กะพวมมะพร้าว
กิ่งอ่อนมีขนสีเหลือง ดอกเป็นช่อกระจุกแน่นบริเวณปลายยอด ดอกเป็นสีขาวหรือสีม่วง ผลเป็นรูปกิ่งสามเหลี่ยม

กะพวมมะพร้าว

กะพวมมะพร้าว เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ประเทศไทยพบได้ทางภาคเหนือและภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบ ทุ่งหญ้าคา ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Vernonia arborea Buch.-Ham. จัดอยู่ในวงศ์ทานตะวัน (ASTERACEAE หรือ COMPOSITAE)[1],[2] ชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ คือ หนาดจืด (คนเมือง), จวง อ้ายเหนียวหมา (นครศรีธรรมราช), นวลแป้ง (สุราษฎร์ธานี), ตอนเลาะ (กระบี่), สมองกุ้ง (ตรัง), กะพวมมะพร้าว กะพอมมะพร้าว (สงขลา), ขี้อ้น (ยะลา), กะพวม งวงช้าง (ภาคใต้)[1],[2],[3]

ลักษณะของต้นกะพวมมะพร้าว

 • ลักษณะของต้น[1],[2]
  – เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
  – มีความสูงได้ 7-15 เมตร
  – เปลือกต้นเป็นสีขาว
  – ตามกิ่งอ่อนมีขนสีเหลือง
  – เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง
  – สามารถขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือวิธีการตอนกิ่ง
  – มีเขตการกระจายพันธุ์ในเทือกเขาหิมาลัยตอนใต้ อินเดีย ศรีลังกา และในภูมิภาคมาเลเซีย
 • ลักษณะของใบ[2]
  – ใบเป็นใบเดี่ยว
  – ออกเรียงสลับกัน
  – ใบเป็นรูปไข่หรือรูปขอบขนานแกมรี
  – ปลายใบเรียวแหลม
  – โคนใบสอบเป็นรูปลิ่มหรือสอบเข้ากัน
  – ขอบใบเรียบ
  – ใบมีความกว้าง 5-7.5 เซนติเมตร และยาว 10-15 เซนติเมตร
  – แผ่นใบด้านบนเกลี้ยง
  – แผ่นใบด้านล่างมีขน
  – มีขนขึ้นตามเส้นใบ
  – เส้นแขนงใบมีข้างละ 8-13 เส้น
  – ก้านใบยาวได้ 1-2 เซนติเมตร
 • ลักษณะของดอก[2]
  – ออกดอกเป็นช่อ
  – เป็นช่อกระจุกแน่นบริเวณปลายยอด
  – มีหลายช่ออยู่รวมกันเป็นช่อแยกแขนง
  – ในแต่ละช่อจะมีวงใบประดับ 5-6 ชั้น
  – เป็นรูปขอบขนานแกมรูปไข่
  – มีขนที่ปลาย
  – มีความกว้าง 4-6 มิลลิเมตร และยาว 5 มิลลิเมตร
  – มี 5-6 ดอก
  – กลีบเลี้ยงเป็นเส้นยาว 5-7 มิลลิเมตร
  – ที่ปลายเส้นมีขนยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร 2-3 เส้น
  – ดอกเป็นสีขาวหรือสีม่วง
  – โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร
  – ส่วนปลายจักเป็น 5 จัก
  – มีเกสรเพศผู้ 5 อัน
  – รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ
 • ลักษณะของผล[1],[2]
  – ผลเป็นรูปกิ่งสามเหลี่ยม
  – ผลยาวประมาณ 3-4 มิลลิเมตร
  – มีสันตามยาว 10 สัน
  – ผิวผลเกลี้ยงหรือมีขนนุ่มห่าง ๆ
  – รยางค์เป็นสีขาวหม่น ๆ
  – มักเรียงกันเป็นวง 2 วง
  – โดยวงในจะยาวกว่าวงนอก
  – ยาวได้ถึง 5-7 มิลลิเมตร

สรรพคุณของกะพวมมะพร้าว

 • ลำต้น สามารถนำมาฝนกับน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการผิดเดือน[3]
 • เปลือก สามารถใช้เคี้ยวเป็นยาบำบัดโรคริดสีดวงทวารหนักในระยะเริ่มแรก[2]
 • ลำต้น สามารถนำไปต้มรวมกับปูเลย เถารางจืด และกิ่งเปล้าน้อย[3]
 • ลำต้น สามารถใช้เป็นยาห่มให้สตรีหลังคลอดบุตรที่อยู่ไฟได้[3]
 • ใบ สามารถใช้เป็นยาชงดื่ม มีฤทธิ์เป็นยาช่วยย่อยและเป็นยากระตุ้น[1]
 • ทั้งต้น สามารถใช้ยาชงจากทั้งต้นเป็นยาช่วยย่อยได้[2]

สั่งซื้อ อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วย เนสท์เล่ ออรัลอิมแพค คลิ๊ก @amprohealth

เอกสารอ้างอิง
1. หนังสือสมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคกลาง. (พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, ดร.นิจศิริ เรืองรังษี, กัญจนา ดีวิเศษ). “กะ พวม มะ พร้าว”. หน้า 50-51.
2. ข้อมูลพรรณไม้, สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. “กะ พวม มะ พร้าว”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : www.rspg.or.th/plants_data/. [21 มิ.ย. 2015].
3. โครงการเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง, สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์กรมหาชน). “กะ พวม มะ พร้าว”. อ้างอิงใน : หนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน์). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : eherb.hrdi.or.th. [21 มิ.ย. 2015].

อ้างอิงจาก
1.https://indiabiodiversity.org/observation/show/16533937