วัคซีน Janssen COVID-19 ของ Johnson & Johnson คืออะไร?
ได้รับอนุญาติใช้ได้ทั้งในวัยรุ่น 18 ปีขึ้นไปและผู้สูงอายุ 55 ปีขึ้นไปที่มีสุขภาพแข็งแรงสำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

วัคซีน Janssen

Janssen (จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน) Ad26.COV2.S คือ วัคซีนป้องกันโรค coronavirus 2019 (COVID-19) ที่ได้รับอนุญาติใช้ได้ทั้งในวัยรุ่น 18 ปีขึ้นไปและผู้สูงอายุ 55 ปีขึ้นไปที่มีสุขภาพแข็งแรง สำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันขณะที่วัคซีน Ad26.COV2.S นั้นพัฒนาด้วยเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในการพัฒนาวัคซีนอีโบลา
ประกอบด้วยไวรัสในตระกูล adenovirus ที่สามารถตัดแต่งพันธุกรรม และไม่สามารถทำให้เกิด COVID-19 ได้ ซึ่งให้มียีนสำหรับสร้างโปรตีนที่พบใน SARS-CoV-2 เช่น ไวรัสอะดีโน (Adenovirus) ของมนุษย์มีจีโนมดีเอ็นเอ (DNA) จะถูกแทรกเข้าไปในยีนที่เข้ารหัสโปรตีนเพื่อขัดขวางไวรัสซาร์ส-โควี-2 เป็นไวรัสที่มีการอุบัติใหม่ และสามารถก่อโรคโควิด-19 ในมนุษย์ได้

ส่วนผสมอื่นๆ ในวัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

 • 2-ไฮดรอกซีโพรพิล-β-ไซโคลเด็กซ์ทริน (HBCD) หรือ 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD)
 • กรดซิตริกโมโนไฮเดรต หรือ citric acid monohydrate
 • เอทานอล หรือ ethanol
 • กรดไฮโดรคลอริก หรือ hydrochloric acid
 • โพลีซอร์เบต 80 หรือ polysorbate 80
 • เกลือแกง หรือ sodium chloride
 • โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือ sodium hydroxide
 • ไตรโซเดียมซิเตรตไดไฮเดรต หรือ trisodium citrate dihydrate
 • น้ำสำหรับฉีดยา หรือ water for injection

วัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ใช้อย่างไร?

วัคซีน Ad26.COV2.S หรือ Johnson & Johnson จะฉีด 1 ครั้งเข้ากล้ามเนื้อ 0.5 มิลลิลิตร บริเวณต้นแขน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ปริมาณบูสเตอร์วัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

ได้รับอนุญาตใช้ในผู้ใหญ่ทุกคนโดยการบูสวัคซีนอย่างน้อย 2 เดือนหลังจากเสร็จสิ้นการฉีดวัคซีนเบื้องต้น ปริมาณบูสอายุ ≥18 ปี เท่ากันปริมาณ 0.5 mL

ใครไม่ควรรับวัคซีน Janssen COVID‑19?

 • มีอาการแพ้อย่างรุนแรงหลังจากฉีดวัคซีนครั้งก่อน
 • มีอาการแพ้อย่างรุนแรงต่อส่วนประกอบบางชนิดของวัคซีนนี้

ผลข้างเคียงของวัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันที่พบบ่อย

1. อาการที่่บริเวณที่ฉีดวัคซีน

 • ปวดบริเวณที่ฉีด
 • ผิวหนังบวมแดง
 • รู้สึกเจ็บปวด

2. อาการอื่นๆ ทั่วไป

 • หนาวสั่น
 • มีไข้
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดข้อ
 • คลื่นไส้
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

3. อาการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง

 • ลมพิษ มีผื่นขึ้นทั่วร่างกาย
 • อาการบวมที่ริมฝีปาก ใบหน้า ลำคอบวม ลิ้น หรือทางเดินหายใจ
 • หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
 • ปวดท้อง อาเจียน และท้องเสีย
 • หมดสติ
 • ความดันโลหิตต่ำอย่างกะทันหัน
 • รู้สึกเสียวซ่าบริเวณผิวหนัง
 • หูอื้อถาวร
 • อาการวิงเวียนศีรษะและอ่อนเพลีย
 • ต่อมน้ำเหลืองบวม
 • ลิ่มเลือดที่เกี่ยวกับเกล็ดเลือดต่ำ

ข้อดีของการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

 • ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 • ช่วยลดโอกาสในการแพร่เชื้อที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 ไปยังสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลอื่นที่คุณติดต่อด้วย
 • วัคซีนป้องกันโควิด-19 ช่วยลดความรุนแรงของอาการป่วยหนัก แม้ว่าจะติดเชื้อโควิด-19 ก็ตาม หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้
 • ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม