Home เรื่องเล่าของฉัน เอาแล้วสิ เป็นมะเร็งปอดซะแล้ว

เอาแล้วสิ เป็นมะเร็งปอดซะแล้ว

0
เอาแล้วสิ เป็นมะเร็งปอดซะแล้ว
มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบผู้ป่วยและเสียชีวิตมากที่สุดในโลก แต่สำหรับคนไทยแล้วมะเร็งปอดเป็น 1 ใน 5 ที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดโดยเฉพาะในผู้ชาย
เอาแล้วสิ !! เป็นมะเร็งปอดซะแล้ว
มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบผู้ป่วยและเสียชีวิตมากที่สุดในโลก แต่สำหรับคนไทยแล้วมะเร็งปอดเป็น 1 ใน 5 ที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดโดยเฉพาะในผู้ชาย

มะเร็งปอด

มะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่พบผู้ป่วยและเสียชีวิตมากที่สุดในโลก แต่สำหรับคนไทยแล้วมะเร็งปอดเป็น 1 ใน 5 ของมะเร็งที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดโดยเฉพาะในผู้ชาย จากสถิติพบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดพบมากในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถึง 2 เท่า แต่ที่น่าตกใจมากคือมีแนวโน้มการพบผู้ป่วยมะเร็งปอดที่เป็นผู้หญิงเพิ่มขึ้นอีกด้วย ที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องจากการใช้ชีวิตของผู้หญิงมีการสูบบุหรี่ การเสพสารเสพติด การทำงานที่ต้องเข้าใกล้รังสีหรือสารก่อมะเร็ง และการเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษ ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดมากขึ้น มะเร็งปอดจัดเป็นมะเร็งที่อันตรายมากอีกชนิดหนึ่ง แต่ละปีเราพบผู้ป่วยที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดประมาณ 20,000 คนและเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดนั้นเสียชีวิต ในเมื่อมะเร็งปอดมันร้ายแรงขนาดนี้ ดิฉันว่าเรามาทำความรู้จักกับมะเร็งปอดกันดีกว่าค่ะ

การแบ่งชนิดของเซลล์มะเร็งปอด

มะเร็งปอดนั้นแบ่งตามขนาดของเซลล์ในบริเวณที่เกิดมะเร็งเป็นหลัก โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1.มะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโตหรือชนิดเซลล์ไม่เล็ก (Non Small Cell Lung Cancer) มีตัวย่อว่า NSCLC มะเร็งชนิดนี้อยู่ในกลุ่มของคาร์ซิโนมา มะเร็งชนิดเซลล์ไม่เล็กมีการแพร่กระจายได้ช้าและสามารถทำการรักษาให้หายได้ ถ้ามีการตรวจพบในระยะแรก การแพร่กระจายจะแพร่กระจายอยู่ภายในปอดและเนื้อเยื่อใกล้เคียงก่อนจึงจะมีการแพร่กระจายออกไปสู่อวัยวะภายนอกและกระแสเลือด มะเร็งชนิดเซลล์ไม่เล็กเป็นมะเร็งปอดที่พบมากที่สุด มะเร็งชนิดนี้แบ่งออกเป็น 3 ชนิดย่อยๆ คือ

1.1 มะเร็งชนิด Adenocarcinoma เป็นมะเร็งที่เกิดในหลอดลมฝอย

1.2 มะเร็งชนิด Squamous Cell Carcinoma เป็นมะเร็งที่พบในบริเวณใกล้ขั้วปอด

1.3 มะเร็งชนิด Large Cell Carcinoma เป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ที่มีขนาดใหญ่จะพบได้ที่บริเวณชายปอด

2.มะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวเล็ก (Small Cell Lung Cancer / Oat Cell Carcinoma) มีตัวย่อว่า SCLC เป็นมะเร็งชนิดคาร์ซิโนมา มะเร็งชนิดเซลล์ตัวเล็กพบเพียงร้อยละ 20 ของมะเร็งที่พบทั้งหมด ถือว่าพบได้ในปริมาณที่น้อยแต่ว่าเป็นมะเร็งที่มีความร้ายแรงมาก มะเร็งชนิดนี้แพร่กระจายและเติบโตได้เร็วกว่ามะเร็งชนิดเซลล์ไม่ใช่เซลล์เล็ก เวลาที่ตรวจพบมะเร็งชนิดนี้มักจะตรวจเจอในระยะที่มีการแพร่กระจายและลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ ทำให้ทำการรักษาได้ยาก ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดชนิดนี้มีโอกาสรอดน้อยมาก

