พยาธิตัวกลม ติดเชื้อจากสัตว์เลี้ยงสู่คนได้จริงหรือไม่ 
พยาธิตัวกลม สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถอาศัยอยู่ในลำไส้สุนัขหรือแมว ในมนุษย์สามารถเกิดขึ้นได้จากการได้รับไข่พยาธิเข้าทางปาก

พยาธิตัวกลม

พยาธิตัวกลม (Toxocariasis) คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถอาศัยอยู่ในลำไส้สุนัขหรือแมว ไข่พยาธิสามารถอยู่ได้เป็นเวลานานในสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นที่มีดิน ทราย สนามหญ้า การติดเชื้อพยาธิในมนุษย์สามารถเกิดขึ้นได้จากการได้รับไข่พยาธิเข้าทางปาก โดยสุนัขหรือแมวได้ถ่ายอุจจาระลงในดินและมนุษย์ก็ได้รับไข่พยาธิตัวกลมจากการสัมผัสดิน ทราย หรือพืชที่ปนเปื้อนนั้นเอง ส่วนใหญ่มักพบในเด็กติดเชื้อจากการเล่นในบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนอุจจาระของสุนัขและแมวที่มีไข่พยาธิ ลักษณะของพยาธิตัวกลมมีรูปร่างยาวกลมมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับชนิด พยาธิตัวกลมที่เพิ่งฟักออกมาจากไข่มักอาศัยอยู่ในดินหรืออุจจาระที่ติดเชื้อนั้นเอง

การวินิจฉัยและการทดสอบการติดเชื้อพยาธิตัวกลม

แพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยอาการเบื้องต้นว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อพยาธิตัวกลม โดยมีขั้นตอนการตรวจอื่นๆ ในการวินิจฉัยร่วมด้วย ได้แก่

 • การตรวจร่างกายทั่วไป
 • เก็บตัวอย่างอุจจาระและปัสสาวะของผู้ป่วย เพื่อตรวจหาไข่หรือตัวอ่อนพยาธิตัวกลม
 • การตรวจเลือด เพื่อค้นหาการติดเชื้อในเลือด
 • การตรวจชิ้นเนื้อ
 • อัลตราซาวนด์ เพื่อค้นหาพยาธิในต่อมน้ำเหลือง
 • x-ray เพื่อดูขนาดและปริมาณพยาธิในลำไส้
 • ซีทีสแกน เพื่อดูภาพพยาธิในช่องท้องและสำไส้

สาเหตุการเกิดพยาธิตัวกลม

 • ผู้สัมผัสดินหรือสิ่งสกปรกปนเปื้อนไข่หรือตัวอ่อนพยาธิตัวกลม
 • ผู้ที่อาศัยในประเทศเขตร้อน
 • เด็กที่ชอบเล่นดิน
 • ชุมชนที่มีสุขภิบาลไม่ดี
 • สภาพชุมชนแออัด
 • มีภาวะทุพโภชนาการ
 • ชอบกินผักดิบ
 • ชอบกินเนื้อสัตว์แบบสุกๆ ดิบๆ
 • สัมผัสกับมูลสัตว์ด้วยมือเปล่า
 • ผู้ที่ชอบท่องเที่ยวตามธรรมชาติป่า เขา หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่เขตร้อน
 • ผู้ที่ไม่ชอบใส่รองเท้า หรือเดินเท้าเปล่า
 • ผู้ที่ใช้น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่ผ่านการกรองหรือต้มให้สุกก่อน
 • คนในประเทศที่ยังยากจนขาดสุขาภิบาลที่เหมาะสม
 • ชุมชนที่ขาดการกำจัดอุจจาระที่เหมาะสม
 • นำอุจจาระที่ปนเปื้อนไข่หรือตัวอ่อนพยาธิตัวกลมมาทำเป็นปุ๋ยสดสำหรับใช้รดพืชผลทางการเกษตร

อาการผู้ติดเชื้อพยาธิตัวกลม

 • ไอ
 • เป็นไข้
 • กระสับกระส่าย
 • นอนไม่หลับ
 •  อาเจียน
 • ปวดท้องอย่างรุนแรง
 • หายใจเสียงดัง
 • ร่างกายแคระแกร็น หรือตัวเตี้ยกว่าปกติ
 • ท้องโต หรือ ภาวะทุพโภชนาการ

ระยะชีวิตของพยาธิตัวกลม

 • ไข่ฟักเป็นตัวอ่อนในลำไส้ของโฮสต์
 • ตัวอ่อนจะเคลื่อนที่ผ่านร่างกาย ผ่านทางกระแสเลือดไปยังปอด
 • ตัวอ่อนจะโตเต็มที่ในปอดก่อนเข้าคอ
 • หากกลืนเข้าไป ตัวอ่อนจะเคลื่อนเข้าสู่ลำไส้และเติบโตเป็นตัวเต็มวัย
 • พยาธิตัวกลมตัวเมียจะผลิตไข่ได้ประมาณ 200,000 ฟองต่อวัน
 • ไข่พยาธิจะออกจากร่างกายปนไปกับอุจจาระของคน

การป้องกันพยาธิตัวกลมในลำไส้

 • ควรกรองน้ำ หรือต้มน้ำก่อนดื่มทุกครั้ง
 • หลีกเลี่ยงการอาบน้ำในสถานที่ที่น้ำไม่สะอาด
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสดินที่ปนเปื้อนอุจจาระ
 • ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนหลังทำอาหาร หรือหยิบอาหารรับประทาน
 • เมื่อซื้ออาหาร ผัก ผลไม้ ควรล้างทำความสะอาดก่อนทุกครั้ง
 • กำจัดสิ่งปฎฺิกูลในที่ที่เหมาะสม
 • ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผักดิบในช่วงหน้าฝน

ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงของพยาธิตัวกลม

 • การอุดตันในท่อที่เชื่อมต่อกับตับหรือตับอ่อน
 • การอุดตันในลำไส้ทำให้เกิดอาการปวดและอาเจียน
 • การทำให้เกิดการขาดสารอาหารในเด็ก และหยุดการเจริญเติบโตตัวเล็กกว่าปกติหรือแคระแกรน

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม