อู่ฮั่น ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ( coronavirus2019 – nCoV ) คือ เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบ ( pneumonia ) ชนิดหนึ่งสามารถแพร่กระจายติดเชื้อได้ทั้งมนุษย์ และสัตว์

โควิด 2019

โควิด 2019 ( เดิมชื่อ ไวรัสอู่ฮั่น ) คือ เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบ ( pneumonia ) ชนิดหนึ่งสามารถแพร่กระจายติดเชื้อได้ทั้งมนุษย์ และสัตว์ โดยประเทศจีนได้พบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกจากคนงานและลูกค้าที่ซื้ออาหารทะเลจากตลาดฮั่วหนาน ซึ่งตลาดสดแห่งนี้ชำแหละสัตว์ป่าขายเพื่อนำมาประกอบอาหารทั้งมีชีวิตและตายแล้ว เช่น ค้างคาว งูเห่า นกยูง จระเข้ หมีโคอาล่า ซาลาแมนเดอร์ แบดเจอร์ สุนัขจิ้งจอก เฮดจ์ฮอก และอูฐ เป็นสาเหตุที่เกิดไวรัสจากการผสมสารพันธุกรรมระหว่างไวรัสโคโรน่าของงูเห่ากับไวรัสโคโรน่าของค้างคาว จึงทำให้ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 นี้แพร่เชื้อข้ามสปีชีส์จากงูเห่ามายังคนได้ซึ่งกำลังระบาดในประเทศจีนและทั่วโลก โดยติดเชื้อจากการไอ จาม และสัมผัสโดยตรงกับคนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ไวรัสโคโรน่าเกิดขึ้นเมื่อใด

โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่า เริ่มระบาดในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2019 ในเมืองอู่ฮั่น เริ่มมีผู้ป่วยโรคปอดอักเสบเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวนหลายราย โดยมีอาการไข้สูง ไอแห้ง ๆ อ่อนเพลีย ขณะนี้ตลาดดังกล่าวได้มีการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และถูกปิดแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ระยะฟักตัวของไวรัสโคโรน่า

ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสCOVID-19 สามารถติดต่อได้แม้จะอยู่ในระยะฟักตัว ซึ่งกินเวลา 14 วัน และความสามารถในการแพร่กระจายของไวรัสตัวนี้กำลังรุนแรงขึ้น

อู่ฮั่น ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019
อาการทั่วไปของไวรัสโคโรน่า ส่วนใหญ่จะคล้ายกับการติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน

อาการของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่า

อาการทั่วไปของไวรัสโควิด ส่วนใหญ่จะคล้ายกับการติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลันส่วนบนอาการที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ เบื่ออาหาร ปวดท้อง ท้องเสีย ร่วมด้วย ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าบางรายมีภาวะไตวายรุนแรงเฉียบพลัน ซึ่งในจำนวนครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยทั้งหมดจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา อาจมีระบบหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ อาการของไวรัสCOVID-19 ที่พบในผู้ติดเชื้อ คือ

 • มีไข้
 • ไอ
 • เจ็บคอ
 • น้ำมูกไหล
 • หายใจถี่ หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก
 • มีอาการผิดปกติที่จมูก หรือโพรงจมูกและช่องคอส่วนบน
 • มีอาการในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ท้องร่วง

โควิด-19 (COVID 19)  คือ เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบสามารถแพร่กระจายติดเชื้อได้ทั้งมนุษย์ และสัตว์

วิธีการกระจายของโควิด-19

การติดต่อของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้สามารถติดต่อจากคนสู่คนโดยผ่านทางฝอยละออง ได้แก่ น้ำมูก น้ำลายจากผู้ป่วยที่มีเชื้อไปยังบุคคลอื่น โดยการไอ หรือจาม และการสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยเป็นหลัก ส่วนการแพร่กระจายทางอากาศ มีโอกาสติดเชื้อผ่านทางดวงตาได้

ใครที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สุด

 • ไวรัสโควิด-19 เป็นอันตรายมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันต่ำ คนที่เป็นโรคปอดอักเสบ คนเป็นโรคหัวใจ เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ
 • ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยตรง
 • สัตว์เลี้ยงก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโคโรน่า อาจทำให้ติดเชื้อและตายได้
 • ผู้ขาย และ ผู้ซื้อในตลาดที่สัมผัสกับอาหารทะเล สัตว์ป่า และเนื้อสัตว์สดๆ

การป้องกันและการดูแลตนเองจากเชื้อโควิด-19

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศจีนและต่างประเทศอยู่ในตอนนี้แพทย์แนะนำวิธีการดูแลตนเองดังนี้

 • สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันไวรัสโคโรน่าขณะออกนอกบ้าน หรือมีอาการไอ จาม
 • หลีกเลี่ยงการการใกล้ชิด การสัมผัสตา จมูก และปาก ของผู้ป่วย
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เช่น ไข้หวัด ไอ จาม หรือมีน้ำมูกไหล
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่ซื้อจากตลาดโดยตรงทั้งเป็นและตาย รวมถึงเนื้อดิบ ( ควรใส่ถุงมือหากจำเป็นต้องจับ เพื่อป้องกัน )
 • ล้างมือด้วยสบู่ เจลทำความสะอาด แอลกอฮอล์ หากไม่มีสบู่ให้ล้างมือด้วยน้ำเปล่าอย่างน้อย 20 วินาที ก่อนนำอาหารเข้าปากทุกครั้ง
 • งดเดินทางไปในที่ต่าง ๆ ในขณะที่ป่วย
 • ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อของใช้ส่วนตัวที่สัมผัสบ่อย ภาวะชนะที่ใช้เป็นประจำ เช่น ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ เสื้อผ้า
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ โดยเฉพาะอาหารประเภทไข่ เนื้อสัตว์ โดยการนำไปทำให้สุกด้วยความร้อน
 • หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด เช่น วัด สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติอยู่เป็นจำนวนมาก สถานบันเทิง เป็นต้น
  เพียงเท่านี้สามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และไวรัสหลายชนิดที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้

การรักษาเชื้อโควิด-19

ในปัจจุบันองค์การอนามัยโลกยังไม่มีการรักษาทำได้เพียงรักษาตามอาการเบื้องต้นเพื่อช่วยบรรเทาอาการเท่านั้น โรคปอดอักเสบชนิดที่รุนแรง หรือไวรัสโคโรน่าเป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่งผงให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศจีนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและผู้ป่วยในประเทศแถบเอเชีย เช่น ฮ่องกง มาเก๊า ไตหวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เวียดนาม รวมทั้งในประเทศไทย

อย่างไรก็ตามทุกคนควรดูแลและป้องกันตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019 ถึงแม้ในประเทศไทยจะพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสนี้ไม่มากก็ตาม หากคุณหรือคนใกล้ชิดรู้สึกป่วยด้วยอาการเป็นไข้ ไอหรือหายใจลำบากให้รีบไปพบแพทย์ทันที

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง

เชื้อไวรัสโคโรนาคืออะไร คนไทยควรรับมือและป้องกันอย่างไร (ออนไลน์).สืบค้นจาก : https://thestandard.co [24 มกราคม 2563].

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (novel coronavirus 2019, 2019-nCoV) (ออนไลน์).สืบค้นจาก : https://thestandard.co [27 มกราคม 2563].

มารู้จักโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 (ออนไลน์).สืบค้นจาก : http://www.healthymax.co.th [27 มกราคม 2563].

ขอบคุณคลิปดี ๆ มีสาระจาก หมอปุ้ม พญ. สิรนาถ.