ภาวะ Long COVID คืออะไร มีอาการอย่างไร
ภาวะของคนที่หายจากโควิด-19 แต่อาการที่หลงเหลืออยู่ เช่น ไอ นอนไม่หลับ ท้องเสีย การรับรสผิดปกติ แน่นหน้าอก

Long COVID

ภาวะลองโควิด (Long COVID) หรือ Post Covid-19 Syndrome Post-COVID condition, Long-haul COVID, post-acute COVID-19, chronic COVID คือ ภาวะของคนที่หายจากโควิด-19 แล้วแต่ยังต้องเผชิญกับอาการที่หลงเหลืออยู่ เชื้อโควิดหายจากร่างกายไปแล้ว แต่บางอาการยังคงอยู่ไม่หายไป โดยอาการผิดปกติยาวนานกว่า 4 สัปดาห์ จากรายงานการวิจัยหลายฉบับระบุไว้ว่า 80% ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อาการของลองโควิด

อาการลองโควิดจะมีอาการแตกต่างกันไปในแต่ละคน เป็นอาการที่ไม่มีลักษณะตายตัว สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วร่างกาย ตั้งแต่ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร หัวใจและหลอดเลือด เช่น

 • เหนื่อยง่าย หายใจไม่อิ่ม อ่อนเพลีย
 • ผมร่วง
 • ปวดเมื่อยตามตัว ปวดตามข้อ ไม่มีแรง
 • ไอเรื้อรัง
 • การรับรสและได้กลิ่นผิดปกติ
 • ปวดศีรษะ มึนศีรษะ
 • นอนไม่หลับ
 • ความจำไม่ดี ไม่มีสมาธิ
 • มีภาวะวิตกกังวล
 • ซึมเศร้า เครียด
 • ใจสั่น แน่นหน้าอก
 • ท้องเสีย ท้องอืด

การป้องกันภาวะ Long COVID ทำได้อย่างไร?

 • การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 • สวมใส่หน้ากากที่คลุมบริเวณปากและจมูกอย่างมิดชิด
 • รักษาระยะห่าง โดยอยู่ห่างจากผู้อื่นประมาณ 1.5-2 เมตร เลี่ยงบริเวณแออัดและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก
  ล้างมือบ่อย ๆ

อาการแทรกซ้อนจากภาวะลองโควิด

ภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวที่อาจเกิดจากภาวะลองโควิด (Long COVID) ได้แก่

 • กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis)
 • สมองล้า (Brain Fog)
 • ภาวะพร่องทางระบบประสาทอัตโนมัติ (Dysautonomia)
 • ภาวะ Guillain – Barre Syndrome
 • โรคไฟโบรมัยอัลเจีย (Fibromyalgia)
 • โรคนอนไม่หลับ (Insomnia)

หายจากโควิดสามารถออกกำลังกายได้หรือไม่

สำหรับคนที่หายป่วยจากโควิด-19 ยังไม่แนะนำให้ออกกำลังกายเยอะ หรือหนักจนเกินไป ควรรออกกำลังแบบเบา ๆ เพื่อปรับร่างกาย  เช่น เดินแทนการวิ่ง  เป็นต้น เพื่อให้ปอดไม่ทำงานหนักจนเกินไป

ภาวะลองโควิดสามารถทำให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายและจิตใจของผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ได้ แนะนำสังเกตและประเมินร่างกายตัวเอง หากพบอาการผิดปกติควรไปพบแพทย์โดยเร็ว เพราะอาการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นระยะยาวและส่งผลกระทบต่อชีวิต ประจำวัน หรืออาจเป็นอันตรายได้

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม