โรคตาแดง ( conjunctivitis )
โรคตาแดง ( conjunctivitis ) คือ อาการที่เกิดจากการอักเสบหรือการติดเชื้อของเยื่อบุที่บริเวณลูกตา อาจเป็นแบบเฉียบพลัน หรือแบบเรื้อรัง

โรคตาแดง

โรคตาแดง ( conjunctivitis ) คือ อาการที่เกิดจากการอักเสบหรือการติดเชื้อของเยื่อบุที่บริเวณลูกตา สังเกตได้ชัดจากอาการเจ็บและตาแดงที่คลุมหนังตาบนและล่างรวมเยื่อบุตาที่คลุมตาขาว โรคตาแดงอาจเป็นแบบเฉียบพลัน หรือแบบเรื้อรัง สาเหตุหลักเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ และเชื้อไวรัส มักจะติดต่อทางมือ ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดตัวโดยมากใช้เวลาหาย 2 สัปดาห์ ตาแดงจากโรคภูมิแพ้มักจะเป็นตาแดงเรื้อรัง มีการอักเสบของหนังตา ตาแห้ง การใช้คอนแทคเลนส์หรือน้ำยาล้างตาก็เป็นสาเหตุของตาแดงเรื้อรังได้เช่นกัน

สาเหตุของโรคตาแดง

 • โรคตาแดงเกิดจากการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วยตาแดง เช่น น้ำตา ขี้ตาที่ติดอยู่ตามสิ่งของ พื้นผิวต่างๆ หรือในน้ำแล้วมาสัมผัสที่ตา
 • การใช้ของส่วนตัวร่วมกันกับผู้ป่วย เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แว่นตา เครื่องสำอาง
 • การเล่นน้ำในที่ท่วมขังและสกปรก
 • การได้รับเชื้อโรคจากพาหะ เช่น แมลงหวี่ แมลงวัน

อาการของโรคตาแดง

 • คันตาเป็นหนึ่งหรือทั้งสองข้าง
 • มีขี้ตาใส สีขาว หรือขุ่น
 • รู้สึกเคืองตาเหมือนมีเม็ดฝุ่นเล็กๆอยู่ในตา
 • ปวดตา แสบตา แพ้แสง

โรคตาแดง คือ อาการที่เกิดจากการอักเสบหรือการติดเชื้อของเยื่อบุที่บริเวณลูกตา สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เยื่อบุตาอักเสบ และเชื้อไวรัส

การป้องกันโรคตาแดง

 • ไม่ควรใช้มือขยี้ตา
 • ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอ
 • ไม่คลุกคลีใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย
 • ควรล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังการหยอดยาเสมอ
 • ถ้ามีฝุ่นละออง หรือน้ำสกปรกเข้าตา ควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที
 • อย่าปล่อยให้แมลงหวี่ หรือแมลงวันตอมตา
 • หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ให้สะอาดอยู่เสมอ
 • ไม่ควรใช้ยาหยอดตาร่วมกับผู้อื่น
 • ใส่แว่นตาป้องกันแสงแดด

การรักษาโรคตาแดง

โรคตาแดงมักหายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์ และส่วนใหญ่อาการจะค่อยๆ ดีขึ้น ควรหยุดเรียน หรือหยุดงานอย่างน้อย 3 วัน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค รักษาตาแดงตามอาการ เช่น

 • แพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะ หรือยาหยอดตา และอาจมียาป้ายตา
 • การใช้ยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดอาการคัน ยาลดปวด
 • การประคบเย็นสามารถช่วยลดการอักเสบได้ รวมถึงการหยอดน้ำตาเทียม

ถึงแม้โรคตาแดงจะไม่อันตราย แต่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปีมากกว่าแสนรายทั่วประเทศ และพบในผู้ป่วยทุกวัยเกือบครึ่งหนึ่งเป็นเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน โรคนี้มักพบในช่วงหน้าฝน ซึ่งมีสภาพอากาศชื้นและเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคเป็นอย่างดี

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง

Conjunctivitis (ออนไลน์).สืบค้นจาก : www.allaboutvision.com [13 พฤษภาคม 2562].
Pink eye (conjunctivitis) (ออนไลน์).สืบค้นจาก : www.allaboutvision.com [13 พฤษภาคม 2562].
โรคตาแดงระบาด (ออนไลน์).สืบค้นจาก : http://beid.ddc.moph.go.th ( กรมควบคุมโรค ) [13 พฤษภาคม 2562].