วมระหว่างการฉายรังสีและยาเคมีบำบัด
 5. โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric Cancer)
 6. โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma)
 7. ผลกระทบจากการรักษาด้วยเคมีบำบัด
 8. ผลกระทบจากการฉายรังสี
 9. โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer)
 10. โรคมะเร็งที่พบบ่อย 6 อันดับแรกของโลก
 11. สัญญาณอันตรายของมะเร็งร้ายที่คุณควรรู้และหมั่นสังเกต
 12. ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ความหวัง กำลังใจ
 13. ประกาศิต 12 ประการต่อต้านมะเร็ง
 14. โรคมะเร็งองคชาติ (Penile Cancer)
 15. สิ่งผิดปกติที่เรียกว่า มะเร็ง
 16. ทำอย่างไรจึงห่างไกลมะเร็งปากมดลูก
 17. โรคมะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal Cancer)
 18. โรคมะเร็งตับอ่อน (Pancreatic Cancer)
 19. อาการ สาเหตุและวิธีการรักษาโรคมะเร็งไต (Kidney Cancer)
 20. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) 
 21. โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ สาเหตุ อาการ วิธีรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colorectal Cancer)
 22. โรคมะเร็งทวารหนัก (Anal cancer)
 23. โรคมะเร็งอัณฑะ (Testicular Cancer)
 24. สาเหตุ อาการ วิธีรักษาโรคมะเร็งรังไข่ (Ovarian Cancer)
 25. สาเหตุ อาการและวิธีการรักษาโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial Cancer)
 26. มะเร็งปากมดลูก สาเหตุ อาการ และการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก
 27. กระบวนการรักษาโรคมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการศึกษา
 28. โรคมะเร็งสมองและเนื้องอกสมอง (Brain Cancer)
 29. โรคมะเร็งตับ (Liver Cancer)
 30. โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer)
 31. โรคมะเร็งซาร์โคมามดลูก สาเหตุ อาการเบื้องต้นและวิธีการรักษา
 32. โรคมะเร็งกรวยไตและมะเร็งท่อไต
 33. มะเร็งปอด (Lung Cancer) สาเหตุ อาการ และวิธีรักษา
 34. โรคมะเร็งระยะแพร่กระจาย (Distant Metastasis)
 35. โรคมะเร็งในเด็ก (Pediatric Cancer)
 36. โรคมะเร็งถุงน้ำดี (Gallbladder Cancer)
 37. โรคมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma, CCA) คืออะไร
 38. โรคมะเร็งย้อนกลับเป็นซ้ำและโรคมะเร็งชนิดที่ 2
 39. โรคมะเร็งกับการติดเชื้อ HIV มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ
 40. โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid Cancer)
 41. โรคมะเร็งต่อมน้ำลาย (Salivary Gland Cancer)
 42. โรคมะเร็งช่องปาก โรคร้ายที่เกิดขึ้นภายในระบบศีรษะและลำคอ
 43. โรคมะเร็งผิวหนัง (Skin Cancer)
 44. โรคมะเร็งโพรงจมูกและมะเร็งโพรงไซนัส
 45. โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก สาเหตุ อาการ และวิธีการรักษา
 46. ถาม – ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับมะเร็ง
 47. สารตรวจค่าเลือด – Ferritin
 48. การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง
 49. การตรวจเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้ สัญญาณป่วยโรคมะเร็ง
 50. อาการเบื้องต้นและกระบวนการเกิดมะเร็งเต้านม
 51. โรคมะเร็งปัจจัยเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและพันธุกรรม
 52. อาการเบื้องต้นของโรคมะเร็ง
 53. อาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
 54. กินอย่างไรห่างไกลมะเร็ง
 55. “มะเร็ง” เกิดจากอะไร ? (Causes of Cancer)
 56. การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง (Cancer Care)
 57. การตรวจและรักษามะเร็ง
 58. ถาม – ตอบ ปัญหามะเร็ง
 59. 7 สัญญาณบ่งบอกการเป็นมะเร็ง
 60. ระยะของโรคมะเร็ง (Stage of Cancer)
 61. ความรู้พื้นฐานของโรคมะเร็ง
 62. เราจะรู้ได้อย่างไรว่ากำลังป่วยเป็นมะเร็ง?
 63. ชนิดของมะเร็งที่พบบ่อย
 64. มะเร็งเต้านม (Breast Cancer)
 65. อาหารที่ช่วยเพิ่มเม็ดเลือดสำหรับผู้ป่วยในระยะให้คีโม
 66. จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นมะเร็งหรือไม่?
 67. วิธีอ่านค่าผลตรวจสุขภาพ
 68. การตรวจหาสารมะเร็ง – Tumor Marker
 69. โรคมะเร็ง คือ อะไร?
 70. “มะเร็ง” โรคร้ายที่ใครๆก็เป็นได้
 71. รู้ทันสัญญาณมะเร็ง การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง
 72. อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและอาหารต้านมะเร็ง
 1. ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
 2. การดูแลผู้ป่วยเบาหวานรายบุคคลในชุมชน
 3. การดูแลและพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานตามลักษณะอาการรายบุคคล
 4. การจัดการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายกรณี
 5. การจัดการรายบุคคล ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง แนวคิดสู่การปฏิบัติตัว
 6. วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของเบาหวาน
 7. แผนรักษาเบาหวานที่กำหนดได้ด้วยตัวเอง
 8. เบาหวานชนิดที่ 2 คือเบาหวานที่เราสร้างเอง
 9. เบาหวานแฝงตัวมากับเครื่องดื่ม
 10. เบาหวานและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 11. วิธีวิ่งหนีโรคแทรกซ้อนเบาหวาน
 12. เมื่อคนเป็นเบาหวานต้องกินอาหารนอกบ้าน
 13. น้ำตาลแท้ น้ำตาลเทียมหวานเทียบกับเบาหวาน
 14. เบาหวานกับเทศกาลปีใหญ่กินอย่างไรไม่ทำลายสุขภาพ
 15. การวางแผนและการปฏิบัติตนในโอกาสต่างๆของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 16. อาหารมังสวิรัติสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 17. แสงแดดรักษาแผลแม้แต่แผลเบาหวานขั้นรุนแรง
 18. มารู้จักอาหาร Low GI กันเถอะ
 19. อาหารเสริม 7 ชนิดกับโรคเบาหวาน
 20. ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด มีข้อบ่งชี้วิธีการใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างไร
 21. โรคเบาหวานลงไต
 22. เป็นเบาหวานควรออกกำลังกายอย่างไรดี
 23. เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 24. ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการอย่างไร
 25. รับประทานน้ำตาลมากๆ จะเป็นโรคเบาหวานหรือไม่?
 26. การติดตามประเมินผลการควบคุมเบาหวาน
 27. การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
 28. การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคเบาหวาน
 29. ถาม – ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับอาหารผู้ป่วยเบาหวาน
 30. คำถามทั่วไปเกี่ยวกับเบาหวานที่พบบ่อย
 31. ชนิดของเบาหวานและการป้องกันเบาหวาน
 32. การรับประทานน้ำตาลในปริมาณมาก สามารถก่อให้เกิดโรคเบาหวานหรือไม่?
 1. วิธีการตรวจหาเบาหวานแต่เนิ่นๆ
 2. อาหารและยาที่ใช้สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
 3. การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
 4. การดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะหลอดเลือดหัวใจ
 5. การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะโรคหลอดเลือดสมองตีบ
 6. สาเหตุและอาการของโรคความดันโลหิต (Blood Pressure)
 7. สาเหตุของโรคที่แท้จริงหัวใจและหลอดเลือดคืออะไร?
 8. ลิปิดโปรไฟล์คืออะไร ? (Lipid Profile)
 9. คอเลสเตอรอลชนิดที่ต้องควบคุมไม่ให้สูงเกินไป Low-Density Lipoprotein (LDL)
 10. คอเลสเตอรอลชนิดดี (High Density Lipoprotein – HDL)
 11. ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) คืออะไร?
 12. คอเลสเตอรอล คือ อะไร (Cholesterol)
 13. ไขมันทรานส์ ไขมันชนิดเลว (LDL) ไขมันชนิดดี (HDL) คืออะไร มีอะไรบ้าง ?
 1. รักษาน้ำหนักตัวให้พอดีกันเถอะ
 2. โรคอ้วนกับการติดตามตัวเลขสุขภาพ
 3. โรคอ้วนในผู้หญิงกับโรคหัวใจ
 4. โรคอ้วนกับโรคความดันโลหิตสูง
 5. ภาวะโรคอ้วนกับโรคหลอดเลือดหัวใจและวิธีการดูแลสุขภาพ
 6. การติดตามพฤติกรรมบริโภคในการลดน้ำหนัก
 7. กินคาร์โบไฮเดรตอย่างไรไม่ให้อ้วน
 8. ปัญหาที่มากับการลดน้ำหนัก
 9. สารอาหารช่วยในการเผาผลาญไขมันส่วนเกินในร่างกาย
 10. ลดความอ้วน เพิ่มการเผาผลาญพลังงานส่วนเกิน
 11. ลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องยาก
 12. ลดน้ำหนักด้วยจานอาหารสุขภาพ
 13. โรคอ้วนและภาวะเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ 
 14. รับประทานอาหารเช้าช่วยป้องกันโรคอ้วนได้
 15. สาเหตุ ปัจจัย และอาการของโรคอ้วนคืออะไร?
 1. การตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (Complete Blood Count-CBC)
 2. การอ่านค่าผลตรวจเลือด
 3. ตรวจสุขภาพ มีความจำเป็นและสำคัญอย่างไร?
 4. การตรวจเลือด เพื่อทราบผลต่อสุขภาพจากสารอาหารบางประเภท
 5. การตรวจหาค่าปัสสาวะ Urine Spot MAU/Creatinine Ratio
 6. การตรวจปัสสาวะหาค่า Random Urine และ Urine Protin 24 hr
 7. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Magnesium
 8. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Urea N
 9. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Glucose
 10. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Osmolarity
 11. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine P-Amylase
 12. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Phosphorus
 13. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Calcium
 14. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Uric acid
 15. การตรวจปัสสาวะหาค่า Urine Creatinine
 16. การตรวจปัสสาวะหาค่าความผิดปกติของร่างกาย (Urinalysis)
 17. การตรวจแร่ธาตุและสารละลายในร่างกาย
 18. การตรวจเลือดหาสัญญาณโรคกระดูก (Bone Markers)
 19. ตรวจเลือดวิเคราะห์โรคเบาหวาน
 20. การตรวจเลือดวิเคราะห์ฮอร์โมน (Hormone Assays)
 21. การตรวจเลือดเพื่อป้องกันโรคหัวใจ
 22. การจัดการและการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 23. ตรวจยีนส์ก่อนสาย ป้องกันการกลายพันธุ์
 24. การตรวจของเหลวในร่างกาย (Body Fluid)
 25. การบริโภคผักประจำวันที่เหมาะกับคนไทย
 26. การตรวจของเหลวในไขสันหลัง (CSF)
 27. การคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
 28. สารตรวจค่ามะเร็งกระเพาะอาหาร – Urine BTA
 29. Free PSA สารวัดค่าโรคมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดใหม่
 30. Total PSA สารตรวจวัดค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก
 31. CA 15-3 สารวัดค่ามะเร็งเต้านม
 32. CA 125 สารวัดค่ามะเร็งรังไข่
 33. CA 19-9 สารวัดค่ามะเร็งช่องทางเดินการย่อยอาหาร
 34. AFP สารวัดค่ามะเร็งตับ
 35. CEA สารวัดค่ามะเร็งลำไส้ใหญ่
 36. ตรวจสัญญาณมะเร็งตับ – สารวัดค่ามะเร็งตับ AFP
 1. ประโยชน์ของบร็อคโคลี (Broccoli)
 2. พืชผักสมุนไพร ที่ใช้ลดน้ำตาล
 3. ประโยชน์จากถั่วลูกไก่ (Chick Pea)
 4. 4 สุดยอดผักผลไม้ต้านมะเร็ง
 5. คุณประโยชน์ของถั่วแดงหลวง (Kidney Bean)
 6. ประโยชน์ของพริกระฆังหรือพริกหวาน (Bell Pepers)
 7. สรรพคุณของถั่วแขก (String Bean)
 8. ถั่วบราซิลช่วยทำลายอนุมูลอิสระได้ (Pinto Peanut)
 9. ถั่วขาว (Navy Bean) ตัวช่วยในการลดน้ำหนัก
 10. กินหอยเป๋าฮื้อแล้วดีอย่างไร ?
 11. ประโยชน์และสรรพคุณของปลากะตักหรือปลาฉิ้งฉ้าง (Anchovy)
 12. อโวคาโดมีสารอาหารอะไรบ้างนะ? (Avocado)
 13. อัลมอนด์มีแคลเซียมสูงขนาดไหนกันนะ?  (Almonds)
 14. ผลไม้อบแห้ง อันตรายต่อสุขภาพหรือไม่?
 15. ประโยชน์ดีๆจากอาร์ติโชค (Artichoke)
 16. คุณประโยชน์ของแอปเปิ้ล (Apple Benefits)
 17. การกินไข่ทำให้คอเลสเตอรอลสูงใช่หรือไม่?
 18. ประโยชน์ของแอปริคอต (Apricots)
 19. เซเลอรี่ (Celery) คื่นฉ่ายฝรั่ง
 20. ประโยชน์ของกะหล่ำปลี (Cabbage)
 21. กะหล่ำดอก (Cauliflower)
 22. ประโยชน์ของกล้วยหอม (Banana)
 23. เกรฟฟรุต (Grapefruit)
 24. เคล็ดลับการรับประทานอาหารก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาในผู้ป่วยมะเร็ง
 25. สรรพคุณและประโยชน์ของมะเขือเทศ (Tomato)
 26. มะม่วง (Mango) อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร
 27. สารอาหารมหัศจรรย์ในมัลเบอร์รี่ (Mulberry)
 28. ประโยชน์ของ “ข้าวไรซ์เบอร์รี่”
 29. ฝรั่ง มีที่มาอย่างไร ทำไมถึงเรียกว่าฝรั่ง
 30. แก้วมังกร คือผลไม้เสริมสุขภาพและความงาม (Dragon Fruit)
 31. ประโยชน์และคุณค่าสารอาหารจากเสาวรส (Passion Fruit)
 32. ส้ม คุณค่าสารอาหารและประโยชน์ของส้ม (Orange)
 33. สตรอว์เบอร์รี (Strawberry) ประโยชน์มากมายคุณค่าหลากหลาย
 34. สรรพคุณและประโยชน์ของมะขาม (Tamarind)
 35. ฟักทอง (Pumpkin) สรรพคุณและประโยชน์ของฟักทอง
 36. ชิโสะ (Green Shiso) คุณค่าทางโภชนาการที่ให้วิตามินเอ บี ซีสูง
 37. สรรพคุณและประโยชน์ของขี้เหล็ก (Thai Copper Pod)
 38. คุณประโยชน์สำคัญจากข้าวโอ๊ต (Oats)
 1. ผักกับคุณค่าทางโภชนาการ
 2. ออกซิเจน (Oxygen) จำเป็นต่อร่างกายอย่างไร?
 3. ประโยชน์ของโปรไบโอติก (Probiotics)
 4. กรดอะซิติกคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร?
 5. หน้าที่และประโยชน์ของกรดบิวทิริก
 6. ประโยชน์ของกรดโพรพิโอนิก (Propionic Acid)
 7. ธาตุไฮโดรเจนมีความสำคัญอย่างไรต่อร่างกาย
 8. น้ำตาลธรรมชาติใช้ได้มากน้อยแค่ไหน อย่างไร?
 9. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและสารอาหารในร่างกาย
 10. คาร์โบไฮเดรต สารอาหารให้พลังงานแก่ร่างกาย
 11. หน้าที่และประโยชน์ของไอโอดิน (Iodine) 
 12. หน้าที่และความสำคัญของลิปิดคืออะไร? (Lipid)
 13. ธาตุสังกะสีตัวช่วยในการดูดซึมสารอาหาร (Zinc)
 14. แร่ธาตุโมลิบดินัมสำคัญอย่างไร? (Molybdenum)
 15. หน้าที่สำคัญและประโยชน์ของแมงกานีส (Manganese)
 16. ฟลูออรีนคืออะไรมีสำคัญอย่างไร? (Fluorine)
 17. ฟอสฟอรัสแร่ธาตุอันดับสองของร่างกาย (Phosphorus)
 18. โปรตีนสารอาหารที่ร่างกายขาดไม่ได้ (Protein)
 19. แมกนีเซียมจำเป็นต่อร่างกายอย่างไร? (Magnesium)
 20. หน้าที่ของโปแตสเซียมในร่างกาย (Potassium)
 21. ทองแดงมีความสำคัญอย่างไร (Copper)
 22. ไนอาซินหรือวิตามินบี 3 (Niacin-Vitamin B3)
 23. หน้าที่ของธาตุโซเดียมในร่างกาย (Sodium)
 24. ซิลิเนียม (Selenium) สารอาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง
 25. โครเมียมทำหน้าที่อะไรในร่างกาย (Chromium)
 26. โคบอลท์จำเป็นต่อร่างกายอย่างไร (Cobalt)
 27. คุณประโยชน์ของน้ำ (Water – H2O)
 28. ประโยชน์ของกรดโฟลิก (โฟลาซินหรือวิตามินบี 9)
 29. ไบโอตินหรือวิตามินบี 7 (Biotin – Vitamin B7)
 30. บทบาทหน้าที่ของวิตามินบี 2 (Riboflavin – Vitamin B2)
 31. แอนโทไซยานิน สารสีน้ำเงินเพื่อสุขภาพในมัลเบอร์รี่
 32. ธาตุเหล็ก คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร?
 33. เบตาเลน สารสีแดงของแก้วมังกร อุดมด้วยคุณค่าสารอาหาร
 34. ไลโคปีนและสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ ในมะเขือเทศ
 35. สารเพคตินและใยอาหารในแอปเปิ้ล
 36. แคลเซียมแร่ธาตุจำเป็นสำหรับกระดูกและฟัน (Calcium)
 37. กรดอะมิโนจำเป็น สำคัญอย่างไร ? (Amino Acids)
 38. อัลบูมิน คืออะไร? (Albumin)
 39. วิตามินบี 12 (Cobalamin) คืออะไร มีคุณสมบัติและหน้าที่อะไรบ้าง
 40. วิตามินเค (Vitamin K) คืออะไร มีคุณสมบัติและหน้าที่อะไรบ้าง
 41. วิตามินดี (Vitamin D)
 42. วิตามินเอ (Vitamin A) คืออะไร?
 43. กรดแพนโทเธนิคหรือวิตามินบี 5 (Pantothenic Acid หรือ Vitamin B5)
 44. วิตามินบี 6 (Vitamin B6 – Pyridoxine) สำคัญอย่างไร
 45. ประโยชน์ของวิตามินซี (Vitamin C)
 46. วิตามินอี (Vitamin E) คืออะไร หาได้จากแหล่งไหน?
 1. สเต็มเซลล์ (Stem Cell) คืออะไร
 2. วิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรคข้อและกระดูก
 3. ทำอย่างไรไม่ให้หิวบ่อย
 4. ประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าว
 5. ลำไส้และจิตใจกำหนดพลังภูมิคุ้มกันที่ใหญ่สุดในร่างกาย
 6. คุณประโยชน์สำคัญในน้ำมันมะกอก (Olive Oil)
 7. ประโยชน์ของน้ำมันตับปลา
 8. ผลิตภัณฑ์นมคืออะไร? (Milk Product)
 9. ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) คืออะไร?