สาเหตุของมะเร็งปอด

มะเร็งปอด นี่น่ากลัวทีเดียวนะคะเนี่ย แล้วอะไรที่เป็นต้นเหตุทำให้เราเป็นมะเร็งปอด มาค่ะดิฉันจะบอกถึงต้นเหตุที่ทำให้คุณเป็นมะเร็งปอด

1.บุหรี่ บุหรี่เป็นสาหตุอันดับหนึ่งของการเกิด มะเร็งปอด ทุกชนิด ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าในบุหรี่มีสารพิษเป็นพันๆ ชนิดและในนั้นมี 60 ชนิดที่เป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่งสารก่อมะเร็งเหล่านี้ทำให้เกิดมะเร็งได้ทุกที่ที่ควันบุหรี่ผ่านเข้าไปโดยเฉพาะที่ปอด นอกจากบุหรี่แล้วยังรวมถึง ซิการ์ ยาเส้น ยานัด กัญชา คนที่สูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า 10 ปีจะมีโอกาสเป็นมะเร็งและคนที่สูบบุหรี่จัดถึงวันละ 20 ม้วนต่อวันจะมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่สูบปกติถึง 3 เท่า นอกจากคนที่สูบบุหรี่แล้วคนที่ได้รับควันบุหรี่จากคนอื่นก็จัดเป็นคนมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดมากกว่าคนที่ไม่เคยได้รับควันบุหรี่เช่นกัน 

2.สารเคมี สารเคมีบางชนิดก็มีส่งผลให้เราเกิด มะเร็งปอด ได้ ส่วนมากสารเคมีนี้จะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น ถ่านหิน สารหนู แร่ใยหิน ถ่านโค้ก ซิลิกา นิลเกิล เบริลเลียม ก๊าซเรดอน ดังนั้นใครที่ต้องทำงานอยู่กับสารเหล่านี้จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดได้

3.สารพิษจากสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมรอบตัวเราในปัจจุบันนี้มีสาพิษที่เป็นสารก่อ มะเร็งปอด อยู่มากมาย เช่น ควันรถยนต์ ควันรถมอเตอร์ไซต์และควันจากเครื่องจักรต่างๆ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าในควันที่ออกจากเครื่องจักรที่ต้องใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงนั้นจะมีส่วนของก๊าซไนโตรเจนออกไซต์ ซึ่งก๊าซไนโตรเจนออกไซต์นี้เป็นสารพิษที่ทำให้เกิดมะเร็งปอด

4.การติดเชื้อ ปอดสามารถเกิดการติดเชื้อได้ง่าย เนื่องจากปอดเป็นที่กรองเอาเชื้อโรคและสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนมาในอากาศออกไปไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย ปอดจึงเปรียบเสมือนปราการด้านแรกที่เชื้อโรคจะทำร้าย ดังนั้นปอดหรือเนื้อเยื่อภายในปอดอาจจะถูกทำร้ายจากเชื้อโรคที่เข้ามาสู่ร่างกาย เกิดอาการติดเชื้อซึ่งการติดเชื้อหรืออาการอักเสบภายในปอด ซึ่งการติดเชื้อและการอักเสบที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้เซลล์เกิดการกลายพันธุ์เป็น มะเร็งปอด ได้

5.พันธุกรรม ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาพบว่าคนที่ป่วยเป็น มะเร็งปอด นั้น นอกจากจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกแล้ว สาเหตุทางพันธุกรรมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ป่วยเป็นมะเร็งปอด ถึงไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนแต่จากสถิติพบกว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดมักมีคนในครอบครัวเคยป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดมาก่อน ดังนั้นถ้าใครมีบุคลลในครอบครัวเคยป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดก็แสดงว่าคุณมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งปอดด้วยเหมือนกัน

อาการของมะเร็งปอด

แล้วต้นเหตุ มะเร็งปอด ของคุณคืออะไรคะ? ดิฉันว่าสาเหตุของมะเร็งปอดนี่ป้องกันได้ไม่ยากนะ แค่อย่าสูบบุหรี่ อย่าเข้าใกล้คนที่สูบบุหรี่หรืออยู่ในสถานที่ที่มีควันบุหรี่ เวลาทำงานก็สวมอุปกรณ์ป้องกันรังสี สารเคมีไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย แต่เรื่องมลพิษจากรถยนต์เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงนี่ สงสัยต้องให้คนเปลี่ยนมาใช้รถที่ใช้ไฟฟ้าคงจะดีไม่น้อย ไม่มีผลพิษเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม ร่วมกับปลูกต้นไม้มากๆ แค่นี้มลพิษรอบตัวเราก็น้อยลง ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดก็น้อยลงด้วย แต่เอ๋? แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณเป็นมะเร็งปอดแล้วหรือยัง? ถ้าคุณมีอาการดังนี้

1. ไอเรื้อรัง ไอเป็นเวลานานกินยาหรือรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายหรือบางครั้งรักษาหายแล้วแต่ไม่นานก็กลับมามีอาการไอต่อเนื่องอีก อาการไอจะมีลักษณะเป็นไอแห้งหรือไอมีเสมหะในลำคอก็ได้ และเวลาที่ไอจะมีอาการเจ็บบริเวณหน้าอก หายใจไม่ทัน เหนื่อยหอบ หรือบางครั้งเสมหะมีเลือดปนออกมาด้วย 

2. รู้สึกหายใจไม่เต็มปอด เวลาที่เราหายใจเข้าหรือออก เราจะมีการหายใจอยู่สองแบบด้วยกัน คือ การหายใจสั้นๆ ต่อเนื่องเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยจากการทำงานหรือออกกำลังกายและหายใจยาวๆ เพื่อสูดอากาศเข้าสู่ปอดให้ได้มากที่สุด แต่ถ้าเราไม่สามารถหายใจยาวๆ เพื่อสูดอากาศเข้าปอดได้ ต้องหายใจสั้นๆ หลายๆ ครั้งแทนทั้งๆ ทีไม่ได้รู้สึกเหนื่อยแต่อย่างใด หายใจติดขัด หายใจเข้า – หายใจออกเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าหายใจไม่เต็มปอด และเวลาที่หายใจมีเสียงหวีดออกมา บางคนอาจจะได้ยินไม่ชัดเจนต้องใช้หูฟังของคุณหมอช่วยฟัง แต่บางคนนั้นเวลาหายใจจะมีเสียงหวีดดังออกมาชัดเจน

3. น้ำหนักลดลง สำหรับใครที่อยู่ดีๆ น้ำหนักตัวลดลงมากผิดปกติ โดยที่คุณไม่ได้ควบคุมอาหาร ออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักหรือกินยาลดน้ำหนัก หรือบางคนที่กินอาหารมากกว่าปกติเสียด้วยซ้ำแต่น้ำหนักก็ยังลดลงอย่างน่าตกใจ ลดโดยที่ไม่รู้ว่าทำไมน้ำหนักถึงลดลงได้

ถ้าคุณมีอาการทั้ง 3 อย่างข้างต้นที่ดิฉันได้กล่าวมา ดิฉันขอแนะนำให้คุณไปหาคุณหมอเพื่อตรวจดูนะว่าคุณเป็น มะเร็งปอด หรือเป็นมะเร็งปอดระยะไหนแล้ว ยิ่งตรวจเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีนะคะ อย่างที่ดิฉันได้กล่าวมาแล้วว่ามะเร็งปอดนี่อันตรายมาก มะเร็งปอดกว่าจะแสดงอาการออกมาให้เรารับรู้ก็อยู่ในขั้นที่แพร่กระจายตัวแล้ว ซึ่งทำให้การรักษาให้หายต้องใช้เวลามากถึงจะหายจากมะเร็งปอดได้

ทางที่ดีดิฉันแนะนำว่าให้ทำการตรวจสุขภาพทุกปี สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงในการเป็น มะเร็งปอด เพราะว่าถ้าเราตรวจเจอในระยะเริ่มแรกเราก็จะมีโอกาสทีรักษาหายได้มากขึ้นไงค่ะ หรือทางที่ดีก็เลิกพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งปอดเสีย ออกกำลังให้ร่างกายแข็งแรง กินอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำสะอาดมากๆ ไม่เครียดไม่วิตก แค่นี้คุณก็ไม่ต้องเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งปอดแล้วค่ะ และที่สำคัญคุณก็ไม่ต้องถ่ายทอดพันธุกรรมมะเร็งปอดไปให้ลูกหลานของคุณด้วยนะคะ แบบนี้ดีกับตัวเรา ดีกับครอบครัวเรา ดีต่อสังคม

Content by Amprohealth

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

[td_block_7 post_ids=”3529,3488,3498,3475″ limit=”4″]