การเลือกคลินิกศัลยกรรมที่เหมาะกับตัวเอง
คลินิกศัลยกรรมที่เหมาะสมจึงต้องมีใบอนุญาตประกอบการ จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการยืนยันว่าคลินิกมีคุณสมบัติตรงตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้

คลินิกศัลยกรรม

การทำศัลยกรรมที่ดีสามารถสร้างโอกาสให้กับตนเอง ทั้งทางด้านสังคมและจิตใจ แต่หลายครั้งที่พบว่าการทำศัลยกรรมที่เกิดขึ้นในสถานที่บริการหรือ คลินิกศัลยกรรม บางแห่ง แทนที่จะสร้างความสวยงามให้กับผู้เข้ารับการศัลยกรรมกลับสร้างความเสียหาย ส่งผลให้ต้องสูญเสียความงามตามธรรมชาติ สูญเสียเวลา สูญเสียเงินทองเป็นจำนวนมาก และบางครั้งอาจถึงขั้นสูญเสียชีวิตก็มี

ปัจจัยที่มีส่วนในการทำศัลยกรรมให้ประสบผลสำเร็จ

1.ความพร้อมของร่างกายในการเข้ารับการผ่าตัด เช่น อายุ สุขภาพ เป็นต้น
2.ความชำนาญและประสบการของแพทย์ผู้ทำการศัลยกรรม
3.สถานที่ในการทำศัลยกรรม
ซึ่งในที่นี้เราจะกล่าวถึงการเลือก คลินิกศัลยกรรม ที่เหมาะสมกับตนเอง เพราะปัจจุบันนี้มีสถานบริการหรือคลินิกที่เปิดให้บริการทำศัลยกรรมเกิดขึ้นมากมาย แต่ละคลินิกก็มีการโฆษณาและจัดโปรโมชั่นเพื่อเรียกลูกค้า แล้วหลักในการเลือกว่าจะเข้ารับการทำศัลยกรรมกับคลินิกมีดังนี้

หลักในการเลือกเข้ารับการทำศัลยกรรมกับคลินิก

1.มีใบอนุญาตประกอบการ
คลินิกศัลยกรรม ที่เหมาะสมต้องมีใบอนุญาตประกอบการ จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการยืนยันว่าคลินิกมีคุณสมบัติตรงตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นว่าคลินิกดังกล่าวมีความพร้อมในการให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่เข้ารับการศัลยกรรม ซึ่งการตรวจสอบว่าคลินิกดังกล่าวเป็นคลินิกที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการนำชื่อคลินิกและเลขใบอนุญาต 11 หลักที่เขียนอยู่ในใบอนุญาตประกอบการ มาตรวจสอบที่เว็บไซต์ http://privatehospital.hss.moph.go.th หรือติดต่อไปที่หมายเลข 02-1937000 กับ 02-1937999 ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบสถานพยาบาลหรือคลินิกที่เปิดให้บริการว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
นอกจากการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบแล้ว ควรสังเกตลักษณะโดยทั่วไปของคลินิกด้วย ซึ่งลักษณะของคลินิกศัลยกรรมที่ดี ต้องมีที่ตั้งชัดเจน พื้นที่ภายในห้องตรวจ ห้องผ่าตัด หรือพื้นที่โดยรวมต้องสะอาด อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องที่ใช้ในการตรวจ การผ่าตัดสะอาด มีการฆ่าเชื้อและการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน รวมถึงต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการกู้ชีพ ตรวจวัดสภาพความพร้อมของคนไข้ก่อนเข้ารับการศัลยกรรม ในขณะที่ทำที่ทำการศัลยกรรมและหลังการทำศัลยกรรม เช่น อุปกรณ์วัดความดันโลหิต อุปกรณ์ตรวจสอบคลื่นหัวใจ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีไว้สำหรับลดความเสี่ยงในการเกิดอาการแทรกซ้อนและช่วยเหลือคนไข้ในยามฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

2.ศัลยแพทย์ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
ศัลยแพทย์ที่ทำหน้าการผ่าตัดศัลยกรรมต้องมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากสภาวิชาชีพของแพทย์หรือ “แพทยสภา” ซึ่งแพทย์ที่ทำการรักษาหรือทำการศัลยกรรมทุกคนต้องผ่านกระบวนการ การประเมินความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นพื้นฐาน การประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแพทย์คลินิก การประเมินทางด้านทักษะและทางด้านหัตถการทางคลินิก ก่อนที่ทางสภาวิชาชีพของแพทย์จะทำการออกใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้กับแพทย์ท่านนั้น ดังนั้นใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจึงเป็นใบที่สามารถยืนยันว่าแพทย์มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะทำการรักษาคนไข้ได้ ซึ่งในใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะระบุชื่อ นามสกุล รูปแพทย์และหมายเลขของใบประกอบโรคศิลป์ของแพทย์ที่ทำการรักษา ซึ่งส่วนมากแล้วทุก คลินิกศัลยกรรม จะทำการติดใบประกอบวิชาชีพของแพทย์ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าคลินิก แต่ถ้าไม่มีติดไว้เราสามารถขอดูใบประกอบวิชาชีพของแพทย์ได้ และนำหมายเลขใบประกอบวิชาชีพดังกล่าวไปตรวจสอบว่าเป็นเอกสารจริงหรือปลอมได้ที่เว็บไซต์ http://www.tmc.or.th/check_md เพื่อความมั่นใจได้

3.ตรวจสอบยี่ห้อหรือวัสดุที่ใช้ในการทำศัลยกรรม
การศัลยกรรมที่จำเป็นต้องใช้วัสดุเสริมเข้าไปในร่างกาย เช่น การเสริมจมูก การเสริมเต้านม การเสริมหน้าผาก การฉีดฟิลเลอร์ (Filler) การฉีดโบท็อก (Botox) ก่อนที่จะทำศัลยกรรม ควรทำการตรวจสอบยี่ห้อของวัสดุที่นำใช้ว่าได้มาตรฐานและผ่านการรับรองจากกระทรวงอาหารและยา (อย.) หรือไม่ โดยการนำชื่อยี่ห้อของวัสดุดังกล่าวไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/Dserch.asp เนื่องจากการได้รับรองจากกระทรวงอาหารและยาเป็นการยืนยันเบื้องต้นได้ว่าวัสดุดังกล่าวไม่เป็นอันตรายหรือมีพิษต่อร่างกาย จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอาการแทรกซ้อน การติดเชื้อหรือการแพ้ นอกจากนั้นการทราบยี่ห้อของวัสดุที่นำมาใช้ ยังทำให้เราทราบว่าวัสดุดังกล่าวมีองค์ประกอบหรือผลิตจากวัสดุใด ซึ่งทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดอาการแพ้สารที่มีอยู่ในวัสดุดังกล่าวได้

4.ราคาที่เหมาะ
สินค้าทุกชนิดจะมีราคามาตรฐานอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าจะซื้อสินค้าในปริมาณที่มากขนาดไหน ราคาของสินค้าดังกล่าวถ้ามีคุณภาพจริงก็จะไม่ถูกลงเกินครึ่งอย่างแน่นอน ดังนั้นการเลือกใช้บริการคลินิกเพื่อเข้ารับการศัลยกรรมไม่ควรเลือกที่มีราคาถูกเกินไป เพราะบางครั้งราคาก็สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพของวัสดุ บริการและแพทย์ที่นำมาให้บริการศัลยกรรมจากคลินิกนำมาใช้ได้ จึงควรเลือกใช้บริการ คลินิกศัลยกรรม ที่มีราคาสมเหตุสมผลไม่ถูกหรือแพงจนเกินไป และอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อ หรือโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถมที่ทางคลินิกจัดไว้เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการ แต่ให้เน้นเรื่องคุณภาพของวัสดุ ขั้นตอนการทำงานของแพทย์และแพทย์ผู้ให้บริการในการทำการศัลยกรรมมากกว่าว่าคุ้มค่ากับบริการและผลของการศัลยกรรมที่ได้รับหรือไม่ แต่ก็ไม่เลือกที่ราคาสูเกินความจริงด้วยคิดว่าของแพง คือ ของดี เพราะบางคลินิกทำการตั้งราคาที่สูงมาก และทำการโฆษณาว่าวัสดุที่ใช้เป็นของดี จนผู้ที่ต้องการทำศัลยกรรมหลงเชื่อและไม่ยอมตรวจสอบให้ดีก่อน

