อาการเบื้องต้นและกระบวนการเกิดมะเร็งเต้านม

อาการเบื้องต้นและกระบวนการเกิดมะเร็งเต้านม
มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม ( Breast Cancer ) เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในหญิง โดยคิดเป็น 25% ของผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมด จากข้อมูลทางสถิติพบว่าในปี 2555 โรคนี้มีผู้ป่วยมากถึง 1.68 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ 522,000 คน เลยทีเดียว มะเร็งเต้านมจะพบมากในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยจะเริ่มพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่วัยสาวเป็นต้นไป หรือหญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปี และเมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงสูงมากตามไปด้วย

อาการเบื้องต้นของการเกิดมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เกิดจากความผิดปกติของการแบ่งเซลล์ภายในส่วนต่างๆ ของเต้านม โดยเฉพาะเนื้อเยื่อของต่อมน้ำนมและท่อส่งน้ำนม โดยส่วนมากจะมีอาการเบื้องต้นดังต่อไปนี้ เช่น มีก้อนเนื้อแปลกๆขึ้นในเต้านม เมื่อเอามือไปคลำแล้วจะมีอาการเจ็บ มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของเต้านม ผิวหนังมีรอยบุ๋ม มีของเหลวหรือเลือดไหลออกจากหัวนม ในผู้ที่มีการแพร่ของโรคไปไกล อาจมีอาการปวดกระดูก ปุ่มน้ำเหลืองโต หายใจลำบาก อีกด้วย  ซึ่งเมื่อเซลล์มะเร็งเติบโตมากขึ้นอาจมีการแพร่กระจาย ไปยังต่อมน้ำเหลือง บริเวณรักแร้ และไหปลาร้า อีกทั้งยังสามารถแพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆ เช่น ปอด ตับ หัวใจ สมอง กระดูก  เต้านม  ได้ด้วย

กระบวนการเกิดมะเร็งเต้านม ( Breast Cancer Progression )

กระบวนการเกิด มะเร็งเต้านม หรือกระบวนการที่เซลล์ปกติในร่างกาย มีการเปลี่ยนไปกลายเป็นเซลล์มะเร็งเต้านม จะมีการแบ่งระยะของโรคมะเร็งต่างๆ 5 ขั้นตอน

1.เซลล์ปกติ ( Normal ) ระยะแรกจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เซลล์ในร่างกายยังทำงานอย่างเป็นปกติ
2.เซลล์เพิ่มการแบ่งตัว ( Hyperplasia ) เซลล์ปกติจะมีการแบ่งตัวเพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่นับว่าเป็นเซลล์มะเร็ง เป็นเพียงแค่เซลล์ปกติที่มีปริมาณการแบ่งตัวมากเกินไป
3.เซลล์เพิ่มการแบ่งตัวแบบผิดปกติ ( Atypical hyperplasia ) ระยะนี้เซลล์บางส่วนจะเริ่มมีลักษณะผิดปกติ และเกิดความเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเซลล์มะเร็ง  โดยความเห็นทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะมองว่าระยะนี้เป็นการเริ่มต้นของมะเร็ง เนื่องจากเป็นขั้นแรกที่เซลล์มะเร็งได้ปรากฏให้เห็นในเต้านม
4.มะเร็งระยะก่อนลุกลาม ( Non-Invasive Cancer หรือ In Situ Cancer ) เซลล์มะเร็งจะแบ่งตัวมากขึ้นแต่ยังอยู่เฉพาะบริเวณผิวของเยื่อบุอวัยวะนั้น ยังไม่มีการลุกลามออกไปนอกพื้นที่กำเนิดเซลล์มะเร็ง จัดเป็นมะเร็งระยะ 0 ซึ่งหากตรวจพบ และรีบไปรักษาจะมีโอกาสรักษาหายเกือบ 100% เลย
5.มะเร็งระยะลุกลาม ( Invasive Cancer ) ในระยะนี้ เซลล์มะเร็งได้ จะเริ่มลุกลามออกไปยังเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียง ในร่างกาย หากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน จะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

ถึงแม้ว่า มะเร็งเต้านม จะยังป้องกันไม่ได้ แต่สามารถรักษาให้หายได้ตอนที่ยังไม่มีอาการ หรืออาการยังไม่หนักมาก ดังนั้น นอกจากตรวจด้วยวิธีตรวจคลำด้วยตนเองแล้ว ควรให้แพทย์ตรวจทุก 3-5 ปี สำหรับผู้หญิงที่อายุ 40 ปีขึ้นไป แต่ถ้าหากมีคนในครอบครัวเคยเป็นโรคมะเร็งอยู่ด้วย อาจต้องตรวจเร็วขึ้นตั้งแต่อายุ 35 ปี เพราะหากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ทำให้ได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งอาจจะไม่ต้องสูญเสียเต้านมไปเพราะ มะเร็งเต้านม และควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ ควบคุมได้ เช่น การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์จัด และการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นเวลานาน

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามลิ้งค์ด้านล่าง

เอกสารอ้างอิง

 “Drug-Diagnostic Co-Development in Cancer”. Pharm Med (6): 363–375.

“Breast cancer. Clinical practice guidelines in oncology”. Journal of the National Comprehensive Cancer Network : JNCCN  (2): 122–92.