Home อาการต่างๆ เอชไพโลไร (H. Pylori ) สาเหตุของโรคกระเพาะอาหาร

เอชไพโลไร (H. Pylori ) สาเหตุของโรคกระเพาะอาหาร

0
เอชไพโลไร (H. Pylori ) สาเหตุของโรคกระเพาะอาหาร
เอชไพโลไร (H. Pylori) เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะอาศัยอยู่ภายในระบบทางเดินอาหาร ติดต่อจากคนสู่คน เป็นได้ทุกเพศทุกวัย
เอชไพโลไร (H. Pylori ) สาเหตุของโรคกระเพาะอาหาร
เอชไพโลไร (H. Pylori) เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะอาศัยอยู่ภายในระบบทางเดินอาหาร ติดต่อจากคนสู่คน เป็นได้ทุกเพศทุกวัย

เอชไพโลไร (H. Pylori)

เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร (Helicobacter Pylori) หรือ เอชไพโลไร (H. Pylori) คือ เชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะอาศัยอยู่ภายในระบบทางเดินอาหาร ติดต่อจากคนสู่คนซึ่งสามารถติดเชื้อชนิดนี้ได้กับทุกเพศทุกวัย และเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะไปอาศัยอยู่ในกระเพาะอาหาร เชื้อเอชไพโลไรมีคุณสมบัติพิเศษสามารถผลิตด่างขึ้นป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกกรดทำลาย ทำให้เยื่อบุกระเพาะอาหารอ่อนแอลงจึงทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะอาหาร ส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อจะไม่มีอาการ แต่บางรายเชื้ออาจทำให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร หรือแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นรวมถึงมะเร็งกระเพาะอาหารด้วย

สาเหตุของการติดเชื้อ H. Pylori

 • เกิดจากการสัมผัสเชื้อเข้าสู่ร่างกาย
 • รับประทานอาหารและดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อ
 • รับประทานอาหารแช่งแข็งที่ปรุงไม่สุก หรืออาหารดิบ

อาการของการติดเชื้อ H. Pylori

 • มีอาการปวดท้องเป็น ๆ หาย ๆ เรื้อรัง บริเวณใต้ลิ้นปี่
 • อาการปวดก่อนหรือหลังอาหาร
 • มีอาการปวดแสบ จุกเสียดลิ้นปี่
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • เบื่ออาหาร
 • เรอบ่อย
 • อุจจาระมีสีดำ หรืออาเจียนเป็นเลือด
 • น้ำหนักลดผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ

วิธีตรวจหาเชื้อ H. Pylori

 • การเป่าลมหายใจ และวัดหาระดับยูเรีย
 • การส่องกล้องทางเดินกระเพาะอาหารส่วนบนเพื่อตัดชิ้นเนื้อ
 • การตรวจอุจจาระ
 • ตรวจเลือด

การป้องกันการติดเชื้อ H. Pylori

 • ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ก่อนที่จะจัดเตรียมหรือรับประทานอาหาร
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและน้ำดื่มที่ไม่สะอาด
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงไม่สุก
 • ดูแลอุปกรณ์การทำอาหารและภาชนะให้สะอาดอยู่เสมอ
 • หากมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร หรือเป็นโรคกระเพาะเรื้อรัง ควรพบแพทย์

โรคที่เกิดจากการติดเชื้อ H. Pylori

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

[td_block_15 post_ids=”17526,14046,13041″ limit=”3″ tdc_css=””]