ไขข้อสงสัย “การทำตา" และทำตาแบบ “ฝ.”คืออะไร
ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง เป็นภาวะที่หนังตาหย่อนลงมาบดบังกระจกตา ซึ่งลักษณะของการบดบังกระจกตาจะมีตั้งแต่บดบังน้อยจนถึงบดบังการมองเห็นของดวงตาทั้งหมด

ทำตาสองชั้น

ทำตาสองชั้น เป็นค่านิยมทางความงามก็เปรียบเสมือนแฟชั่นด้านเสื้อผ้าที่มีการเปลี่ยนผันไปตามกาลเวลา ช่วงหนึ่งคนที่มีดวงตาเรียวแบบเอเชียจัดเป็นคนที่มีดวงตาน่ารักสวยน่ามอง แต่ผ่านมาอีกสักระยะดวงตาเรียวที่เคยเห็นว่าสวยอาจจะแลดูไม่สวยงาม และหันมาชื่นชอบดวงตากลมโตแบบดาราฝรั่ง ดังนั้นการที่ดวงตาของเราจะสวยหรือไม่สวยอย่าให้ขึ้นอยู่กับแฟชั่นหรือค่านิยมของคนอื่น ให้มองที่ความเหมาะสมของดวงตากับใบหน้าของตัวเราด้วย แม้ว่าการทำศัลยกรรมตาสองชั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะองค์ประกอบของดวงตาได้อย่างที่ใจเราต้องการก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นดวงตากลมโต

การ  ทำตาสองชั้น การทำศัลยกรรมถุงใต้ตา การกรีดตาสองชั้น ยังเป็นที่นิยม เพราะด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้ การทำตาสองชั้นสามารถทำได้ง่ายขึ้นชั้นหนังตาสองชั้น ขนาดของดวงตาที่ยาวขึ้น แต่ทุกองค์ประกอบที่สร้างขึ้นมาใหม่นั้นก็ควรสร้างขึ้นมาตามหลักของความเป็นจริงของใบหน้าด้วยเช่นกัน เพราะว่าลักษณะของดวงตาที่อยู่บนใบหน้าของผู้อื่น ทั้งดารา นางแบบ นักร้องที่เราเห็นว่าสวย แต่บางครั้งดวงตาลักษณะดังกล่าวเมื่อมาอยู่บนใบหน้าของเราแล้วอาจจะไม่เข้ากับใบหน้าของเราและทำให้ใบหน้าของเราดูไม่สมส่วน ไม่น่ามองหรือบาวครั้งดูคล้ายกับตัวประหลาดไปเลยก็เป็นได้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีเกิดขึ้นให้เห็นอยู่เป็นประจำ ที่เป็นเช่นนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ ที่ทำให้การศัลยกรรมดวงตาออกมาไม่เหมาะสมกับรูปหน้าของผู้ที่ทำการศัลยกรรมดวงตา ดังนี้

สาเหตุ ที่ทำให้การศัลยกรรมดวงตาออกมาไม่เหมาะสมกับรูปหน้า

1. การสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน
การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตประจำวันของคนเรา เพราะถ้าเราสื่อสารไม่มีแล้วผู้รับข้อมูลก็จะได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดจนสร้างความเสียหายได้ ซึ่งรวมถึงการสื่อสารกับแพทย์ในการศัลยกรรมดวงตาด้วยเช่นเดียวกัน ในการทำกศัลยกรรมเราจะต้องสื่อสารกับแพทย์ให้เข้าใจว่าเราต้องการตาที่มีลักษณะอย่างไร ต้องการทำชั้นตาให้มีขนาดใหญ่หรือว่าต้องการให้ทำชั้นตาเพื่อให้ดวงตาแลดูโตขึ้น ซึ่งถ้าฟังคราว ๆ หลายคนคิดว่าทั้งสองประโยคนี้ก็เหมือนกัน แต่จริงแล้วๆ ทั้งสองประโยคสื่อความหมายที่ต่างกันมาก ซึ่งถ้าต้องการชั้นตาที่มีขนาดใหญ่ แสดงว่าผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องการชั้นที่อยู่บนหนังตาที่ขนาดกว้างทำให้เห็นชั้นตาที่ชัดเจน แต่การต้องการทำชั้นหนังตาให้ดวงตาดูโตนั้น หมายความว่า ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องการให้แพทย์ทำชั้นหนังตาขึ้นมาเพื่อให้ดวงตาดูโตขึ้น ซึ่งชั้นหนังตาที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะนั่นเอง ดังนั้นก่อนที่จะทำการศัลยกรรมทุกครั้งเราต้องทำการคุยกับแพทย์ให้เข้าใจถูกต้องเสียก่อนจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง

2. ลักษณะของชั้นตาที่ไม่เหมาะสมกับรูปหน้า
แพทย์ที่ทำการศัลยกรรมมีทั้งที่เรียนวิธีการมาจากประเทศทางยุโรปและประเทศทางเอเชีย ซึ่งการเรียนมีขั้นตอนที่เหมือนกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ต่างกันคือ ลักษณะของดวงตาที่ให้ในการเรียนนั้นต่างกัน ดวงตาหรือโครงตาของคนแถบยุโรปจะมีลักษณะชั้นตาที่โต ดวงตาลึกเข้าไปในเบ้าตามากกว่าคนในแถบเอเชีย การสร้างชั้นตาก็จะมีวิธีการที่แตกต่างจากการทำชั้นตาของคนเอเชียที่มีลักษณะดวงตากลมเล็ก หนังตาและชั้นตาน้อย

ดังนั้นแพทย์ที่ทำการศึกษาการศัลยกรรมจากต่างประเทศเมื่อเข้ามาทำศัลยกรรมให้กับคนในเอเชียหรือคนไทยจะต้องทำการปรับปรุงลักษณะการทำชั้นตาให้เข้ากับลักษณะของคนในเอเชียเสียก่อน เพื่อให้ได้ตาที่สวยแบบคนเอเชีย ( Asian beauty or oriental beauty ) มิเช่นนั้นชั้นตาที่เกิดขึ้นจะทำให้มีดวงตาแบบตาฝรั่ง ( Westernized eyes ) ได้ ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทำศัลยกรรมควรศึกษาหาข้อมูลของแพทย์ที่เป็นผู้ผ่าตัดสร้างชั้นตาว่าได้ทำการศึกษามาจากที่ใด และติดตามดูผลงานที่ผ่านมาว่ามีลักษณะเข้ากับใบหน้าของคนเอเชียอย่างเราหรือไม่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลด้วย เนื่องจากแฟชั่น ค่านิยมในแต่ละช่วงเวลานั้นต่างกัน ถ้าเราจะตามกระนิยมแล้วก็เลือกแพทย์ที่ทำได้ตามความต้องการของตนย่อมดีที่สุด

3. ความเชี่ยวชาญของแพทย์
การสร้างชั้นตานอกจากจะต้องอาศัยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดเพื่อสร้างชั้นตาแล้ว แพทย์ยังต้องสามารถจินตนาการรูปแบบของชั้นตาที่เกิดขึ้นได้ว่า เมื่อทำออกชั้นตาออกมาแล้วจะเหมาะสมกับลักษณะดวงตาและใบหน้าของผู้เข้ารับการศัลยกรรมหรือไม่ด้วย เพราะผู้ป่วยแต่ละคนมีลักษณะใบหน้า โครงหน้า โหนกคิ้ว หนังตาที่ต่างกัน ดังนั้นการทำชั้นตาจึงมีวิธีและขนาดความหนาของชั้นหนังตาที่ต่างกัน ดังนั้นแพทย์ที่มีประสบการณ์ย่อมจะสามารถบอกได้ว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะได้ชั้นหนังตาที่สวยงาม แต่ถ้าแพทย์ที่เป็นผู้ผ่าตัดมีประสบการณ์น้อยก็อาจจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการสร้างชั้นตาได้ เช่น

