7 ขั้นตอนสร้างสมดุลให้ชีวิต
การรักษาสมดุลให้ชีวิตคือการรักษาเซลล์และระบบกลไกต่างๆในร่างกายให้ทำงานเป็นปกติ

สร้างสมดุลให้ชีวิต

เพื่อให้การใช้ชีวิตของคุณมีความสุขต้องเริ่มจาก การสร้างสมดุลให้ชีวิต จึงจะมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ถือว่าเป็นรางวัลชนิดหนึ่งที่ใครหลายคนก็คงอยากเป็นแบบนี้ คำว่ามีสุขภาพดีไม่ได้หมายถึงเพียงด้านร่างกายอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงด้านอื่นๆ อีก 4 ด้านด้วยกัน คือ ด้านร่างกาย ( Physical ) ด้านจิตใจ ( Mental ) ด้านอารมณ์ ( Emotional ) และด้านจิตวิญญาณ ( Spiritual ) ซึ่งหากใครมีสุขภาพดีครบทั้ง 4 ด้านนี้ด้วยความลงตัว จึงจะถือว่ามีสุขภาพดีอย่างสมบรูณ์ การทำให้ตนเองมีสุขภาพดีครบทุกด้านก็สามารถทำได้ด้วยตนเองโดย ซึ่งมีข้อแนะนำในการปฏิบัติการสร้างสมดุลให้ชีวิตดังต่อไปนี้

มารู้จักการจัดสรรเวลาเพื่อสร้างสมดุลให้ชีวิตคุณกันดีกว่า

1. กินอาหารที่มีประโยชน์

การที่จะมีสุขภาพดีนั้น ทั้งหมดจะต้องเริ่มต้นจากการมีสุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรงเสียก่อน การเลือกกินอาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีแข็งแรงได้ โดยควรเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ มีสารอาหารหลักครบ 5 หมู่ รู้จักหลีกเลี่ยงอาหารที่มากไปด้วย แป้ง น้ำตาล ไขมัน อาหารฟาสฟู้ดส์ อาหารรสจัดต่างๆ โดยให้เน้นทานผัก และ ผลไม้ ควรดื่มน้ำเปล่าให้มากพอ อย่างน้อยวันละ 8 – 10 แก้ว แทนการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยังควรกินอาหารมื้อหลักให้เป็นเวลา กินให้ครบทุกมื้อ โดยเฉพาะมื้อเช้าที่มีความสำคัญที่สุด

2. ทำงานอย่างมีความสุข

ทุกคนเมื่อผ่านพ้นจากวัยเด็กมา ก็ต้องทำงานเลี้ยงชีพตนเอง โดยอาชีพที่ทำล้วนมีความแตกต่างกันออกไป การทำงานเปรียบเสมือนองค์ประกอบหลักของชีวิตอย่างหนึ่ง ที่ต้องทำเจอต้องทำเกือบทุกวันในชีวิต ดังนั้นจึงต้องมีแนวทางการทำงานให้ตนเองมีความสุขด้วย ต้องมีความรักในงานที่ตนเองทำ ทำด้วยความตั้งใจและไม่เครียดกับงานมากไป จนชีวิตไม่มีความสุข และต้องมีความภาคภูมิใจในงานที่ตนเองทำไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆก็ตาม หากทำงานแล้วไม่มีความสุขหรือมีแต่ความเครียดความทุกข์ ให้ลองมองและวิเคราะห์ถึงปัญหา เพื่อจะได้รีบไปปรับปรุงให้คุณภาพชีวิตในการทำงานดียิ่งขึ้น

3. การทำสมาธิ

การจะทำการสิ่งใดก็แล้วแต่ หากขาดสมาธิก็อาจจะส่งผลให้สิ่งที่ทำออกมา อาจไม่ดีเหมือนดังที่ตั้งใจไว้ การทำสมาธิ หรือ การฝึกจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง เป็นวิธีที่ช่วยบริหารจิตใจให้ผ่องใส คลายความฟุ้งซ่าน ความวิตกกังวลต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ โดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกลึกๆ ให้มี “สติ” อยู่กับลมหายใจ จิตใจจะค่อยๆ สงบ ผ่อนคลายทำให้เกิดสติและมีสมาธิ นอกจากนี้ผลของการทำสมาธิยังจะช่วยให้คลื่น สมอง มีความเป็นระเบียบมากขึ้น ช่วยลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ส่งผลต่อสุขภาพทางกายทุกอย่างย่อมต้องสมดุลกันอีกด้วย