5.พบแพทย์ก่อนเข้ารับการทำศัลยกรรม
การเข้ารับบริการศัลยกรรมใน คลินิกศัลยกรรม บางแห่งผู้เข้ารับการศัลยกรรมทำการคุยผ่านนายหน้าหรือเจ้าหน้าที่ให้บริการหน้าเท่านั้น เพื่อทำความเข้าใจและระบุความต้องการของคนไข้ว่าต้องการทำศัลยกรรมอวัยวะส่วนใด และต้องการให้มีรูปร่างลักษณะอย่างไร โดยที่คนไข้ไม่ได้เข้าพบแพทย์ผู้ทำการศัลยกรรมผู้ทำการศัลยกรรมด้วยตนเองงหรือทำการพูดคุยผ่านเครื่องมือสื่อสารเท่านั้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวอาจทำให้แพทย์เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทำให้ผลของการศัลยกรรมที่ออกมาไม่ตรงตามที่ต้องการ ดังนั้นก่อนที่ผู้เข้ารับการศัลยกรรมจะทำการศัลยกรรมทุกครั้งต้องเข้าไปพูดคุยกับแพทย์ที่ทำการศัลยกรรมก่อนทุกครั้ง เพื่อทำการปรึกษา แจ้งจุดประสงค์ ตำแหน่งและลักษณะรูปทรงทีต้องการจากการทำศัลยกรรมและเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสงสัยอย่างละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดของแพทย์ที่ทำการศัลยกรรมจากการสื่อสารผ่านบุคคลอื่น และอีกอย่างที่ต้องให้ความสำคัญ คือเมื่อต้องเข้ารับการทำศัลยกรรมควรเป็นทำการผ่าตัดด้วยแพทย์คนเดิมที่ได้พูดคุยและตกลงกันไว้ตั้งแต่แรก ไม่ควรคุยกับแพทย์ท่านหนึ่งแล้ว ทำการผ่าตัดศัลยกรรมกับแพทย์อีกท่าน โดยที่ทาง คลินิกศัลยกรรม ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเพื่อให้เราทำการพูดคุยกับแพทย์คนดังกล่าวก่อน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการศัลยกรรมนั่นเอง

6.แพทย์ต้องมีความเชี่ยวชาญ
แพทย์ผู้ให้บริการควรเลือกเลือกแพทย์ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการทำศัลยกรรมตรงตามอวัยวะที่เราต้องการทำศัลยกรรม เพราะว่าแพทย์แต่ละท่านจะมีความเชี่ยวชาญในการศัลยกรรมแต่ละตำแหน่งไม่เหมือนกัน บางท่านเชี่ยวชาญในการเสริมจมูก บางท่านเชี่ยวชาญในการศัลยกรรมคิ้ว ซึ่งความเชี่ยวชาญจะทำให้แพทย์สามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทำให้เมื่อศัลยกรรมออกมาสมดุล เหมาะสมกับใบหน้าของเรา ทำให้ใบหน้าโดดเด่นน่ามองมากยิ่งขึ้น โดยการเลือกแพทย์ในยุคปัจจุบันสามารถดูได้จากผลงานที่ผ่าน และควรฟังจากปากผู้ที่เคยเข้ารับบริการจากแพทย์และคลินิก แต่อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาของพรีเซนเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นแบรนด์ของ คลินิกศัลยกรรม ดังกล่าวเท่านั้น
นอกจากนั้นการคุยกับแพทย์สามารถช่วยเพิ่มความเข้าใจระหว่างแพทย์กับคนไข้ถึงจุดประสงค์ในการศัลยกรรมแล้ว ยังทำให้เราทราบถึงทัศนคติและความรู้เบื้องต้นของแพทย์ที่ทำการศัลยกรรมให้กับเราด้วย ดังนั้นก่อนที่จะทำการพบแพทย์เราควรหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศัลยกรรมที่ต้องการทำไว้ก่อน เพื่อที่จะไม่โดนหลอกจากมิจฉาชีพบางคนที่แอบอ้างว่าเป็นแพทย์แต่ที่จริงแล้วเป็นเพียงคนที่เคยทำงานเป็นผู้ช่วยแพทย์มาก่อนเท่านั้น

นี่คือหลักการเลือกคลินิกศัลยกรรมที่เหมาะสมกับตัวเอง ไม่ว่าการทำศัลยกรรมที่ต้องการจะเป็นการศัลยกรรมเพียงเล็กน้อยหรือการศัลยกรรมที่ต้องมีการผ่าตัดเล็ก ล้วนแต่มีความสำคัญต่อร่างกายทั้งสิ้น ดังนั้นจึงต้องทำการเลือกคลินิกที่ดีและปลอดภัยในการทำศัลยกรรม เพราะหากเกิดความผิดพลาดอาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตก็เป็นได้ ดังนั้นเมื่อทราบถึงวิธีการเลือก คลินิกศัลยกรรม ที่เหมาะสมกับตนเองแล้ว การศัลยกรรมครั้งต่อไปจะช่วยเสริมให้คุณมีเรือนร่างหรือใบหน้าที่สวยงามขึ้นอย่างแน่นอน

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง

https://kellyplasticsurgery.com/ Miller, M (2005). “What is body dysmorphic disorder?”. Harvard Mental Health Letter. 22: 8. Canning, Andrea (20 July 2009). “Woman’s DIY Plastic Surgery ‘Nightmare'”. ABC News.

Veale, D. Veale D Body dysmorphic disorder Postgraduate Medical Journal 2004;80:67-71, available online from: http://pmj.bmj.com/content/80/940/67

https://misscafebeauty.com/