โรคปอดบวม ( Pneumonia )
โรคปอดบวม ( Pneumonia ) เป็น การติดเชื้อที่ทำให้ถุงลมพองตัวในปอดหนึ่งหรือทั้งสองข้าง บางครั้งถุงอากาศอาจเติมด้วยของเหลวหรือหนอง

โรคปอดบวม

โรคปอดบวม ( Pneumonia ) คือ การติดเชื้อที่ทำให้ถุงลมพองตัวในปอดหนึ่งหรือทั้งสองข้าง บางครั้งถุงอากาศอาจเติมด้วยของเหลวหรือหนองทำให้เกิดอาการไอมีเสมหะหรือหนองปนออกมาด้วย มีไข้หนาวสั่นหายใจลำบากเกิดจากเชื้อแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราสามารถทำให้เกิดโรคปอดบวมได้ โรคปอดบวมจะอันตรายมากหากเกิดขึ้นในทารก เด็กเล็ก ผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ หรือระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแออาการที่ไม่รุนแรงมักคล้ายคนึงกับอาการหวัดหรือไขหวัดใหญ่

สาเหตุของปอดบวม

  • การติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของโรคปอดบวม
  • การติดเชื้อไวรัส
  • การติดเชื้อรา

อาการปอดบวม

  • เจ็บหน้าอกขณะหายใจหรือไอ
  • ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการน้ำมูกไหล จาม คัดจมูกนำมาก่อน
  • มีไข้สูง เหงื่อออกและหนาวสั่น
  • หายใจหอบเหนื่อย
  • เมื่อยล้า
  • คลื่นไส้อาเจียน
  • ท้องเสีย
  • อ่อนเพลีย
  • เบื่ออาหาร
  • อาการไอแห้งๆ หรือมีเสมหะเหนียว

โรคปอดบวม ( Pneumonia ) เป็นการติดเชื้อที่ทำให้ถุงลมพองตัวในปอดหนึ่งหรือทั้งสองข้าง บางครั้งถุงอากาศอาจเติมด้วยของเหลวหรือหนองทำให้เกิดอาการไอมีเสมหะหรือหนองปน

ผู้ที่เสี่ยงเป็นโรคปอดบวม

  • ผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 65 ปี
  • เด็กทารก
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
  • ผู้ที่ได้รับเคมีบำบัดหรือทานยาที่ยับยั้งระบบภูมิคุ้มกัน

วิธีการรักษาโรคปอดบวม

  • การรักษาตามอาการทั่วไป เช่น ให้ยาลดไข้
  • การรักษาปอดบวมที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย การให้ยาปฏิชีวนะ
  • การรักษาปอดบวมที่เกิดจากเชื้อไวรัส หากมีภาวะแทรกซ้อนควรอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาหัวใจล้มเหลวหรือปอดเรื้อรัง อาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตกระทันหันได้เช่นกัน

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง

โรคปอดบวม (ออนไลน์). สืบค้นจาก : www.mayoclinic.org [11 พฤษภาคม 2562]