คนส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญไปกับอะไรเพียงด้านใดด้านหนึ่ง และหลงลืมหรือละเลยด้านอื่นๆ ในชีวิต (ที่สำคัญมากพอๆ กัน)

4. นอนหลับพักผ่อน

การนอนหลับ เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด เป็นการซ่อมแซมเซลล์ และอวัยวะที่สึกหรอ รวมไปถึงฮอร์โมนต่างๆในร่างกายให้สมดุลทำให้สุขภาพกลับมาแข็งแรง และพร้อมที่จะทำงานหรือกิจกรรมต่างๆในวันต่อๆไปการนอนหลับที่ดีและถูกวิธี ควรนอนหลับให้ได้วันละ 7-8 ชั่วโมง และเข้านอนก่อน 4 ทุ่ม การนอนหลับสนิทตลอดคืน และถูกวิธี เมื่อตื่นนอนขึ้นมา จะเต็มไปด้วยความสดชื่น แจ่มใส พร้อมที่จะทำกิจกรรมของวันใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การทำความดี

การทำความดี คือ การทำให้เกิดผลดีต่อผู้อื่น ต่อส่วนรวม รวมถึงตนเองด้วย ซึ่งการทำดีจะต้องเกิดจากเจตนาที่ดีด้วย การทำดีสามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้ การแบ่งปัน การเสียสละ การทดแทนบุญคุณ การช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆ หรือแม้แต่การพูดให้กำลังใจผู้อื่น ล้วนเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้น หากได้ลองทำความดีแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่ผลที่ได้นอกจากจะได้เห็นคนอื่นมีความสุขแล้ว ตัวเราเองก็จะมีความสุขตามไปด้วย ดังนั้นจึงควรหมั่นหาโอกาสในการทำความดีให้ได้อย่างน้อยวันละครั้ง

6. คบหาเพื่อนที่ดี

คนเราทุกคนล้วนแต่ต้องมีสังคม มีเพื่อนด้วยกันทั้งนั้นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม คือการบริหารความสมดุลในชีวิตของคุณและคนรอบข้าง หากแต่ในการเลือกคบเพื่อน ควรเลือกเพื่อนที่มีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต เป็นคนคิดบวก มีความจริงใจต่อกัน เคารพซึ่งกันและกัน เนื่องจากคนที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นจะมีอิทธิพลต่อต่อสุขภาพทางอารมณ์ของเราด้วย หากเราคบเพื่อนที่ไม่ดีมีทัศนคติติดลบไปซะทุกเรื่องในชีวิต ก็อาจจะทำให้ตัวเรามีแต่เรื่องที่ไม่ดี สุขภาพจิตก็จะแย่ลงตามไปด้วย ดังคำที่กล่าวไว้ว่า “Law of Five” ซึ่งหมายถึง เราจะเป็นค่าเฉลี่ยของคน 5 คน ที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยกับเขา

7. ค้นหาแรงบันดาลใจ

หากพูดถึงแรงบันดาลใจแล้ว ก็คงเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราในแต่ละวันมีความหมาย ที่จะก้าวไปให้ถึงจุดหมายเส้นชัยที่ได้ตั้งเอาไว้ ทำให้เรามีความกระตือรือร้น มีความกระปรี้กระเปร่า อยากตื่นเช้ามาทุกๆวันเพื่อทำสิ่งนั้น ดังนั้นคนเราจึงควรมีแรงบันดาลใจ เพื่อที่จะให้แรงบันดาลใจนั้นผลักดันให้เรามีเป้าหมายในชีวิต ทำให้เราเกิดความพยายามทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จ ไม่ได้แค่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปวันๆแบบไม่มีจุดหมาย แรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชีวิตสมบูรณ์

นอกจากเรื่องต่างๆที่กล่าวมาทั้ง 7 ข้อ ด้านบนแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขก็คือ การหัวเราะ ในแต่ละวันไม่ว่าเราจะเจอกับเรื่องอะไร จะดีจะร้ายแค่ไหนก็ตาม อย่าลืมใช้เวลาแบ่งปันรอยยิ้มให้กับครอบครัว เพื่อนสนิทมิตรสหาย และคนข้างๆกายเสมอ การหัวเราะยังช่วยทำให้เราลืมความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจ ช่วยลดระดับความเครียดต่างๆที่เจอมาแต่ละวัน ดังนั้นจงอย่าลืมเตือนตัวเองไว้เสมอว่า วันนี้คุณได้ยิ้มหรือได้หัวเราะแบบมีความสุขบ้างหรือยัง

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง

http://www.socialfish.org/2017/08/7-steps-for-finding-worklife-balance.