น้ำนมราชสีห์ สมุนไพรแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
น้ำนมราชสีห์ ( Garden spurge )เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้น

น้ำนมราชสีห์ คือ

น้ำนมราชสีห์ ( Garden spurge ) เป็น พืชล้มลุกขนาดเล็ก มีอายุ1ปี เป็นวัชพืชที่ขึ้นอยู่ทั่วไป ลักษณะลำต้นมีขนสีน้ำตาลปนเหลืองสูงประมาณ 15 – 40 ซม. ใบเรียงตรงข้าม ใบเดี่ยวออกทางซ้าย และขวา รูปรีปลายใบแหลมกว้าง 0.3 – 2.5 ซม. ยาวประมาณ 1 – 4 ซม. โคนใบสอบเบี้ยวเล็กน้อย ขอบใบหยักฟันเลื่อย ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน ดอก ดอกช่อออกตามซอกใบ ดอกแยกเพศ ไม่มีกลีบดอกและกลีบเลี้ยง ใบประดับเป็นรูปถ้วยสีเขียว เกสรตัวผู้มี 5 อัน เกสรตัวเมียมี 1 อัน รังไข่รูปกลมแกมสามเหลี่ยม มีท่อรังไข่ 3 อัน ผล ผลแห้งแตกได้ 3 พู ผลกลม

ชื่อพื้นเมือง Local name : น้ำนมราชสีห์ Nam nom raatchasee, นมราชสีห์ Nom raatchasee, ผักโขมแดง Phak khom daeng (Central); หญ้าน้ำหมึก Yaa nam muek (Northern); หญ้าหลังอึ่ง Yaa-lang-ueng (Shan-Mae Hong Son)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euphorbia hirta L.
ชื่อสามัญ : Garden Spurge
วงศ์ : EUPHORBIACEAE
นิเวศวิทยา : พบขึ้นทั่วไปตามที่รกร้าง ริมทาง พื้นที่ทำการเกษตร
ออกดอก : ออกดอกได้ตลอดทั้งปี
การขยายพันธุ์ : ใช้เมล็ด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของน้ำนมราชสีห์

 • ต้นน้ำนมราชสีห์ จัดเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กมีอายุเพียงปีเดียว ลำต้นมีความยาวประมาณ 15-40 เซนติเมตร
 • ใบน้ำนมราชสีห์ ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงเป็นคู่ตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปรี รูปไข่ รูปขอบขนาน
  หรือรูปรีแกมข้าวหลามตัดเบี้ยวเล็กน้อย ใบมีความกว้างประมาณ 0.25-2.5 เซนติเมตร
 • ดอกน้ำนมราชสีห์ ออกดอกเป็นช่อบริเวณง่ามใบ มี 1-6 ช่อ มีดอกจำนวนมากออกชิดกันแน่นเป็นกระจุก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร
 • ผลน้ำนมราชสีห์ ผลมีลักษณะกลมแกมรูปสามเหลี่ยมหรือแบบแคปซูล มี 3 พู ยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร
 • รากน้ำนมราชสีห์ รากมีลักษณะเป็นแขนงฝอยเล็กๆหงิกงอ มีประมาณ 30-50 ราก รากสีน้ำตาลแดงส่วนที่ใช้

ประโยชน์ของต้นน้ำนมราชสีห์

ต้นน้ำนมราชสีห์สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้น เช่น ต้น ใบ ราก เก็บในฤดูร้อนล้างให้สะอาดตากแห้งเก็บเอาไว้ใช้ หรือใช้สด หรือใช้ยางจากลำต้น

สรรพคุณทางยาของน้ำนมราชสีห์

 • ยางใช้กัดหูด ตาปลา
 • ช่วยขับน้ำนม
 • แก้ไข้มาลาเรีย
 • แก้โรคซางในเด็กเล็ก
 • แก้บิดมูกเลือด
 • แก้ขาเน่าเปื่อย
 • เป็นยาบำรุงกำลัง
 • ขับปัสสาวะ
 • แก้หอบหืด
 • แก้ไอหืด
 • ช่วยแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
 • แก้เบาขัด หนองใน ปัสสาวะเป็นเลือด
 • แก้บาดแผลมีเลือดออก 
 • ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ
 • แก้ฝีมีหนองลึกๆ
 • แก้ฝีในปอด
 • แก้ฝีที่เต้านม

หากอยากใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรชนิดใดก็ตาม ควรอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของผู้รู้จริงที่สามารถให้คำปรึกษาวิธีการใช้ที่ถูกต้อง หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายของท่านด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

น้ำนมราชสีห์ (ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://www.rspg.or.th [26 มิถุนายน 2562].

น้ำนมราชสีห์ (ออนไลน์). สืบค้นจาก : https://prayod.com/ [26 มิถุนายน 2562].