สัมพันธ์ของคิ้วต่อดวงตาและใบหน้า
การผ่าตัดเพื่อยกคิ้วนอกจากความสวยงามแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือความคงทนของคิ้วที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัด

ศัลยกรรม

ปัจจุบันนี้การ ศัลยกรรม ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก คนทุกเพศทุกวัยต่างให้ความสนใจที่จะสร้างความงามในแบบฉบับที่ตนเองต้องการ แม้ว่าจะไม่ได้สวยงามมาตั้งแต่เกิดแต่ปัจจุบันนี้เราก็สามารถจะสวยตามที่ต้องการได้ด้วยมือของแพทย์ศัลยกรรม ซึ่งการศัลยกรรมสามารถศัลยกรรมได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า เช่น การเสริมนม การเสริมก้น การผ่าตัดตกแต่งใบหน้า เป็นต้น การศัลยกรรมแต่ละส่วนใช่ว่าจะสามารถทำการศัลยกรรมได้ตาที่ต้องการเสียทั้งหมด เพราะแพทย์จะต้องทำการประเมินก่อนว่าการทำผ่าตัดมีความจำเป็นหรือไม่สำหรับปัญหาที่ต้องการแก้ไข

ในกรณีของการผ่าตัดดวงจาเพื่อทำตาสองชั้นก็เช่นเดียวกันที่ไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าจะต้องทำด้วยวิธีการผ่าตัด ซึ่งโดยมากคนไข้ที่เข้ามาปรึกษากับแพทย์ที่บริการด้านการ ศัลยกรรม จะเข้ามาบอกเล่าและอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับหนังตาของตนเอง เพื่อให้แพทย์รับรู้ว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายและเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิต เช่น อาการตาบวมที่ส่งผลให้ชั้นหนังตาลดต่ำลงมาหรือย้อยลงมาอยู่ที่บริเวณด้านหางตา ซึ่งเมื่อพิจารณาดูโดยรวมไม่สวยเหมือนตอนที่หนังตายังไม่บวมห้อยลงมา อาการเปลือกตาหย่อนจนทำให้ชั้นหนังตามีขนาดที่เล็กลง เป็นต้น โดยแพทย์จะทำการรับฟังและพิจารณาถึงลักษณะที่แท้จริงกับปัญหาที่เกิดขึ้นว่าสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีใดบ้าง ซึ่งส่วนมาแล้วคำตอบที่แพทย์บอกกับคนไข้ที่เข้ามาปรึกษามักจะถูกใจคนไข้นั่นคือ ต้องทำการผ่าตัดที่บริเวณชั้นหนังตาบน การผ่าตัดที่บริเวณตาบนเพื่อทำการตัดหนังที่หย่อนคล้อยลงออกไป หรือทำการตัดชั้นไขมันที่อยู่ในเปลือกตาออกไปเพื่อลดขนาดของชั้นหนังตาให้บางลงและไม่ห้อยลงมาบังชั้นหนังตา พร้อมทั้งทำการเย็บชั้นหนังตาขึ้นมาใหม่ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับดวงตา

ลักษณะของปัญหาที่เมื่อทำการผ่าตัด ศัลยกรรม

แต่ก็ใช่ว่าการผ่าตัดสร้างชั้นตาทุกครั้งจะสามารถสร้างชั้นตาที่สวยงามและเหมาะสมกับดวงตาและใบหน้าทุกครั้ง ซึ่งลักษณะของปัญหาที่เมื่อทำการผ่าตัด ศัลยกรรม แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นจากการศัลยกรรมออกมาไม่สวยดังที่ต้องการ คือ

1. เมื่อทำการยกคิ้วหรือเลิกคิ้วขึ้นแล้ว ชั้นตาที่มีอยู่มีลักษณะที่เหมาะสม เส้นชั้นตาชัดเจน เปลือกตามีความหนาที่พอดีไม่บวมเท่ากับขนาดของเปลือกตาในขณะที่ไม่เลิกคิ้ว

