การฉายรังสีรักษามะเร็งมีผลกระทบจากต่อหัวใจอย่างไร

การฉายรังสีรักษามะเร็งมีผลกระทบจากต่อหัวใจอย่างไร
ผู้ป่วยที่รักษามะเร็งเต้านมด้วยวิธีการฉายรังสี มีความเสี่ยงมากขึ้นในการเป็นโรคหัวใจ อาการที่เกิดขึ้นคือหลอดเลือดจะแข็งตัวและอุดตัน

ผลกระทบจากการฉายรังสีรักษามะเร็งต่อหัวใจ

QUANTEC Radiation Dose Volume Effects ของหัวใจและการกำหนดปริมาณของหัวใจ

หัวใจเป็นอวัยวะที่สามารถเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ทั้งการเคลื่อนไหวตามการหายใจเข้าออกหรือการเคลื่อนไหวตามร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการบิดตัวของร่างกายหรือการบิดตัวของหัวใจเองด้วย และการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของหัวใจนั้นสามารถทำการกำหนดได้เพราะว่าการที่จะแยกพื้นที่ของหัวใจจากตับและส่วนของกระบังลม แต่ก็ยังมีสิ่งที่ยากกว่าการแยกพื้นที่ของหัวใจออกจากตับและกระบังลมคือ การหาขอบเขตที่อยู่ด้านบนขอเส้นเลือดใหญ่ชนิดต่าง ๆ ที่นำพาเลือดเข้าสู่หัวใจและออกจากหัวใจ นอกจากนั้นเรายังมี Clinical Endoints ที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด คือ

Clinical Endoints

1.ภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Pericarditis)

2.โรคหัวใจขาดเลือด (Ischemic Heart Disease)

3. Decreased Myocardial Perfusion/Myocardial Infarction

ดังนั้นปริมาณที่เราสามารถนำมาพิจารณา คือ Entire Heart Pericardium และ Left Ventricle

ปัจจัยที่เข้ามาเพิ่มความเสี่ยง

1.ยาเคมีบำบัด Anthercycline

พบว่าเมื่อมีการใช้ยาเคมีบำบัด Anthercycline ในการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอร์ดกินและมะเร็งเต้านม จะส่งผลให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ป่วยเกิดโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อหัวใจชนิด Dilated Cardiomyopathy ที่จะนำไปสู่สภาวะหัวใจล้มเหลว และสิ่งที่เป็นตัวกำหนดความรุนแรงของอาการที่เกิดขึ้นคือ ปริมาณยา Doxorubirin ที่เกิดการสะสมประมาณ 500 mg/m2 และการที่ยา Edpirubicin ที่มีปริมาณสะสมประมาณ 900 mg/m2 ถ้ามีปริมาณยาเกิดการสะสมตามปริมาณข้างต้นจะส่งผลให้ผู้ป่าวมีความเสี่ยงมากถึงร้อยละ 20 และอันตราความเสี่ยงก็จะมีค่าเพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีการสะสมของปริมาณยาเพิ่มขึ้น จากการศึกษาที่ทำแบบ Prospective Study ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดร่วมกับการฉายรังสีจะส่งผลให้หัวใจของผู้ป่วยมีโอกาสที่จะถูกทำลายมากขึ้น

2.ปัจจัยส่วนบุคคล

สภาวะของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมีความรุนแรงมากหรือน้อย ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ พฤติกรรมประจำวัน เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า โรคประจำตัวที่มาจากการดำรงชีวิตหรือโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงหรือต่ำ ระดับไขมันในเส้นเลือด ระดับคอลเลสเตอรอลทั้งชนิดดีและชนิดเลว ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อหัวใจทั้งสิ้น

Dose-Volume Limits ที่ทำการแนะนำ

ในการรักษามะเร็งเต้านมพบว่าปริมาณแนะนำที่ควรใช้ในการรักษาอย่างได้ผลและมีผลกระทบต่อหัวใจน้อยที่สุด คือ กำหนดให้มีค่า V25 Gy และควรมีปริมาณน้อยกว่าร้อยละ 10 ถือว่าค่านี้เป็นค่า Fraction มาตรฐาน เมื่อใช้ปริมาณดังกล่าวนี้จะสามารถลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของผู้ป่วยหลังจากที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีให้ลดลงเหลือน้อยเพียงแค่ร้อยละ 1 เท่านั้นเอง
สำหรับการรักษามะเร็ง Lymphoma ที่ใช้อยู่ในยุคปัจจุบันนี้จะให้การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดร่วมกับการฉายรังสี และยาเคมีบำบัดที่นิยมนำมาใช้ต้องมีส่วนผสมของ Doxorubicin ผสมอยู่ด้วย และได้มีการศึกษาและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องถึงปริมาณรังสีที่ใช้ในการรักษาจนปัจจุบันนี้ปริมาณรังสีที่ใช้ลดลงเหลือเพียง 15 Gy เท่านั้น และมีการจำกัดขอบเขตที่ในการฉายรังสีให้อยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัด ซึ่งสามารถช่วยลดผลกระทบข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการฉายรังสีต่อเนื้อเยื่อหรืออวัยวะข้างเคียงได้มากขึ้น ซึ่งเมื่อมีการลดปริมาณรังสีให้เหลือ 15 Gy เราก็จะสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดกับเยื่อหุ้มหัวใจที่ถ้าได้รับรังสีที่ปริมาณ 26 Gy และ V30 ที่มากกว่าร้อยละ 46 ให้ลดน้อยลงอย่างได้ผล
ซึ่งเราสามารถทำการสรุป QUANTEC:Approximate Dose/Volume/Outcome Data ด้วยวิธีการใช้ Conventional Fractionation

อวัยวะ ปริมาตร เทคนิคการฉายรังสี (Partial organ) Endpoint Dose (Gy), or dose/ Volume Parameters  Rates (%) หมายเหตุ
หัวใจ Pericardium 3D-CRT Pericarditis Mean Dose<26 <15 ข้อมูลได้มาจากการศึกษา
หัวใจ Pericardium 3D-CRT Pericarditis V30<46% <15 กรณีเดียว
หัวใจ Whole organ 3D-CRT Long-term Cardiac mortality V25<10% <1

การรักษาโรคมะเร็งอย่างได้ผลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เป็นการรักษาร่วมกันหลายแบบ ทั้งการผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัดและการฉายรังสี เพื่อลดความเจ็บปวดและผลกระทบที่จะสร้างอาการข้างเคียงให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดและสามารถรักษาชีวิตของผู้ป่วยให้มีโอกาสรอดสูงมากขึ้น รวมถึงช่วยให้ผู้ป่วยที่รอดชีวิตสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติเหมือนก่อนที่จะเกิดการเจ็บป่วยขึ้น

เอกสารอ้างอิง 

อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์. ผลกระทบจากการรักษาโรคมะเร็ง. เชียงใหม่: ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557.

Lessell S. Friendly fire:Neurogenic visual loss from radiation therapy. J Neuroophthalmol. 24:243-250, 2004.

Jiang GL, Tucker SL, Guttenbenberger R, et al. Radiation-induced injury to the visual pathway. Radiother Oncol. 30:17-25, 1994.

Klin LB, Kim JY, Ceballos R. Radiation opticneuropathy. Ophthalmol.92:1118-1126, 1985.

