ต้นข้าวต้ม
เป็นไม้พุ่มลำต้นตั้งตรง ใบรูปใบโพออกเรียงสลับท้องใบมีขน ดอกจะออกที่ปลายกิ่งช่อสีเหลืองอ่อน

ต้นข้าวต้ม

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Wissadula periplocifolia (L.) Thwaites อยู่วงศ์ชบา (MALVACEAE)[1] ชื่อในท้องถิ่นอื่น ๆ เช่น ข้าวเหนียวหมา (ภาคใต้),จั่นนก(ภาคเหนือ), มะกล่องข้าวตัวผู้ (ภาคเหนือ) [1]

ลักษณะต้นข้าวต้ม

  • ต้น เป็นไม้พุ่ม ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง ต้นสามารถสูงได้ถึงประมาณ 0.5-2 เมตร[1]
  • ใบ เป็นใบเดี่ยว ใบจะออกเรียงสลับกัน ใบเป็นรูปใบโพ ที่ปลายใบจะแหลม ส่วนที่โคนใบจะป้าน ใบกว้างประมาณ 2-6 เซนติเมตร มีความยาวประมาณ 3-15 เซนติเมตร ที่ท้องใบมีขนขึ้นมีลักษณะเป็นรูปดาว หูใบเป็นเส้นยาว[1]
  • ดอก ออกดอกจะออกที่ปลายกิ่ง ช่อมีดอกย่อยอยู่ประมาณ 2-3 ดอก กลีบดอกมีลักษณะเป็นสีเหลืองอ่อน[1]
  • ผล เป็นผลแห้งสามารถแตกได้ ปลายจะเป็นฝา ฝาละ 2 แฉก ที่ผลมี 5 พู ผลแก่พูจะแยกจากกัน[1]

สรรพคุณต้นข้าวต้ม

  • ในตำรับยาพื้นบ้านล้านนานำลำต้นแห้งมาผสมสมุนไพรอื่นอีกหลายชนิด แล้วนำมาต้มกับน้ำใช้ดื่มเป็นยาแก้ดีซ่าน (ลำต้นแห้ง)[1]

สั่งซื้อ อาหารเสริม เนสท์เล่ ออรัลอิมแพค สำหรับผู้ป่วย คลิ๊ก @amprohealth

เอกสารอ้างอิง
1. หนังสือสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา. (ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล). “ข้าวต้ม”. หน้า 227.
2. https://medthai.com/

อ้างอิงรูปจาก
1.https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:1213890-2
2.https://tropical.theferns.info/image.php?id=Wissadula+excelsior