• กำหนดจุดที่ต้องทำการผ่าตัดสูงเกินไป ส่งผลให้ชั้นตาที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะสมกับลักษณะของโหนกคิ้ว ส่งผลให้เบ้าตาลึก
• ตัดหนังตาส่วนเกินออกมามากเกินไป จนทำให้หนังตาปิดดวงตาไม่สนิทเวลาหลับตา ทำให้เวลานอนหลับก็ยังสามารถเห็นตาขาวที่อยู่ด้านในได้
• บางรายปมไหมอาจจะไปขวางการทำงานของกล้ามเนื้อตา จนทำให้มีอาการตาปรือเหมือนลืมตาไม่ขึ้นอยู่ตลอดเวลา
• ชั้นตาทั้งสองข้างไม่เท่ากัน เวลาที่ลืมตาเนื่องจากแพทย์ทำการผ่าตัดขณะที่หลับตา แต่เมื่อลืมตาขึ้นมาพบว่าชั้นตาทั้งสองข้างไม่เท่ากัน เนื่องจากลักษณะของดวงตาที่ไม่เท่ากันตามธรรมชาติ
• ชั้นตาที่เกิดขึ้นไม่เป็นชั้นเดียวอย่างชัดเจน อาจจะมีชั้นตาหลาย ๆ ชั้นเป็นเส้นเล็ก ๆ รวมกัน ทำให้ชั้นตาที่เกิดขึ้นไม่คมชัด
• เกิดรอยแผลเป็นขนาดใหญ่ การผ่าตัดที่หนังตาก็เหมือนการผ่าตัดทั่วไปที่สามารถเกิดรอยแผลเป็นได้ ซึ่งถ้าทำการผ่าตัดและเย็บแผลไม่ดี ลักษณะของแผลเป็นจะไม่สวยงาม 

ลักษณะความผิดพลาดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการที่แพทย์ไม่มีประสบการณ์เพียงพอในการ ทำตาสองชั้น เพราะดวงตาของแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนกันทั้งหมด ดังนั้นแพทย์ผู้ประสบการณ์สูงจะสังเกตุได้ทันทีว่าผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละรายต้องใช้วิธี ขั้นตอนและขนาดการตัดหนังตาเท่าใด จึงจะเหมาะสมและออกมาสวยงาม

4. ความผิดปกตของคนไข้
คนไข้บางรายที่เข้ารับการผ่าตัดสร้างชั้นตามีความผิดปกติของหนังตาอยู่แล้ว เช่น ภาวะตาโปน ( Exophthalmoses ) เปลือกตาบาง เบ้าตาลึก ( Sunken eyes ) การมีเส้นชั้นตาหลายเส้น หรือแม้แต่อาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงซึ่งมีความสำคัญมากที่ส่งผลต่อลักษณะของชั้นตาที่เกิดขึ้น
ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ( Ptosis ) คือ ภาวะที่หนังตาหย่อนลงมาบดบังกระจกตา ซึ่งลักษณะของการบดบังกระจกตาจะมีตั้งแต่บดบังน้อยจนถึงบดบังการมองเห็นของดวงตาทั้งหมด ซึ่งภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่กำเนิดหรืออาจเกิดขึ้นตอนที่มีอายุมากขึ้นแล้ว อาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงในผู้ป่วยบางรายแพทย์ไม่สามารถตรวจพบอาการนี้ได้ก่อนที่จะทำการผ่าตัด ดังนั้นเมื่อทำการผ่าตัดออกมาแล้ว หนังตาที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงจะหย่อนลงบดบังการมองเห็นของดวงตา ทำให้ชั้นหนังตาที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการ

ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง เป็นภาวะที่หนังตาหย่อนลงมาบดบังกระจกตา ซึ่งลักษณะของการบดบังกระจกตาจะมีตั้งแต่บดบังน้อยจนถึงบดบังการมองเห็นของดวงตาทั้งหมด

จะพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำศัลยกรรมชั้นตามีอยู่หลายอย่างด้วยกัน แต่ละปัญหาล้วนมีแนวทางแก้ไขได้ทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ดังนี้

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำศัลยกรรมชั้นตา

1. แสดงตัวอย่าง
การนำตัวอย่างชั้นตาที่ต้องการมาให้แพทย์ที่ต้องทำการผ่าตัดดูเป็นแนวทางในการทำชั้นหนังตา เชื่อว่าคนที่ต้องการทำชั้นหนังตาล้วนมีลักษณะของชั้นหนังตาที่ต้องการอยู่แล้ว ให้นำภาพลักษณะชั้นหนังตาดังกล่าวมาเป็นตัวอย่างจริงเพื่อให้แพทย์ทำการวินิจฉัยและออกแบบการทำชั้นหนังตา ว่าชั้นหนังตาลักษณะดังกล่าวนี้สามารถทำขึ้นมาได้บนใบหน้าของผู้ป่วยหรือไม่ เพราะลักษณะหนังตาและโครงสร้างโดยรอบของดวงตาอาจจะไม่รองรับกับลักษณะของชั้นหนังตาที่ต้องการ ซึ่งแพทย์จะอธิบายถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นหลังจากทำการผ่าตัดถึงลักษณะของชั้นหนังตาที่เกิดขึ้นมา
การที่เรานำตัวอย่างมาให้แทพย์ผู้ทำการผ่าตัดสร้างชั้นหนังตาเป็นการแก้ไขปัญหาที่ง่ายและสะดวก สามารป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดได้ เพื่อที่เราจะได้ชั้นหนังตาที่ตรงตามความต้องการไม่ต้องมาแก้ไขในภายหลัง

2. หาข้อมูลของแพทย์
บางครั้งถึงแม้ว่าเราจะนำตัวอย่างของชั้นหนังตามาให้แพทย์ดูเป็นตัวอย่างแล้ว แต่แพทย์บางท่านมีความเชี่ยวชาญและเทคนิคในการผ่าตัดที่ต่างกัน ลักษณะของชั้นหนังตาจึงมีรูปแบบที่ออกมาต่างกันตามเทคนิคของแพทย์แต่ละท่าน ดังนั้นก่อนที่จะเลือก ทำตาสองชั้น กับแทพย์ท่านใดแล้ว ควรศึกษาหาข้อมูลและลักษณะของชั้นหนังตาที่แพทย์ท่านนั้นเคยทำมาก่อน เพื่อเป็นข้อมูลว่าแพทย์ท่านี้สามารถทำตาสองชั้นในลักษณะที่ผู้ป่วยต้องการหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ลักษณะหนังตาที่ต้องการก็ควรเลือกแพทย์คนอื่นเพื่อป้องกันความผิดพลาดของชั้นหนังตาที่เกิดขึ้นนั่นเอง
สำหรับคนที่ไม่ได้ระบุลักษณะเฉพาะของชั้นหนังตาที่ต้องการ เพียงแต่ต้องการชั้นหนังตาที่สวยงามเข้ากับใบหน้า ก็ควรเลือกแทพย์ที่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดสร้างชั้นตา เพราะว่าการผ่าตัดชั้นหนังตาถึงแม้ว่าจะเป็นการผ่าตัดเล็กแต่ก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ ถ้าแพทย์มีประสบการณ์การผ่าตัดที่น้อยเกินไป เมื่อเกิดปัญหาในขณะที่ทำการผ่าตัด เช่น เลือดออกมากเนื่องจากพลาดไปตัดโดนเส้นเลือก ในการผ่าตัดเส้นเอ็นที่บริเวณหนังตาได้รับความกระทบกระเทือน เป็นต้น ซึ่งอาการดังกล่าวต้องอาศัยประสบการณ์และความระมัดระวังของแพทย์ในการผ่าตัด หรือลักษณะของชั้นตาที่เกิดขึ้น แพทย์ที่มีประสบการณ์สูงจะมีจินตาการถึงลักษณะของชั้นตาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี เพราะผ่านการทำชั้นหนังตามาเป็นเวลานาน ทำมาหลายรุปแบบ พบเจอปัญหาแลแก้ไขปัญหามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนั่นเอง

ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะพยายามป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทุกด้านแล้ว แต่ในบางรายที่มีงบประมาณจำกัดแต่ต้องการตาสองชั้น จึงไม่ได้ทำการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนหรือแม้แต่เชื่อคำโฆษณาเกินจริงของสถานบริการบางแห่งที่ไม่มีจรรยาบรรณทางการแพทย์หวังแต่เพียงผลประโยชน์ทางธุรกิจเท่านั้น ทำให้ผู้ป่วยบางรายเมื่อ ทำตาสองชั้น มาแล้วพบเจอกับปัญหา เช่น หนังตาตก ตาปิดไม่สนิท ชั้นหนังตาใหญ่เกินไป ตาลึก ส่งผลให้ใบหน้าไม่สวยงาม ความมั่นใจในตัวเองลดลง จนบางครั้งประสบปัญหาชีวิตไม่กล้าสู้หน้าผู้คนในสังคมได้ ต้องไปพบแพทย์ท่านอื่นเพื่อทำการแก้ไขลักษณะของหนังตาสองชั้นที่เกิดขึ้น บางปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันทีทันใจ แต่ในบางรายไม่สามารถที่จะทำการผ่าตัดเพื่อแก้ปัญหาได้ทันทีหรือการผ่าตัดต้องทำหลายครั้งจึงจะได้ชั้นหนังตาที่สวยคมชัด เนื่องจากต้องรอให้ชั้นเนื้อเยื่อประสานให้ดีเสียก่อน การที่จะผ่าตัดเพื่อสร้างชั้นหนังตาขึ้นมาใหม่ได้นั้นจะต้องรอให้ชั้นหนังตาที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ประสานกันทั้งหมดเสียก่อน จึงจะสามารถทำการผ่าตัดเพื่อเลาะพังผืดทีเกิดขึ้นมาใหม่ออกมาได้ เพราะถ้าชั้นพังผืดที่เกิดขึ้นยังไม่สมบูรณ์ แพทย์จะไม่สามารถระบุตำแหน่งและทำการเลาะพังผืดออกมาได้หมดทำให้ชั้นตาเดิมยังคงอยู่ ส่งผลให้เมื่อสร้างชั้นหนังตาขึ้นมาใหม่แล้วะเกิดรอยพับที่มีลักษณะเป็น 3 ชั้น ซึ่งแพทย์จะต้องผ่าตัดทำการแก้ไขอีกจนกว่าชั้นหนังตาจะมีสองชั้นตามต้องการ ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องใจเย็นเพื่อรอเวลาที่พังผืดเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ก่อนจึงจะสามารถทำการเลาะและสร้างชั้นตาขึ้นมาใหม่ได้

แต่ในรายของผู้ป่วยที่มีชั้นหนังตาหลงเหลืออยู่มากการแก้ไขสามารถทำได้ด้วยการตัดหนังตาในบริเวณที่มีรอยกรีดเดิมที่ไม่สวยออกไปได้เลย ซึ่งนับว่าเป็นความโชคดีของผู้ป่วยรายนั้น แต่ในรายที่มีหนังตาน้อยจนทำให้หลับตาไม่สนิท แพทย์จะต้องทำการเสริมหนังตาด้วยการนำไขมันจากบริเวณอื่นขึ้นมาเสริมที่หนังตา เพื่อให้หนังตามีความหนาและหย่อนลงมาปิดดวงตาจนสนิท ส่งผลให้ดวงตาดูตื้นและมีมิติที่สวยงามมากขึ้นได้เช่นกัน

การศัลยกรรม ทำตาสองชั้น สามารถเกิดปัญหาได้ ซึ่งเชื่อว่าทั้งคนไข้และแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดย่อมไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ทว่าปัญหาบางอย่างไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ แต่เชื่อว่าทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาชั้นตาโตเกินไป ทำชั้นหนังตาแล้วดวงตาดูลึกออกแนวฝรั่งไม่สวยแบบเอเชีย สามารถแก้ไขได้ทั้งสิ้นแต่ต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยชาญของแพทย์ที่ทำการผ่าตัดด้วยว่ามีมากน้อยแค่ไหน ดังนั้นการเลือกทำศัลยกรรมชั้นตาควรเลือกให้ดี อย่าด่วนตัดสินใจเพียงแค่ราคาค่าบริการถูกมาก ๆ สิ่งที่ได้รับคุณอาจจะต้องเสียใจกับลักษณะของชั้นหนังตาที่ได้ และต้องเสียเงินมากกว่าเดิมในการแก้ไขชั้นหนังตาให้กลับมาสวยงาม การศัลยกรรมเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสวยงามให้กับดวงตาและใบหน้าถ้าคุณเลือกศัลยกรรมที่มีคุณภาพสูง

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามลิ้งค์ด้านล่าง

เอกสารอ้างอิง

สมาคมแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย. สวยให้สุด หยุดที่ศัลยแพทย์ตกแต่ง : กรุงเทพฯ: ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้น จำกัด,2561.