ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์บี ( Influenza B ) คืออะไร
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บี ( Influenza B ) เป็นเชื้อไวรัสที่เกิดกับระบบทางเดินหายใจพบการระบาดในช่วงฤดูหนาว ฤดูฝน สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บี ( Influenza B )

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บี ( Influenza B ) เป็นเชื้อไวรัสที่เกิดกับระบบทางเดินหายใจพบการระบาดในช่วงฤดูหนาว ฤดูฝน สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ซึ่งการติดเชื้อเริ่มจากปาก จมูก ลำคอ ลงไปยังปอดทำให้เกิดอาการระคายเคือง เช่น เจ็บคอ ไอ จาม น้ำมูกไหล ปวดเมื่อยร่างกาย อาจมีไข้ตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไป

ไข้หวัดใหญ่มีอยู่ด้วยกัน 3 สายพันธุ์

1 .ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (Influenza A) มีความรุนแรงและอันตรายมากที่สุด สามารถติดต่อจากสัตว์พาหะมาสู่คน และจากคนที่ติดเชื้อไปสู่คนอื่น ๆ
2. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B (Influenza B) มีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ A พบการระบาดในช่วยฤดูหนาว ฤดูฝน และอากาศชื้น
3. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ C (Influenza C) มีความรุนน้อยกว่าสารพันธุ์ A และ B มีอาการป่วยเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการป่วยจากการติดเชื้อทางเดินหายใจเลย

สาเหตุของการเกิดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B

ร่างกายได้รับเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ผ่านการสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง หรือแม้แต่สัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ที่มีการปนเปื้อนของสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยทำให้แพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว

อาการของโรค

 • เป็นไข้ตัวร้อน
 • เจ็บคอ
 • มีเสมหะ
 • คันคอ
 • จาม
 • ไอแห้งๆ
 • ปวดศีรษะ
 • คัดจมูกมีน้ำมูกไหล
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

หากเด็กหรือผู้สูงอายุมีอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ต่อไปนี้ ควรไปพบแพทย์

ระยะฟักตัวของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B

เมื่อร่างกายได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่ประมาณ 2 – 3 วัน จะค่อยๆแสดงอาการออกมาให้เห็นชัดขึ้นระยะเวลาการติดเชื้อมักจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์อาการจะค่อยๆดีขึ้นเอง

การแพร่กระจาย

เชื้อโรคสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางจมูก ปาก และการขยี้ตา ทำให้การแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดใหญ่จากคนหนึ่งสู่อีกคนได้ง่ายมาก จากการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่ติดเชื้อหรือสัมผัสกับเชื้อโรคที่ปนเปื้อนจากละอองน้ำไหลขณะไอ จาม เสมหะ น้ำมูก รวมถึงการหายใจรดกัน

การวินิจฉัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B

การสถิติพบว่าคนส่วนใหญ่จะเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ การติดเชื้ออาจทำให้เกิดโรคอื่น เช่น กระเพาะและลำไส้อักเสบ เยื่อบุตาอักเสบ โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ผื่นคันตามผิวหนัง ปอดบวม หรือระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บี

ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อในการเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุB

ผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กและผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อน อาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อที่รุนแรงได้ เช่น

 • ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
 • สตรีมีครรภ์
 • เด็กเล็ก
 • ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
 • ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ
 • ผู้ที่เป็นมะเร็ง
 • ผู้ที่เป็นไซนัสติดเชื้อ
 • ผู้ที่เป็นโรคปอดบวม
 • ผู้ที่เป็นโรคหลอดลมอักเสบ
 • ผู้ที่เป็นโรคหอบหืด
 • ผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 • เด็กที่มีอาการทางระบบประสาท เช่น ความผิดปกติทางสมอง

การรักษาโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B

คนส่วนใหญ่เมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่จะหายไปเองภายใน 2 สัปดาห์ แพทย์จะรักษาตามอาการได้แก่ ให้ยาลดไข้ ยาแก้หวัด เช็ดตัวลดไข้ในขณะที่ผู้ป่วยกำลังพักฟื้นตัวคนเป็นไข้หวัดใหญ่ ควรจะปฏิบัติตามดังนี้

 • หยุดงาน หยุดเรียนอยู่บ้าน
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • หลีกเลี่ยงการติดต่อกันคนอื่น
 • ดื่มน้ำปริมาณมาก
 • ใช้ยาต้านไวรัสที่แพทย์ใช้ในการรักษาไข้หวัดใหญ่ชนิด A หรือ B เมื่อได้รับยาต้านไวรัสผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นได้ภายใน 2-3 วัน

วิธีการป้องกันไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ B

ในปัจจุบันมีวัคซีนสำหรับฉีดป้องกันไวรัสที่สามารถฉีดได้ปีละครั้ง ควรล้างมือให้สะอาดด้วย 7 ขั้นตอนก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือหยิบของเข้าปาก ห้ามขยี้ตา ใส่หน้ากากอนามัยหากอยู่ในพื้นที่แออัด บนรถสาธารณะ ทำความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือ แอลกอฮอร์เป็นต้น

คำแนะนำ และการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B

ทุกคนที่อายุ 6 เดือนหรือมากกว่าควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปี

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) (ออนไลน์). สืบค้นจาก : https://www.si.mahidol.ac.th [28 มีนาคม 2563]

โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (ออนไลน์). สืบค้นจาก : https://www.chp.gov.hk [30 มีนาคม 2563]

What is influenza B and what does it do? (ออนไลน์). สืบค้นจาก : https://www.medicalnewstoday.com [28 มีนาคม 2563]

Next articleตรวจมะเร็งตับ – สารวัดค่ามะเร็งตับ Alpha Fetoprotein ( AFP )