โรคต้อลม ( Pinguecula )
ต้อลม ( pinguecula ) เป็น โรคทางดวงตาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเนื้อเยื่อปกติกลายเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงที่เยื่อบุตาขาว

ต้อลม

ต้อลม ( pinguecula ) เป็น โรคทางดวงตาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเนื้อเยื่อปกติกลายเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงที่เยื่อบุตาขาว ซึ่งเกิดเยื่อบุสีเหลืองที่หนาขึ้นเล็กน้อยในส่วนสีขาวของตา ( ตาขาว ) ใกล้กับขอบของกระจกตา โดยปกติแล้วต้อลมจะส่งผลกระทบต่อพื้นผิวของตาขาวที่อยู่ด้านในแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับตาขาวด้านนอก ทำให้มีการระคายเคืองของดวงตา พบมากในคนวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุที่ใช้เวลาอยู่กลางแดด แต่พวกเขายังสามารถเกิดขึ้นได้กับคนหนุ่มสาวและเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่นอกบ้านโดยไม่สวมแว่นกันแดดหรือหมวกเพื่อปกป้องดวงตาจากรังสียูวีจากดวงอาทิตย์

สาเหตุของต้อลม

รังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ การได้รับฝุ่น และลมบ่อยๆก็เป็นอีกหนึ่งเป็นสาเหตุหลักของการพัฒนาของต้อลม โรคตาแห้งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตของต้อลม

อาการของต้อลม

ในคนส่วนใหญ่ที่เป็นต้อลมไม่ก่อให้เกิดอาการมากมาย ต้อลมลักษณะเป็นเนื้อเยื่อบริเวณเยื่อบุตาขาวแบบนูนขึ้นบนลูกตาโดยทั่วพื้นผิวรอบดวงตาทำให้เกิดความแห้งกร้าน สิ่งนี้อาจทำให้เกิดอาการตาแห้ง เช่นความรู้สึกแสบร้อน คันตา แสบตา และตาพร่ามัว

ต้อลม ( pinguecula ) เป็น โรคทางดวงตาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเนื้อเยื่อปกติกลายเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงที่เยื่อบุตาขาว ซึ่งเกิดเยื่อบุสีเหลืองที่หนาขึ้นเล็กน้อยในส่วนสีขาวของตา

การรักษาต้อลม

การรักษาต้อลมขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการเช่น การผ่าตัดลอกต้อเนื้อเพื่อลอกเอาเนื้อเยื่อออกจากเยื่อตาและผิวกระจกตา หรือแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยใช้น้ำตาเทียม ขี้ผึ้ง หรือยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ เพื่อช่วยลดการอักเสบและอาการตาแดงจากโรค หากกรณีที่อาการไม่รุนแรงแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยสวมแว่นตากันแดดเพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการลุกลามมากยิ่งขึ้น 

การป้องกันการเกิดต้อลม

สิ่งสำคัญเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดต้อลม ได้แก่

  • ต้องสวมแว่นกันแดดกลางแจ้งแม้ในวันที่มีเมฆมากและมีเมฆมากเนื่องจากรังสี UV ของดวงอาทิตย์ทะลุผ่านเมฆปกคลุม
  • เมื่อรู้สึกว่าเกิดอาการตาแห้ง อาจหยอดน้ำตาเทียม เพราะมีสารช่วยหล่อลื่นและให้ความชุ่มชื่นแก่ดวงตา
  • ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาจากลม ฝุ่นละออง เศษผง สิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กที่อาจถูกพัดพามากับลม

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง

What is a pinguecula ? (ออนไลน์).สืบค้นจาก : www.allaboutvision.com [ 7 พฤษภาคม 2562 ].