มะเร็งทางเดินย่อยอาหาร สารวัดค่ามะเร็งทางเดินย่อยอาหาร Cancer Antigen 19-9 ( CA 19-9 )

CA 19-9 สารวัดค่ามะเร็งช่องทางเดินการย่อยอาหาร
CA 19-9 เป็นสารที่ใช้ในการวัดค่ามะเร็งในช่องทางเดินการย่อยอาหาร เพื่อตรวจหามะเร็ง

Cancer Antigen 19-9 ( CA 19-9 ) คือ

Cancer Antigen 19-9 ( CA 19-9 ) คือ สารที่ใช้ในการวัดค่า มะเร็งทางเดินการย่อยอาหาร เพื่อตรวจหามะเร็งในตำแหน่งดังกล่าว

ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับ Cancer Antigen 19-9 ( CA 19-9 )

Cancer Antigen 19-9 ( CA 19-9 ) คือ สารที่ใช้ในการวัดค่า มะเร็งทางเดินการย่อยอาหาร ซึ่งจะใช้วิธีการตรวจเลือดเพื่อคัดกรอง โดยโรคมะเร็งที่นิยมตรวจด้วยวิธีนี้คือ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งตับอ่อน เป็นต้น

Cancer Antigen 19-9 ( CA 19-9 ) คือ สารที่สามารถตรวจหามะเร็งในอวัยวะอื่นๆ ได้ด้วย จึงสามารถนำค่าการตรวจมาใช้เพื่อร่วมยืนยันกับสัญญาณมะเร็งตัวอื่นๆ ได้ เพื่อความแม่นยำว่าผู้ป่วยกำลังป่วยด้วยโรคมะเร็งหรือไม่นิยมใช้เพื่อติดตามผลการรักษา ซึ่งก็จะให้ผลลัพธ์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงมาก โดยจะบอกได้ว่าการรักษาได้ผลดีหรือไม่นั่นเอง

การตรวจคัดกรองมะเร็งด้วย Cancer Antigen 19-9 ( CA 19-9 ) อาจไม่สามารถให้ผลที่แม่นยำถึง 100% ได้ ซึ่งพบว่าในผู้ป่วยบางรายที่ป่วยด้วย มะเร็งทางเดินการย่อยอาหาร แต่การตรวจค่า CA 19-9 ก็ไม่แสดงผลว่ามีค่าสูงกว่าปกตินั่นเอง ดังนั้นจึงอาจจำเป็นต้องทำการตรวจสารบ่งชี้ตัวอื่นร่วมด้วย บางครั้งการตรวจพบว่ามีค่า CA 19-9 สูงมากผิดปกติ ก็อาจไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็งเสมอไป เพราะนั่นอาจเกิดจากการที่มีอาการอักเสบค่อนข้างรุนแรง จนทำให้ค่า CA 19-9 สูงขึ้นจนน่าตกใจ เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตื่นตระหนก ควรรอผลตรวจที่มีความแน่ชัดจากแพทย์ก่อน

ค่าความปกติของ Cancer Antigen 19-9 ( CA 19-9 )

โดยทั่วไปแล้ว ค่า CA 19-9 จะมีค่าปกติ CA 19-9 : <37 ng/mL หรือให้ยึดตามค่าที่ระบุไว้ในใบรายงานผลการตรวจเลือด (ถ้ามี)

ค่าผิดปกติของ Cancer Antigen 19-9 ( CA 19-9 )

สำหรับค่าผิดปกติของ Cancer Antigen 19-9 ( CA 19-9 ) ให้ดูจากความมากน้อยของค่าที่วัดได้ กล่าวคือหากค่าไปในทางน้อย ถือว่าปกติ  และหากค่าไปในทางมาก ถือว่าผิดปกติ ซึ่งอาจเป็นเพราะป่วยด้วย มะเร็งทางเดินการย่อยอาหาร เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colorectal Cancer) มะเร็งท่อน้ำดี (Bile duct Cancer) และมะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach Cancer) เป็นต้น เกิดจากความผิดปกติอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาการป่วยมะเร็ง เช่น โรคนิ่วในถุงน้ำดี (Gallstones) โรคตับอ่อนอักเสบ (Pancreatitis) เป็นต้น

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์. รู้ก่อนเข้าใจการตรวจรักษามะเร็ง. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.