โรคไข้สมองอักเสบ ( West Nile )
ไข้สมองอักเสบ ( West Nile ) คือ การติดเชื้อไวรัสซึ่งมียุงเป็นพาหะของโรคสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งสัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน และมนุษย์

โรคไข้สมองอักเสบ

ไข้สมองอักเสบ ( West Nile ) คือ การติดเชื้อไวรัสซึ่งมียุงเป็นพาหะของโรคสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งสัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน และมนุษย์ พบว่ามีอาการรุนแรงและเสียชีวิตในผู้ป่วยอายุมากกว่า 50 ปี การแพร่กระจายของโรคไข้สมองอักเสบเกิดขึ้นระหว่างนกและยุง เช่น ยุงไปดูดเลือดนกที่มีเชื้อ West Nile Virus ( WNV ) ยุงตัวนั้นเกิดการติดเชื้อเมื่อยุงไปกัดสัตว์ตัวอื่นสัตว์เหล่านั้นก็จะติดเชื้อ ระยะฟักตัวประมาณ 5 – 15 วันทำให้เกิดอาการป่วยและตายในที่สุด แต่ยังไม่พบหลักฐานว่ามีการติดต่อจากคนสู่คน หรือจากสัตว์สู่สัตว์

สาเหตุ และอาการโรคไข้สมองอักเสบ

เชื้อไวรัสจะเข้าไปทำลายสมองและระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือสมองอักเสบ ผู้ป่วยจะมีอาการหลังได้รับเชื้อ 5-15 วัน ดังนี้

  • ปวดศรีษะ
  • มีไข้สูง
  • อาเจียน
  • คอแข็ง
  • มีอาการมือสั่น
  • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
  • อาการตัวเกร็งแข็ง
  • แขนขาเป็นอัมพาต
  • ชักกระตุกหมดสติ หรืออาจเสียชีวิตได้
  • การวินิจฉัยโรคไข้สมองอักเสบ

แพทย์วินิจฉัยจากประวัติการอยู่อาศัยของผู้ป่วย หรือเข้าไปในแหล่งระบาดของโรค อาการและการตรวจร่างกายผู้ป่วย โดยการเจาะเลือดและน้ำไขสันหลัง เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสและภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัส

การรักษาโรคไข้สมองอักเสบ

ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคไข้สมองอักเสบ แพทย์จะให้การรักษาตามอาการและประคับประคองอาการ เฝ้าระวังโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดกับผู้ป่วย

การป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ

  • หมั่นทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตามบ้านเรือน
  • ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้สนิท เช่น โอ่ง กระถาง
  • อย่าให้ถูกยุงกัด โดยการนอนกางมุ้ง
  • ย้ายคอกสัตว์เลี้ยงให้ห่างจากบ้านที่พักอาศัย
  • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง

ไข้สมองอักเสบ ( West Nile ) กรมควบคุมโรค (ออนไลน์).สืบค้นจาก : https://ddc.moph.go.th [28 พฤษภาคม 2562].

โรคติดเชื้อไวรัส West Nile .2549 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย (ออนไลน์).สืบค้นจาก : http://www.saovabha.com [28 พฤษภาคม 2562].