โรคบาดทะยัก ( Tetanus )
บาดทะยัก ( Tetanus ) เป็น การติดเชื้อแบคทีเรียอย่างรุนแรง หากกระจายจากแผลไปยังปลายประสาททำให้เกิดความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆได้

โรคบาดทะยัก

บาดทะยัก ( Tetanus ) เป็น การติดเชื้อแบคทีเรียอย่างรุนแรงอันตรายถึงชีวิต หากกระจายจากแผลไปยังปลายประสาททำให้เกิดความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆได้ ระยะหลังจากที่เชื้อเข้าสู่ร่างกายจนเกิดอาการเริ่มแรก คือ มีอาการขากรรไกรแข็ง คอแข็ง หลังแข็ง ต่อไปจะมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อทั่วตัว ทำให้มีอาการชักได้ ระยะฟักตัวของโรคบาดทะยักประมาณ 3 – 28 วัน โดยเฉลี่ย 8 วัน

สาเหตุการเกิดบาดทะยัก

โรคบาดทะยักเกิดจากเชื้อแบคทีเรียคลอสตริเดียม เตตานิ ( Clostridium Tetani ) เชื้อชนิดนี้
สามารถสร้างสปอร์ที่มีความทนทานต่อความร้อนแห้งแล้ง พบได้ในลำไส้ของคนและสัตว์ในสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนด้วยมูลสัตว์เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล เชื้อจะเจริญเติบโตได้ดีในแผลลึก อากาศเข้าไม่ได้ดี เช่น บาดแผลตะปูตำ แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ผิวหนังถลอกบริเวณกว้าง บาดแผลในปาก ฟันผุ หรือเข้าทางหูที่อักเสบ โดยการใช้เศษไม้ หรือต้นหญ้าที่มีเชื้อโรคนี้ติดอยู่แคะฟันหรือแยงหู บางครั้งอาจเข้าทางลำไส้ได้

อาการโรคบาดทะยัก

  • ขากรรไกรแข็งอ้าปากไม่ได้
  • มือ แขน และขาเกร็ง หลังแข็งและแอ่น
  • กล้ามเนื้อกระตุกอย่างรุนแรง สามารถลุกลามไปถึงลำคอทำให้กลืนลำบาก
  • อาการกระตุกบริเวณกล้ามเนื้อใบหน้า
  • กล้ามเนื้อหดเกร็ง
  • กรณีที่รุนแรงกระดูกสันหลังจะโค้งไปข้างหลัง
  • อาการท้องเสีย
  • ปวดศีรษะ
  • มีไข้
  • อุจจาระเป็นเลือด
  • เจ็บคอ
  • เหงื่อออกมาผิดปกติ
  • หายใจลำบาก
  • หัวใจเต้นเร็ว 

การรักษาโรคบาดทะยัก

  • ทำความสะอาดแผลให้สะอาด
  • ฉีดวัคซีนกันบาดทะยัก
  • ให้ยาคลายกล้ามเนื้อที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง
  • ให้ยากล่อมประสาท เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่หดเกร็งลด
  • รักษาอาการเกร็งและกระตุก

การฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก

วัคซีนป้องกันบาดทะยักให้กับเด็กๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรคคอตีบและโรคบาดทะยักควรฉีดให้ครบ 5 ครั้งเมื่อมีอายุดังต่อไปนี้
เข็มที่ 1 ( อายุ 2 เดือน )
เข็มที่ 2 ( อายุ 4 เดือน )
เข็มที่ 3 ( อายุ 6 เดือน )
เข็มที่ 4 ( อายุ 15 ถึง 18 เดือน )
เข็มที่ 5 ( อายุ 4 ถึง 6 ปี )

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง

บาดทะยัก (ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://www.boe.moph.go.th [13 พฤษภาคม 2562].
Tetanus (ออนไลน์). สืบค้นจาก : www.medicalnewstoday.com [13 พฤษภาคม 2562].

Next articleตรวจมะเร็งตับ – สารวัดค่ามะเร็งตับ Alpha Fetoprotein ( AFP )