โรคแพนิค อันตรายหรือไม่
ตื่นตระหนก รู้สึกวิตกกังวล ไม่สบายใจ เสียขวัญ หดหู่ เบื่อหน่าย หวาดกลัวอย่างกะทันหันเป็นประจำทุกวัน

โรคแพนิค

โรคแพนิค ( Panic Disorder ) คือ โรคตื่นตระหนกทำให้รู้สึกวิตกกังวล ไม่สบายใจ เสียขวัญ หวาดกลัวอย่างกะทันหันเป็นประจำทุกวัน ซึ่งเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติต่อสถานการณ์ที่ตึงเครียด หรือเป็นอันตราย อาจมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงมากไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน

อาการของโรคตื่นตระหนก

 • ปากแห้ง
 • หัวใจเต้นแรง หรือใจสั่น
 • หายใจถี่
 • ตัวสั่น
 • เหงื่อออก หรือหนาวสั่น
 • รู้สึกหน้ามืด
 • คลื่นไส้
 • อาการวิงเวียนศีรษะ
 • รู้สึกเสียวซ่าน หรือมือเท้าชา
 • เจ็บหน้าอก
 • ร้อนวูบวาบ
 • ท้องไส้ปั่นป่วน
 • รู้สึกเหมือนกำลังสำลัก

สาเหตุของโรคแพนิคที่เกิดขึ้นได้บ่อย

แม้ว่าสาเหตุที่แท้จริงของโรคตื่นตระหนกจะยังไม่เป็นที่แน่ชัด
แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหลายคนเชื่อว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
ชีวภาพ และจิตวิทยาร่วมกันมีบทบาทดังนี้

 • อายุ : โรคแพนิคอาการตื่นตระหนกมักเกิดขึ้นระหว่างอายุ 18 ถึง 35 ปี
 • เพศ : ข้อมูลจากสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติพบว่า ผู้หญิงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคแพนิคมากกว่าผู้ชายถึงสองเท่า
 • พันธุศาสตร์ : หากมีคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดทางสายเลือดที่เป็นโรคแพนิค คุณก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคแพนิคได้เช่นกัน
 • ผู้ที่มีอาการป่วยทางจิต : มีโอกาสเกิดอาการแพนิคได้มากกว่าคนทั่วไป
 • การใช้สารเสพติด : ผู้เสพเป็นเวลานานๆ ส่งผลกระทบต่อสมอง หวาดกลัว ก้าวร้าว นอนไม่หลับ
 • การได้รับอุบัติเหตุ : การบาดเจ็บรุนแรงหรือเจอเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรง
 • การเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่กะทันหัน เช่น การสูญเสียคนที่เป็นที่รักไป การหย่าร้าง มีลูก ตกงานเป็นต้น

การรักษาโรคแพนิค

โดยทั่วไปการรักษาอาการตื่นตระหนกมักได้รับการรักษาทางจิตเวช โดยจิตแพทย์ นักจิตบำบัด โยคะบำบัด และการใช้ยา

 • จิตบำบัด เป็นการพูดคุยถือเป็นการรักษาทางเลือกแรกที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเสียขวัญ ตื่นตระหนก และเรียนรู้วิธีการรับมือที่จะเกิดขึ้นอีก
 • การใช้ยารักษาโรคซึมเศร้า (Antidepressants) เป็นยาปรับระดับสารเคมีในสมองให้สมดุลย์
 • การใช้ยาระงับอาการวิตกกังวล (Anti-anxiety drugs) เป็นยานอนหลับกดการทำงานของสมองช่วยคลายเครียดกังวลใจ

ภาวะแทรกซ้อนของโรคตื่นตระหนก

นอกจากนั้นผู้ป่วยโรคแพนิคยังเสี่ยงที่จะมีความผิดปกติอื่นๆร่วมด้วย ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องที่พบบ่อย ได้แก่

 • โรคซึมเศร้า หรือ Depression
 • โรควิตกกังวลทั่วไป หรือ Generalized Anxiety Disorder (GAD)
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ หรือ Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)
 • โรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง หรือ Post-traumatic stress disorder (PTSD)
 • โรคกลัวการเข้าสังคม หรือ Social anxiety disorder (SAD)

อย่างไรก็ตามผู้ที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคแพนิค ต้องฝึกการตั้งสติ ลดความเครียด โดยการทำกิจกรรมที่คุณรู้สึกทำแล้วสบายใจ สงบ หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงที่อาจทำให้โรคแพนิคกำเริบขึ้นได้นั้นเอง

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม