ติดต่อเว็บไซต์ Amprohealth

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับเรา แม้ฝ่ายดูแลของเราจะพยายามตอบกลับทุกอีเมลที่ได้รับภายใน 2-3 วัน แต่อาจเป็นไปไม่ได้เสมอเนื่องจากอีเมลที่เราได้รับนั้นมีจำนวนมาก ส่วนคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องทางการแพทย์และปัญหาสุขภาพต่าง ๆ เราเสียใจที่ไม่สามารถให้คำแนะนำหรือตอบคำถามทางการแพทย์ผ่านทางอีเมลนี้ได้ แต่เราหวังว่าคุณจะพบคำตอบในเว็บไซต์ของเรา ถ้าคุณคิดว่ามีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เกิดขึ้นควรรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

โทรหาเราเพื่อติดต่อได้ที่

094-3513838

 

หรือกดที่รูปเพื่อแจ้งรายละเอียดผ่าน Line

094 3513838 - Contact Us