เต่าเกียด
ไม้มงคลในด้านการค้าและเมตตามหาเสน่ห์ เป็นยาสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ ดอกความคล้ายกับดอกบอน สีเขียวอมเหลือง

เต่าเกียด

เต่าเกียด เป็นยาสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมใช้กระตุ้นและมีประโยชน์อีกมากมาย เช่น บำรุงตับ ขับเสมหะ ใช้ทาแก้โรคผิวหนัง รวมถึงลำต้นยังนำมาสกัดเป็นน้ำหอมได้อีกด้วย ชื่อวิทยาศาสตร์ Homalomena aromatica (Spreng.) Schott (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Calla aromatica (Spreng.) Roxb.) จัดอยู่ในวงศ์บอน (ARACEAE)[1]
ชื่อเรียกอื่น ๆ คือ โหรา (ชุมพร), เต่าเขียด ว่านเต่าเขียด (ภาคกลาง)[1],[2]

ลักษณะของต้นเต่าเกียด

 • ลักษณะของต้น[1],[2]
  – เป็นพรรณไม้ล้มลุก
  – ลำต้นเป็นเหง้าหรือหัวที่อยู่ใต้ดิน
  – ส่วนที่โผล่ขึ้นมาเหนือดินจะมีแค่ก้านใบและใบเท่านั้น
  – จะมีความสูงได้ 16-36 นิ้ว
  – ก้านใบมีความกลมเรียว และมีสีเขียวอมแดง
  – สามารถขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ
  – ชอบอยู่ในที่ชื้น เป็นพืชเมืองร้อน
  – ในประเทศไทยพบขึ้นตามป่าชื้นทั่ว ๆ ไป
 • ลักษณะของใบ[1]
  – ใบเป็นรูปสามเหลี่ยม
  – ปลายใบแหลม
  – โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ
  – ขอบใบเรียบ
  – ใบมีความกว้าง 5-6 นิ้ว และยาว 4-8 นิ้ว
  – แผ่นใบเป็นสีเขียว
  – ก้านใบยาว
  – จะชูใบแตกขึ้นมาบนผิวดิน
 • ลักษณะของดอก[1]
  – ออกดอกเป็นช่อ
  – ไม่มีก้านช่อดอก
  – ดอกเป็นสีเขียวอมเหลือง
  – ดอกจะมีความคล้ายกับดอกบอน แต่จะมีความเล็กกว่า

สรรพคุณของเต่าเกียด

 • ทั้งต้น สามารถนำมาตำแล้วใช้เป็นยาทาแก้โรคผิวหนังได้[1],[2]

ประโยชน์ของเต่าเกียด

 • เหง้า สามารถนำมาใช้ผสมกับเครื่องเทศใส่แกงทำให้มีรสหอมได้[1],[2]
 • เหง้า สามารถนำมาบดให้เป็นผง และใช้ผสมกับใบยาสูบและยานัตถุ์ได้ เมื่อนำมากลั่นด้วยไอน้ำแล้วจะได้น้ำมันหอมสีเหลือง ซึ่งมีฤทธิ์ในการกระตุ้น (Stimulant)[1],[2]
 • ถูกจัดเป็นไม้มงคลในด้านการค้าและเมตตามหาเสน่ห์ ที่จะช่วยพัดโบกเงินทองและสิ่งอันเป็นมงคลให้เข้ามาอยู่ภายในบ้าน สิ่งที่ไม่ดีไปจนถึงโรคภัยไข้เจ็บก็ให้ห่างไกลออกไป โดยวิธีการปลูกก็คือ ใช้ส่วนผสมของดินร่วน 5 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน เปลือกถั่ว 1 ส่วน และอิฐก้อนเล็ก ๆ อีก 1 ส่วน[2]

สั่งซื้อ เนสท์เล่ ออรัลอิมแพค อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วย คลิ๊ก @amprohealth

เอกสารอ้างอิง
1. หนังสือพจนานุกรมสมุนไพรไทย, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5. (ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม). “เต่าเกียด”. หน้า 319.
2. ๑๐๘ พรรณไม้ไทย. “ว่านเต่าเกียด”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : www.panmai.com. [15 ก.ค. 2015].