เต้านมสองข้างไม่เท่ากันแก้ไขได้ไหม?
ความไม่สมมาตรเกิดจากการเจริญเติบโตผิดปกติของเต้านมข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง หรือจากต่อมไร้ท่อต่างๆ

เต้านม

เต้านม ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของผู้หญิง ขนาดของเต้านมที่ไม่เท่ากันมีความเชื่อมโยงกับเสน่ห์ของผู้หญิงโดยตรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจแต่งงานอีกด้วย ปัญหาของขนาดเต้านมที่ไม่เท่ากันนี้จะแก้ไขได้อย่างไร ควรจะเป็นการผ่าตัดรูปแบบไหนที่จะทำให้ได้เต้านมที่มีขนาดสมดุลกันได้ แน่นอนว่าวิธีการรักษาก็จะแปรผันตามลักษณะของความไม่สมมาตรของเต้านมนั่นเอง

วิธีการแก้ไขความไม่สมดุลของเต้านม

โดยธรรมชาติแล้ว ถือเป็นเรื่องยากที่ขนาดของทรวงอกทั้งสองข้างจะสมมาตรกันอย่างสมบูรณ์ มักจะมีความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งไม่ค่อยรับรู้ได้ด้วยตัวเองและก็ไม่จำเป็นต้องมีการรักษาอะไรเป็นพิเศษ ความไม่สมมาตรของทรวงอกนั้นเกิดจากเจริญเติบโตผิดปกติของเต้านมข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง หรือแม้แต่ผลพวงจากต่อมไร้ท่อต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หากเป็นกรณีที่เต้านมข้างใดข้างหนึ่งมีองค์ประกอบภายในเจริญแบบผิดปกติ ในขณะที่เต้านมอีกข้างหนึ่งเป็นไปตามปกติอย่างที่ควรเป็น การรักษาก็จะเป็นเสริมเต้านมให้สมดุลกัน

2. เต้านมข้างใดข้างหนึ่งมีขนาดเล็ก และอีกข้างมีการเจริญเติบโตที่มากเกินไป แบบนี้จะรักษาด้วยการผ่าตัดตกแต่งเพื่อลดขนาดของเต้านมฝั่งที่มีขนาดใหญ่กว่า

3. เต้านมข้างหนึ่งมีการเจริญเติบโตและขยายตัวที่มากกว่า และเต้านมอีกข้างหนึ่งเป็นขนาดปกติ

4. ทรวงอกมีขนาดเล็กและไม่สมมาตร การรักษาเป็นการผ่าตัดปรับขนาดให้เกิดความเท่าเทียมเท่าที่จะเป็นไปได้

5. ทรวงอกมีขนาดใหญ่เนื่องจากเจริญมากเกินไปและไม่สมมาตรด้วย ก็จะใช้วิธีการลดขนาดส่วนที่ไม่เท่ากันเท่าที่จะเป็นไปได้

6. สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการทรวงอกหย่อนยานอย่างรุนแรง บางครั้งการผ่าตัดเต้านมออกก็เป็นสิ่งที่จำเป็น

7. ถ้าขนาดของเต้านมทั้งสองข้างมีขนาดที่ไม่แตกต่างกันมากจนเกินไป ก็สามารถดูแลรักษาได้ด้วยตัวเอง ขอยกตัวอย่างเป็นกรณีที่มีเต้านมด้านซ้ายเล็ก ก็ออกกำลังกายด้วยเครื่องขยายขนาดหน้าอกโดยเพิ่มจำนวนการยืดแขนข้างซ้ายให้มากกว่าอย่างจงใจ วิธีนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าอกและช่วยเพิ่มขนาดของหน้าอกเท่านั้น แต่การใช้แขนซ้ายยังสัมพันธ์กับการส่งเสริมพัฒนาการของสมองซีกขวา ซึ่งทำให้ผู้คนฉลาดขึ้นด้วย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้การนวดกับหน้าอกข้างซ้ายที่มีขนาดเล็กนั้น ด้วยการใช้มือขวา นวดวนทิศตามเข็มนาฬิกา 3 ครั้งต่อวัน ครั้งละ 30 นาที คุณก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเต้านมได้ 
และถ้าหากทรวงอกมีช่องว่างระหว่างกลางที่กว้างเกินไป ก็ควรเข้าพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาและเลือกวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุด เมื่อเราไม่สามารถแก้ไขอย่างถูกต้องได้ด้วยตัวเอง