 10. อาหารต้านความเสื่อมของร่างกาย
 11. อาหารที่เหมาะสมเมื่อเป็นโรคปลายประสาทเสื่อม
 12. มารู้จักสารให้ความหวานกันเถอะ
 13. เลือกเส้นใยอาหารมาช่วยรักษาระดับน้ำตาล
 14. สาเหตุและอาการของโรคหัวใจ
 15. ประโยชน์ของน้ำมันคาโนลา (Canola Oil)
 16. สาเหตุและอาการของโรคซึมเศร้า
 17. พลังงานที่พอดีมาจากปริมาณอาหารเท่าใด?
 18. วิธีการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
 19. แสงแดดรักษาดวงตาให้คงทน
 20. แสงแดดช่วยรักษากระดูก
 21. เตรียมพร้อมช็อปปิ้งอาหารลดโรคคุมเบาหวาน
 22. โภชนาการสำหรับหญิงที่ต้องการมีบุตร
 23. อาหารการกินช่วยถนอมเต้า
 24. เป็นเบาหวาน จะกินอย่างไรในเดือนเราะมะฎอน
 25. อาหารเพิ่มสมรรถภาพทางเพศมีจริงหรือ?
 26. อาหารช่วยลดอาการปวดท้องช่วงมีรอบเดือน
 27. อาหารเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรง
 28. อาหารช่วยปรับเปลี่ยนอารมณ์
 29. อาหารบำบัดโรคเกาต์
 30. อาหารชะลอสายตาเสื่อม
 31. อาหารกับต่อมไทรอยด์
 32. พลังงานที่ร่างกายต้องการ
 33. โภชนาการสำหรับสุขภาพผมที่ดี
 34. โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้ชาย
 35. แสงแดดมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด
 36. แหล่งกำเนิดของน้ำมันไข
 37. แสงแดดกับการเสริมสร้างกระดูก
 38. มารู้จักฉลากโภชนาการกันเถอะ
 39. โภชนาการเพื่อผิวสวย
 40. รับประทานอาหารอย่างไรให้ดูอ่อนวัย
 41. เลือกรับประทานอย่างไรให้นอนหลับง่ายขึ้น
 42. กินอาหารมังสวิรัติช่วยให้ห่างไกลโรค
 43. อาหารบำบัดอาการเหนื่อยล้าเรื้อรัง
 44. การเลือกรับประทานอาหารต้านความเครียด
 45. พลังงาน 5 ชนิดในร่างกายที่ควรรู้
 46. 7 ขั้นตอนสร้างสมดุลให้ชีวิต
 47. การสูญเสียคุณค่าของสารอาหาร (Nutrient Losses)
 48. เมื่ออาหารเข้าปาก เกิดกระบวนการอะไรขึ้นในร่างกาย
 49. 6 พืชผักสมุนไพรกับการช่วยดูแลสุขภาพ
 50. ดูแลชีวิต พิชิตโรค
 51. กล้ามเนื้อหัวใจตาย เสี้ยวนาทีแห่งชีวิต
 52. ประโยชน์ทั่วไปของไขมันบริโภค
 53. อาหารอะไรที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายบ้างนะ? 
 54. แสงแดดช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจได้อย่างไร?
 55. สารปรุงแต่งที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
 56. เลือกอาหารให้เหมาะกับผู้สูงวัยอย่างไร?
 57. มาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำประปาที่ดีควรเป็นเช่นไร
 58. ประเภทและประโยชน์ของน้ำมันไขจากพืช
 59. น้ำมันพืช กับ น้ำมันหมู อะไรดีกว่ากัน ?
 60. เราควรดื่มน้ำวันละ 8 แก้วจริงหรือ?
 61. อาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเลือดจาง
 62. สารให้รสหวานแทนน้ำตาล
 63. การจำแนกประเภทของน้ำมันที่ใช้ในการปรุงอาหาร
 64. อาหารสำหรับผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์และอัมพาต
 65. กินน้ำตาลอย่างไร ไม่ให้เสียสุขภาพ
 66. โรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุ อาการ และวิธีการรักษา (Stroke)
 67. ชนิดของกรดไขมัน (Fatty Acid) และไขมันทรานส์ (Trans Fat)
 68. ตรวจการทำงานของตับ ตับคืออะไร มีหน้าที่อะไร?
 69. การตรวจสาร SGPT (เอส จี พี ที) ในตับ
 70. การตรวจหาสาร SGOT ในตับ (เอส จี โอ ที)
 71. การตรวจสาร Alkaline Phosphatase ในตับ
 72. การปลูกถ่ายไขกระดูก สเต็มเซลล์ในโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และ โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิด
 73. เมตาโบลิกซินโดรม สาเหตุ อาการ และวิธีการรักษา
 1. ร่วมกับพวกเรา ทางเดินของคนไม่เป็นมะเร็ง
 2. จะไม่เป็นมะเร็ง ต้องอยู่กับเพื่อนที่ไหวตัวทัน
 3. ร่วมกับ AmProHealth ชุมชนห่างไกล โรคมะเร็ง
 4. พวกเราจะไม่เป็นมะเร็ง หรือ จะมีความเสี่ยงให้น้อยที่สุด
 5. โรคมะเร็งไม่ถามหา พวกเราล้วนออกห่างจากมะเร็ง
 6. คุณยังมีโอกาส และ ไม่เป็นมะเร็ง
 7. ได้เวลา หยุดโรคมะเร็งแล้ว
 8. คนยุคใหม่ ห่างไกลมะเร็ง
 9. สู้มะเร็งไม่ได้ ก็ตายกันไป
 10. มะเร็งที่จัดหมวดหมู่อย่างดี เรารวมไว้ให้เรียนรู้แล้ว
 11. เอาแล้วสิ !! เป็นมะเร็งปอดซะแล้ว
 12. ยีนส์มะเร็ง และการกลายพันธุ์ ทางพันธุกรรม
 13. มะเร็ง และเรื่องอาหารการกิน
 14. มะเร็งวัดความเสี่ยงได้นะ (Genetic Testing)
 15. การป้องกันโรคมะเร็ง
 16. รู้มะเร็งแบบลึกๆ คุณต้องอ่านให้ดีๆ (Pathophysiology of Cancer)
 17. สาเหตุของการเกิดมะเร็ง
 18. ชนิดของมะเร็ง
 19. คุณจะอยู่กับมะเร็งอย่างไร ?
 20. คุณกำลังเป็นมะเร็งอะไร ?
 21. เมื่อคุณเป็นมะเร็งแล้ว จะเริ่มต้นอย่างไร ?
 22. มาเริ่มเรียนรู้ มะเร็งแบบ มืออาชีพกันได้แล้ว
 23. โดนแดดมากๆ เป็นมะเร็งไหม? แดดเมืองไทยน่ากลัวไหม ?
 24. แค่ควบคุมน้ำหนัก ฉันจะไม่เป็นมะเร็งจริงหรือ ?
 25. แค่ไม่สูบบุหรี่ ก็ไม่เป็นมะเร็งได้จริงหรือ ?
 26. จังหวะชีวิตของคุณเมื่อเริ่มเป็นโรคมะเร็ง
 27. เป็นมะเร็งแล้วแก้ตัวยาก ตอนไม่เป็นก็ชอบพฤติกรรมเสี่ยง
 28. เป็นมะเร็งตายแล้วไปไหน?
 29. วิธีเด็ดๆ พฤติกรรมแบบคุณนั่นแหละ ที่จะเป็นมะเร็งตาย
 30. ไม่มีใครอยากเป็นมะเร็งตาย แต่เราก็ตายด้วยโรคมะเร็ง
 31. การออกกำลังกายน้อย ก็เป็นมะเร็งตายได้
 32. สูบบุหรี่ และยาสูบ 22% ตายด้วยมะเร็ง
 33. มากกว่า 100 ชนิดมะเร็ง ในคนเรา
 34. สัญญาณและอาการเป็นมะเร็ง ระวังเอาไว้ !
 35. เป็นมะเร็งก่อนจึงเริ่มรักษามะเร็ง ?
 36. มะเร็ง คุณรู้จักดีแล้วหรือ?

