ชนิดของมะเร็งที่พบบ่อย

ชนิดของมะเร็งที่พบบ่อย
กราฟแสดงชนิดของมะเร็ง มะเร็งที่พบบ่อยในผู้ชายคือมะเร็งตับ ในผู้หญิงคือมะเร็งเต้านม

โรคมะเร็ง

หากพูดถึงสถานการณ์ของโรคมะเร็งในปัจจุบัน ถือได้ว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงไม่น้อยเลยทีเดียว เนื่องจากจำนวนของผู้ป่วยมีการเพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี โดยมีค่าเฉลี่ยสูงถึง  120, 000 คน ต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้ก็กลายไปเป็นยอดผู้เสียชีวิตมากว่า 60,000 คน ต่อปี เลยเช่นกัน โดยตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ทำสถิติแซงยอดการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุด้วยซ้ำไป โดยมีอัตราส่วนเฉลี่ย ในคน 1 แสนคน จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากถึง 100 คน เลยทีเดียว

ช่วงอายุที่เป็นมะเร็ง

แน่นอนว่าข้อมูลดังกล่าวที่ได้จาก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณาสุข เป็นข้อมูลที่สร้างความตกใจให้กับผู้ที่ได้รับฟังเป็นอย่างมาก หากเมื่อรวมยอดจากคนทั่วโลกแล้ว ในแต่ละปี จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากถึงปีละ 8 ล้านคนเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังพบว่า อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งมีอัตราเฉลี่ยลดลงกว่าเดิมด้วยซ้ำ จากแต่เดิมผู้ป่วยที่เป็น มะเร็ง จะเป็นผู้สูงอายุ วัยกลางคน อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 50 ปี แต่ปัจจุบัน อายุของผู้ป่วยลดลงมาเป็นช่วงคนวัยทำงาน มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 30 ปีกว่าๆ เท่านั้น โรคมะเร็งสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท แยกตามอวัยวะในร่างกายที่เป็น

จากสถิติที่ผ่านมา พบว่าในผู้ชาย โรคมะเร็งที่จะพบมากที่สุดคือ โรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงคือ โรคมะเร็งเต้านม

ชนิดของมะเร็งที่พบมากในผู้ชาย

โดยเป็นที่ทราบกันดีว่า ฝ่ายชายนั้นมีพฤติกรรมชอบสังสรรค์ ชอบดื่มชอบเที่ยว ซึ่งการดื่มสุราในปริมาณมากๆและเป็นเวลานานติดต่อกัน ย่อมส่งผลเสียไปถึงตับ ทำให้ตับทำงานหนัก จนเป็นโรคตับแข็งได้ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นมะเร็งตับต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่เคยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบต่างๆ ยังจะมีโอกาสเสี่ยงไปเป็นโรคมะเร็งตับได้มากกว่าคนธรรมดาอีกด้วย ส่วนโรคมะเร็งปอดก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่จะพบได้มากในผู้ชายวัยสูงอายุ โดยสาเหตุก็มากจากการสูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่ หรือมลพิษทางอากาศเข้าไปในปริมาณที่มากๆ ซึ่งชายที่อยู่ในช่วงอายุ 65 ขึ้นไป จะเป็นโรคมะเร็งปอดในปริมาณมากถึง 2 ใน 3 ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมดในเพศชายเลยทีเดียว ส่วนโรคมะเร็งอื่นๆ ที่พบในเพศชายอีกก็อย่างเช่น โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น

ชนิดของมะเร็งที่พบมากในผู้หญิง

ในผู้หญิงที่อยู่ในช่วงอายุ 40 ปีขึ้น เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมมากที่สุด และถ้าหากเป็นผู้ที่ได้รับยาคุมกำเนิดในปริมาณมากเกินไป หรือเป็นผู้ที่ไม่มีลูก จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคนี้เข้าไปอีก คุณผู้หญิงเองต้องหมั่นตรวจสุขภาพเรื่องนี้แบบสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้เองหรือไปพบแพทย์ก็ได้ โดยการตรวจจะได้ผลดีที่สุดคือ หลังจากมีประจำเดือนผ่านไปแล้ว 7 วัน   นอกจากนี้คุณผู้หญิงที่มีอายุ 35 ขึ้นไป ควรจะไปตรวจเพิ่มเรื่อง Digital Mammogram  หรือ การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องตรวจดิจิตอล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ส่วนมะเร็งอีกชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยๆเหมือนกันคือ โรคมะเร็ง ปากมดลูก จะพบมากในผู้หญิงที่มีช่วงอายุ 35-50 ปี สาเหตุหลักของโรคคือ การมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่เหมาะสม มีตั้งแต่อายุน้อย หรือมีคู่นอนมากหน้าหลายตา ควรป้องกันก่อนจะเป็นโรคนี้ โดยการไปฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก หรือ (HPV Vaccine) สามารถฉีดได้ตั้งแต่มีอายุ 9 ปี และนอกจากนี้คุณผู้หญิงที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจจากแพทย์ปีละครั้ง ส่วนโรคมะเร็งอื่นๆ ที่พบในเพศหญิงอีกก็อย่างเช่น โรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

ถึงแม้โรคมะเร็งประเภทต่างๆ จะมีความหน้ากลัวมากและในปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนที่รักษาโรคนี้ให้หายขาดไปได้ แต่หากลองกลับมาย้อนดู ก็จะพบว่า ไม่ว่าโรคมะเร็งแบบไหนก็แล้วแต่ สาเหตุหลักๆที่ทำให้คนเป็นมะเร็งไม่ว่าจะเพศหญิงหรือเพศชาย ล้วนมากจากพฤติกรรม การกิน การนอน หรือการใช้ชีวิตทั้งสิ้น  ดังนั้นเราเองถ้ารู้จักปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ดีขึ้น  กินอาหารที่ดี มีประโยชน์ หมั่นออกกำลังกาย ตัวเราเองก็จะสามารถห่างไกลจากโรคมะเร็งได้ต่างๆได้นั้นเอง

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง

Herb HANS. Incidence of cancer cervix and vagina in women. Cancer Causes Control. 2012.