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามลิ้งค์ด้านล่าง

 1. การฉายรังสีรักษามะเร็งมีผลกระทบจากต่อหัวใจอย่างไร
 2. การฉายรังสีรักษามะเร็งมีผลกระทบอะไรต่อการมองเห็น
 3. ปัญหามะเร็งเต้านม ภัยใกล้ตัวที่ผู้หญิงควรรู้
 4. การฉายรังสีรักษามะเร็งมีผลกระทบอะไรต่อระบบไหลเวียนโลหิต
 5. มะเร็งรังไข่ที่ผู้หญิงต้องรู้
 6. มะเร็งมดลูกโรคร้ายภายในที่ผู้หญิงต้องรู้
 7. มะเร็งปากมดลูกภัยร้ายใกล้ตัวที่ผู้หญิงต้องรู้
 8. มารู้จักส่วนประกอบของเต้านมป้องกันมะเร็งเต้านมกันเถอะ
 9. การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งมีวิธีอะไรบ้าง
 10. การพบแพทย์ตรงตามโรคเพื่อการประเมินผลและการติดตามผลผู้ป่วยมะเร็ง
 11. การรักษามะเร็งดวงตาด้วยการฉายรังสี มีผลกระทบอะไรบ้าง
 12. ผลกระทบจากการฉายรังสีรักษามะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ
 13. ผลกระทบจากการฉายรังสีต่อกระดูก
 14. ผลกระทบจากการฉายรังสีรักษามะเร็งศีรษะและลำคอ
 15. ผลกระทบของการฉายรังสีรักษามะเร็งใกล้ส่วนศีรษะและลำคอ
 16. ผลกระทบระยะยาวจากการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก
 17. ผลกระทบจากการฉายรังสีในผู้ป่วยเด็ก
 18. ผลกระทบจากการฉายรังสีต่อไขกระดูก
 19. การป้องกันผลกระทบจากยาเคมีบำบัดที่ใช้ร่วมกับการฉายรังสี
 20. วิธีตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งและประเมินระยะของโรค
 21. ผลกระทบจากการรักษาร่วมระหว่างการฉายรังสีและยาเคมีบำบัด
 22. โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric Cancer)
 23. โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma)
 24. ผลกระทบจากการรักษาด้วยเคมีบำบัด
 25. ผลกระทบจากการฉายรังสีรักษาโรคมะเร็ง
 26. โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder Cancer)
 27. โรคมะเร็งที่พบบ่อย 6 อันดับแรกของโลก
 28. สัญญาณอันตรายของมะเร็งร้ายที่คุณควรรู้และหมั่นสังเกต
 29. ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ความหวัง กำลังใจ
 30. ประกาศิต 12 ประการต่อต้านมะเร็ง
 31. โรคมะเร็งองคชาติ (Penile Cancer)
 32. สิ่งผิดปกติที่เรียกว่า โรคมะเร็ง
 33. ทำอย่างไรจึงห่างไกลมะเร็งปากมดลูก
 34. สาเหตุและอาการของโรคมะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal Cancer)
 35. โรคมะเร็งตับอ่อน (Pancreatic Cancer)
 36. อาการ สาเหตุและวิธีการรักษาโรคมะเร็งไต (Kidney Cancer)
 37. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) 
 38. โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ สาเหตุ อาการ วิธีรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colorectal Cancer)
 39. โรคมะเร็งทวารหนัก (Anal Cancer) มีสาเหตุและอาการอย่างไร
 40. โรคมะเร็งอัณฑะ (Testicular Cancer)
 41. สาเหตุ อาการ วิธีรักษาโรคมะเร็งรังไข่ (Ovarian Cancer)
 42. สาเหตุ อาการและวิธีการรักษาโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial Cancer)
 43. มะเร็งปากมดลูก สาเหตุ อาการ และการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก
 44. กระบวนการรักษาโรคมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการศึกษา
 45. โรคมะเร็งสมองและเนื้องอกสมอง (Brain Cancer)
 46. โรคมะเร็งตับ (Liver Cancer)
 47. โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer)
 48. โรคมะเร็งซาร์โคมามดลูก สาเหตุ อาการเบื้องต้นและวิธีการรักษา
 49. โรคมะเร็งกรวยไตและมะเร็งท่อไต
 50. มะเร็งปอด (Lung Cancer) สาเหตุ อาการ และวิธีรักษา
 51. โรคมะเร็งระยะแพร่กระจายมีอาการอย่างไร (Distant Metastasis)
 52. โรคมะเร็งในเด็ก (Pediatric Cancer)
 53. โรคมะเร็งถุงน้ำดี (Gallbladder Cancer)
 54. โรคมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma, CCA) คืออะไร
 55. โรคมะเร็งย้อนกลับเป็นซ้ำและโรคมะเร็งชนิดที่ 2
 56. โรคมะเร็งกับการติดเชื้อ HIV มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ
 57. โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid Cancer)
 58. โรคมะเร็งต่อมน้ำลาย (Salivary Gland Cancer)
 59. โรคมะเร็งช่องปาก โรคร้ายที่เกิดขึ้นภายในระบบศีรษะและลำคอ
 60. โรคมะเร็งผิวหนัง (Skin Cancer)
 61. โรคมะเร็งโพรงจมูกและมะเร็งโพรงไซนัส
 62. โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก สาเหตุ อาการ และวิธีการรักษา
 63. ถาม – ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับมะเร็ง
 64. สารตรวจค่าเลือดเฟอร์ริติน (Ferritin)
 65. การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง
 66. การตรวจเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้ สัญญาณป่วยโรคมะเร็ง
 67. อาการเบื้องต้นและกระบวนการเกิดมะเร็งเต้านม
 68. โรคมะเร็งปัจจัยเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและพันธุกรรม
 69. อาการเบื้องต้นของโรคมะเร็ง
 70. อาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
 71. กินอย่างไรห่างไกลโรคมะเร็ง
 72. “มะเร็ง” เกิดจากอะไร ? (Causes of Cancer)
 73. การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง (Cancer Care)
 74. การตรวจและรักษามะเร็ง
 75. ถาม – ตอบ ปัญหามะเร็ง
 76. 7 สัญญาณบ่งบอกการเป็นมะเร็ง
 77. ระยะของโรคมะเร็ง (Stage of Cancer)
 78. ความรู้พื้นฐานของโรคมะเร็ง
 79. เราจะรู้ได้อย่างไรว่ากำลังป่วยเป็นมะเร็ง?
 80. ชนิดของมะเร็งที่พบบ่อย
 81. มะเร็งเต้านม (Breast Cancer)
 82. อาหารที่ช่วยเพิ่มเม็ดเลือดสำหรับผู้ป่วยในระยะให้คีโม
 83. จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นมะเร็งหรือไม่?
 84. วิธีอ่านค่าผลตรวจสุขภาพ
 85. การตรวจหาสารมะเร็ง – Tumor Marker
 86. โรคมะเร็ง คือ อะไร?
 87. “มะเร็ง” โรคร้ายที่ใครๆก็เป็นได้
 88. รู้ทันสัญญาณมะเร็ง การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง
 89. อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและอาหารต้านมะเร็ง