ภาวะวุ้นตาเสื่อม ( Vitreous Degeneration ) เป็นอย่างไร
ภาวะวุ้นตาเสื่อม คือ ภาวะที่ทำให้มองเห็นจุดเล็กๆ ลอยไปตามแนวสายตาคล้ายใยแมงมุม และผู้สูงอายุหรือผู้ที่สายตาสั้นอาจเสื่อมเร็วกว่าปกติ

ภาวะวุ้นตาเสื่อม คือ

ภาวะวุ้นตาเสื่อม ( Vitreous Degeneration ) คือ ภาวะที่ทำให้มองเห็นจุดเล็กๆ ลอยไปตามแนวสายตาคล้ายใยแมงมุม พบได้บ่อยเมื่ออายุมากขึ้นและอาจเสื่อมเร็วกว่าปกติในผู้ที่สายตาสั้นมาก

สาเหตุของการเกิดภาวะวุ้นตาเสื่อม

1. ภาวะความเสื่อมตามวัย ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด
2. การอักเสบในวุ้นตาและจอตา
3. ภาวะเลือดออกในน้ำวุ้นตา
4. การฉีกขาดของจอประสาทตา
5. ภาวะเลือดออกในวุ้นตา
6. การผ่าตัดตา
7. การใช้ยารักษาสายตาบางชนิด

อาการวุ้นตาเสื่อม

  • ผู้ป่วยจะมองเห็นเป็นจุด หรือเส้นสีดำคล้ายหยากไย่ลอยไปมา
  • เห็นเป็นแสงวาบคล้ายแฟลชจากกล้องถ่ายรูป หรือมีแสงฟ้าแลบในดวงตาแม้ในขณะหลับตา
  • ในผู้ป่วยบางราย อาจมีการดึงรั้งของหลอดเลือดจอตาให้ฉีกขาด จึงเกิดมีเลือดออกในวุ้นตาทำให้เห็นเงาดำเพิ่มมากขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงวุ้นตาเสื่อม

การรักษาภาวะวุ้นตาเสื่อม

  • แพทย์จะทำการขยายม่านตา และตรวจดูบริเวณหลังจอประสาทตาว่ามีรอยขาด หรือไม่
  • ตรวจการเคลื่อนไหวของวุ้นตา
  • รักษาด้วยวิธีการยิงเลเซอร์

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง

ภาวะวุ้นตาเสื่อม ดูแลได้ (Vitreous Degeneration) (ออนไลน์).สืบค้นจาก : http://www.siphhospital.com [12 มิถุนายน 2562].

Eye floaters (ออนไลน์).สืบค้นจาก : https://www.mayoclinic.org [12 มิถุนายน 2562].