2. เมื่อทำการยกคิ้วหรือเลิกคิ้วแล้ว ลักษณะของคิ้วและเปลือกตาบนรับกันอย่างสวยงาม แต่เมื่อลดคิ้วลงเปลือกตาด้านบนหย่อนลงมา โดยเฉพาะบริเวณหางตาส่งผลให้ดวงตาดูเศร้า เหนื่อยล้าและแก่ไม่น่ามาอง

3. ลักษณะชั้นตาเดิมเหมาะสมกับดวงตาและใบหน้า ชั้นตาเดิมที่มีอยู่แล้วมีความเหมาะสมกับดวงตาไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป เมื่อมองโดยรวมแล้วชั้นตาไม่ได้ทำให้ใบหน้าดูหน้าเกลียดไม่สวยงาม เพราะว่าการทำชั้นตาถ้าเกิดความผิดพลาดแล้วจะส่งผลให้ชั้นหนังตาเปลี่ยนไปอย่างถาวร การที่จะนำชั้นหนังตาให้เหมือนเดิม 100% นั้นเป็นไปได้น้อยมาก ดังนั้นเมื่อทำการปรับเปลี่ยนลักษณะของชั้นตาแล้ว ชั้นหนังตาก็จะเปลี่ยนไปตลอด สวยหรือไม่สวยก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น

4. ไม่ชอบมีรอยแผลเป็นบนเปลือกตา การผ่าตัด ศัลยกรรม สร้างชั้นตาจะหลงเหลือรอยแผลเป็นบนเปลือกตาเสมอ เพียงแต่ว่ารอยแผลเป็นทีเกิดขึ้นจะมีความชัดเจนหรือไม่ขึ้นอยู่กับความชำนาญของแพทย์และลักษณะของแผลผ่าตัดที่เกิดขึ้น ซึ่งในขณะที่ลืมตาเราจะไม่เห็นรอยแผลเป็นดังกล่าว แต่เมื่อลับตาลงหรือทำการยกคิ้วขึ้นรอยแผลเป็นที่เกิดขึ้นจากการตัดหนังตาส่วนเกินออกไปก็จะปรากฎให้ได้อย่างชัดเจน

5. สาเหตุที่แท้จริงของเปลือกตาที่บวมขึ้น การบวมของเปลือกตาที่เราเห็นอยู่อาจจะไม่ได้เกิดจากการที่เปลือกตามีการสะสมของไขมันในปริมาณที่สูง สำหรับคนที่มีรูปร่างผอมบางแต่สังเกตว่าเปลือกตาของตนบวมมาก ความน่าจะเป็นเกี่ยวกับการสะสมไขมันที่บริเวณเปลือกตาจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ แต่ในทางกลับกันลองพิจารณาดูว่าการที่เปลือกตาบวมอาจจะเกิดจากการโค้งของเปลือกตาก็เป็นได้ การโค้งของเปลือกตาจะมีลักษณะเหมือนกับการโค้งของกระดาษ ซึ่งเราสามารถทำให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น ด้วยการนำกระดาษ A4 มาถือที่ปลายทั้งสองข้างแล้วทำการโค้งปลายทั้งสองด้านเข้าหากันจะพบว่าส่วนกลางของกระดาษมีลักษณะที่โค้งนูนขึ้นมา ซึ่งคล้ายกับลักษณะของเปลือกตาที่เมื่อยกคิ้วขึ้นเปลือกตาจะมีลักษณะของชั้นตาที่พอดี แต่พอลงคิ้วลงอยู่ในสภาวะปกติ เปลือกตากลับดูนูนบวมขึ้นอย่าง

จากลักษณะของเปลือกตาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะพบว่าการบวมของเปลือกตาไม่มีเกิดขึ้นจากความหย่อนยานของผิวหนังที่เปลือกตาหรือเปลือกตามีปริมาณไขมันมากแต่อย่างใด แต่สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาหนังตาตกที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากลักษณะที่ผิดปกติของคิ้ว ดังนั้นถ้าต้องการแก้ไขก็ต้องทำการผ่าตัด ศัลยกรรม เพื่อยกคิ้วขึ้นไปให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น ปัญหาหนังตาตกหรือหนังตาบวที่เกิดขึ้นก็จะหายไปเอง แต่การผ่าตัดยกคิ้วแสดงว่าคิ้วต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นไปอยู่สูงขึ้นด้วย ซึ่งก่อนที่จะทำการผ่าตัดต้องทดสอบดูก่อนว่าตำแหน่งใหม่ของคิ้วมีความเหมาะสมกับใบหน้าหรือไม่ หรือตำแหน่งคิ้วใหม่นี้สวยถูกใจเจ้าของหรือไม่ เพราะความชอบของแต่ละบุคคลมีความต่างกัน บางคนชอบคิ้วที่อยู่ในระดับโหนกคิ้วที่เหมาะสมกับรูปหน้า บางคนชอบคิ้วที่ยกสูงหรือที่เรียกว่าคิ้วงิ้ว ซึ่งความชอบที่ต่างกันจะส่งผลถึงการตัดสินที่ใจที่จะผ่าตัดเพื่อยกคิ้วขึ้นนั่นเอง

การผ่าตัด ศัลยกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนตำแหน่งของคิ้วด้วย ก็คือการย้ายคิ้วให้ขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่เรายกคิ้วนั่นเอง การผ่าตัดคิ้วไม่สามารถทำได้ทุกคน บุคคลที่ไม่สามารถทำการผ่าตัดยกคิ้วได้ คือ คนที่มีการสักคิ้วถาวร คนที่ไม่ชอบคิ้วที่ยกขึ้นสูง คนที่มีคิ้วสูงยู่แล้วตามธรรมชาติถ้าผ่าตัดยกคิ้วจะทำให้ดูไม่สวย บุคคลเหล่านี้ไม่สมควรทำการผ่าตัดเพื่อยกคิ้ว และก่อนที่จะทำการผ่าตัดยกคิ้ว เราต้องทำความเข้าใจถึงตำแหน่งกับลักษณะของคิ้วที่จะเกิดขึ้นหลังจากทำการผ่าตัด รวมถึงต้องทำการเลือกแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูงมาก เพราะการผ่าตัดยกคิ้วมีความเสี่ยงที่ต้องยอมรับเสียก่อนว่าการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งคิ้วนี้เมื่อผ่าตัดแล้วตำแหน่งคิ้วจะเปลี่ยนไปจากเดิม ส่วนมากแล้วตำแหน่งของคิ้วจะยกสูงขึ้น แต่ก็มีในบางรายที่ทำการผ่าตัดกับแพทย์ที่ไม่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพียงพอ ทำให้คิ้วไม่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการและคิ้วยังตกต่ำลงมากว่าตำแหน่งเดิมอีก  

ลักษณะของคิ้วที่สวย

1. คิ้วสูงจากดวงตาพอเหมาะไม่สูงหรือต่ำเกินไป 

คิ้วที่สวยจะต้องมีความสูงจากชั้นของตาประมาณ 1 เซนติเมตร ไม่อยู่ต่ำจนชิดบริเวณชั้นตาและไม่อยู่สูงจากชั้นตามากกว่า 1.5 เซนติเมตร ส่วนมากในผู้ชายจะพบว่ามีคิ้วที่อยู่สูงจากชั้นตามากกว่า 1.5 เชนติเมตร ส่วนในผู้หญิงแล้วการมีคิ้วที่สูงมาก ๆ จะเรียกว่าคิ้วงิ้วเหมือนกับตัวละครที่แสดงงิ้วจะต้องแต่งหน้าและคิ้วที่โก้งสูงกว่าความเป็นจริง ที่เป็นเช่นนั้นก็เพื่อสร้างจุดสนใจให้กับคนดู แต่ในชีวิตจริงแล้วการมีคิ้วแบบงิ้วจะทำให้ใบหน้าดูหลอกตาไม่น่ามอง

2. หางคิ้วยกสูง

คิ้วที่สวยที่ส่วนของหางคิ้วจะต้องยกสูงกว่าหัวคิ้ว ไม่ต่ำกว่าหัวคิ้ว เพราะถ้าหางคิ้วต่ำกว่าหัวคิ้วจะทำให้ลักษณะโดยรวมของดวงตาแลดูเศร้า เหมือนเวลาที่นักวาดการ์ตูนต้องการสื่ออารมณ์ของตัวการ์ตูนว่ากำลังเศร้าเสียใจ จะทำการวาดดวงตาให้คิ้วตกลงมาต่ำกว่าหัวตายิ่งต่ำมากก็จะทำให้รู้สึกเศร้ามาก ดังนั้นคิ้วที่สวยงามทำให้ใบหน้าดูสดชื่นหางคิ้วจะต้องสูงกว่าหัวคิ้วเล็กน้อย

การผ่าตัด ศัลยกรรม เพื่อยกคิ้วนอกจากความสวยงามแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือความคงทนของคิ้วที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัด

วิธีการผ่าตัดยกคิ้ว

การผ่าตัดเพื่อยกคิ้วจะประสบความสำเร็จได้ออกมาสวยงามหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อทำการผ่าตัดออกมาแล้วลักษณะของคิ้วที่ออกมานั้นสวยงามถูกใจผู้เป็นเจ้าของใบหน้ามากน้อยแค่ไหน นอกจากความสวยงามแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือความคงทนของคิ้วที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัด ว่าสามารถคงอยู่ได้ยาวนานเท่าใด เนื่องจากการผ่าตัดยกคิ้วต้องอาศัยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการผ่าตัดสูงมาก ซึ่งวิธีการผ่าตัดยกคิ้วมีอยู่ด้วยกันดังนี้

1. การเปิดแผลโดยการกรีดบริเวณก้านบนของคิ้ว ( Direct Brow Lift )

การผ่าตัด ศัลยกรรม ยกคิ้วด้วยการกรีดบริเวณด้านบนของคิ้วเป็นการผ่าตัดรูปแบบที่มีการใช้งานกันมานาน ซึ่งการผ่าตัดแพทย์จะทำการฉีดยาชาและกรีดเพื่อเปิดแผลที่บริเวณเหนือคิ้วเล็กน้อย แล้วทำการตัดผิวหนังที่อยู่ในบริเวณคิ้วด้านบนออกไปและทำการเย็บเพื่อดึงกล้ามเนื้อบริเวณคิ้วให้ยกขึ้นไป การผ่าตัดวิธีนี้ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดจะต้องทำการพักฟื้นประมาณ 10 วันจึงจะสามารถตัดไหมออกได้ วิธีการยกคิ้วแบบนี้นับเป็นวิธีที่ช่วยยกคิ้วอย่างได้ผลและเกิดข้อผิดพลาดน้อยมาก แต่ว่าข้อเสียของการผ่าตัดวิธีนี้ก็คือ รอยแผลเป็นที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดจะสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน

2. การเปิดแผลบริเวณเหนือหน้าผาก ( Pretrichial Incision Brow Lift )

การ ศัลยกรรม วิธีนี้ทำด้วยการผ่าตัดเปิดแผลด้วยการกรีดแผลตลอดแนวของหน้าผาก และทำการดึงกล้ามเนื้อขึ้นมาเพื่อรั้งคิ้วให้ขึ้นสูงตามมาด้วย ก็เหมือนกับการดึงหน้าผากให้ตึงแล้วคิ้วยกขึ้นตามนั่นเอง ในการผ่าตัดเปิดแผลบริเวณเหนือหน้าผากแพทย์จะต้องทำการวางสลบเพราะในการผ่าตัดต้องทำการเปิดแผลขนาดใหญ่ เพื่อที่แพทย์จะสังเกตเห็นเส้นประสาท เส้นเลือดที่อยู่ภายในหน้าผากได้อย่างชัดเจนเวลาที่ทำการดึงเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อขึ้นมาเย็บ ป้องกันการกระทบกระเทือนของเส้นเลือดและเส้นประสาทที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะที่ทำการเย็บแผล การผ่าตัดเปิดแผลบริเวณเหนือหน้าผากนอกจากจะสามารถช่วยยกคิ้วให้สูงขึ้นได้แล้ว ยังสามารถช่วยลดริ้วรอยเหี่ยวย่นบริเวณหน้าผากอย่างได้ผลอีกด้วย

