โรคงูสวัด ( Herpes Zoster )
โรคงูสวัด ( Herpes Zoster, Shingles ) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสสาริเซลลา

โรคงูสวัด คือ

โรคงูสวัด ( Herpes Zoster ) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสสาริเซลลา ( varicella virus ) เป็นเชื้อตัวเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส เชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งการสูดดมอากาศจาการหายใจ หรือการสัมผัสตุ่มน้ำใสโดยตรง เชื้อไวรัสสาริเซลลาสามารถแฝงตัวอยู่ได้เป็นเวลานานรอจนกว่าผู้ที่ร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันต่ำลง หรือผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอเป็นเวลานานๆ โรคนี้ก็จะแสดงอาการออกมาหลังจากมีไข้ 2-3 วัน 

อาการของโรคงูสวัด

  • มีไข้ต่ำๆ
  • อ่อนเพลีย
  • ปวดเมื่อยตามร่างกาย
  • มีอาการปวดแสบรอนบริเวณผิวหนังประมาณ 2-3 วัน
  • มีผื่นแดงขึ้นและกลายเป็นตุ่มนูนใส ( ผื่นมักเรียงกันเป็นกลุ่ม หรือเป็นแถวยาวตามแนวเส้นประสาท )

อาการแทรกซ้อนของโรคงูสวัด

  • การติดเชื้อแบคทีเรีย
  • ตาอักเสบ
  • แผลที่กระจกตา
  • ภาวะแทรกซ้อนทางหู
  • ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ เช่น ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด โรคงูสวัด อาจเป็นรุนแรงและแพร่กระจายได้ ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงแต่พบน้อย เช่น สมองและปอดอักเสบ

กลุ่มผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคงูสวัด

  • พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
  • ผู้ที่รับประทานยากดภูมิคุ้มกันอยู่ 

การรักษาโรคงูสวัด

  • รักษาตามอาการ เชน รับประทานยาแกปวด เนื่องจากสามารถหายไดเอง
  • ผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ แพทย์จะให้ยาต้านไวรัสเพื่อลดความรุนแรงของโรค
  • ประคบแผลด้วยน้ำเกลือจะช่วยทำให้แผลแห้งเร็วขึ้น
  • บางคนที่ติดเชื้อแบคทีเรียแพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะ เพื่อลดการติดเชื้อที่บริเวณผิวหนัง

การป้องกันโรคงูสวัด

  • ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
  • แยกข้าวของเครื่องใช้ เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ที่นอน
  • ควรแยกผู้ป่วยไม่ให้ใกล้ชิดกับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นโรค เช่น เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์ เพราะเชื้อโรคสามารถแพร่กระจายได้โดยการหายใจรดกัน
  • หากมีอาการปากเปื่อย ลิ้นเปื่อยให้ใช้น้ำเกลือกลั้วปาก
  • ตัดเล็บสั้น ไม่แกะเกา
  • อาบน้ำฟอกสบู่ให้สะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติม
  • ไม่พ่นยาสมุนไพรหรือยาพื้นบ้านลงไปที่แผล เพราะอาจทำให้แผลเกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้ แผลหายช้า และกลายเป็นแผลเป็นได้

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง

โรคงูสวัด (ออนไลน์). สืบค้นจาก : https://www.si.mahidol.ac.th [16 พฤษภาคม 2562].