ดอกกระดาษ
ดอกเป็นกลีบแห้งและแข็ง มีหลายสีออกเป็นช่อ ผลแห้งผิวเกลี้ยงมีพู่คล้ายขนนกสีขาว

ดอกกระดาษ

ดอกกระดาษ เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีอายุปีเดียว นิยมปลูกกันในทั่วทุกภาคในประเทศไทย ชอบแดดจัด ดูแลง่ายโตเร็ว ดอกออกเป็นช่อ 3-4 ดอก มีหลายสี สามารถใช้งานได้ทั้งไม้ประดับ ไม้ตัดดอก และดอกไม้แห้ง มีชื่อสามัญ คือ Straw flower หรือ Everlasting[2] ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Helichrysum bracteatum (Venten.) Willd. โดยจัดอยู่ในวงศ์ทานตะวัน (ASTERACEAE หรือ COMPOSITAE)[1],[2] ชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า บานไม่รู้โรย , ดอกกระดาด ดอกบานไม่รู้โรยฝรั่ง เป็นต้น[1],[2]

ลักษณะดอกกระดาษ

  • ต้น เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีอายุเพียงแค่ปีเดียว ลำต้นตั้งตรงและค่อนข้างเป็นทรงกระบอก มีสัน มีความสูงได้ประมาณ 0.5-1.2 เมตร ตามลำต้นเมื่ออ่อนแล้วจะมีขนนุ่ม ๆ ขึ้นอยู่ทั่ว สามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ชอบแสงแดด ดินร่วนซุย เติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทย เป็นพรรณไม้กลางแจ้งและเป็นไม้พื้นเมืองของประเทศออสเตรเลีย[1]
  • ใบ เป็นใบเดี่ยว แผ่นใบเป็นสีเขียว ออกเรียงสลับกันไปตามข้อต้น ไม่มีก้านใบ ใบเป็นรูปหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ส่วนขอบใบเรียบไม่มีจัก มีความกว้างประมาณ 1-1.5 นิ้ว และความยาวประมาณ 3-10 นิ้ว[1]
  • ดอก มีลักษณะกลีบดอกแห้งและแข็ง มีหลายสี เช่น ขาว ชมพู แดง ม่วง และเหลือง ดอกออกเป็นช่อมี 3 – 4 ดอก
  • ผล เป็นผลแห้ง ผิวผลเกลี้ยง ที่ปลายผลมีพู่คล้ายขนนก ผลเป็นสีขาวรูปขอบขนาน มีความยาวประมาณ 4-10 มิลลิเมตร[1]

สรรพคุณ

  • ต้น สามารถนำมาต้มกับน้ำ เป็นยาแก้ขัดเบาและแก้นิ่ว (ต้น)[1]
  • ต้น สามารถนำมาต้มกับน้ำ เป็นยาแก้โรคหนองในหรือระดูขาว ตกขาว (ต้น)[1]

ประโยชน์

  • สามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตามที่สูงทางภาคเหนือได้
  • เป็นไม้ดอกที่ปลูกได้ง่าย ต้องการการดูแลรักษาน้อย ชอบอากาศเย็น
  • นับตั้งแต่วันเพาะเมล็ดจนถึงวันที่ออกดอกชุดแรกใช้เวลาเพียงแค่ 3 เดือน
  • สามารถเก็บเกี่ยวดอกได้ติดต่อกันนานร่วม 2 เดือน[1],[2]

สั่งซื้ออาหารเสริมสำหรับผู้ป่วย เนสท์เล่ ออรัลอิมแพค คลิ๊ก @amprohealth

เอกสารอ้างอิง
1. หนังสือพจนานุกรมสมุนไพรไทย, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5. (ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม). “ดอกกระดาด”. หน้า 282.
2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. “ด อ ก ก ระ ด า ษ”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : natres.psu.ac.th. [24 ธ.ค. 2014].

อ้างอิงจาก
1.https://meadowflowers.com.au
2.https://www.thegardenhelper.com