กกอียิปต์
ต้นไม้น้ำที่มีอายุหลายปี ลำต้นเป็นเหลี่ยมมีสีเขียวเข้ม ลักษะเป็นมัน สำหรับใบเป็นลักษณะลดรูปเป็นกาบ

กกอียิปต์

กกอียิปต์ หรือ พาไพรัส เป็นพืชน้ำชนิดหนึ่ง ที่เติบโตในพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำไนล์  ชื่อสามัญ คือ Egyptian paper plant, Papyrus, Egyptian paper reed[1], Papyrus sedge, Paper reed, Indian matting plant, Nile grass ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Cyperus papyrus L. จัดอยู่ในวงศ์กก (CYPERACEAE)[1]

ลักษณะของต้นกกอียิปต์[1]

 • เป็นพรรณไม้ริมน้ำหรือวัชพืชน้ำ
 • มีอายุอยู่ได้หลายปี
 • ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้าใหญ่แข็ง แตกไหลได้
 • ลำต้นที่อยู่เหนือดินจะแตกเป็นกอ
 • ลำต้นเป็นสีเขียวเป็นรูปสามเหลี่ยม
 • มุมมน
 • ภายในต้นมีความตัน
 • มีความสูงได้ถึง 2.5 เมตร
 • สามารถขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดและการแตกไหลของลำต้น
 • ชอบขึ้นในดินเหนียวที่ชุ่มชื้นและมีอินทรีย์วัตถุสูง
 • เป็นพรรณไม้ที่เติบโตเร็ว
 • ชอบความชื้น และแสงแดดแบบเต็มวัน
 • สามารถพบขึ้นได้ตามแหล่งน้ำขัง ริมคูคลอง และตามคลองส่งน้ำทั่วไป

ลักษณะของใบกกอียิปต์[1]

 • ใบเป็นใบเดี่ยว
 • ลดรูปเป็นเกล็ดหรือแผ่นสีน้ำตาล
 • เรียงตัวเป็นกระจุกสามระนาบอยู่รอบ ๆ โคนต้น

ลักษณะของดอกกกอียิปต์[1]

 • ออกดอกเป็นช่อแบบซี่ร่มย่อยที่ปลายกิ่ง
 • ช่อดอกแตกแขนงย่อย 100-200 แขนง
 • ยาวได้ 12-30 เซนติเมตร
 • ดอกเป็นสีน้ำตาลปนแดง
 • มีใบประดับรองรับช่อดอก 4-10 ใบ
 • มีความกว้าง 15 มิลลิเมตร และยาว 15-35 เซนติเมตร
 • แต่ละแขนงจะมีดอกย่อยช่อละ 20-30 ดอก
 • ดอกย่อยจะมีกาบหุ้มกว้าง 1 มิลลิเมตร และยาว 1.5-2 มิลลิเมตร
 • ดอกย่อยเมื่อบานเต็มที่จะมีขนาดกว้าง 1.5-2 มิลลิเมตร
 • สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี

ลักษณะของผลกกอียิปต์[1]

 • ผลแห้ง
 • เป็นรูปรีหรือรูปไข่
 • ผลมีความกว้าง 0.4-0.5 มิลลิเมตร และยาว 0.9-10 มิลลิเมตร
 • เปลือกผลแข็ง สีเหลืองอมน้ำตาล
 • มีเมล็ดแค่อันเดียว

สรรพคุณของกกอียิปต์

 • ใบและดอก สามารถใช้เป็นยาแก้อาเจียน ถ่ายพิษไข้ และเป็นยาระบายอ่อน ๆได้
 • ลำต้น สามารถนำมาตีด้วยไม้ แล้วนำน้ำยางที่ได้มาใช้สมานแผลได้
 • ลำต้น สามารถนำมาตีเป็นเส้นและนำมาดามกับโคลนเพื่อเป็นการเข้าเฝือกได้

ประโยชน์ของกกอียิปต์

 • สามารถนำมาใช้ทำเป็นเสื่อ กระเป๋าเป๋ เปลญวนได้[1]
 • สามารถนำมาใช้แทนเชือกมัดของได้[1]
 • ในสมัยโบราณใช้ทำเป็นกระดาษ[1]
 • นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับในสวนน้ำได้[1]
 • ปลูกประดับในอ่างเลี้ยงปลาได้[1]
 • ใช้จัดสวนได้[1]
 • ปลูกไว้ในภาชนะประดับตามมุมอาคารและสถานที่ต่าง ๆได้[1]

สั่งซื้อ อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วย เนสท์เล่ ออรัลอิมแพค คลิ๊ก @amprohealth

เอกสารอ้างอิง
1. ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. “กกอียิปต์”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : agkc.lib.ku.ac.th. [25 ก.ค. 2015].
2. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. “กกอียิปต์”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : th.wikipedia.org. [25 ก.ค. 2015].

อ้างอิงรูปจาก
1.https://www.naturalista.mx/taxa/598622-Cyperus-papyrus-papyrus
2.https://www.gardenia.net/plant/cyperus-papyrus