มะเร็ง

ชนิดของมะเร็งที่พบบ่อย

โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric Cancer)

โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric Cancer) มะเร็งในกระเพาะอาหาร เป็นโรคร้ายอีกโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยมาก โดยทั้งนี้เนื่องจากกระเพาะอาหารของคนเรามีขนาดใหญ่ อยู่ในช่วงบนของช่องท้องด้านหน้า ติดกับลิ้นปี่ ดังนั้นเมื่อป่วยด้วยโรคมะเร็งกระเ...

โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma)

โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) ต่อมน้ำเหลือง โดยปกติแล้วจะมีหน้าที่ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ร่างกายมีความแข็งแรงและห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆ มากขึ้น ซึ่งต่อมน้ำเหลืองก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อกระจายอยู่ทั่วร่างกายของคนเรา ...

โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer)

โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer) กระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของระบบทางเดินปัสสาวะ โดยจะอยู่ในช่องท้องน้อยเหนือกระดูกหัวหน่าว ทำหน้าที่เก็บน้ำปัสสาวะจากท่อไตซ้ายขวา เพื่อรอขับถ่ายออกนอกร่างกายต่อไป ซึ่งในผู...

โรคมะเร็งที่พบบ่อย 6 อันดับแรกของโลก

โรคมะเร็งที่พบบ่อย 6 อันดับแรกของโลก โรคมะเร็ง สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกอวัยวะในร่างกายของมนุษย์เรา ผู้ป่วยต่างๆจากทั่วโลกก็เป็นมะเร็งแตกต่างชนิดกันออกไป เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ หรือ มะเร็งสมอง เป็นต้น ชนิดของโร...

โรคมะเร็งองคชาติ (Penile Cancer)

โรคมะเร็งองคชาติ (Penile Cancer) โรคมะเร็งองคชาติมักจะพบได้ในคนที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และพบในสหรัฐอเมริกาน้อยกว่าร้อยละ 1 ในขณะที่เอเชียและแอฟริกาพบเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 ดังนั้นคนเอเชียและแอฟริกาจึงมีความเสี่ยงต่อโรคม...
โรคมะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal Cancer)

โรคมะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal Cancer)

โรคมะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal Cancer) โรคมะเร็งหลอดอาหาร เป็นหนึ่งในมหันต์ภัยโรคร้ายแรงอย่างมะเร็ง เป็นโรคที่นับวันจะดูมีความน่ากลัวมากยิ่งขึ้น กับการที่อวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเรา ล้วนแต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเชื้อมะเร็งขึ้นไ...

การตรวจและรักษามะเร็ง

วิธีตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งและประเมินระยะของโรค

การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งประเมินระยะโรคและประเมินสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็ง โรคมะเร็งเป็นโรคที่จะต้องมีการตรวจประเมินที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่าโรคทั่วไป เพราะไม่สามารถทราบได้อย่างแน่ชัดจากการตรวจในครั้งแรกว่า ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีกา...
การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งประเมินระยะโรคและประเมินสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็ง โรคมะเร็งเป็นโรคที่จะต้องมีการตรวจประเมินที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่าโรคทั่วไป เพราะไม่สามารถทราบได้อย่างแน่ชัดจากการตรวจในครั้งแรกว่า ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีกา...

