ต่อมทอนซิลอักเสบ ( Tonsillitis )
ต่อมทอนซิลอักเสบ ( Tonsillitis ) เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณเนื้อเยื่อในลำคอ สามารถเข้าสู่ลำคอเราได้จากอาหาร น้ำดื่ม และการหายใจ

ต่อมทอนซิลอักเสบ

ต่อมทอนซิลอักเสบ ( Tonsillitis ) เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณเนื้อเยื่อในลำคออาจเป็นข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้าง เชื้อโรคชนิดนี้สามารถเข้าสู่ลำคอเราได้จากอาหาร น้ำดื่ม และการหายใจ โดยผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บคอ หรือเรียกอีกอย่างว่า ” คออักเสบ ” พบได้บ่อยในเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่

สาเหตุของทอนซิลอักเสบ

เกิดจากการติดเชื้อบริเวณต่อมทอนซิลที่ผ่านเข้าทางปาก เชื้อแบคทีเรียที่พบได้บ่อยที่สุดคือ เชื้อสเต็ปโตคอคคัสกลุ่มเอ ( Group A Streptococcus ) ซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคคออักเสบ

อาการของทอนซิลอักเสบ

  • มีไข้ หนาวสั่น
  • ปวดศรีษะ
  • ปวดเมื่อยตามร่างกาย
  • อ่อนเพลีย
  • มีอาการเจ็บคอ
  • ต่อมทอนซิลทั้งสองข้างบวมแดง และโตขึ้นเล็กน้อย
  • พบเนื้อเยื่อสีขาวหรือเหลืองบริเวณทอนซิล
  • กลืนลำบาก
  • ต่อมน้ำเหลืองที่คอโต
  • เบื่ออาหาร
  • เสียงแหบ
  • มีกลิ่นปาก

การวินิจฉัยทอนซิลอักเสบ

แพทย์จะวินิจฉัยทอนซิลอักเสบได้จากประวัติของคนไข้ อาการ การตรวจร่างกายเบื้องต้น การตรวจในคอเพื่อดูต่อมทอนซิล ตรวจคลำต่อมน้ำเหลืองที่คอ และการตรวจเลือด เพื่อใช้ประกอบในการวินิจฉัยโรค
ภาวะแทรกซ้อนของทอนซิลอักเสบ
ผู้ป่วยที่มีการอักเสบของต่อมทอนซิลบ่อยๆ เนื่องจากติดต่อได้ง่ายทางลมหายใจ ไอ จาม หรือใช้ภาชนะที่รับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำรวมกัน อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น อาการกลืนลำบาก หายใจติดขัดระหว่างการนอนหลับ หรือหยุดหายใจขณะนอนหลับ การติดเชื้อรุนแรงแล้วแพร่กระจายไปยังกระแสเลือด ไซนัสอักเสบ ปอดอักเสบ ฝีที่ทอนซิล อาจเป็นมะเร็งต่อมทอนซิล หรือมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ

การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของผู้ป่วยเมื่อเป็นทอนซิลอักเสบ

  • ถ้ามีอาการเจ็บคอ หรือระคายคอร่วมด้วย ควรรับประทานอาหารอ่อนๆ เช่น โจ๊ก หรือข้าวต้มที่ไม่ร้อนจนเกินไป
  • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเผ็ด หรือรสจัด
  • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
  • หลีกเลี่ยงการใช้เสียงชั่วคราว
  • ควรทำความสะอาดลำคอบ่อยๆ หลังรับประทานอาหาร โดยเฉพาะการแปรงฟัน หรือกลั้วคอด้วยน้ำเกลืออุ่นๆ หรือน้ำเปล่าหลังอาหารทุกมื้อ

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง

Tonsillitis (ออนไลน์). สืบค้นจาก : https://www.mayoclinic.org [25 พฤษภาคม 2562].
ทอนซิลอักเสบ (ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://www.rcot.org [25 พฤษภาคม 2562].