ข้อเสียของการผ่าตัดเปิดแผลบริเวณเหนือหน้าผากคือ แผลที่กรีดเปิดมีขนาดที่ใหญ่จึงต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นนานและรอยแผลเป็นที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดก็รักษาให้หายได้ยาก นอกจากนี้การดึงกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่บริเวณหน้าทั้งหมดทำให้กะระยะความสูงของคิ้วได้ยาก บางครั้งคิ้วที่ยกขึ้นมาอาจสูงหรือต่ำกว่าที่ต้องการได้

3. การผ่าตัดผ่านกล้อง ( Endoscopic Brow Lift )

วิธีนี้เป็นวิธีการผ่าตัดที่ล้ำสมัยที่สุด ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ไม่ต้องการให้เกิดรอยแผลเป็นจากการผ่าตัด ศัลยกรรม การผ่าตัดการผ่าตัดผ่านกล้องได้นำกล้องส่อง Endoscopic มาใช้ในการผ่าตัด โดยแพทย์จะทำการกำหนดจุดที่จะทำการสอดกล้องเข้าไปและทำการตัดหนังที่ไม่ต้องการออกและทำการเย็บเนื้อเยื่อเพื่อดึงรั้งให้คิ้วยกสูงขึ้น แผลที่เกิดขึ้นจะเป็นการเปิดแผลเพื่อที่จะส่งกล้องเข้าไปยังตำแหน่งที่ต้องการตัดและเย็บหนังเพื่อยกคิ้ว แผลที่เกิดขึ้นจะมีขนาดประมาณ 1-4 เซนติเมตร แล้วทำการเลาะผิวหนังชั้นนอกออกมาจากหน้าผากและลงไปยังที่บริเวณคิ้ว แล้วทำการเย็บดึงรั้งเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อที่บริเวณคิ้วเพื่อรังคิ้วให้ยกสูงขึ้น ซึ่งตำแหน่งของแผลที่เกิดขึ้นจะอยู่ในตำแหน่งที่สังเกตเห็นได้ไม่ชัดเจน เช่น บริเวณไรผม หลังหู กกหู หัวตา หางคิ้ว เป็นต้น ซึ่งการผ่าตัดนอกจากจะช่วยยกคิ้วให้สูงและโก่งขึ้น แล้วยังสามารถช่วยให้ดวงตาดูโตขึ้นได้อีกด้วย การผ่าตัดการผ่าตัดผ่านกล้องเป็นวิธีที่นิยมกันมากในปัจจุบันนี้เนื่องจากหลังการผ่าตัดไม่มีรอยแผลเป็นที่ชัดเจน แผลที่เกิดขึ้นขณะผ่าตัดมีขนาดเล็กดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องพักฟื้นนาน ลดความเสี่ยงในการเกิดอาการแทรกซ้อน เช่น อาการชา อาการการกล้ามเนื้อกระตุก

อาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดเพื่อยกคิ้วมีอยู่ด้วยกันหลายอย่างขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้เข้ารับการผ่าตัด ซึ่งอาการแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย คือ อาการชาที่บริเวณหน้าผากเนื่องจากเส้นประสาทและกล้ามเนื้อได้รับความกระทบกระเทือนซึ่งอาการดังกล่าวจะหายไปเองหลังจากพักรักษาตัวแล้วประมาณ 2-3 เดือน อาการเลือดคั่งที่บริเวณแผลผ่าตัด ซึ่งอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดนั่นเอง

คิ้วเป็นมงกุฎของหน้า ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ ถ้าทั้งคิ้วและดวงตาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็จะส่งผลให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ สวยงามน่ามองมากยิ่งขึ้น แต่ใช่ว่าทุกคนจะมีคิ้วและดวงตาที่สวยเหมาะเจาะมาตั้งแต่เกิดทุกคน ดังนั้นการ ศัลยกรรม ยกคิ้วนับเป็นทางเลือกที่ช่วยเสริมความงามให้กับคิ้วและดวงตาเพื่อใบหน้าที่งดงาม

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง

สมาคมแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย. สวยให้สุด หยุดที่ศัลยแพทย์ตกแต่ง : กรุงเทพฯ: ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้น จำกัด,2561.