ผลกระทบจากการรักษาร่วมระหว่างการฉายรังสีและยาเคมีบำบัด

ผลกระทบจากการรักษาร่วมระหว่างการฉายรังสีและยาเคมีบำบัด การรักษามะเร็งก็เพื่อที่จะกำจัดมะเร็งทั้งชนิดที่เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่และมะเร็งชนิดที่แพร่กระจายให้หมดไปจากตัวผู้ป่วยอย่างสิ้นเชิง เพื่อที่ผู้ป่วยจะได้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติทั่วไป ดังนั้นก...
ผลกระทบจากการรักษาร่วมระหว่างการฉายรังสีและยาเคมีบำบัด การรักษามะเร็งก็เพื่อที่จะกำจัดมะเร็งทั้งชนิดที่เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่และมะเร็งชนิดที่แพร่กระจายให้หมดไปจากตัวผู้ป่วยอย่างสิ้นเชิง เพื่อที่ผู้ป่วยจะได้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติทั่วไป ดังนั้นก...
กระบวนการรักษาโรคมะเร็งแบบวิธีการอื่น ๆ ที่ยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษา

กระบวนการรักษาโรคมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการศึกษา

กระบวนการรักษาโรคมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการศึกษา สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง ในรูปแบบกระบวนการรักษาโดยใช้วิธีการอื่นๆ ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษานั้น  ยังคงไม่สามารถนำมาเป็นวิธีการรักษาในทางปฏิบัติได้  มีดังนี้ กระบวนการรักษาด้วยความร้อน เพื่อรักษ...
กระบวนการรักษาโรคมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการศึกษา สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง ในรูปแบบกระบวนการรักษาโดยใช้วิธีการอื่นๆ ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษานั้น  ยังคงไม่สามารถนำมาเป็นวิธีการรักษาในทางปฏิบัติได้  มีดังนี้ กระบวนการรักษาด้วยความร้อน เพื่อรักษ...
สารตรวจค่าเลือด - Ferritin

สารตรวจค่าเลือด – Ferritin

  Ferritin คือสารที่ใช้ในการตรวจเพื่อวัดค่าเลือดในการหาความผิดปกติของเลือดและโอกาสในการป่วยด้วยโรคบางชนิด ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับ Ferritin Ferritin มีความหมายว่า โปรตีนที่ถูกธาตุเหล็กฝังตัวจับติดอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆ ซึ่งจ...
  Ferritin คือสารที่ใช้ในการตรวจเพื่อวัดค่าเลือดในการหาความผิดปกติของเลือดและโอกาสในการป่วยด้วยโรคบางชนิด ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับ Ferritin Ferritin มีความหมายว่า โปรตีนที่ถูกธาตุเหล็กฝังตัวจับติดอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆ ซึ่งจ...

บทความเกี่ยวกับมะเร็ง

ผลกระทบจากการฉายรังสีต่อไขกระดูก

ผลกระทบจากการฉายรังสีต่อไขกระดูก

ผลกระทบจากการฉายรังสีต่อไขกระดูก ผลกระทบที่เกิดจากการรักษาด้วยการฉายรังสีต่อ Haemopoieic Tissue ทั้ง ไขกระดูก เลือดและระบบน้ำเหลือง ได้มีการศึกษาและพัฒนามาอย่างต่อเนื้อง และพบว่าการรักษาด้วยรังสีในสัตว์ทดลอง พบว่าการป้องกัน Haemopoieic Tissue หรือ...
ผลกระทบจากการฉายรังสีต่อไขกระดูก ผลกระทบที่เกิดจากการรักษาด้วยการฉายรังสีต่อ Haemopoieic Tissue ทั้ง ไขกระดูก เลือดและระบบน้ำเหลือง ได้มีการศึกษาและพัฒนามาอย่างต่อเนื้อง และพบว่าการรักษาด้วยรังสีในสัตว์ทดลอง พบว่าการป้องกัน Haemopoieic Tissue หรือ...

การป้องกันผลกระทบจากยาเคมีบำบัดที่ใช้ร่วมกับการฉายรังสี

การดูแลและป้องกันผลกระทบจากยาเคมีบำบัดที่ใช้ร่วมกับการฉายรังสี โรคมะเร็งเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนทั่วโลกไปเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการรักษาโรคมะเร็งจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้วิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการทำลายเซลล์มะเร็ง ในปัจจุบันน...
การดูแลและป้องกันผลกระทบจากยาเคมีบำบัดที่ใช้ร่วมกับการฉายรังสี โรคมะเร็งเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนทั่วโลกไปเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการรักษาโรคมะเร็งจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้วิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการทำลายเซลล์มะเร็ง ในปัจจุบันน...

ผลกระทบจากการรักษาด้วยเคมีบำบัด

ผลกระทบจากการรักษาด้วยเคมีบำบัด ปัจจุบันนี้โรคมะเร็งเป็นโรคที่คร่าชีวิตของคนไปเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการพัฒนาวิธีการรักษามะเร็งอย่างได้ผลออกมาตลอดเวลา ซึ่งทุกวิธีที่ใช้รักษามะเร็งต่างก็มุ่งหวังที่จะกำจัดเซลล์มะเร็งที่มีอยู่ในร่างกายให้ออกไปจนหมดอย่า...
ผลกระทบจากการรักษาด้วยเคมีบำบัด ปัจจุบันนี้โรคมะเร็งเป็นโรคที่คร่าชีวิตของคนไปเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการพัฒนาวิธีการรักษามะเร็งอย่างได้ผลออกมาตลอดเวลา ซึ่งทุกวิธีที่ใช้รักษามะเร็งต่างก็มุ่งหวังที่จะกำจัดเซลล์มะเร็งที่มีอยู่ในร่างกายให้ออกไปจนหมดอย่า...

ผลกระทบจากการฉายรังสี

ผลกระทบจากการฉายรังสี ปี ค.ศ.1895 Wilhelm Roentgen ได้สร้างความตกตะลึงครั้งยิ่งใหญ่กับการค้นพบเกี่ยวกับผลทางชีวภาพของการฉายรังสีเอ็กซ์ การใช้รังสีเอ็กซ์เพื่อรักษาโรคมะเร็งเต้านมในครั้งแรกพบว่ามีผลทำให้ผิวหนังเกิดการอักเสบและมีขนหลุดร่วงหลังจากที่ม...
ผลกระทบจากการฉายรังสี ปี ค.ศ.1895 Wilhelm Roentgen ได้สร้างความตกตะลึงครั้งยิ่งใหญ่กับการค้นพบเกี่ยวกับผลทางชีวภาพของการฉายรังสีเอ็กซ์ การใช้รังสีเอ็กซ์เพื่อรักษาโรคมะเร็งเต้านมในครั้งแรกพบว่ามีผลทำให้ผิวหนังเกิดการอักเสบและมีขนหลุดร่วงหลังจากที่ม...