โดยธรรมชาติขนาดของทรวงอกทั้งสองข้างจะไม่สมมาตรกันอย่างสมบูรณ์ มีความแตกต่างเล็กน้อย ซึ่งไม่ต้องมีการรักษาเป็นพิเศษ ความไม่สมมาตรเกิดจากการเจริญเติบโตผิดปกติของเต้านมข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง หรือจากต่อมไร้ท่อต่างๆ

วิธีป้องกันความไม่สมมาตรของทรวงอก

ผู้หญิงจำนวนมากมักมีความกังวลเกี่ยวกับความไม่สมมาตรของขนาดทรวงอก จากมุมมองทางการแพทย์ ไม่มีวิธีอื่นใดที่แก้ปัญหาความไม่สมดุลของทรวงอกได้ดีเท่ากับศัลยกรรมพลาสติก อย่างไรก็ตามปัญหานี้ก็ยังสามารถป้องกันได้ ดังนี้

1.การดูแลในช่วงวัยแรกรุ่น หมั่นคอยสังเกตว่าเต้านมทั้งสองข้างมีการเจริญเติบโตที่สมดุลกันหรือไม่ ถ้าเริ่มพบว่าเต้านมมีขนาดที่แตกต่างกันแล้วก็ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทันที เพื่อหาสาเหตุของการพัฒนาขนาดเต้านมที่ไม่สมดุลกันและเลือกวิธีการรักษาให้เหมาะสมกับแต่ละกรณี อย่างเช่น การนวดเต้านมข้างที่มีขนาดเล็ก การขยายขนาดหน้าอก หรือเสริมสร้างความแข็งแรงของอกช่วงบน เพื่อกระตุ้นพัฒนาการของเต้านมข้างที่เล็กให้เทียบเท่ากับเต้านมอีกข้างหนึ่ง นั่นหมายความว่าการพัฒนาอย่างถูกต้องจะสามารถเปลี่ยนขนาดที่ไม่สม่ำเสมอของเต้านมได้ในช่วงที่ยังเป็นระยะเติบโตนี้   

2.ช่วงของการให้นมบุตร เป็นอีกช่วงที่มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาทรวงอกไม่สมมาตรได้เช่นเดียวกัน หากก่อนให้นมบุตรเต้านมมีขนาดที่แตกต่างกัน ให้เพิ่มจำนวนการในนมบุตรด้วยเต้านมข้างที่มีขนาดเล็ก การทำแบบนี้จะกระตุ้นให้เต้านมมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมได้ แต่ก็ยังต้องคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอด้วยการหมั่นส่องกระจกและสำรวจอย่างระมัดระวัง หลังจากช่วงเวลาการให้นมที่ยาวนานขนาดของเต้านมที่เคยเล็กนั้นก็จะถูกแก้ไขไป

3.ควรสังเกตด้วยว่าความสมมาตรของทรวงอกที่มีมาก่อนให้นมบุตรนั้นไม่ได้สูญเสียไป ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นว่าเทคนิคการให้นมบุตรนั้นกลับมีผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามกับความต้องการ ซึ่งถือเป็นกรณีที่ทำให้เกิดความเสียหายมากกว่า และนั่นก็อิงตามกฎเกณฑ์ในเชิงชีววิทยาทั่วไป เต้านมที่มีขนาดเล็กแต่ถูกใช้งานอย่างเหมาะสม ส่วนของต่อมต่างๆ ในเต้านมก็จะเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ปริมาณของเต้านมเพิ่มขึ้นด้วย หลังจากผ่านช่วงการหย่านมไป หากเต้านมข้างที่เคยเล็กยังคงแบนราบเมื่อเทียบกับอีกฝั่งอยู่ ก็ยังมีอีกหนทางหนึ่ง ในชีวิตประจำวัน ผู้หญิงส่วนใหญ่ใช้มือขวาเป็นหลัก กล้ามเนื้อหน้าอกด้านขวาจึงมีมากกว่าด้านซ้าย การไหลเวียนของโลหิตก็ดีด้วย ฮอร์โมนก็ถูกกระตุ้นให้ไปทำงานยังบริเวณเต้านมนั้นมากขึ้น เนื้อเยื่อต่างๆ ก็พัฒนาอย่างสมบูรณ์และกระบวนการเผาผลาญพลังงานในส่วนของเต้านมก็ย่อมมีประสิทธิภาพ ในขณะที่แขนซ้ายซึ่งไม่ค่อยได้ใช้มากนักก็จะส่งผลให้หน้าอกข้างซ้ายมีขนาดเล็กนั่นเอง ถ้าปรับเปลี่ยนวิธีการใช้แขนให้สมดุลก็จะช่วยปรับขนาดของเต้านมได้ แต่ว่ามันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากในวัยผู้ใหญ่ เพราะกล้ามเนื้อต่างๆ เริ่มคงที่แล้ว อย่างไรก็ตามการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณทรวงอกก็ยังส่งเสริมความแน่นของทรวงอกได้อยู่ดี

ทั้งสามเหตุผลนี้เป็นกุญแจสำคัญในการลดขนาดของเต้านม ทำไมเราจึงควรให้ความสำคัญกับการทำให้ทรวงอกมีความสมมาตรให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ นั่นก็เพราะว่า จากผลการวิจัยของนักวิจัยชาวต่างชาติระบุไว้ว่า อัตราส่วนของปริมาณเต้านมข้างหนึ่งต่อปริมาณเต้านมอีกข้างหนึ่ง ยิ่งมีค่าน้อยเท่าไรก็ยิ่งลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเต้านมเท่านั้น และแน่นอน ในทางตรงกันข้ามหากมีค่าอัตราส่วนที่สูงก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเต้านม มหาวิทยาลัย Liverpool และมหาวิทยาลัย Central Lancashire ผู้เชี่ยวชาญในประเทศอังกฤษได้ทำการเอ็กซเรย์ทรวงอกของผู้หญิงที่มีสุขภาพดีจำนวน 504 คน และมีการวัดปริมาณของทรวงอกด้วย อัตราส่วนของปริมาณเต้านมต่อสุขภาพร่างกายของผู้หญิงที่ได้นั้นอยู่ที่ไม่เกิน 2.5% ขณะที่กลุ่มผู้หญิงซึ่งเป็นโรคมะเร็งเต้านมจะมากกว่า 2.7% แสดงให้เห็นว่าค่าอัตราส่วนที่มากกว่ามีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมที่สูงกว่าด้วย
จากนั้นขนาดของทรวงอกก็จะเริ่มแตกต่างกัน แล้วมะเร็งเต้านมเกิดขึ้นได้อย่างไร จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ นี่คือ

ปัจจัยที่อาจจะเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคเต้านม

1. ด้วยเหตุที่ขนาดของเต้านมทั้งสองข้างแตกต่างกัน ทำให้ส่วนของเนื้อเยื่อภายในเต้านมกระจายตัวอย่างไม่สม่ำเสมอ ซึ่งนั่นทำให้ความไวต่อความรู้สึกที่ระคายเคืองของต่อมฮอร์โมนนั้นแตกต่างกันไปด้วย ส่วนที่มีค่าความไวต่อการระคายเคืองของต่อมฮอร์โมนที่มากกว่า ก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเต้านมสูงกว่า

2. ด้วยขนาดของทรวงอกที่แตกต่างกัน ความหนาแน่นของเนื้อเยื่อภายในทรวงอกที่ต่างกัน ส่วนที่มีเนื้อเยื่อเต้านมเป็นกลุ่มก้อนหนาแน่นจะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งเต้านมมากกว่า เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะส่วนที่มีค่าความหนาแน่นสูงจะอ่อนไหวต่อการกระตุ้นฮอร์โมนเอสโตรเจน

3. ด้วยขนาดทรวงอกที่แตกต่างกัน ทำให้เมตาโบไลท์ ( metabolites ) หรือสารที่ใดๆ ที่เกิดจากปฏิกิริยาทางชีวเคมีต่างๆ ในเมแทบอลิซึม ซึ่งถูกผลิตขึ้นภายในเต้านมมีปริมาณแตกต่างกัน และอัตราการกำจัดสารเมตาโบไลท์ก็แตกต่างกันด้วย หากเต้านมด้านในมีการกำจัดสารตกค้างจากการเผาผลาญที่ช้ากว่าก็จะส่งผลให้เกิดโรค นอกจากนี้ปริมาณน้ำเหลืองที่แตกต่างกันก็อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคเกี่ยวกับเต้านมอื่นๆ ด้วย

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามลิ้งค์ด้านล่าง

เอกสารอ้างอิง

แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข. 100 เรื่องน่ารู้ มะเร็งในผู้หญิง : กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556.

พวงทอง ไกรพิบูลย์. รู้ก่อน เข้าใจว่า การตรวจรักษามะเร็ง. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557. 240 หน้า 1.มะเร็ง I.ชื่อเรื่อง. 616.994.