ถามตอบปัญหามะเร็ง

ถาม - ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับมะเร็ง

ถาม – ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับมะเร็ง

ถาม : โรคมะเร็ง เกิดขึ้นมาจากอะไร? ตอบ : สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง ในปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัด แต่คาดว่าน่าจะเป็นเพราะหลายๆ ปัจจัยด้วยกันที่ส่งผลให้เกิดโรคมะเร็ง โดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญและคาดว่ามีความเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งที่สุด ได้แก่ อายุ โดยส...
ถาม : โรคมะเร็ง เกิดขึ้นมาจากอะไร? ตอบ : สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง ในปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัด แต่คาดว่าน่าจะเป็นเพราะหลายๆ ปัจจัยด้วยกันที่ส่งผลให้เกิดโรคมะเร็ง โดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญและคาดว่ามีความเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งที่สุด ได้แก่ อายุ โดยส...

เบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตที่มีความซับซ้อนในการรักษาซึ่งต้...
บทบาทในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานรายกรณีในชุมชน

การดูแลผู้ป่วยเบาหวานรายบุคคลในชุมชน

การดูแลผู้ป่วยเบาหวานรายบุคคลในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นโรงพยาบาลที่มีหน้าที่และขอบเขตในการดูแลผู้ป่วยใน...
การจัดการรายบุคคลผู้ป่วยเบาหวาน

การดูแลและพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานตามลักษณะอาการรายบุคคล

การดูแลและพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานตามลักษณะอาการรายบุคคล โรคเบาหวานถือได้ว่าเป็นโรคชนิดเรื้อรังประเภทหนึ่ง ที่เป็นปัญหาด้...
การจัดการผู้ป่วยเบาหวานและความดัน

การจัดการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายกรณี

การจัดการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายกรณี การจัดการรายกรณีสำหรับกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน กระบวนการดูแล  1....
การจัดการรายบุคคลผู้ป่วยเบาหวาน

การจัดการรายบุคคล ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง แนวคิดสู่การปฏิบัติตัว

การจัดการรายบุคคล ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง แนวคิดสู่การปฏิบัติตัว ในปัจจุบันพบว่า สถิติของผู้ป่วยเบาหวานและคว...
อาการเบื้องต้นของเบาหวาน

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของเบาหวาน

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของเบาหวาน โรคเบาหวาน เมื่อเป็นแล้วอาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียว นั่นก็เพราะเบาหวานจะ...

ไขมันในหลอดเลือดและความดันโลหิต

วิธีการตรวจหาเบาหวานแต่เนิ่นๆ

การตรวจหาสาเหตุเบื้องต้นในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (Early Phase) เพื่อป้องกันเบาหวานแต่เนิ่นๆ การคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต่ระยะต้นทาง (Early Phase) จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้คัดแยกผู้ป่วยรักษาตามอาการและรีบให้การรักษาอย่างทันท่วงที ส...
การตรวจหาสาเหตุเบื้องต้นในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (Early Phase) เพื่อป้องกันเบาหวานแต่เนิ่นๆ การคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต่ระยะต้นทาง (Early Phase) จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้คัดแยกผู้ป่วยรักษาตามอาการและรีบให้การรักษาอย่างทันท่วงที ส...
อาหารและยาที่ใช้สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิต

อาหารและยาที่ใช้สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิต

อาหารและยาที่ใช้สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิต สิ่งสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงทั้งแบบที่ต้องใช้ยาในการรักษา หรือผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเพียงเล็กน้อยนั้น ก็คือ การปรับเปลี่ยนลักษณะหรือไลฟ์สไตล์ในการดำรงชีวิต...
อาหารและยาที่ใช้สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิต สิ่งสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงทั้งแบบที่ต้องใช้ยาในการรักษา หรือผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเพียงเล็กน้อยนั้น ก็คือ การปรับเปลี่ยนลักษณะหรือไลฟ์สไตล์ในการดำรงชีวิต...
การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายบุคคล โรคยอดฮิตอย่างโรคความดันโลหิตสูงนั้นได้กลายเป็นโรคที่ติดอันดับโรคเรื้อรังที่สามารถพบได้บ่อยมากในประเทศไทยและในทั่วโลก จากประชากรของโลกทั้งหมดกลับพบว่ามีผู้คนมากกว่า 1,000 ล้านคนเลยทีเดียวที่ป่วยเป็นโรคนี้ ท...
การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายบุคคล โรคยอดฮิตอย่างโรคความดันโลหิตสูงนั้นได้กลายเป็นโรคที่ติดอันดับโรคเรื้อรังที่สามารถพบได้บ่อยมากในประเทศไทยและในทั่วโลก จากประชากรของโลกทั้งหมดกลับพบว่ามีผู้คนมากกว่า 1,000 ล้านคนเลยทีเดียวที่ป่วยเป็นโรคนี้ ท...

ภาวะโรคอ้วน

รักษาน้ำหนักตัวให้พอดี้

รักษาน้ำหนักตัวให้พอดีกันเถอะ

รักษาน้ำหนักตัวให้พอดีกันเถอะ ความอ้วนเป็นตัวการของโรคร้ายต่างๆ มากมาย ดังนั้นจึงควรควบคุมน้ำหนักให้ดีและอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติอยู่เสมอ โดยโรคร้ายที่อาจจะมาพร้อมกับความอ้วน ก็ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคข้อเข่าเสื่อม โรคความดันโลหิตสูง มะ...
โรคอ้วนกับการติดตามตัวเลขสุขภาพ

โรคอ้วนกับการติดตามตัวเลขสุขภาพ

หลายคนมักให้ความสำคัญกับเรื่องการกิน และพฤติกรรมการใช้ชีวิตตามรูปแบบที่ตนเองชื่นชอบ จนบางครั้งลืมไปว่าการกินหรือการใช้ชีวิตรูปแบบนั้นก็อาจทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายได้โดยเฉพาะในกลุ่มของโรคไร้เชื้อเรื้อรัง โรคไร้เชื้อเรื้อร...
โรคอ้วนในผู้หญิงกับโรคหัวใจ

โรคอ้วนในผู้หญิงกับโรคหัวใจ

จากสถิติการเสียชีวิตของผู้หญิงด้วยโรคหัวใจในแต่ละปี พบว่ามีไม่ต่ำกว่า 500,000 คนเลยทีเดียว ซึ่งก็พบว่ามากกว่าการตายจากโรคมะเร็งทุกประเภทรวมกันซะอีก ดังนั้นจึงต้องให้ความใส่ใจกับโรคหัวใจในผู้หญิงมากขึ้น โดยในปัจจุบันก็พบว่ามี...
โรคอ้วนกับภาวะความดันโลหิตสูง (Obesity Blood Pressure Measurement)

โรคอ้วนกับโรคความดันโลหิตสูง

โรคอ้วนกับโรคความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง เป็นอีกหนึ่งโรคที่มีความอันตรายเป็นอย่างมาก เพราะมันเป็นเหมือนกับระเบิดเวลาในหลอดเลือด ที่รอเวลาจะแสดงผลออกมา เพื่อเกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบ หัวใจวายหรือเกิดสโตรกนั่นเอง และแม้ว่าจะยั...
โรคอ้วนกับโรคหลอดเลือดหัวใจ (Obesity and coronary artery disease)

ภาวะโรคอ้วนกับโรคหลอดเลือดหัวใจและวิธีการดูแลสุขภาพ

ภาวะโรคอ้วนกับโรคหลอดเลือดหัวใจและวิธีการดูแลสุขภาพ โรคอ้วน โรคเบาหวานและ โรคหลอดเลือดหัวใจ ถือเป็นโรคที่มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก โดยพบว่ามีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจในผู้ป่วยเบาหวานสูงมากถึง 2-4 เท่า ของคนที่ไม่เป็นเลยที...
การติดตามพฤติกรรมบริโภคในการลดน้ำหนัก

การติดตามพฤติกรรมบริโภคในการลดน้ำหนัก

การติดตามพฤติกรรมบริโภคในการลดน้ำหนัก การลดน้ำหนัก ด้วยวิธีจำกัดหรือลดปริมาณการกินให้น้อยลงในแต่ละมื้อ อาจจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากสำหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างการลดน้ำหนัก เพราะผู้ที่ลดน้ำหนักอาจจะรู้สึกหิวในเวลาอันสั้นหรือรู้สึกว่าทร...

โรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ

ไตวาย ไม่ตายไว

ไตวาย ไม่ตายไว ในทุกๆวันนี้ มีโรคภัยไข้เจ็บมากมายที่เกิดขึ้นกับบุคคลรอบข้างเรา รวมกระทั้งที่เกิดกับตัวเราเองด้วย มีตั้งแต่โรคที่มีความรุนแรงของโรคน้อยจนไปถึงโรคที่มีความรุนแรงของโรคมาก  ซึ่งหากมาลองวิเคราะห์กันดูถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นก็จ...
ไตวาย ไม่ตายไว ในทุกๆวันนี้ มีโรคภัยไข้เจ็บมากมายที่เกิดขึ้นกับบุคคลรอบข้างเรา รวมกระทั้งที่เกิดกับตัวเราเองด้วย มีตั้งแต่โรคที่มีความรุนแรงของโรคน้อยจนไปถึงโรคที่มีความรุนแรงของโรคมาก  ซึ่งหากมาลองวิเคราะห์กันดูถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นก็จ...
เข้าใจการผ่าตัดปลูกถ่ายไต

การผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายไต

  การผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายไต สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายระยะสุดท้าย  หรือ ไตทำงานได้น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ จะต้องได้รับการปลูกถ่ายไตจำนวน 1 ข้าง เพื่อที่ผู้ป่วยจะได้มีไตใหม่มาคอยทำหน้าที่ทดแทนไตเดิม  ซึ่งไตเดิมไม่สามารถทำหน้าที่ได้แล้วทั้ง...
  การผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายไต สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายระยะสุดท้าย  หรือ ไตทำงานได้น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ จะต้องได้รับการปลูกถ่ายไตจำนวน 1 ข้าง เพื่อที่ผู้ป่วยจะได้มีไตใหม่มาคอยทำหน้าที่ทดแทนไตเดิม  ซึ่งไตเดิมไม่สามารถทำหน้าที่ได้แล้วทั้ง...
วิธีการบำบัดทดแทนไต (Kidney Replacement Therapy)

วิธีการบำบัดทดแทนไต (Kidney Replacement Therapy)

วิธีการบำบัดทดแทนไต การบำบัดทดแทนไตสามารถทำได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. การฟอกเลือด โดยใช้เครื่องไตเทียม หรือ ฮีโมไดอาไลซิส   สามารถทำได้ที่โรงพยาบาล โดยจะต้องทำสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้งด้วยกัน 2. การล้างไต  โดยใช้น้ำยาทางช่องท้อง หรือ ซีเอพีดี  สามาร...
วิธีการบำบัดทดแทนไต การบำบัดทดแทนไตสามารถทำได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. การฟอกเลือด โดยใช้เครื่องไตเทียม หรือ ฮีโมไดอาไลซิส   สามารถทำได้ที่โรงพยาบาล โดยจะต้องทำสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้งด้วยกัน 2. การล้างไต  โดยใช้น้ำยาทางช่องท้อง หรือ ซีเอพีดี  สามาร...
ภาวะแทรกซ้อนของโรคไตวายเฉียบพลันและโรคไตวายเรื้อรัง

ภาวะแทรกซ้อนของโรคไตวายเฉียบพลันและโรคไตวายเรื้อรัง

ภาวะแทรกซ้อนของโรคไตวายเฉียบพลัน และ โรคไตวายเรื้อรัง ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเฉียบพลัน หรือ โรคไตวายเรื้อรัง  ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคไตขั้นรุนแรง  ย่อมได้รับผลกระทบต่อร่างกายในทุก ๆ ส่วน โดยเฉพาะการเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา ดังนี้ 1. อาการน...
ภาวะแทรกซ้อนของโรคไตวายเฉียบพลัน และ โรคไตวายเรื้อรัง ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเฉียบพลัน หรือ โรคไตวายเรื้อรัง  ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคไตขั้นรุนแรง  ย่อมได้รับผลกระทบต่อร่างกายในทุก ๆ ส่วน โดยเฉพาะการเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา ดังนี้ 1. อาการน...

ติดตามเราบน Facebook

ตรวจเลือดและตรวจเช็คสุขภาพ

คุณค่าสารอาหาร

โภชนาการที่ควรรู้

นิตยสารเพื่อสุขภาพ

เรื่องเล่าของฉัน